Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Altdata Alteryx veri analitiği 2016

793 views

Published on

Alteryx self-servis analitik ihtiyaçları
Türkçe sunumu Ocak 2016
Alteryx self-service Analytics Turkish demo deck January 2016

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

Altdata Alteryx veri analitiği 2016

 1. 1. © 2016 Alteryx, Inc. | Özel Verilerinizde Saklı İçgörüleri Ortaya Çıkarmak… Sunan Altan Atabarut altan.atabarut@altdata.co +90 (537) 378 15 81 www.altdata.co
 2. 2. © 2016 Alteryx, Inc. | Özel© 2016 Alteryx, Inc. | Özel Ajandamız… 1. Alteryx, Altdata 2. «Veri Birleştirme» Nedir 3. İş Birimlerinin İhtiyaçları 2
 3. 3. © 2016 Alteryx, Inc. | Özel 3 • Analitik odaklı yönetim danışmanlığı hizmetleri sunmaktayız • Analitik modellemeler, optimizasyon uzmanlık alanımız • Ortakların risk yönetimi, CRM analitiği, ERP deneyimleri bulunmakta • Telekom, Finansal Kurumlar ve Perakende hedef sektörlerimiz...
 4. 4. © 2016 Alteryx, Inc. | Özel Müşteriler Dünya Çapında Tanınmış Müşteriler 1200+ Şirket Yapısı Lisans Yenilenme Oranları ile Güçlü Finansal Yapı ve Yüksek AR-GE Yatırım Oranı 95%+ Şirket Bilgisi 4 Veri Birleştirme ve İleri Analitik Uygulamalarda Lider Şirketlerden
 5. 5. © 2016 Alteryx, Inc. | Özel İçgörüler, Hem Veriyi Tanıyan Hem de İş Problemlerine Hakim Birimlerce Oluşturulmalı 5 • İş Birimi Odaklı • İş İhtiyaçlarının Farkında • Analitik Düşünebilen • Veriye Ulaşabilen • Veriyi Hazırlayıp Analiz Edebilen • Değişimin Öncüsü • Raporların ana kullanıcısı • Modelleme ve Uygulamaların sahibi • İçgörüleri çalışanları ve • Üst Yönetimi ile Paylaşır İş Birimlerindeki Veri Analistleri İş Birimlerinin Karar Vericileri
 6. 6. © 2016 Alteryx, Inc. | Özel Self-Servis Analitik Uygulamaları Revaçta 6 Veri Hazırlığı & Birleştirme • Büyümekte olan pazar (>$1B) • Hızlı Gelişiyor (>50% büyüme) • İş Birimleri Odaklı, Veri Analitiğinin Demokratikleşmesi Operasyonel ETL • Büyük Pazar(>$5B) • Yavaş Gelişir (<5% büyüme) • Olgunlaşmış • IT Odaklı, İş birimleri angaje olamıyor «Data Science» • Küçük Pazar (<$100M), Ortalama Büyüme • Özel Bir Kitleye Hitap Ediyor • Açık Kaynak "Self-service data integration will do for traditional IT-centric data integration what data discovery platforms have done for traditional IT-centric BI: reduce the significant time and complexity users face in preparing their data for analysis and shift much of the activity from IT to the business user to better support governed data discovery," - Gartner
 7. 7. © 2015 Alteryx, Inc. | Özel 7 Saatlerden Dakikalara Haftalardan Günlere Derin İçgörüler Elde Edebilme Sezgisel ve Görsel İş Akışları Akıllı Kararlara Erişimin Kolaylaşması
 8. 8. © 2016 Alteryx, Inc. | Özel© 2016 Alteryx, Inc. | Özel Ajandamız… 1. Alteryx, Altdata 2. «Veri Birleştirme» Nedir 3. İş Birimlerinin İhtiyaçları 8
 9. 9. © 2016 Alteryx, Inc. | Özel • Birden Çok Veri Kaynağından Verilerin Harmanlanması, Veri Füzyonu Da Denir… • Spesifik Bir İş Problemine Özgün Analitik Veri Setlerinin Oluşturulması Ve • Çok Daha Zengin, Derinleştirilmiş İçgörüler Elde Edilerek Alınan Yönetimsel Kararların Etkinliğinin Arttırılması Prosesidir Veri Birleştirme «Data Blending» CRM Veri tabanları Salesforce Excel Web API’ları Amazon, Azure Google Analytics Twitter, Facebook… Demografi Coğrafi Veriler Hava durumu Sektör spesifik veriler Yeni İş Fırsatları
 10. 10. © 2016 Alteryx, Inc. | Özel© 2016 Alteryx, Inc. | Özel Ajandamız… 1. Alteryx, Altdata 2. «Veri Birleştirme» Nedir 3. İş Birimlerinin İhtiyaçları 10
 11. 11. © 2016 Alteryx, Inc. | Özel Kompleks analitik prosesler • Veri Kaynakları ve • Veri Büyüklükleri Artıyor • Sorumluluklar Yaygınlaşıyor • Daha Fazla Tek Seferlik (Ad-hoc) Analiz • Ve Raporlama İhtiyacı Doğuyor Kendi Kendine Yetemiyor • İlla IT/Veri Uzmanı/Hatta Yazılımcı Gerekli • Doğru Yetkinlikler Gerekli Günümüz Analistinin Sıkıntıları
 12. 12. © 2016 Alteryx, Inc. | Özel Eski Analitik Yaklaşım: Çok Adım ve Birden Fazla Araç 12 Entegrasyon Yazılımı Analitik Programlama App HazırlamaVeri Kalitesi Yazılımı Yavaş ve Uzun Süren Proses, IT Destek İhtiyacı Birden Çok Yazılım İhtiyacı, Adımların Kontrol Zorluğu Pahalı Yazılımlar & Zor Bulunan İnsan Kaynağı ! ! Veri Birleştirme Tahminsel & Uzamsal Analitik Üretim Ortamı & Çıktıların Oluşturulması Veri Erişimi & Temizleme !
 13. 13. © 2016 Alteryx, Inc. | Özel Tüm İlgili Verilere Alteryx İle Erişebilirsiniz • Klasik Kaynaklar, • Yeni Kaynaklar, • Sosyal Medya, • Satış, Pazarlama Verilerini Birleştirin • Farklı Analizler İçin Farklı Veri Setleri • Tamamı Sizleri Daha Derin İçgörülere Kavuşturacak 13
 14. 14. © 2016 Alteryx, Inc. | Özel Workflow Ortamı Neden Önemli? • Analist Düşüncelerinin Yansıması • Veri Nasıl İşleniyor? • Nerelerde Problem Var? • Oyun Tasarımcılarının Geliştirdiği Arayüz, • Kullanıcı İhtiyaçlarına Yönelik • Bir Akışa Girenler Ve Çıkanlar Çok Net Belli Oluyor • Kolay Denetlenebilir (Auditable) 14
 15. 15. © 2016 Alteryx, Inc. | Özel Klasik Veri Hazırlığı/Temizleme • 60-80% Zaman Harcanıyor • IT, Veri Uzmanı, SQL Bilgisi Şart • Yeniden Yapılandır, Formatla • Eksik ve Hatalı Verilere Elle Müdahale • Ancak Örneklemler ile Çalışabilme • Raporlama, Saklama ve Görselleştirme İçin Ayrı Çalışmalar • Klasik Yazılımların Kabiliyetleri Sınırlı 15
 16. 16. © 2016 Alteryx, Inc. | Özel Alteryx ile Veri Hazırlığı/Temizleme • Sürükle Bırak • Hızlı Özetleme, Toplama • Eksik Veri Yönetimi • Konumsal Öğeler Ekleme (GIS) • Her Tür Kompleks Formül ve • IF/THEN İfadesi Oluşturma • Kompleks Filtrelemeler • Ve Daha Birçok Özellik 16
 17. 17. © 2016 Alteryx, Inc. | Özel Klasik Veri Eşleştirme • Birden Çok Spreadsheet, Vlookup, Formüller veya Manuel Proses • SQL Yazabilmeye İhtiyaç Var • Klasik IT Odaklı Veri Edinme Yazılımları • Yavaş Süreçler, Kısıtlı Kaynaklar • Tek Kolona Odaklı Birleştirmeler • İyi de 3-4 Ve Çok Daha Fazla Veri Kaynağı Olursa Ne Yapacaksınız? • Konumsal (GIS) Bilgileri Eklemekse Bambaşka Bir Araç Gerektirecektir. 17
 18. 18. © 2016 Alteryx, Inc. | Özel Alteryx ile Veri Eşleştirme • Sürükle Bırak Araçlar • Her Seviyede Birleştirme İmkanı • Kayıt Ve Satır Bazında • Birden Fazla Anahtar Kolon ile • Konumsal Eşleştirme İmkanları – Müşteri Noktası Veya En Yakın POI Bazında • Birbiriyle Örtüşmeyen Verilerin Eşleştirilmesi Fuzzy Match ile Mümkün (Benzeşebilen Verilerin Eşleştirilmesi İsim, Adres, E-mail Vb.) 18
 19. 19. © 2016 Alteryx, Inc. | Özel • Bir seferlik raporlar ve raporlama süreçleri • Ya SQL çağrısı veya Visual Basic Makro • Ek elle müdahale ihtiyaçları – zaman kayıpları • Aynı sürecin, yeni veri tipleri ve/veya yeni veri kaynakları ile baştan izlenmesindeki zorluklar Klasik Otomasyon ve Tekrarlanabilirlik
 20. 20. © 2016 Alteryx, Inc. | Özel Alteryx ile Otomasyon 20 Görselleştirme yazılımları • İş akışı otomatikleştirilebilir, • Düzenli aralıklarla, dakika, saat, gün ile siz yazılım başında değilken de çalıştırılabilir.
 21. 21. © 2016 Alteryx, Inc. | Özel Raporlayın Analistlerin Veri Analitiğine Erişimi İçin Alteryx Çözümü 21 Tüm Olası Veri Kaynakları Verilerinize erişin, temizleyin, birleştirin ve zenginleştirin Son derece hızlı, kolay tahminsel ve coğrafi analitik modellemeler yapın 3. Parti veriler & Müşteri Veri tabanları Sofistike analitik çalışmaları IP’nizi çaldırmadan son kullanıcılarla paylaşın Zenginleştirin AnalizYapın Birleştirin Text
 22. 22. © 2016 Alteryx, Inc. | Özel Özet 22 Herkes Kullanabilsin Sezgisel İş Akış Stili ile Kolay Öğrenilir Kodlamaya İhtiyaç Olmadan Derin İçgörüler Edinin Haftalar ya da Günler Almasın Saatler veya Dakikalar ile…
 23. 23. © 2016 Alteryx, Inc. | Özel© 2016 Alteryx, Inc. | Özel 23 Sorularınız…
 24. 24. © 2016 Alteryx, Inc. | Özel Kolay kullanım ve hızı kendiniz deneyimleyin… 24 Demo http://pages.alteryx.com/free- trial.html?partner_lead_src=%20TRSalesDeck&partner_id=A445622 • Altan Atabarut • altan.atabarut@altdata.co • +90 (537) 378 15 81 • www.altdata.co •

×