Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kata ganti nama diri

3,077 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kata ganti nama diri

 1. 1. B. MELAYUKATA GANTI NAMA DIRI
 2. 2. “________ dan hulubalang berjayamenewaskan lanun,” kata HangTuah kepada Sultan Mansor Shah.a) Akub) Hambac) Patikd) Beta
 3. 3. “Saya berharap agar ____________dapat hadir ke majlis tersebut,”kata Cikgu Ahmad kepada murid-muridnya.a) andab) awakc) kaliand) engkau
 4. 4. “Kelengkapan berburu _________telah ________ sediakan,” sembahLaksamana Hang Tuah kepadaSultan Mansor Shah.a) beta ………. hambab) tuanku ……….. patikc) baginda ………….. betad) hamba ………… baginda
 5. 5. “_________ perlu makan makananyang seimbang,” kata ibu kepadaanak-anaknya.a) Kamib) Kitac) Kaliand) Anda
 6. 6. “________ mahu hulubalang-hulubalang masuk menghadap,”titah Sultan Mahmud kepadaBendahara Tun Perak.a) Patikb) Bagindac) Betad) Beliau
 7. 7. “_________ hendaklah meletakkanbeg sekolah di luar makmalkomputer,” kata Cikgu Aliah kepadamurid-murid Tahun 6 Cempaka.a) Kalianb) Kamuc) Awakd) Anda
 8. 8. Guru Besar sedang menyampaikanucapan. _________ berucap dihadapan murid-murid di sekolahitu.a) Diab) Beliauc) Bagindad) Saudara
 9. 9. “________ sekeluarga telah bercutidi Singapura,” kata Amy kepadaSiti.a) Kitab) Kamuc) Merekad) Kami
 10. 10. _________ bertiga akanmemulakan pendakian itu padaawal pagi.a) Merekab) Kamic) Kitad) Dia
 11. 11. Datuk Ali amat baik hati. ________sentiasa membantu penduduk-penduduk bermasalah.a) Kamub) Betac) Diad) Beliau
 12. 12. “Datanglah ke rumah ________hari ini,” jemput Siti kepada Amy.a) sayab) awakc) engkaud) kami
 13. 13. “__________ hendak ke taman danbersendirian di sana,” kata PuteriRatna Sari kepada dayangnya.a) Patikb) Sayac) Betad) Baginda
 14. 14. __________ telah berkhidmatsebagai Pengarah Syarikat BumiJaya selama 30 tahun.a) Merekab) Beliauc) Diad) Baginda
 15. 15. Selepas puas berenang, _________makan bekalan yang dibawa darirumah sambil berbual.a) kitab) sayac) kamid) awak
 16. 16. Sultan yang baharu dilantik itumengharapkan rakyat jelatamemberi sokongan yang padusepanjang tempoh pemerintahan__________.a) bagindab) beliauc) betad) tuanku
 17. 17. “__________ perlu mendapatkanbukti bahawa Kumpulan GagakHitam terlibat dalam kejadianrompakan semalam,” tegasInspektor Amy kepada anak-anakbuahnya.a) Sayab) Kamic) Kitad) Awak
 18. 18. “__________ ini orang merantauyang datang dari jauh,” ujar Kelanakepada Pak Deli.a) Betab) Hambac) Andad) Patik
 19. 19. “Patik berharap ___________ akanmemperkenankan permintaanpatik ini,” rayu permaisuri kepadaSultan Mahmud.a) bagindab) tuankuc) beliaud) beta
 20. 20. Selepas mendengar taklimatdaripada Cikgu Ahmad, _________dibenarkan masuk ke khemahmasing-masing.a) kitab) sayac) kamud) kami
 21. 21. “__________ mohon menghadap__________,” sembah petani tuaitu setelah dipanggil ke istana olehSultan Mahmud.a) Patik ………. hambab) Hamba ……….. tuankuc) Hamba ………….. tuan hambad) Patik ………… tuanku
 22. 22. “__________ berdua terpilihmenyertai perkhemahan peringkatdaerah,” kata Siti kepadasahabatnya.a) Kamib) Awakc) Kaliand) Kita

×