Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kt Globalisasi

1,642 views

Published on

Pembentangan semasa Kursus Kajian Tindakan

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kt Globalisasi

 1. 1. KAJIAN TINDAKAN: PROGRAM ‘ GLOBALISASI MINDA ’: PENGAYAAN IDEA BAHASA MELAYU 2 STPM OLEH: MOHD ASIF MOHD ALWI
 2. 2. 1.0 REFLEKSI MASALAH / REFLEKSI P&P LALU <ul><li>Masih terikat dengan format peperiksaan SPM </li></ul><ul><li>Sukar menghurai isi dengan terperinci menyebabkan karangan menjadi pendek (tidak cukup perkataan – 650 hingga 700) </li></ul><ul><li>Teknik penulisan wacana yang tidak terarah (tiada keutuhan wacana serta kohesi dan koheran tidak mantap) </li></ul><ul><li>Pengetahuan am sangat terhad </li></ul><ul><li>Idea sangat dangkal dan kurang matang </li></ul>
 3. 3. 2.0 ISU / KEPRIHATINAN YANG DIKAJI <ul><li>Berdasarkan Peperiksaan Penilaian 2 tahun 2008, pelajar sasaran (responden) memperoleh markah yang sangat sederhana dalam Bahagian A (Karangan) Kertas 2 Bahasa Melayu STPM </li></ul><ul><li>Pelajar tidak mempunyai idea yang relevan tentang tajuk yang diberi. </li></ul><ul><li>Pelajar tidak mempunyai bukti-bukti yang relevan untuk tajuk yang dikemukakan. </li></ul><ul><li>Pelajar tidak dapat mengemukakan idea yang relevan dengan tajuk yang diberi. </li></ul><ul><li>Pelajar tidak dapat menghuraikan idea berserta contoh yang relevan dalam karangan. </li></ul><ul><li>Pelajar tidak dapat menguasai struktur ayat dengan baik. </li></ul>
 4. 4. 3.0 OBJEKTIF KAJIAN <ul><li>3.1 Objektif Umum </li></ul><ul><li>Responden akan mempunyai semangat kendiri yang jitu dan anjakan paradigma yang mapan dalam aspek pemikiran dan modal minda </li></ul><ul><li>Responden akan mempunyai kemampuan untuk menyerap pelbagai maklumat daripada pelbagai media cetak serta dapat mengekspoitasi input yang diperoleh daripada sosialisasi seharian. </li></ul><ul><li>Responden dapat meningkatkan prestasi khususnya dalam aspek karangan dan umumnya dalam subjek Bahasa Melayu 2 STPM </li></ul>
 5. 5. 3.2 Objektif Khusus <ul><li>Pelajar dapat mengumpul idea dan bukti yang relevan dengan tajuk </li></ul><ul><li>Pelajar dapat mengemukakan idea dan contoh yang relevan </li></ul><ul><li>Pelajar dapat menghuraikan idea dan contoh dengan baik semasa menulis karangan </li></ul><ul><li>Pelajar dapat menggunakan struktur ayat yang betul semasa menghuraikan idea </li></ul>
 6. 6. 4.0 KUMPULAN SASARAN <ul><li>Kumpulan sasaran kajian ialah pelajar Tingkatan U6A1 dan U6A2 seramai 26 orang yang terdiri daripada 8 orang lelaki dan 18 orang perempuan </li></ul>
 7. 7. 5.0 TINDAKAN / AKTIVITI YANG DICADANGKAN <ul><li>Kaedah `Kupaslah Daku` (membaca akhbar, majalah, sumber internet dan pelbagai bahan bacaan yang dicari/dikaji oleh pelajar sendiri) </li></ul><ul><li>Kerja individu (membuat buku skrap daripada bahan-bahan yang dibaca – tajuk isu yang berbeza bagi setiap pelajar ditetapkan oleh guru) </li></ul><ul><li>Menulis esei lengkap dengan mengaplikasi maklumat daripada sumber bahan yang diperoleh) dengan merujuk modul P&P yang disediakan. </li></ul><ul><li>Melaporkan hasil buku skrap secara individu </li></ul>
 8. 8. 6.0 JADUAL PELAKSANAAN Bil Aktiviti Tarikh Pelaksanaan 1 Menjalankan tinjauan masalah – menyemak kesalahan pelajar daripada latihan harian, ujian/peperiksaan 15-20 Januari 2 Tinjauan masalah: pelajar menulis permasalahan/kelemahan mereka dalam borang kaji selidik 21-30 Januari 3 Menganalisis maklumat tinjauan awal 1-3 Februari 4 Menulis proposal kajian 4 Februari 5 Melaksanakan tindakan 5 Feb-5 Mac 6 Menyemak hasil kerja pelajar 6-10 Mac 7 Mengumpul data hasil tindakan 11-17 Mac 8 Menganalisis data 18-25 Mac 9 Menulis laporan 26 Mac
 9. 9. 7.0 KOS KAJIAN BIL JENIS BAHAN KUANTITI X HARGA SEUNIT JUMLAH KOS (RM) 1 Kertas A4 4 rim x 8.00 32.00 2 <ul><li>Akhbar: </li></ul><ul><li>Mingguan </li></ul><ul><li>Harian </li></ul>20 x 1.50 30 x 1.00 30.00 30.00 3 Majalah ‘Dewan Masyarakat’ 10 x 3.50 35.00 4 Modul P&P BM2 26 x 0.6 15.60 5 Fail Ring 26 x 5.50 143.00 JUMLAH KESELURUHAN 285.60
 10. 10. 8.0 PENUTUP <ul><li>Kajian yang akan saya jalankan ini diharap dapat mencapai sasaran matlamatnya. Saya juga mengharapkan peningkatan prestasi kualiti dan kuantiti kecemerlangan daripada pelajar-pelajar responden, khususnya bagi mata pelajaran Bahasa Melayu Kertas 2 dalam peperiksaan STPM. Kajian ini juga boleh dimanfaatkan oleh guru-guru tingkatan enam sebagai panduan dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. </li></ul>

×