Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sumbangan falsafah pendidikan barat (1)

2,897 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Sumbangan falsafah pendidikan barat (1)

 1. 1. Jolin Vong Ching Ping Rinna Joyce Gomez Davina Jebakani Aswa Amanina Atikah Islamiah
 2. 2. Pendidikan adalah bertujuan mencapai kehidupan yang lurus, suci dan mulia. –Froebel Pendidikan sebagai suatu proses yang memberikan bantuankepada setiap individu supaya hidup dengan penuh kegembiraan. –John Stuart MillOrang berpendidikan sempurna akan bersedia untuk berkhidmat demi kemajuan diri dan masyarakatnya, serta ikhlas dalampekerjaan dan patuh kepada segala undang-undang. –T. H Huxley Pendidikan sebagai proses membentuk dan mengembangkanintelek, jasmani, rohani dan social kanak-kanak. –Maria MotessoriPendidikan merupakan suatu proses perkembangan individu dan usaha mengatur ilmu pengetahuan untuk menambahkan lagi pengetahuan semula jadi yang ada padanya, supaya hidup dengan lebih berguna. –John Dewey
 3. 3. Falsafah Pendidikan Barat Falsafah Falsafah Pendidikan Barat Pendidikan Barat Tradisional ModenEssentialisme Perennialisme Progressivisme Eksistensialisme Rekonstruktivisme
 4. 4.  Essentialisme berpunca daripada realisme dan idealisme Ia adalah teori yang mencadangkan penyampaian budaya dan pengetahuan teras kepada setiap generasi baru sebagai tujuan utama pendidikan.
 5. 5.  Tujuan utama pendidikan adalah untuk mengajar nilai dan ilmu yang sejagat dan abadi. Kurikulum perennialis adalah berpusatkan kandungan dengan penekanan pada bahasa, kesusasteraan, matematik, seni dan sains.
 6. 6.  Kebenaran adalah relatif dan tentatif. Ilmu membawa seseorang ke arah pertumbuhan dan perkembangan.
 7. 7.  Eksistentialisme memberi fokus pada fitrah kewujudan manusia. Ahli eksistentialis berpandangan bahawa manusia dilahirkan tanpa sebarang tujuan. Guru atau sistem sekolah tidak berhak untuk menekankan matlamat pendidikan ke atas murid-murid.
 8. 8.  Rekonstruktionisme memberi syor untuk membaiki dan membina semula masyarakat. Ia melihat pengasasan corak budaya baru serta penghapusan penyakit sosial sebagai tujuan utama pendidikan.
 9. 9. SUMBANGAN FALSAFAHPENDIDIKAN BARAT TERHADAP PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA
 10. 10. Sumbangan terhadap institusi pendidikan SumbanganSumbangan terhadap terhadap golongankurikulum pendidik Sumbangan falsafah pendidikan barat
 11. 11.  Program pendidikan ke arah melahirkan insan seimbang & harmonis dari aspek JERI berdasarkan kepada kepercayaan kepada Tuhan. Nilai-nilai murni merentasi kurikulum.
 12. 12.  Memperkenalkan pendidikan umum. Menekankan kepada pendidikan teknik & vokasional. Bahasa Melayu merentasi kurikulum.
 13. 13.  Memupuk budaya sains dan teknologi. Memupuk budaya keusahawanan & niaga Pengukuhan Bahasa Melayu sebagai satu cabang ilmu pengetahuan.
 14. 14.  Meningkatkanpendedahan & penguasaan Bahasa Inggeris. Menekankan melahirkan insan yang berkeyakinan diri dan berdikari
 15. 15.  Kemudahan asas di sekolah mencukupi & sesuai bagi aktiviti berpusatkan murid-murid. Menerapkan nilai-nilai mulia melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum.
 16. 16.  Fizikal: keselamatan,kebersihan,kemudahan yang inovatif, keselesaan, keindahan Sosial: mengamalkan nilai-nilai mulia
 17. 17.  Budaya Ilmu: berusaha, mahu belajar, rangsangan untuk belajar, seronok belajar. Bidang teknikal & vokasional diberi keutamaan & berterusan. Pupuk yakin diri kepada murid-murid.
 18. 18.  Sediamelaksanakan strategi P&P baru untuk melahirkan insan yang seimbang. Mencipta inovasi dalam sistem pendidikan, berfikiran lebih positif/dinamik.
 19. 19. Berpandanganjauh & berusaha mencapai Wawasan 2020.Meningkatkan kecemerlangan diri selari dengan perubahan sistem pendidikan

×