Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Pembentukan KSSR
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) merupakan satu revolusi dasar
kementerian pelajaran Malaysia. Ke...
dibangunkan standing dengan pendidikan global. Di samping itu, KPM turut mendapatkan
input daripada pelbagai pihak berkepe...
mata pelajaran teras dan elektif ditekankan untuk tahap 2. Dasar kurikulum yang baru ini
membolehkan pelajar untuk bertind...
Pembentukan Kurikulum
Standard Sekolah rendah
Untuk diselaraskan
sesuai dengan teras
kedua pelan induk
pendidikan
Mesyuara...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pembentukan kssr

2,209 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Pembentukan kssr

  1. 1. Pembentukan KSSR Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) merupakan satu revolusi dasar kementerian pelajaran Malaysia. Keperluan sistem pendidikan Malaysia sentiasa berubah dan kajian serta resolusi terperinci harus sentiasa dinaik taraf untuk memastikan keberkesanannya. Dasar KSSR ini terhasil daripada kajian terperinci tentang keperluan murid sekolah rendah kini, untuk memastikan supaya mereka terus berkembang seiring dengan kehendak negara Malaysia yang pesat membangun. Dalam ucapan dasar Y.A.B Perdana Menteri Dato´ Seri Abdullah Ahmad Badawi pada perhimpunan agung UMNO 2006, beliau menuntut supaya sistem pendidikan negara memberikan penekanan kepada empat perkara. Beliau memberi penekanan kepada pembangunan modal insan, penghasilan pelajar celik minda, pembentukan warga yang menguasai ilmu, kemahiran dan maklumat serta program untuk pembangunan akal manusia dalam melahirkan insan Ulul Al-Bab. Transformasi Kurikulum Kebangsaan bertitik tolak daripada keputusan Mesyuarat Susulan Jemaah Menteri Bil.6/2008 yang dipengerusikan oleh Y.B. Menteri Pelajaran pada 23 Mei 2008. Satu usaha penambahbaikan dalam sistem pendidikan negara terutamanya di peringkat sekolah rendah perlu dilaksanakan supaya kurikulum persekolahan memenuhi keperluan dan cabaran semasa serta akan datang. Sehubungan itu, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah melaksanakan satu kajian dan mendapati wujudnya keperluan untuk melakukan transformasi kurikulum sekolah rendah. Transformasi kurikulum sekolah rendah merupakan penyusunan semula dan penambahbaikan kurikulum persekolahan rendah sedia ada. Tujuan transformasi ini adalah untuk memastikan murid dibekalkan dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang relevan dengan Keperluan semasa bagi menghadapi cabaran abad ke 21. Fokus transformasi kurikulum persekolahan rendah adalah kepada kemahiran membaca, menulis dan mengira (3M), sebaliknya mengambil kira kemahiran penaakulan, kreativiti dan inovasi, Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) serta elemen keusahawanan. Dalam proses transformasi kurikulum persekolahan rendah, KPM telah melakukan penandaarasan dengan kurikulum persekolahan Negara maju bagi memastikan kurikulum persekolahan kebangsaan yang
  2. 2. dibangunkan standing dengan pendidikan global. Di samping itu, KPM turut mendapatkan input daripada pelbagai pihak berkepentingan seperti Pertubuhan Bukan Kerajaan, industri, akademik dan ibu bapa. Berdasarkan kepada input-input tersebut maka konsep kurikulum persekolahan rendah berasaskan standard dapat dibangunkan dengan jayanya. Kurikulum Standard Sekolah Rendah ini telah digubal berdasarkan teras kedua Pelan Induk Pembangunan Pendidikan, yang mana ianya menekankan dasar untuk membangunkan modal insan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran serta menghayati nilai-nilai murni. Matlamat teras ini adalah untuk memastikan anak bangsa Malaysia sentiasa terpupuk semangat untuk menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan kompetensi serta menerapkan nilai-nilai murni. Kurikulum kebangsaan perlu dikaji semula bagi memastikan kurikulum yang holistik dan sentiasa relevan bagi melahirkan modal insan yang seimbang yang dapat menangani cabaran semasa dan masa hadapan. KSSR dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2011 bermula dengan tahun 1 di semua sekolah rendah seluruh negara. Dasar ini dilancarkan secara berperingkat-peringkat bagi memberi peluang dan masa kepada pelajar serta guru untuk menyesuaikan diri. Bermula pada tahun 1983, satu dasar kurikulum baru telah dilaksanakan. Dasar ini dinamakan sebagai Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dimana ia lebih menekankan kepada komunikasi, manusia dan alam sekeliling serta perkembangan diri individu. Dasar ini banyak menekankan kepada aspek nilai dan teras dalam pelajar. Revolusi kedua dasar pendidikan sekolah rendah ini telah dilakukan pada tahun 1993 yang mana ianya ditukar kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). KBSR ini menggunakan reka bentuk kurikulum linear. Semakan semula telah dibuat pada tahun 2003, untuk mengukuhkan lagi sistem kurikulum pendidikan Malaysia. Organisasi kurikulum KBSR tertumpu pada mata pelajaran wajib, teras dan tambahan bagi tahap 1 (tahun1, 2, 3) serta tahap 2 (4, 5, 6). Fokus KBSR juga tertumpu pada kemahiran 3M (membaca, menulis dan mengira). Pada tahun 2011, satu rombakan semula telah dilakukan untuk mengenal pasti kelemahan dan meningkatkan lagi kemantapan dasar KBSR yang ditukar menjadi Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Dasar ini menekankan pengajaran modul teras asas, modul teras tema dan modul elektif dalam organisasi kurikulum bagi tahap 1 manakala,
  3. 3. mata pelajaran teras dan elektif ditekankan untuk tahap 2. Dasar kurikulum yang baru ini membolehkan pelajar untuk bertindak dengan kreatif serta berinovasi, mempunyai pengetahuan maklumat dalam keusahawanan serta kemahiran dalam IT. Dasar ini juga membawa penekanan 4M iaitu membaca, mengira, menulis dan menaakul. Dasar ini dilakukan dengan harapan untuk menguatkan lagi penguasaan bahasa melayu dan bahasa Inggeris pelajar. Dasar ini juga lebih condong kepada kemahiran pelajar untuk mentakrif sesuatu dengan menggunakan kemahiran berfikir kreatif secara sendiri. Dasar KSSR ini telah menekankan kepada penggunaan bahasa Inggeris. Tujuan penekanan ini adalah untuk memantapkan lagi penguasaan bahasa inggeris di kalangan murid sekolah rendah. Dasar ini telah menekankan beberapa perkara di dalam silibus pelajaran untuk menambah keberkesanan penggunaan bahasa inggeris.
  4. 4. Pembentukan Kurikulum Standard Sekolah rendah Untuk diselaraskan sesuai dengan teras kedua pelan induk pendidikan Mesyuarat pembentukan pertama pada 23 Mei 2008 oleh Kementerian Pelajaran Malaysia Bermula dengan Kurikulum Baru Sekolah Rendah pada tahun 1983 Penambahbaikkan pada 1993 menyebabkan KBSR ditukar kepada Kurikulum bersepadu Sekolah Rendah. Semakan semula pada 2003, untuk mengukuh dan menaik taraf Hasil kajian, dasar baru telah digubal dan ditukar kepada Kurikulum Standard Sekolah rendah

×