Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Scrum Master Training Course

704 views

Published on

Professional Scrum Master Training Course

Published in: Software
 • Login to see the comments

Scrum Master Training Course

 1. 1. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I SCRUM PSM I MATT HARASYMCZUK
 2. 2. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Manifesto for agile software development • Individuals and interactions over processes and tools • Working software over comprehensive documentation • Customer collaboration over contract negotiation • Responding to change over following a plan
 3. 3. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Manifesto for agile software development
 4. 4. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Wprowadzenie do Agile • Metodyki zwinne – reguły i zasady • Przegląd metodyk zwinnych i Lean
 5. 5. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Wprowadzenie do Agile • Cechy metodyki Scrum • Ograniczenia czasowe (ang. Timebox) • Zadania w projekcie a Scrum – przegląd
 6. 6. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I agility = elastyczność
 7. 7. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I
 8. 8. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Waterfall • Brak satysfakcji klienta • Opóźnienia • Dostarczanie produktu który niekoniecznie był zamawiany
 9. 9. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Waterfall • Brak możliwości reakcji na zmiany w otoczeniu • Brak możliwości optymalizacji w trakcie tworzenia • Brak przezroczystości • To wszystko nie jest jednak takie czarno białe…
 10. 10. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I SDLC - Waterfall
 11. 11. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Rozumienie potrzeb
 12. 12. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Scrum
 13. 13. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Filary Scrum - Transparencja • Proces musi być przejrzysty dla tych którzy są odpowiedzialni za wyniki wprowadzenie zmian niesie za sobą korzyści.
 14. 14. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Filary Scrum - Inspekcja • Uczestnicy muszą często poddawać pod inspekcję elementy procesu w celu wychwycenia ewentualnych niepożądanych zmiennych
 15. 15. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Filary Scrum - Adaptacja • Rozpoznanie problemu czy niepożądanej zmiennej samo w sobie nie ma wartości. • Dopiero wprowadzenie zmian niesie za sobą korzyści.
 16. 16. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Filary Scrum
 17. 17. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Założenia Scrum • Jest procesem empirycznym (oparty na zdobywaniu doświadczenia) • Jest iteracyjny • Brak „wrzutek” - ochrona zespołu • Określone terminy i agenda spotkań
 18. 18. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Założenia Scrum • Łatwy do zrozumienia i trudny do opanowania • Małe 3 - 9 osobowe zespoły • Zespoły cross-funkcjonalne
 19. 19. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Role w metodyce Scrum • Przegląd ról w metodyce Scrum • Członek Zespołu • Scrum Master • Product Owner • Zakres kompetencji • Scrum Master a proces Scrum
 20. 20. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Scrum Master • Pilnuje procesu • Pilnuje wspólnego słownika • Pilnuje Sprint Backlogu • Chroni przed wrzutkami • Usuwa przeszkody
 21. 21. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Scrum Master • Sprint Termination • Wybór SM • Pilnuje obecność • Servant Leader
 22. 22. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Scrum Masterzy • Członek zespołu / Scrum Master • Scrum Master Full Time • Scrum Master współdzielony przez kilka zespołów
 23. 23. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Product Owner • Właściciel produktu • Reprezentuje klienta • Ma rozumieć klienta i jego potrzeby • Tworzy backlog • Priorytetyzuje backlog • Product Owner Checklist https:// scrumwell.files.wordpress.com/2013/09/product-owner- checklist-november-2013.pdf
 24. 24. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Product Owner • Reprezentuje interesy stakeholderów • W pełni decyzyjny • Dyspozycyjny • Decyduje o akceptacji lub odrzuceniu wyników pracy zespołu
 25. 25. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Product Owner • Zewnętrzny • Wewnętrzny
 26. 26. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Stakeholders
 27. 27. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Członek Zespołu • Ustala z product owner-em zakres prac w kolejnych sprint-ach • Realizuje zadania w zakresie danego sprint-u zgodnie z Definition of Done • Dotrzymanie terminu realizacji zadań wybranych do danego sprint-u
 28. 28. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Członek Zespołu • Dba o unikanie specjalizacji w obszarach technicznych • Team jest samoregulujący • Team jest cross functional: zawiera programistów, testerów, grafików, etc.
 29. 29. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Zespół • Im mniej wpływu z zewnątrz tym lepiej - szara strefa • Tempo prac uzależnione od ilości swobody • Team posiada określone capacity • Tabelka i liczenie capacity
 30. 30. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Zespół • Na podstawie danych historycznych można określić ilość pracy które może wziąć na siebie team w ramach sprint-u (velocity 7 sprintów) • Nie przypisujemy zadań członkom team-u - to poszczególni członkowie decydują o tym którym zadaniem będą się zajmować
 31. 31. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Stakeholder • Klient • Reprezentowany przez Product Ownera
 32. 32. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Artefakty Scrum • Budowa i zasady stosowania • Efektywne wykorzystanie
 33. 33. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Artefakty • Product Backlog • Sprint Backlog • Product Increment • Sprint Burndown Chart • Release Burndown Chart • Product Burndown Chart
 34. 34. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Artefakty • Velocity • Capacity • Podsumowanie retrospektywy • Konstytucja zespołu
 35. 35. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Artefakty • Control Chart • Cumulative Flow Chart • Burnup Chart • Velocity Chart • Version Report • Epic Report • Release Burndown
 36. 36. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Artefakty • Definition of Done • Kryteria Akceptacyjne • Cel Sprintu
 37. 37. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Cel Sprintu • Cel przyrostu wdrażalnego • Roadmapa Celów sprintów • Portfolio
 38. 38. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Backlog • Dekompozycja • Metody priorytetyzacji: MoSCoW • Epic -> Story -> Sub-Task • Story Points / Business Value / Time Estimate
 39. 39. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Sprint Backlog • Zadania • Przypisywanie • Priorytetyzacja • Impediments • Wygląd taskboard
 40. 40. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Definition of Done • Odpowiedzialność: SM + Team • Cel: jednolite spojrzenie na określenie "skończone"
 41. 41. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Definition of Done • W każdym Sprincie powinien powstać określony i weryfikowalny przyrost produktu • Kryteria oznaczenia pracy jako ,,gotowej", powinny być jasne dla zespołu a poszczególni członkowie są jego świadomi
 42. 42. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Estymowanie zadań • Skala estymacji • Fibonacci • potęgi 2 • koszulki - S,M,L • Planning Poker • Metoda Karteczkowa (trzy kolumny SML) • #NoEstimates
 43. 43. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Zespół odpowiedzialny za dostarczenie produktu • Zadania członka zespołu • Zasady komunikacji • Weryfikacja stanu prac
 44. 44. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Sprint – podstawowa jednostka przebiegu projektu • Długość sprintu – aspekty wyboru • Zasady realizacji i zadania w sprincie • Produkty realizacji sprintu • Przerywanie sprintu • Zamknięcie sprintu
 45. 45. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Spotkania w Scrumie • Zasady realizacji spotkań w Scrum i ich rodzaje • Produkty spotkań • Ograniczenia i rodzaje spotkań
 46. 46. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I PLAN MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY PLANNING 1h DAILY 15m DAILY 15m DAILY 15m DAILY 15m DAILY 15m REFINEMENT 2h REVIEW 1h RETROSPECTIVE 1h
 47. 47. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Feedforward NOT Feedback MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY PLANNING 1h DAILY 15m DAILY 15m DAILY 15m DAILY 15m DAILY 15m REFINEMENT 2h REVIEW 1h RETROSPECTIVE 1h
 48. 48. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I DO MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY PLANNING 1h DAILY 15m DAILY 15m DAILY 15m DAILY 15m DAILY 15m REFINEMENT 2h REVIEW 1h RETROSPECTIVE 1h
 49. 49. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I PREPARE MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY PLANNING 1h DAILY 15m DAILY 15m DAILY 15m DAILY 15m DAILY 15m REFINEMENT 2h REVIEW 1h RETROSPECTIVE 1h
 50. 50. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I CHECK MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY PLANNING 1h DAILY 15m DAILY 15m DAILY 15m DAILY 15m DAILY 15m REFINEMENT 2h REVIEW 1h RETROSPECTIVE 1h
 51. 51. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I SHOWTIME MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY PLANNING 1h DAILY 15m DAILY 15m DAILY 15m DAILY 15m DAILY 15m REFINEMENT 2h REVIEW 1h RETROSPECTIVE 1h
 52. 52. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I ACT MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY PLANNING 1h DAILY 15m DAILY 15m DAILY 15m DAILY 15m DAILY 15m REFINEMENT 2h REVIEW 1h RETROSPECTIVE 1h
 53. 53. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I ONE week iterations! MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY PLANNING 1h DAILY 15m DAILY 15m DAILY 15m DAILY 15m REFINEMENT 1h REVIEW 1h RETROSPECTIVE 1h
 54. 54. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I ONE week iterations! MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY REVIEW 1h DAILY 15m DAILY 15m DAILY 15m DAILY 15m REFINEMENT 1h PLANNING 1h RETROSPECTIVE 1h
 55. 55. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I ONE week iterations! MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY DAILY 15m DAILY 15m DAILY 15m DAILY 15m DAILY 15m REVIEW 1h RETROSPECTIVE 1h REFINEMENT 1h PLANNING 1h
 56. 56. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I CONTINUOUS Backlog Refinement MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY REVIEW 15 min DAILY 5 min DAILY 5 min DAILY 5 min DAILY 5 min RETROSPECTIVE 30 min PLANNING 15 min
 57. 57. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Metrics
 58. 58. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Andon - Process Dashboard
 59. 59. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Sprint Goal
 60. 60. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I PORTFOLIO
 61. 61. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Release and Value Stream => Roadmap
 62. 62. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Documentation -> Backlog
 63. 63. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Value - Epic mapping
 64. 64. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Backlog Decomposition and Acceptance Criteria
 65. 65. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Scrum/Kanban Boards
 66. 66. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Daily
 67. 67. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I SCRUM of Scrums (full scale) PO SM
 68. 68. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I SCRUM of Scrums (full scale) PO SM
 69. 69. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I SCRUM of Scrums (full scale) PO SM
 70. 70. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I SCRUM of Scrums (full scale) PO SM
 71. 71. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I DEPARTMENT Oriented Organization Business QA DEV UX Infra Project A Project B Project C
 72. 72. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I PROJECT Oriented Structure Business QA DEV UX Infra Project A Project B Project C
 73. 73. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I PROJECT Oriented Structure Business QA DEV UX Infra Project A Project B Project C
 74. 74. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I PROJECT Oriented Structure Business QA DEV UX Infra Project A Project B Project C
 75. 75. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I PROJECT Oriented Organization Business QA DEV UX Infra Project A Project B Project C
 76. 76. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Planowanie • Estymowanie ram projektu • Lista wymagań dotycząca produktu • Przegląd zadań do zrealizowania w sprincie • Metoda estymacji czasu – gra planistyczna
 77. 77. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I User Stories • Zasady konstrukcji User Stories • Epic / User Story / Sub-Task • User Stories a Use Cases • Jako .... Mogę .... Aby ....
 78. 78. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Zasady pisania User Stories • Każdy członek zespołu może pisać user stories • User story może być dodane do backlog-a w dowolnym momencie projektu • Product Owner jest odpowiedzialny za ich utrzymanie/wprowadzenie do backlog
 79. 79. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Zasady pisania User Stories • Tworzenie user story jest mniej ważne niż dyskusja na ich temat • User stories pisane są przez cały okres trwania projektu
 80. 80. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Błędy podczas pisania User Stories • Postrzeganie user story jako zdanie lub card • Brak jasno określonych kryteriów akceptacji • Product Owner jako bottleneck
 81. 81. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Błędy podczas pisania User Stories • Nadmierne skupianie się na szablonie “as user” • Umieszczanie zbyt dużej ilości szczegółów technicznych • Zbyt małe przywiązanie uwagi do tego że, conversation is the key
 82. 82. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Zasady dorzucania User Stories • Miejsce w Backlogu • Informacja dla Product Ownera • Kto może dorzucać zadania? • Filtr w Jirze pokazujący ostatnio dodane zadania
 83. 83. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Priorytetyzacja • Quick Win • Hard-first • Hybrid: Quick Win -> Hard -> Quick Win • Skupienie się na celu sprintu • MoSCoW • Business Value • MVP
 84. 84. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Priorytetyzacja • W sprint Log • W backlogu
 85. 85. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Daily • Cel Sprintu • Feedforward not Feedback • Codzienne spowiedzi • Filtr w Jirze + Flagged
 86. 86. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Retrospekcja • Zasady prowadzenia retrospekcji • Efekty retrospekcji • Zadania do realizacji jako efekt retrospekcji • Narzędzia i wzorce wdrażane w pracach projektowych • Konstytucja zespołu • Eksperymenty w przyszłym sprincie
 87. 87. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Skalowanie procesów Scrum • Zasady i aspekty skalowania metodyki • Efektywność skalowania w Scrum • Struktura produktowa (https:// www.youtube.com/watch?v=X2xuROuGBUk) • LeSS (https://less.works/) • SAFe (http://www.scaledagileframework.com/)
 88. 88. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Agile Portfolio • Milestone and Versions • Epics Kanban • Road Map • Timeline • Release Stream • Value Stream
 89. 89. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Scrum i Kanban • Zadania rozwojowe • Zadania utrzymaniowe
 90. 90. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Realizacja i monitorowanie zadań w Scrum • Suma wykonanych zadań • Zadania pozostałe do wykonania • Zakończenie procesów i zadań w Scrum
 91. 91. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Zarządzanie ryzykiem projektu • Zadania Scrum Mastera związane z zarządzaniem ryzykiem • Pojęcie długu technologicznego • Narzędzia zarządzania ryzykiem
 92. 92. AstroTech.ioMATT HARASYMCZUK / Professional SCRUM Master I Narzędzia elektroniczne • Atlassian JIRA Software • ThoughtWorks Mingle • http://www.mountaingoatsoftware.com • http://www.planningpoker.com • Kunagi • Redmine • Asana (Kanban), Trello (Kanban)

×