Opbrengstgericht werken

2,994 views

Published on

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Opbrengstgericht werken

 1. 1. Opbrengstgericht werken in school en bibliotheek Kees Broekhof Sardes
 2. 2. In vogelvlucht <ul><li>Wat is opbrengstgericht werken (OGW)? </li></ul><ul><li>Wat zijn kenmerken van scholen die OGW? </li></ul><ul><li>Wat kan de bibliotheek doen om hierbij aan te sluiten? </li></ul>
 3. 3. Achtergrond <ul><li>Kwaliteitsagenda PO “Scholen voor morgen” (2007) Bevat vijf sporen: </li></ul><ul><ul><li>Wat moeten leerlingen kennen en kunnen eind BO (referentieniveaus) </li></ul></ul><ul><ul><li>Zicht op succes (leren van informatie) </li></ul></ul><ul><ul><li>Leren van en met elkaar </li></ul></ul><ul><ul><li>Verminderen taalachterstanden (VVE) </li></ul></ul><ul><ul><li>Rijke leeromgeving: wetenschap en techniek, leesbevordering, talentenkracht, internationalisering </li></ul></ul><ul><li>Rapporten commissies Dijsselbloem en Meijerink (2008) </li></ul><ul><ul><li>Dijsselbloem: meer aandacht voor basiskennis en basisvaardigheden, meer zicht op opbrengsten en verantwoording daarover afleggen </li></ul></ul><ul><ul><li>Meijerink: uitval verminderen, resultaten taal en rekenen omhoog, vier referentieniveaus voor taal en rekenen, die ook concrete te behalen opbrengst aangeven </li></ul></ul><ul><li>Zie ook: www.schoolaanzet.nl/opbrengstgerichtwerken </li></ul>
 4. 4. Kerndoelen vs. referentieniveaus <ul><li>Kerndoel 9. De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten. </li></ul>
 5. 5. Lezen: fictionele, narratieve en literaire teksten <ul><li>Referentieniveaus voor: algemeen, tekst, begrijpen, interpreteren, evalueren </li></ul><ul><li>Begrijpen, fundamenteel niveau 1F: Herkent het genre. Herkent letterlijk en figuurlijk taalgebruik. Kan situaties en verwikkelingen in de tekst beschrijven. Kan het denken, voelen en handelen van personages beschrijven. Kan de ontwikkeling van de hoofdpersoon beschrijven. Kan de geschiedenis chronologisch navertellen. </li></ul>
 6. 6. Lezen: fictionele, narratieve en literaire teksten <ul><li>Streefniveau 1S (2F): Herkent het genre. Herkent letterlijk en figuurlijk taalgebruik. Kan situaties en verwikkelingen in de tekst beschrijven. Kan het denken, voelen en handelen van personages beschrijven. Kan de ontwikkeling van de hoofdpersoon beschrijven. Kan de geschiedenis chronologisch navertellen. </li></ul>
 7. 7. Samengevat <ul><li>de doelen zijn verder uitgewerkt </li></ul><ul><li>er is meer te meten </li></ul><ul><li>en … er is een groeiend gevoel van urgentie in beleid en bij scholen: bereiken we wel wat we willen bereiken? </li></ul><ul><li>dit is de basis voor opbrengstgericht werken </li></ul>
 8. 8. Wat is opbrengstgericht werken?
 9. 9. OGW: kenmerken van scholen <ul><li>sterk onderwijskundig leiderschap </li></ul><ul><li>interne coach (meestal de IB-er) </li></ul><ul><li>teambesprekingen over onderwijsresultaten, -inhouden en werkwijzen </li></ul><ul><li>effectief onderwijs </li></ul><ul><li>leren van elkaar (collegiale consultaties) </li></ul><ul><li>klassenbezoeken door directeur/coach </li></ul><ul><li>expliciete (tussen)doelen op school, groeps- en lesniveau </li></ul>
 10. 10. Wat maakt OGW meer dan oude wijn in nieuwe zakken? <ul><li>resultaten zijn de basis voor onderwijs op school-, groeps- en leerlingniveau </li></ul><ul><li>het team is verantwoordelijk voor de keuzes die gemaakt worden en dus ook voor de resultaten </li></ul><ul><li>de cyclus van OGW wordt meerdere keren per jaar doorlopen met alle leerkrachten en zorgt ervoor dat de zorg voor verbetering niet wegzakt </li></ul>
 11. 11. Wat kan het betekenen voor de bibliotheek? <ul><li>Vraag: kan de bibliotheek bij leerlingen meetbare resultaten realiseren? </li></ul>
 12. 12. Cunningham & Stanovich (2001), ‘What reading does for the mind’, Journal of Direct Instruction, 1/2, 137-149. Aantal minuten vrij lezen per dag Aantal gelezen woorden per jaar 65,0 4.358.000 21,1 1.823.000 14,2 1.146.000 9,6 622.000 6,5 432.000 4,6 282.000 3,2 200.000 1,3 106.000 0,7 21.000 0,1 8.000 0,0 0
 13. 13. Wat levert het lezen van veel woorden op? <ul><li>Consolideren van nieuwe woorden </li></ul><ul><li>Verdieping van woordenschat (diepe woordkennis) </li></ul><ul><li>Verwerving van nieuwe woorden (incidentele woordenschatverwerking) </li></ul><ul><li>Toepassen van leesstrategieën en woordleerstrategieën </li></ul><ul><li>Woordbeelden zetten zich vast, wat een positief effect heeft op spelling </li></ul><ul><li>Verhaalbegrip neemt toe (lange lijnen kunnen bevatten) </li></ul>
 14. 14. Vrij lezen en woordenschat <ul><li>Kinderen die 1 miljoen woorden per jaar lezen, breiden per jaar hun woordenschat uit met ca. 1000 woorden. </li></ul><ul><li>Dit komt overeen met ongeveer een kwartier per dag. Voor ‘middle class’ kinderen is dit een gemiddelde hoeveelheid. </li></ul><ul><li>Nagy, W., R. Anderson & P. Herman (1987), ‘Learning word meanings from context during normal reading’. American Educational Research Journal, 24, 237-270; Anderson, R., P. Wilson & L. Fielding (1988), ‘Growth in reading and how children spend their time outside of school.’ Reading Research Quarterly, 23, 285-303. </li></ul>
 15. 15. Bewezen effecten van vrij lezen <ul><li>leesvaardigheid </li></ul><ul><li>schrijfstijl </li></ul><ul><li>woordenschat (consolideren, verdiepen, verwerven) </li></ul><ul><li>spelling </li></ul><ul><li>kennis van grammatica </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Krashen, Stephen (1993), The Power of Reading: Insights from the Research. </li></ul>
 16. 16. Probleem <ul><li>Leerlingen lezen wel boeken, maar ze krijgen ook instructie op school. Wat is de inbreng van de school, wat is de inbreng van de bibliotheek? </li></ul><ul><li>Mogelijke oplossing: kijk naar de indirecte, meetbare bijdrage van de bibliotheek </li></ul>
 17. 17. Voorbeeld: lezen <ul><li>leengegevens en leesgegevens (m.b.v. leesattitudeschaal) </li></ul><ul><li>analyse op schoolniveau, groepsniveau, leerlingniveau </li></ul><ul><li>trends (longitudinaal), verschillen tussen groepen, opvallende leerlingen </li></ul><ul><li>inbreng in teamoverleg over resultaten, koppelen aan opbrengsten taalonderwijs </li></ul><ul><li>gezamenlijk handelen n.a.v. gegevens: extra ondersteuning leerkracht, meer ruimte voor boekpromotie in de groep, extra aandacht specifieke leerlingen </li></ul>
 18. 18. OGW door de bibliotheek

×