Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Evaluatieplan Biebsearch Junior

1,041 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Evaluatieplan Biebsearch Junior

  1. 1. Evaluatieplan Biebsearch Junior
  2. 2. 1. Proces • Delen met de buitenwereld via nieuwsberichten op de website www.biebsearch.nl • Monitoren via korte online vragenlijsten, die elke 6-8 weken aan alle deelnemers worden gemaild • Plenaire bijeenkomst in juni 2010: – Resultaten van de 0-metingen via de vragenlijsten – Proces verder evalueren via stellingen en vragen • Plenaire bijeenkomst in december 2010: – Idem juni 2010 – Adviesrapportage voor 2011 e.v.
  3. 3. 2. Leeromgeving • 0-meting over de stand van zaken via inventarisatie in het werkplan bij aanvang van het project (maart-mei 2010) • Online enquête in mei 2011 (over tevredenheid geboden content / gebruiksgemak / gebruik in de school / intenties voor de toekomst / verbeterpunten etc.) • Bezoekersstatistieken via Google Analytics of de eigen ELO Aangevuld met: • Uitleencijfers van de bibliotheekcollectie
  4. 4. 3. Leesmotivatie • Online leesattitudeschaal in mei 2010 in alle groepen 7 • Aangevuld met vragen over wat, waarom en hoe je leest • Identieke online toets in mei 2011 in alle groepen 8
  5. 5. 4. Leesniveau Uitgangspunten: • Alleen gebruikmaken van leestoetsen die al in de school worden afgenomen (bijv. DMT – AVI – begrijpend lezen) • Geen projectbreed vergelijkend onderzoek, omdat niet alle deelnemers in alle groepen dezelfde toetsen afnemen en afwijkingen niet per definitie toe te kennen kunnen zijn aan één jaar werken met Biebsearch • School bepaalt zelf welke leesdoelen zij wil bereiken • En welke resultaten van welke toetsen/groepen zij beschikbaar wil stellen voor een globale lokale vergelijking
  6. 6. 5. Mediawijsheid • 0-meting over de stand van zaken via inventarisatie in het werkplan bij aanvang van het project (maart-mei 2010) • Online vragenlijst over situatie/beleid in de school in mei 2010 • Identieke vragenlijst in april/mei 2011 • Bijeenkomst focusgroep (ict-coördinatoren) in mei 2011, waarbij de verschillen uit de vragenlijsten na één jaar Biebsearch Junior worden gepresenteerd en via stellingen en discussie de veranderingen en ervaringen binnen de school worden besproken

×