Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Biebsearch Junior

6,075 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

Biebsearch Junior

 1. 1. Bibliotheek en Primair onderwijs Astrid van Dam - Projectleider
 2. 2. Voortraject 2007 e.v. Pilot en doorontwikkeling Biebsearch VO/ROC 2008 e.v. Pilot en uitrol Biebwijz PO 2008/2009 Verkenning Biebbundel en marktonderzoek Najaar 2009 Pilot Serviceconcept PO – ontwerpfase Overijssel Voorjaar 2010 Aansluiting met Flevoland Voorbereiding- en realisatiefase
 3. 3. Doelstelling Biebsearch Junior Het verrijken van het leesonderwijs, het vergroten van de mediawijsheid en het verbinden van informatiebronnen via een structurele samenwerking tussen basisschool en bibliotheek
 4. 4. Doelstellingen per domein • Leerlingen gaan vooruit in technisch lezen, begrijpend lezen en woordenschat • Leerlingen en leerkrachten worden kritische en bewuste mediagebruikers • Leerlingen en leerkrachten hebben snel & simpel toegang tot (digitale) informatie
 5. 5. Ontwerpfase • Mijn ideale school – Mijn leerlingen krijgen optimaal leesonderwijs, als… – Mijn leerlingen en leerkrachten leren kritische media- gebruikers te zijn, als… – Mijn school biedt haar leerlingen en leerkrachten een ideale digitale leeromgeving, als… • Mijn verwachtingen – Wat moet er straks anders zijn t.o.v. de huidige situatie? – Waarin zie je een rol weggelegd voor de bibliotheek?
 6. 6. Conclusie: 4 hoofdlijnen 1. Fysieke en digitale collecties, die op school worden afgeleverd en uitgeleend, zodat het kind veel, gevarieerde leeskilometers kan maken en het technisch en begrijpend lezen uitdagender wordt. 2. Fysieke en digitale boekpromotie, zodat het kind boeken leert kiezen en ontdekken, de ouder (voor)lezen leert waarderen en stimuleren en de leerkracht zijn didactische kwaliteiten leert te versterken. 3. Voorlichting en instructies rondom mediawijsheid, zodat kinderen betere zoekstrategieën aanleren, leerkrachten deskundiger worden en er schoolbreed draagvlak komt voor een doorgaande leerlijn. 4. Een kindvriendelijke, digitale leeromgeving, die goede content en zoekmachines verbindt en toegankelijk maakt en die het kind helpt om te leren en de leerkracht helpt om te onderwijzen.
 7. 7. Biebsearch Junior Een kwestie van kiezen en inpakken Maar dit gaat in ieder geval mee…
 8. 8. 1. Samenwerking • Bibliotheek en school zijn gesprekspartner om te komen tot verbetering op alle vastgestelde doelen en hoofdlijnen • Partnerschap wordt bezegeld met een Werkplan – Vaststellen van individuele onderwijsdoelen – Advies over de keuze van bouwstenen – Planning van activiteiten per groep en per schooljaar – Rolverdeling, communicatie, werkwijze en structuren – Ondersteuning en monitoring door bibliotheek • Partnerschap voor 3 schooljaren
 9. 9. 2. Leeromgeving • Digitaal portaal met toegang tot: – Collectie (van school en bibliotheek) – Leestips – Informatiebronnen voor leerling – Onderwijsinformatie voor leerkracht – Informatie over en bestelknop voor bibliotheekproducten – Digitale bibliotheekdiensten – Informatie over activiteiten in de bibliotheek/omgeving • Instructie over gebruik van de leeromgeving
 10. 10. 3. Collecties • 100% lidmaatschap • Catalogus voor zoeken & boeken • Boeken bestellen en leveren in gr. 3-8 • Extra collecties op maat
 11. 11. 4. Boekpromotie • Lijn boekpromotie met per school afspraken over: – 3 leesactiviteiten per groep – 3 contactmomenten met de bibliotheek per groep – 1 workshop/voorlichting naar keuze – 1 ouderbijeenkomst in de bibliotheek – Boekpromotie door de leerkracht • Extra promotie/activiteiten op maat
 12. 12. 5. Mediawijsheid • Lijn mediawijsheid met schoolafspraken over: – Teamvoorlichting mediawijsheid – Formuleren van competenties per groep – Afspraken over uitbouw van de leerlijn in 2e en 3e samenwerkingsjaar • Extra mediawijsheid op maat
 13. 13. Samen bouwen
 14. 14. Samen bouwen Leeromgeving Digitaal portaal + gebruikersinstructie
 15. 15. Samen bouwen Collecties Boekpromotie Mediawijsheid 100% lid Afspraken over: Afspraken over: • 3 leesactiviteiten p/gr • Voorlichting Catalogus met • 3 contactmomenten p/gr mediawijsheid bestelknop • 1 workshop/voorlichting • Formuleren van media- • 1 ouderbijeenkomst competenties p/gr Boeken afleveren en • Boekpromotie door de • Afspraken over uitbouw ophalen aan school leerkracht in 2e en 3e schooljaar voor groep 3-8 Leeromgeving Digitaal portaal + gebruikersinstructie
 16. 16. Samen bouwen ? Nieuws- ? ? begrip Rode Veilig Draad 23onderwijs dingen ? internet Collecties Boekpromotie Mediawijsheid 100% lid Afspraken over: Afspraken over: • 3 leesactiviteiten p/gr • Voorlichting Catalogus met • 3 contactmomenten p/gr mediawijsheid bestelknop • 1 workshop/voorlichting • Formuleren van media- • 1 ouderbijeenkomst competenties p/gr Boeken afleveren en • Boekpromotie door de • Afspraken over uitbouw ophalen aan school leerkracht in 2e en 3e schooljaar voor groep 3-8 Leeromgeving Digitaal portaal + gebruikersinstructie
 17. 17. Samen bouwen ? ? Veilig Collecties 100% lid Nieuws- ? Boekpromotie internet Mediawijsheid begrip Afspraken over: Afspraken over: • 3 leesactiviteiten p/gr • Voorlichting Catalogus met bestelknop • 3 contactmomenten p/gr Rode • 1 workshop/voorlichting Draad ? mediawijsheid • Formuleren van media- • 1 ouderbijeenkomst competenties p/gr Boeken afleveren en • Boekpromotie door de • Afspraken over uitbouw 23onderwijs ophalen aan school leerkracht in 2e en 3e schooljaar dingen voor groep 3-8 Leeromgeving Digitaal portaal + gebruikersinstructie
 18. 18. Samen bouwen ? Nieuws- ? ? Individuele begrip Rode Veilig Draad ? 23onderwijs onderwijsdoelen dingen internet Collecties Boekpromotie Mediawijsheid 100% lid Afspraken over: Afspraken over: • 3 leesactiviteiten p/gr • Voorlichting Catalogus met bestelknop Partnerschap • 3 contactmomenten p/gr • 1 workshop/voorlichting mediawijsheid • Formuleren van media- • 1 ouderbijeenkomst competenties p/gr Boeken afleveren en • Boekpromotie door de • Afspraken over uitbouw ophalen aan school leerkracht in 2e en 3e schooljaar voor groep 3-8 Gezamenlijke behoefte Leeromgeving Digitaal portaal + gebruikersinstructie

×