Successfully reported this slideshow.

Team building 3 (from good 2 great)

0

Share

1 of 9
1 of 9

Team building 3 (from good 2 great)

0

Share

Download to read offline

PENDEKATAN LATIHAN
Empat elemen kekuatan yang perlu ada pada setiap individu bagi memastikan kelangsungan hidup dalam kehidupan adalah kekuatan mental ( akal ) , kekuatan emosi, kekuatan fizikal ( jasad ) dan kekuatan spiritual ( jiwa /roh ).

Sepanjang program berlangsung para peserta akan dilatih untuk memahami dan lebih mendalami 4 elemen tersebut.
PERINGKAT SASARAN PESERTA: kakitangan
KAEDAH PEMBELAJARAN
-Hiburan dalam pelajaran
-Pengalaman Belajar
-Penambahan unsur-unsur permainan dalam sesuatu aktiviti
-Permainan dalam Dewan
-Pembentangan Kumpulan
T-ayangan Video
-“Slide Ineraktif gamification”
-Kejurulatihan Permainan luar : War Games, Team Building, Run Aggaints Time, Senamrobik & physical fitness

PENDEKATAN LATIHAN
Empat elemen kekuatan yang perlu ada pada setiap individu bagi memastikan kelangsungan hidup dalam kehidupan adalah kekuatan mental ( akal ) , kekuatan emosi, kekuatan fizikal ( jasad ) dan kekuatan spiritual ( jiwa /roh ).

Sepanjang program berlangsung para peserta akan dilatih untuk memahami dan lebih mendalami 4 elemen tersebut.
PERINGKAT SASARAN PESERTA: kakitangan
KAEDAH PEMBELAJARAN
-Hiburan dalam pelajaran
-Pengalaman Belajar
-Penambahan unsur-unsur permainan dalam sesuatu aktiviti
-Permainan dalam Dewan
-Pembentangan Kumpulan
T-ayangan Video
-“Slide Ineraktif gamification”
-Kejurulatihan Permainan luar : War Games, Team Building, Run Aggaints Time, Senamrobik & physical fitness

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Team building 3 (from good 2 great)

  1. 1. HIGH IMPACT TEAM : from GOOD to GREAT Ampang Pechah Road, 44000 Kuala Kubu Bharu, Selangor Tel : 016 324 4456 / 016 526 4456 / 019 284 4456 / 017 246 4456 Email :aisyah@asiacamp.my AsiaCamp SDN BHD TEAM BUILDINGTEAM BUILDING From Experience To LearningFrom Experience To Learning teambuildingmalaysia.com
  2. 2. PENGENALAN PROGRAM PENGENALAN PROGRAM Program ini dicadangkan berbentuk ‘experien�al learning’ dan direkabentuk secara dinamik serta inova�f untuk memberikan impak maksimum kepada para peserta. Mencadangkan kepada pihak pelanggan satu bentuk program la�han pembangunan diri kakitangan yang interak�f melalui modul ‘HIGH IMPACT TEAM’ untuk dilaksanakan kepada ahli organisasi yang berkenaan 70% 30% Dalam Dewan (Indoor) Rekreasi Luar (Outdoor) Perlaksanaan adalah berkonsepkan “Pembelajaran melalui pengalaman”. Semua aktiviti adalah menggunakan pendekatan 70% rekreasi luar (outdoor recreation) dan 30% dalam dewan (indoor) di mana para peserta akan mengalami sendiri aktiviti sambil berekreasi. Ianya akan meningkatkan lagi minat serta kesungguhan dalam melakasanakan setiap tugasan yang diberikan. Di penghujung setiap aktiviti, para peserta akan menilai dan berkongsi pengalaman mereka sepanjang menyertai aktiviti ini. METODOLOGIMETODOLOGI teambuildingmalaysia.com
  3. 3. Kegagalan memahami personali� rakan sekerja sehingga berlakunya konflik. Sistem komunikasi tertutup - (Arahan atas ke bawah dan �dak menggalakkan maklumbalas daripada akar umbi) Kurang menghorma� ketua dan rakan sekerja. Keterampilan yang kurang yakin. Tidak melibatkan diri dalam perancangan strategik organisasi. Kurang ak�vi� ‘soul bonding’ berkala bersama untuk mengukuhkan hubungan dikalangan warga kerja sepejabat. Komunikasi sehala dan ahli �dak menyumbang dalam memberi pendapat. KENAPA PERLU HADIRI PROGRAM INI KENAPA PERLU HADIRI PROGRAM INI teambuildingmalaysia.com
  4. 4. Memahami kepen�ngan peningkatan diri melalui IKS (ILMU, KEMAHIRAN& SIKAP). Memahami dan menerima perbezaan personali� rakan. step Mampu berkomunikasi dengan lebih berkesan dan efek�f. Mela�h para peserta mempunyai daya saing yang sihat antara ahli dan pasukan. Mela�h peserta sen�asa krea�f serta berfikir di luar kotak. Membina individu yang matang serta mampu membawa organisasi memacu kejayaan. OBJEKTIF PROGRAM OBJEKTIF PROGRAM Membina semangat se�akawan dalam pasukan. Memahami serta mendalami misi dan visi diri dan organisasi. Membina keserasian dan rasa kekitaan (self of belonging) antara rakan dan organisasi. Mela�h peserta nilai kepimpinan diri untuk diaplikasikan dalam keadaan semasa. teambuildingmalaysia.com
  5. 5. PENDEKATAN LATIHANPENDEKATAN LATIHAN Empat elemen kekuatan yang perlu ada pada se�ap individu bagi memas�kan kelangsungan hidup dalam kehidupan adalah kekuatan mental ( akal ) , kekuatan emosi, kekuatan fizikal ( jasad ) dan kekuatan spiritual ( jiwa /roh ). Sepanjang program berlangsung para peserta akan dila�h untuk memahami dan lebih mendalami 4 elemen tersebut. PERINGKAT : kakitangan SASARAN PESERTA SASARAN PESERTAHiburan dalam pelajaran Pengalaman Belajar Penambahan unsur-unsur permainan dalam sesuatu aktiviti Permainan dalam Dewan Pembentangan Kumpulan Tayangan Video “Slide Ineraktifgamification” Kejurulatihan Permainan luar : War Games, Team Building, Run Aggaints Time, Senamrobik & physical fitness 1 2 40 % TEORI 60 % PRAKTIKAL 2 3 24 5 26 7 28 9 210 teambuildingmalaysia.com
  6. 6. Modul ini akan memberi kesedaran kepada peserta tentang kepen�ngan ‘visi dan misi’ yang mejadi pemacu dalaman untuk menjayakan sesuatu organisasi. PASAK 1 : KEPENTINGAN ILMU KEMAHIRAN & SIKAP Para peserta dila�h untuk memahami personali� manusia yang berbeza-beza serta bagaimana untuk memas�kan se�ap individu saling memahami antara satu sama lain serta menjadi pelengkap sebuah pasukan. PASAK 2 : MEMAHAMI UNTUK DIFAHAMI Teras kepada modul ini adalah penghayatan amalan komunikasi yang lebih berkesan. Penekanan akan diberikan kepada peningkatan kesedaran dan pemantapan kemahiran menyuburkan hubungan inter personal serta penghantarandanpenerimaanmesejditempatkerja. PASAK 3 ; MEMBINA HUBUNGAN KEMANUSIAAN Teras kepada modul ini adalah penghayatan amalan kepimpinan dankepengikutan secara lebih berkesan. penekanan akan diberikan kepada kebijaksanaan aplikasi amalan dengan reali� persekitaran semasa dan persekitaran mendatang. PASAK 4 : PEMIMPIN & KEPIMPINAN Modul ini dijalankan melalui ak�vi� luar (Outdoor). mela�h budaya se�akawan, priha�n dan maklumbalasserta memberi kesedaran kepada peserta proses ‘experiental learning’ dalam proses menyelesaikan masalah, pengurusan stress dan memberi kefahaman tentang kepen�ngan komunikasi dalam menjalankan tanggungjawab bersama. PASAK 5 : TOGETHER EVERYONE ACHIVE MORE MODUL LATIHAN MODUL LATIHAN DRIVERDRIVER ROAD TO SUCCESSROAD TO SUCCESS SYNERGISYNERGI DIRECTIONDIRECTION PUZZLEPUZZLE AKAUN SAYANGAKAUN SAYANG Mendedahkan peserta tentang kepen�ngan proses ‘synergy’ yang diperlukan oleh semua individu/ department bagi mencapai satu matlamat. sifat terlalu mengutamakan diri/unit/department akan pudar dan membawa kepada keutamaan terhadap agenda organisasi secara total. PASAK 6 : SEBATI teambuildingmalaysia.com
  7. 7. 0700 0745 0830 1030 1100 1300 1430 1630 1715 1900 2100 2300 2330 HARI PERTAMA MINUMPETANG MAKANMALAM MINUMMALAM TAMATHARIAN HARI KEDUA SENAMROBIK/ZUMBA SARAPANPAGI MINUMPAGI MAKANTENGAHARIHARI KETIGA Resolusi ; Pembentangan kumpulan Majlis penutup penyampaian sijil PENDAFTARAN MINUM PETANG SOLAT ASAR Taklimat program ice breaking grouping Modul 1 strategi game : candle war : ( outdoor ) Modul 2 Modul 3 & 4 Modul 5 : Outdoor Aktiviti bebas Pengukuhan Modul Sinergi TENTATIF PROGRAMTENTATIF PROGRAM (3 HARI 2 MALAM) CATATAN : 1.Sebarang perubahan tertakluk kepada pihak pengurusan Rebutia Corporation Sdn Bhd 2. Sila bawa pakaian bersesuaian untuk aktiviti luar / outdoor 3. Sila maklumkan kepada jurulatih sekiranya terdapat dikalangan peserta yang mempunyai sebarang alahan/penyakit/trauma/mengandung. teambuildingmalaysia.com
  8. 8. teambuildingmalaysia.com AKTIVITI LUAR DEWAN AKTIVITI LUAR DEWAN Antara gambar aktiviti yang dijalankan sepanjang program ( tertakluk kepada lokasi program Antara gambar aktiviti yang dijalankan sepanjang program ( tertakluk kepada lokasi program
  9. 9. teambuildingmalaysia.com Antara gambar aktiviti yang dijalankan sepanjang program ( tertakluk kepada lokasi program Antara gambar aktiviti yang dijalankan sepanjang program ( tertakluk kepada lokasi program AKTIVITI DALAM DEWAN AKTIVITI DALAM DEWAN

×