Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Moodle gimn14qqqqqq

1,027 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Moodle gimn14qqqqqq

 1. 1. З ДОСВІДУ РОБОТИ ГІСЬ І.В. Система дистанційного навчання MOODLE
 2. 2. Проблеми навчання <ul><li>Пасивне навчання </li></ul><ul><li>Великий обсяг матеріалу </li></ul><ul><li>Обмеженість інформації </li></ul><ul><li>Незацікавленість учнів </li></ul><ul><li>Невиконання домашього завдання </li></ul>
 3. 3. Шляхи розв ’ язання <ul><li>Форми: індивідуальні, групові, дистанційні,… </li></ul><ul><li>Методи: дослідницький, проблемно- пошуковий, інтерактивний, … </li></ul><ul><li>Засоби: комп’ютери, програмне забезпечення, сервіси Інтернет </li></ul>
 4. 4. Елементи дистанційного навчання <ul><li>Програмне забезпечення навчального призначення </li></ul><ul><li>Використання сервісів мережі (E-mail, соціальні сервіси) </li></ul><ul><li>Безкоштовні відкриті системи (moodle, mediawiki, drupal, joomla) </li></ul>
 5. 5. Переваги дистан ційних технологій навчання <ul><li>Наочність (можливість використання мультимедійних додатків – відео, анімація, аудіо, гіперпосилання, презентації) </li></ul><ul><li>Оперативність (запобігає старінню інформаційних матеріалів) </li></ul><ul><li>Рентабельність (відсутність витрат на тиражування навчальних матеріалів) </li></ul><ul><li>Контроль (реальна та об’єктивна оцінка знань) </li></ul><ul><li>Комфорт (навчання в максимально комфортній та звичній обстановці, що сприяє продуктивності) </li></ul><ul><li>Мобільність (зменшення витрат часу на пошук інформації для підготовки до занять) </li></ul><ul><li>Гнучка система зворотного зв’язку (засоби електронної пошти) </li></ul>
 6. 6. Moodle (moodle.org) – модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) є відкритою безкоштовною системою керування навчанням. Система орієнтована перш за все на організацію взаємодії між викладачем та особами, що навчаються (студентами), і підходить як для організації традиційних дистанційних курсів, так і для підтримки очної (денної, стаціонарної) форми навчання. Moodle перекладена на десятки мов, в т.ч. українську (російську) і використовується майже в 50 тис. навчальних закладів у понад 200 країнах світу. На сьогодні у світі в Moodle завантажено майже 4 мільйони курсів, зареєстровано більше 37 мільйонів користувачів і понад 1 мільйон викладачів. Moodle
 7. 7. Керування сайтом <ul><li>Модульний, легко модифікується дизайн. </li></ul><ul><li>Підключаються мовні пакети дозволяють добитися повної локалізації. На даний момент підтримуються 20 мов (включаючи українську). </li></ul><ul><li>Добре документований код під GPL- ліцензією - модульний і легко модифікується. </li></ul>
 8. 8. Керування користувачами <ul><li>Студенти можуть редагувати свої акаунти (фотографії, особисті дані, реквізити). </li></ul><ul><li>Учитель може додати &quot;кодове слово&quot; для своїх курсів, щоб запобігти попаданню на курси сторонніх. Він може передавати учням ключ в особистій бесіді, за допомогою email, т.п. </li></ul>
 9. 10. Дистанційне навчання гімназистів
 10. 11. 12 курс ів
 11. 12. 1 50 користувачів
 12. 13. Теоретичні відомості
 13. 14. Приєднання файлів вчителем, учнями
 14. 15. Тести
 15. 16. Журнал оцінок
 16. 17. Звіт активності, діяльність учнів
 17. 18. <ul><li>Таким чином, система Moodle дозволяє реалізувати всі основні механізми спілкування: </li></ul><ul><ul><li>перцептивний (відповідає за сприйняття один одного); </li></ul></ul><ul><ul><li>інтерактивний (відповідальний за організацію взаємодії); </li></ul></ul><ul><ul><li>комунікативний (відповідає за обмін інформацією). </li></ul></ul>
 18. 19. <ul><li>величезний мотиваційний потенціал; </li></ul><ul><li>конфіеденційність; </li></ul><ul><li>більший ступінь інтерактивності навчання; </li></ul><ul><li>відсутність боятись помилитись; </li></ul><ul><li>можливість багаторазових повторень матеріалу; </li></ul><ul><li>модульність; </li></ul><ul><li>динамічність доступу до інформації; </li></ul><ul><li>доступність; </li></ul><ul><li>наявність постійно активної довідкової системи; </li></ul><ul><li>можливість самоконтролю; </li></ul><ul><li>відповідність принципом розвивального навчання; </li></ul><ul><li>індивідуалізація; </li></ul><ul><li>забезпечення наочності і багатоваріантність подання інформації. </li></ul>Отже, процес навчання з використанням модульної об'єктно-орієнтованої динамічної навчального середовища має ряд переваг, що дозволяють реалізувати основні методичні принципи:
 19. 20. Всі перераховані властивості даної навчальної програми допомагають вирішити одну з основних завдань сучасної освіти - формування в учнів комунікативної компетенції. Шановні викладачі впроваджуйте систему Moodle і ви отримаєте потужний інструмент у викладання свого предмета.
 20. 21. Джерела <ul><li>http://gimn14lutsk.moodlehub.com/ - система дистанційного навчання Луцького НВК “Гімназія №14” </li></ul><ul><li>http://labinfovippo.moodlehub.com/ дистанційне навчання вчителів ВІППО </li></ul><ul><li>http://www.keytoschool.com/ - безкоштовний MOODLE хост і нг </li></ul><ul><li>http://moodle.org – система дистанційного навчання </li></ul><ul><li>http://moodle.co.ua/ - Українська спільнота користувачів Moodle </li></ul>

×