Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Monenlaiset intuitiot apuna tietotulvan keskellä
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

1

Share

Download to read offline

Intuitio - avain rajattomaan tietoon

Download to read offline

Intuition käytön ja sen kehittämisen kautta voi päästä käsiksi kullanarvoiseen tietoon, jota ei netistä löydä.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Intuitio - avain rajattomaan tietoon

 1. 1. Järvenpään Opisto 1.10.2014 Asta Raami
 2. 2. Tietoinen päättely 5-10% Intuitio 90-95% Sisältää erilaisia prosesseja kuten: hahmontunnistusta, asiantuntijatiedon sanatonta hyödyntämistä, suoraa tietämistä, vaistoja, automaatiota ja assosiaatioita
 3. 3. Talon ostaminen vaatii n. 6,6 miljardin bitin prosessointia, mikä veisi tietoiselta päättelyltä noin 4 vuotta. (Dijksterhuis, Aarts & Smith 2005)
 4. 4. Intuitio on ylivertainen kun… Tietoa on liikaa Tietoa on liian vähän Samanaikainen tiedollinen yli– ja alikuorma Aikakriittisyys
 5. 5. Miksei intuitiota hyödynnetä enemmän? Intuitio = ”epäluotettava” tieto Ratio = ”parempi” ajattelun muoto Länsimaisen tieteen traditio nojaa rationaalisen ajattelun ihannointiin On objektiivinen ja usein Todennettavissa helpommin Sortuu virheisiin ja vinoumiin kuten intuitiivinen ajattelu Tarvitsee harjoitusta – opetus kouluissa keskittyy vain tähän Tietyissä tilanteissa tuottaa ylivertaisia tuloksia Välttämätön uuden keksimisessä Tiedon luotettavuutta voi arvioida Tarvitsee harjoitusta mutta – nyt ei kehitetä lainkaan
 6. 6. Intuitio voi tarkoittaa erilaisia prosesseja, erilaista tietoa Asiantuntijuus Alitajunnan tietopankki Hahmontunnistus Arki-intuitio Assosiaatiot Fiilikset Suora tietäminen Radikaali visionäärisyys Itsensä kanssa työskentely Ykseys kohteen kanssa Ylitajunta Vastaanottaminen
 7. 7. Päättelevä äly on hyvin rajallinen
 8. 8. Keho tietää – vaikka tietoinen ei aina
 9. 9. Intuitio-sanaa käytetään kuvaamaan… Tiedon eri muotoja (mm. alitajuinen tieto, vaisto, kehollinen tieto, itsen ulkopuolelta tuleva) Erilaisia prosesseja (mm. tunnepohjainen toiminta, automaatio, ei-sanallinen aistiminen) Erilaisia lopputuloksia (mm. oivallus, tunne, sanoma, visio, suora tieto)
 10. 10. Intuition kehittäminen vaikeissa ongelmissa ei päättelevä äly riitä kehollinen tieto yhteisöllinen oppiminen jaettu asiantuntijuus ”itsen lukeminen” ilo mahdottomat tavoitteet lupaavuus tietoisuus rohkeus uusien kaukaisten mahdollisuuksien näkeminen mielikuvitus oivallus pelkojen vapaut-taminen ryhmäintuitio tuntemus alitajunnan ”esteet” vibat itsen laajentaminen jakaminen yhdessä tekeminen sanallistaminen yhteistyö idut
 11. 11. kuin sytyttäisi valot huoneeseen ohuita neuloja päänahkaan kirkas tuikahtava tähti tunteiden täydellinen puute tietynlaiset kylmät väreet selkeys pieni sininen tähti ajatusten välissä kananlihalla pää tötteröllä sisäinen varmuuden tunne pieni ääni pään sisällä sydän tietää tunne epämukavuudesta tunne tunne oikeasta suunnasta tai lupaavuudesta ympäristö vahvistaa asian useaan kertaan
 12. 12. Intuition kokemuksia suunnittelijoilla ”Mäkään en pysty sanomaan [miten sanallistaa intuitio]. Kun panen katseen kauas niin näen sen… Pidin itsestään selvänä että kaikki näkee, vaan eipäs näekään, kun aloin puhua rakenteista. Näen ne väreinä, muotoina, niitä vois muovailla, piirtää partituureiksi – näen elämänkin sellaisena. Se tulee etukäteen – voiko olla teoksellakin aura – se on sen tyyppinen. Tiedän mitä missäkin pitää olla, ja lähden etsimään niitä asioita. Unityönä tulee isojakin asioita. Tärkeää on ensimmäinen fiilis joka tulee. On asialle herkkä, ei lähde manipulaatiosta vaan sitoutuu emotionaalisesti.” – Design-opettaja
 13. 13. Intuition kokemuksia valmentajilla Valmennettavani on johtaja, joka vie yksikössään läpi isoa muutosta. Muutos vaikuttaa sekä tuotekehitykseen että tuotantoon. Tapaamisessa johtaja käy läpi muutosprojektia, sen osa-alueita, vaiheita ja tämän hetken tilannetta. Hän pohtii omaa toimintaansa, onnistumisia ja kehittämisen paikkoja. Kysyessäni mihin hän kokee haluavansa panostaa tulevina viikkoina enemmän, johtaja on hiljaa melkoisen tovin. Hän kertoo, että muutosprojekti on ollut huolellisesti suunniteltu ja resursoitu, mutta nyt hän huomaa projektilla olleen ehkä liian sisäinen fokus. Olemassa olevat asiakkaat ovat viime päivinä ottaneet yhteyttä ja kyselleet tarkempia tietoja muutoksesta. Heillä on ollut huolena toimitusvarmuus muutoksen jälkeen. Näihin kyselyihin johtaja on kyllä vastannut nopeasti ja asiallisesti. Hän miettii, pitäisikö asiakkaisiin olla hieman aktiivisemmin yhteydessä. En ole itse työskennellyt myynnissä tai suorassa asiakasrajapinnassa, mutta tässä vaiheessa mieleeni nousee selkeä kuva. Näen asiakkaiden edustajat tuotantolaitoksessa paikanpäällä muutosprojektin jälkeen. Näen kuinka heille tarjotaan mahdollisuutta tutustua moderneihin ja hyvin toimiviin tuotantolinjoihin. He voivat itse todentaa tuotantokyvykkyyden. Kysyn johtajalta: ”Mitä erilaisia keinoja sinulle tulee mieleen, joilla voit auttaa asiakasta vahvistamaan luottamusta teidän toimintavarmuuteen ja laatuun?” Johtaja pohtii vaihtoehtoja, joista hän nostaa tärkeimmäksi – kas kummaa – vierailut tuotantolaitoksilla. - Yritysjohdon valmentaja
 14. 14. Intuition kokemuksia kätilöillä “Ja joka kerran kun katsoin häntä [äitiä] ja joka kerran kun katsoin itseni sisälle, joka kerran näin että – miten sen nyt sanoisi – se paikka missä lapsi oli – lapsi oli turvassa… pääni sisällä lapsi oli turvassa – ja ymmärrettävästitämä on vain minun metaforani, mutta näin sen lapsen ympäröitynä säkenöivällä valolla, kuin lapsivedessä välkehtiviä pilkkuja.” And every time I looked at her [the mother], and every time I looked inside myself, and every time I saw that – whatever it is – the place where the baby was – the baby was safe… Inside my head I saw the baby safe – and this is my metaphor, I realize, but I saw the baby surrounded by sparkling light, kind of like glittery flecks of amniotic fluid.” (Davis-Floyd & Davis, 1997)
 15. 15. Blindsight sokeanäkö Aivojen pyrkimys johdonmukaisuuteen – todellisuuden huomioimisen kustannuksella
 16. 16. Havaintokyky Miten havaita yhä hienovaraisempia signaaleja? Miten tarkentaa aisteja ja saada uusia aisteja käyttöön? Erottelukyky Miten erottaa merkitykselliset signaalit kohinasta? Miten erottaa luotettava intuitio vinoumista?
 17. 17. Onko oma intuitio luotettavaa? Vahvistukset Vinoumat keholliset tuntemukset pelko tarinointi taikausko maaginen ajattelu mielikuvitus toiveajattelu resonointi tunteet / niiden puute ympäristö vahvistaa erityisherkät tuntemukset tunnesidos liiallinen varmuus kylmät väreet valo äänet symbolit synkronisuus
 18. 18. asta.raami@aalto.fi
 • esaruoho

  Mar. 22, 2015

Intuition käytön ja sen kehittämisen kautta voi päästä käsiksi kullanarvoiseen tietoon, jota ei netistä löydä.

Views

Total views

1,234

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

13

Actions

Downloads

27

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×