Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Przyjaźń międzyrodzinna

2,035 views

Published on

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Przyjaźń międzyrodzinna

 1. 1. PRZYJAŹŃ MIĘDZY OSOBAMI NIESPOKREWNIONYMI I PRZYCZYNY JEJ ZANIKU LUB CAŁKOWITEGO BRAKU W KOLEJNYM POKOLENIU
 2. 2. <ul><li>Autor </li></ul><ul><li>Katarzyna Jakowicz </li></ul><ul><li>Data przeprowadzenia badania </li></ul><ul><li>19 – 22 maja 2008 </li></ul><ul><li>Cel badania </li></ul><ul><li>Odkrycie i zdefiniowanie przyczyn zaniku lub braku </li></ul><ul><li>przyjacielskich więzi między rodzinami nie </li></ul><ul><li>spokrewnionymi w młodszym pokoleniu </li></ul>
 3. 3. Rodzina A <ul><li>Są zżytą i zgraną rodziną. Znają nawzajem swoje potrzeby. Zwłaszcza dwie najstarsze siostry są ze sobą blisko. Między rodzicami i ich dziećmi nie zauważa się konfliktów, czy nieporozumień. </li></ul><ul><li>Rodzina mieszka na wsi w dużym, komfortowym domu. Utrzymują się z hodowli brojlerów. Są zamożni . </li></ul>
 4. 4. Rodzina A <ul><li>Adam </li></ul><ul><li>wiek – 45 </li></ul><ul><li>wykształcenie – średnie techniczne </li></ul><ul><li>miejsce zamieszkania – Rzgów </li></ul><ul><li>praca – własna działalność, hodowla brojlerów </li></ul><ul><li>znaczenie – inicjator relacji, trzon przyjaźni </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Anita </li></ul><ul><li>wiek – 44 </li></ul><ul><li>wykształcenie – średnie techniczne </li></ul><ul><li>miejsce zamieszkania – Rzgów </li></ul><ul><li>praca – pomoc mężowi </li></ul><ul><li>znaczenie – żona inicjatora relacji, prawie od początku obecna </li></ul>Rodzina A
 6. 6. Rodzina A <ul><li>Agata </li></ul><ul><li>wiek – 21 </li></ul><ul><li>wykształcenie – studentka drugiego roku </li></ul><ul><li>miejsce zamieszkania – Rzgów; Poznań </li></ul><ul><li>praca – nie pracuje </li></ul><ul><li>znaczenie – najstarsza córka Adama i Anity </li></ul>
 7. 7. Rodzina A <ul><li>Alicja </li></ul><ul><li>wiek – 19 </li></ul><ul><li>wykształcenie – uczennica 3 klasy liceum ogólnokształcącego </li></ul><ul><li>miejsce zamieszkania – Rzgów </li></ul><ul><li>praca – nie pracuje </li></ul><ul><li>znaczenie – średnia córka Adama i Anity </li></ul>
 8. 8. Rodzina A <ul><li>Anna </li></ul><ul><li>wiek – 16 </li></ul><ul><li>wykształcenie – uczennica 3 klasy gimnazjum </li></ul><ul><li>miejsce zamieszkania – Rzgów </li></ul><ul><li>praca – nie pracuje </li></ul><ul><li>znaczenie – najmłodsza córka Adama i Anity </li></ul>
 9. 9. Rodzina B <ul><li>W rodzinie wyraźnie widać różnice w kontaktach dzieci z matką i z ojcem. Zauważalnie słabsze relacje łączą dzieci z ojcem. Matka ma bardzo dobry kontakt z dziećmi, zwłaszcza z córką. Między rodzeństwem nie ma nieporozumień. </li></ul><ul><li>Rodzina mieszka w małym mieście w nie otynkowanym domu z lat siedemdziesiątych. Utrzymują się z pracy w sektorze państwowym. Barbara (matka) pracuje na dwa etaty. Są średniozamożni. </li></ul>
 10. 10. Rodzina B <ul><li>Błażej </li></ul><ul><li>wiek – 45 </li></ul><ul><li>wykształcenie – techniczne </li></ul><ul><li>miejsce zamieszkania – Golina </li></ul><ul><li>praca – fizjoterapeuta </li></ul><ul><li>znaczenie – inicjator relacji, trzon przyjaźni </li></ul>
 11. 11. Rodzina B <ul><li>Barbara </li></ul><ul><li>wiek – 42 </li></ul><ul><li>wykształcenie – wyższe licencjackie </li></ul><ul><li>miejsce zamieszkania – Golina </li></ul><ul><li>praca – pielęgniarka </li></ul><ul><li>znaczenie – żona inicjatora relacji, prawie od początku obecna </li></ul>
 12. 12. Rodzina B <ul><li>Beata </li></ul><ul><li>wiek – 20 </li></ul><ul><li>wykształcenie – studentka pierwszego roku </li></ul><ul><li>miejsce zamieszkania – Golina; Poznań </li></ul><ul><li>praca – kelnerka (praca tymczasowa) </li></ul><ul><li>znaczenie – córka Błażeja i Basi </li></ul>
 13. 13. Rodzina B <ul><li>Bartek </li></ul><ul><li>wiek – 14 </li></ul><ul><li>wykształcenie – uczeń pierwszej klasy gimnazjum </li></ul><ul><li>miejsce zamieszkania – Golina </li></ul><ul><li>praca – nie pracuje </li></ul><ul><li>znaczenie – syn Błażeja i Basi </li></ul>
 14. 14. Jak to się zaczęło… <ul><li>Adam i Błażej poznali się w pierwszych dniach września 1978 roku, kiedy rozpoczynali naukę w technikum rolniczym. </li></ul><ul><li>Na początku mieszkali w tym samym internacie, ale dopiero po dwóch latach zamieszkali w tym samym pokoju razem z trzecim kolegą. </li></ul><ul><li>Kiedy po latach każdy z nich poznał dziewczynę przyjaźń poszerzyła się o kolejne dwie osoby, czego dowodem jest czynna obecność każdego z nich na swoich ślubach. </li></ul><ul><li>Wraz z przyjściem na świat dzieci zmieniały się tematy rozmów, a z biegiem lat również okoliczności spotkań i w końcu ich częstotliwość. </li></ul>
 15. 15. Założenia <ul><li>1) Przyjaźń między badanymi rodzinami jest podtrzymywana tylko przez starsze pokolenie </li></ul>
 16. 16. Założenia <ul><li>2) Rodzice chcąc utrzymać </li></ul><ul><li>kontakt podejmują szereg działań </li></ul><ul><li>umacniających więzi </li></ul>
 17. 17. Podjęte działania <ul><li>1986 r. </li></ul><ul><li>Ślub Adama i Anity </li></ul><ul><li>Błażej jest świadkiem </li></ul>1987 r. Ślub Błażeja i Basi Adam jest świadkiem 1989 r. Chrzest Alicji Błażej jest chrzestnym 1994 r. Chrzest Bartka Anita jest chrzestną
 18. 18. Założenia <ul><li>3) W pokoleniu dzieci wyraźnie zaznacza się brak równie silnych więzi, jak te łączące ich rodziców </li></ul>
 19. 19. Test wyboru - Rodzina A „ Deklarowana znajomość członków rodziny B” 2 bardzo słabo 4 słabo 6 jako tako 8 dobrze 10 bardzo dobrze
 20. 20. Test wyboru - Rodzina A „ Deklarowana znajomość członków rodziny B” 2 bardzo słabo 4 słabo 6 jako tako 8 dobrze 10 bardzo dobrze
 21. 21. Test wyboru - Rodzina A „ Deklarowana znajomość członków rodziny B” 2 bardzo słabo 4 słabo 6 jako tako 8 dobrze 10 bardzo dobrze
 22. 22. Test wyboru - Rodzina A „ Deklarowana znajomość członków rodziny B” 2 bardzo słabo 4 słabo 6 jako tako 8 dobrze 10 bardzo dobrze
 23. 23. Test wyboru - Rodzina A „ Deklarowana znajomość członków rodziny B” 2 bardzo słabo 4 słabo 6 jako tako 8 dobrze 10 bardzo dobrze
 24. 24. Test wyboru - Rodzina B „ Deklarowana znajomość członków rodziny A” 2 bardzo słabo 4 słabo 6 jako tako 8 dobrze 10 bardzo dobrze
 25. 25. Test wyboru - Rodzina B „ Deklarowana znajomość członków rodziny A” 2 bardzo słabo 4 słabo 6 jako tako 8 dobrze 10 bardzo dobrze
 26. 26. Test wyboru - Rodzina B „ Deklarowana znajomość członków rodziny A” 2 bardzo słabo 4 słabo 6 jako tako 8 dobrze 10 bardzo dobrze
 27. 27. Test wyboru - Rodzina B „ Deklarowana znajomość członków rodziny A” 2 bardzo słabo 4 słabo 6 jako tako 8 dobrze 10 bardzo dobrze
 28. 28. Wspomnienia <ul><li>Kiedy byłem/byłam mała/mały… </li></ul><ul><li>Najczęściej bawiłam/bawiłem się z… </li></ul><ul><li>Najlepiej pamiętam… </li></ul><ul><li>Czasami… </li></ul><ul><li>Z biegiem lat… </li></ul><ul><li>A teraz… </li></ul>
 29. 29. Założenia <ul><li>4) Przyczyny zaniku lub braku przyjaźni między dziećmi zaprzyjaźnionych osób prowadzi do osłabienia stosunków między rodzicami, w tym także między inicjatorami zjawiska </li></ul>
 30. 30. Wnioski z obserwacji spotkania <ul><li>Czas spędzony z poszczególnymi członkami </li></ul>
 31. 31. Wnioski z obserwacji spotkania <ul><li>Przyczyna spotkania – imieniny Adama </li></ul><ul><li>Nieobecni – Agata oraz Beata </li></ul><ul><li>Najczęstsze tematy rozmów dorosłych: </li></ul><ul><li>dzieci </li></ul><ul><li>choroby </li></ul><ul><li>wydarzenia bieżące z życia rodzin </li></ul><ul><li>Najczęstsze tematy rozmów dzieci: </li></ul><ul><li>szkoła </li></ul><ul><li>W miarę upływu czasu utworzyły się trzy grupy: kobiety, mężczyźni, dzieci </li></ul>
 32. 32. Przyczyny <ul><li>Duża odległość między miejscami zamieszkania </li></ul>Mała częstotliwość spotkań Długie (nawet dwuletnie) przerwy w kontaktach Brak ingerencji rodziców Brak chęci kontaktowania się między osobami z młodszego pokolenia
 33. 33. Założenia <ul><li>5) W/w przyczyny są możliwe </li></ul><ul><li>do wyeliminowania </li></ul>
 34. 34. Podsumowanie <ul><li>1) Podtrzymywaniem przyjaźni między badanymi rodzinami zajmują się wyłącznie rodzice (z niewielką dominacją inicjowania kontaktów przez trzon przyjaźni) </li></ul><ul><li>2) Działania podejmowane przez rodziców (zwłaszcza wybieranie siebie na chrzestnych) nie odzwierciadlały dążenia do utrzymania kontaktu lecz do udowodnienia bliskości </li></ul><ul><li>3) W młodszym pokoleniu nie występuje związek przyjaźni, ale silnie sentymentalne (ze względu na przeszłość) więzi i poczucie rodzinności </li></ul><ul><li>4) Odległość, rzadkie spotkania, brak ingerencji rodzicielskiej i w efekcie brak potrzeby kontaktowania się – to główne przyczyny zaniku więzi przyjacielskich w młodszym pokoleniu </li></ul><ul><li>5) W/w przyczyny mają nieznaczny wpływ na związek przyjacielski między trzonem zjawiska i średni na kobiety z pierwszego pokolenia </li></ul><ul><li>6) W/w przyczyny są możliwe do wyeliminowania w głównej mierze wśród dwójki najmłodszych dzieci: Ani oraz Bartka. </li></ul>
 35. 35. THE END

×