Successfully reported this slideshow.

Fotoesej Reklama

1,944 views

Published on

projekt zrealizowany w ramach projekt miasto vol.1

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

Fotoesej Reklama

 1. 1. <ul><li>REKLAMA WIZUALNA </li></ul><ul><li>W MIEŚCIE </li></ul><ul><li>-integralność czy autonomia? </li></ul>
 2. 2. <ul><li>REKLAMA AUTONOMICZNA </li></ul><ul><li>– ograniczona integralność </li></ul><ul><li>Typ reklamy, która jest niezależna od miejsca występowania. Może zaistnieć w każdym miejscu przestrzeni miejskiej i wszędzie zostanie zrozumiana przez odbiorców. </li></ul>
 3. 3. Smaku nie, natomiast reklamę można znaleźć dosłownie wszędzie, nawet w miejscach, do których przed nią uciekamy.
 4. 4. Czasem brak możliwości sprawia, że reklamowany przedmiot sam staje się reklamą.
 5. 5. Reklamą może stać się dosłownie wszystko. Po odpowiednich zabiegach przedmiot traci swoje dotychczasowe funkcje i przechodzi metamorfozę, z poczwarki wykluwa się reklamowy „motyl”.
 6. 6. Otoczenie reklamy powinno być pod kontrolą. Inaczej reklama może spotkać się nawet z „protestami” przyrody, z której ma być wytworzony reklamowany przedmiot.
 7. 7. A przyroda potrafi skutecznie pozbawić reklamę siły oddziaływania … (napis na tablicy: „Kierunek Internet”)
 8. 8. … lub próbować zmylić odbiorcę w drodze do celu.
 9. 9. Jeśli reklamodawca zniknie z rynku to samą reklamę wystarczy zwinąć, niczym przegrane wojska zwijają flagi.
 10. 10. Można też pozostawić ją samą sobie, by jeszcze przez długi czas upamiętniała porażkę reklamowdawcy.
 11. 11. Reklama potrafi zaskakiwać i pojawiać się w najmniej oczekiwanych miejscach.
 12. 12. Reklama potrafi zaskakiwać i pojawiać się w najmniej oczekiwanych miejscach.
 13. 13. A aby być zauważoną może przybierać formy zupełnie nie kojarzące się z reklamą.
 14. 14. Nadmiar szkodzi… Również reklamie…
 15. 15. … a chęć przedstawienia wielu reklam w jednym miejscu musi skończyć się dla nich tragicznie – zamiast widoczne, stają się wręcz niewidzialne.
 16. 16. Reklama pewnych postaw, których „reklamodawca” wymaga od odbiorców, staje się poprzez sąsiedztwo źle dobranych elementów absurdalna i rodzi dezorientację.
 17. 17. <ul><li>REKLAMA WYKORZYSTUJĄCA </li></ul><ul><li>– integralność totalna </li></ul><ul><li>Typ reklamy, która ściśle współżyje z przestrzenią, którą zajmuje. Można wyróżnić tutaj kilka podkategorii: </li></ul><ul><li>Reklama symbiotyczna – umieszczana w przestrzeni miejskiej za zgodą osób zarządzających tą przestrzenią. </li></ul><ul><li>a) współistniejąca z przedmiotami/obiektami przestrzeni </li></ul><ul><li>miejskiej </li></ul><ul><li>b) współistniejąca z konkretnymi miejscami, poszczególnymi </li></ul><ul><li>wycinkami przestrzeni miejskiej </li></ul><ul><li>2. Reklama pasożytnicza – atakująca miejsca bądź przedmioty przestrzeni miejskiej bez zgody osób zarządzających tą przestrzenią. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Typ 1a: </li></ul><ul><li>Reklama symbiotyczna współistniejąca z przedmiotami/obiektami przestrzeni miejskiej </li></ul>
 19. 19. Nie tylko człowieka zdobi nakrycie głowy. Zdobiąc przedmioty staje się ono bardziej widoczne dla uczestników przestrzeni publicznej. Skrzętnie wykorzystuje to reklama, przyjmując postać takich ekstrawaganckich „nakryć”.
 20. 20. Nie tylko człowieka zdobi nakrycie głowy. Zdobiąc przedmioty staje się ono bardziej widoczne dla uczestników przestrzeni publicznej. Skrzętnie wykorzystuje to reklama, przyjmując postać takich ekstrawaganckich „nakryć”.
 21. 21. Nie tylko człowieka zdobi nakrycie głowy. Zdobiąc przedmioty staje się ono bardziej widoczne dla uczestników przestrzeni publicznej. Skrzętnie wykorzystuje to reklama, przyjmując postać takich ekstrawaganckich „nakryć”.
 22. 22. Przedmiot będący nośnikiem reklamy może czerpać wymierne korzyści z jej obecności, również finansowe.
 23. 23. Przedmiot będący nośnikiem reklamy może czerpać wymierne korzyści z jej obecności, również finansowe.
 24. 24. Przedmiot i reklama mogą też nawzajem sobie pomagać.
 25. 25. Choć zdarza się i tak, że przedmiot nie odnosi żadnych wymiernych korzyści z obecności reklamy.
 26. 26. Zarządzający przestrzenią starają się, wszędzie gdzie tylko to możliwe, podkreślić fakt, że to oni są zarządcami.
 27. 27. Lecz niektórzy, wbrew woli zarządzających przestrzenią, starają się podkreślić fakt swojego istnienia.
 28. 28. Reklama integruje się z przedmiotami/obiektami również poprzez przyjęcie w pełni użytkowej postaci. Staje się ona użyteczna dla otoczenia, przez co przestaje być postrzegana jako reklama. Staje się przyjaznym obiektem użyteczności publicznej.
 29. 29. Reklama integruje się z przedmiotami/obiektami również poprzez przyjęcie w pełni użytkowej postaci. Staje się ona użyteczna dla otoczenia, przez co przestaje być postrzegana jako reklama. Staje się przyjaznym obiektem użyteczności publicznej.
 30. 30. Reklama integruje się z przedmiotami/obiektami również poprzez przyjęcie w pełni użytkowej postaci. Staje się ona użyteczna dla otoczenia, przez co przestaje być postrzegana jako reklama. Staje się przyjaznym obiektem użyteczności publicznej.
 31. 31. Reklama integruje się z przedmiotami/obiektami również poprzez przyjęcie w pełni użytkowej postaci. Staje się ona użyteczna dla otoczenia, przez co przestaje być postrzegana jako reklama. Staje się przyjaznym obiektem użyteczności publicznej.
 32. 32. „ Wtopienie się” w przedmiot wychodzi reklamie różnie. Raz gorzej…
 33. 33. … raz lepiej, tak, że przestaje być ona w ogóle widoczna. Mimo to naznacza przedmiot czyniąc go nośnikiem reklamy.
 34. 34. Zdarza się i tak, że reklama broni otoczenie przed przedmiotami, za którymi raczej nikt nie przepada.
 35. 35. Reklama także musi się reklamować. W końcu jak inaczej dotarłaby do klienta?
 36. 36. Reklama także musi się reklamować. W końcu jak inaczej dotarłaby do klienta?
 37. 37. Reklama spełnia też pożyteczne funkcje dla zwykłych, szarych ludzi – daje im zarobić…
 38. 38. … lub, poprzez prestiż tego co reklamuje, zwiększa subiektywne morale zarządcy danej przestrzeni. (reklama Pioneera na Maluchu)
 39. 39. Chociaż dla niektórych prestiż wiąże się jednak z ilością.
 40. 40. Integracja reklamy z obiektem przestrzeni miejskiej powoduje nierozerwalny związek na bardzo długo, nawet na całe życie.
 41. 41. <ul><li>Typ 1b: </li></ul><ul><li>Reklama symbiotyczna współistniejąca z konkretnymi miejscami, poszczególnymi wycinkami przestrzeni miejskiej </li></ul>
 42. 42. Poprzez dodanie logo, zwykła informacja staje się reklamą.
 43. 43. Reklama powinna kojarzyć się z tym co reklamuje. Zwiększa tym swoją skuteczność i zwraca na siebie uwagę.
 44. 44. Reklama powinna kojarzyć się z tym co reklamuje. Zwiększa tym swoją skuteczność i zwraca na siebie uwagę.
 45. 45. Jednak zbytnia dosłowność raczej zniechęca do zakupu.
 46. 46. Natomiast zbyt ostre konotacje pewnych symboli mogą spowodować skupienie się na zupełnie czym innym niż reklamowany artykuł.
 47. 47. Reklama próbuje być widoczna na różne sposoby. Np. poprzez formę i wielkość…
 48. 48. … poprzez odpowiedni kontekst…
 49. 49. … lub po prostu poprzez górowanie nad innymi obiektami.
 50. 50. Reklama często próbuje wzbudzać w odbiorcy pozytywne odczucia, np. poprzez informowanie go o charytatywnej działalności swojego dawcy.
 51. 51. Reklama często próbuje wzbudzać w odbiorcy pozytywne odczucia, np. poprzez informowanie go o charytatywnej działalności swojego dawcy.
 52. 52. Reklama może zapowiadać to co dopiero nadejdzie.
 53. 53. Może informować.
 54. 54. Lub przestrzegać.
 55. 55. Każdy może zareklamować to co chce, a użycie odpowiednich akcesoriów wokół reklamy spowoduje jej widoczność w przestrzeni.
 56. 56. Trzeba jednak uważać, aby kontekst nie przysłonił widoczności reklamy…
 57. 57. … lub też całkowicie nie zniechęcił jej odbiorcy.
 58. 58. <ul><li>Typ 2: </li></ul><ul><li>Reklama pasożytnicza </li></ul>
 59. 59. Reklama, by zaistnieć, wykorzystuje dosłownie wszystko – zarówno to co daje natura…
 60. 60. … jak i to co stworzył człowiek, np. latarnie…
 61. 61. … śmietniki…
 62. 62. … znaki drogowe…
 63. 63. … czy miejsca parkingowe.
 64. 64. Reklama może też ukazywać stosunek władzy. Ten sam obiekt, a dwa różne typy reklam – symbiotyczna i pasożytnicza.
 65. 65. Czasem desperacja w poszukiwaniu miejsca dla swojej reklamy, potrafi zadziwić.
 66. 66. Nieużywane nośniki legalnej reklamy aż proszą, by znów mogły być potrzebne. Skrzętnie wykorzystują to autorzy reklam pasożytniczych.
 67. 67. Nieużywane nośniki legalnej reklamy aż proszą, by znów mogły być potrzebne. Skrzętnie wykorzystują to autorzy reklam pasożytniczych.
 68. 68. Wiele reklam pasożytniczych próbuje funkcjonować w miejscach gdzie ręce…
 69. 69. … lub wzrok władzy nie sięgają.
 70. 70. Tylko u reklam pasożytniczych można zaobserwować tak zaciekłą walkę o prawo do zajętego miejsca.
 71. 71. Pasożytnicza reklama jest też orężem w starciu wyznawców odmiennych ideologii.
 72. 72. W ferworze tych wszystkich konfliktów, nieustannie toczy się walka „jedynej słusznej” władzy ze wszystkimi typami pasożytniczych reklam.
 73. 73. Ten typ reklamy może też służyć jako reklama nas samych…
 74. 74. … lub antyreklama tych, których nie lubimy.
 75. 75. KONIEC <ul><li>Pracę przygotował Mateusz Leoński </li></ul>

×