Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Creación e edición de espazos web.pps

455 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Creación e edición de espazos web.pps

 1. 1. Creación e edición de espazos web Páxinas web con Google sites Coordinación Tic. IES Monte Carrasco. Obradoiro abalar
 2. 2. Creación e edición de espazos Web: titorial Google sites <ul><li>Para crear un espazo Web gratuíto de certa calidade ímos empregar a plataforma Google e a súa ferramenta Google sites. </li></ul><ul><li>1.- O primeiro é crear unha conta ( si non a temos xa) no correo alectrónico de Google: Gmail </li></ul>
 3. 3. Creación e edición de espazos Web: titorial Google sites <ul><li>2.- Cubrimos os datos que se solicitan no formulario. </li></ul>
 4. 4. Creación e edición de espazos Web: titorial Google sites <ul><li>3.- Unha vez creada, accedemos a ela, dende Gmail, introducindo o nome de usuario e contrasinal. </li></ul>
 5. 5. Creación e edición de espazos Web: titorial Google sites <ul><li>4.- Abrirase a nosa conta cos correos de benvida de Gmail, e fixámonos neste apartado: Mas </li></ul><ul><li>Clicamos en Sites e ábresenos esta nova ventá: </li></ul>
 6. 6. Creación e edición de espazos Web: titorial Google sites <ul><li>Clicando en “crear un sitio nuevo” accedemos a creación dunha nova web; si xa tiveramos unha web creada, relaciónase no apartado “Mis sitios” </li></ul><ul><li>Eleximos unha plantilla (pódese cambiar mais adiante) e dámoslle un nome á páxina. </li></ul>
 7. 7. Creación e edición de espazos Web: titorial Google sites <ul><li>6.- Xa temos a nosa Web, aberta pola páxina principal. </li></ul><ul><li>Fixámonos neste apartado aberto á dereita. Clicamos en para abrir o editor de texto e poder traballar na páxina: </li></ul>
 8. 8. Creación e edición de espazos Web: titorial Google sites <ul><li>O apartado “insertar” recolle tódalas posibilidades para inserir elementos en calquera páxina creada. </li></ul><ul><li>Ao rematar clicar en ,segundo proceda, na marxe dereita. </li></ul>
 9. 9. Creación e edición de espazos Web: titorial Google sites <ul><li>7.- Para crear unha nova páxina clicamos en “Crear páxina” . </li></ul><ul><li>Seleccionamos o tipo de plantilla que desexamos e dámoslle un nome. Podémola deixar no nivel superior do menú que se creará; logo pódese cambiar. </li></ul>
 10. 10. Creación e edición de espazos Web: titorial Google sites <ul><li>8.- Organizar o menú coas páxinas creadas. </li></ul><ul><li>Google sites permítenos inserir dous tipos de menús: </li></ul><ul><li>a)Menú vertical </li></ul><ul><li>Clicamos en , ao final do menú, na marxe esquerda. Ábrese esta ventá: </li></ul>
 11. 11. Creación e edición de espazos Web: titorial Google sites <ul><li>Clicamos en “editar” navegación. As páxinas creadas están no apartado: “Añadir página”. </li></ul>
 12. 12. Creación e edición de espazos Web: titorial Google sites <ul><li>Na ventá que se abre seleccionamos unha a unha as páxinas que queiramos que aparezan no menú (clicamos “Aceptar”). </li></ul><ul><li>Suben ao nivel superior, e logo, coas frechas da dereita, posicionámolas onde queiramos (admite sangría, para facelas depender doutras). </li></ul>
 13. 13. Creación e edición de espazos Web: titorial Google sites <ul><li>b)Menú horizontal. </li></ul><ul><li>Clicamos en “Editar barra lateral”; no desplegable clicamos en “cambiar” Alineación: </li></ul><ul><li>Na nova ventá marcamos a opción “Barra de navegación horizontal”. </li></ul>
 14. 14. Creación e edición de espazos Web: titorial Google sites <ul><li>Agora clicamos en “Añadir página” e seleccionamos aquelas que queiramos que aparezan no menú horizontal, procedendo do mesmo xeito que no apartado anterior. </li></ul>
 15. 15. Creación e edición de espazos Web: titorial Google sites <ul><li>9.- Insertar video/presentacións </li></ul><ul><li>Previamente debemos copiar o código html do video/presentación que nos facilita o servidor onde está aloxado. Nun video de YouTube, clicamos en Insertar e aparece o código. </li></ul>
 16. 16. Creación e edición de espazos Web: titorial Google sites <ul><li>As medidas ancho (width=”480”) e alto (height=”385”) pódense modificar para axustar a presentación na páxina. Logo ímos á páxina onde queremos reproducilo. Editamos a páxina, clicamos en html e pegamos o código copiado. Poderemos modificar a posición cando queiramos. Gardamos os cambios. </li></ul><ul><li>Slideshare , Scribd , Issuu son algunhas das plataformas que nos permiten subir presentacións (documentos de word, powerpoint…) para obter o código e mostralas na web, blog…. </li></ul>
 17. 17. Creación e edición de espazos Web: titorial Google sites <ul><li>10.- Inserir audio. </li></ul><ul><li>Previamente debemos subir o arquivo de audio (normalmente en formato mp3) a un </li></ul><ul><li>reproductor de audio que nos facilitará o código html preciso para incrustalo na nosa </li></ul><ul><li>web seguindo os pasos anteriores. </li></ul><ul><li>Páxinas ás que, previo rexistro, podemos subir os nosos arquivos de audio para obter o </li></ul><ul><li>código correspondente: Chirbit , Goear , Muzicons , DivShare … No apartado “Audio” </li></ul><ul><li>da nosa Web tendes mais referencias . </li></ul>
 18. 18. Creación e edición de espazos Web: titorial Google sites <ul><li>11.-Inserir unha web na nosa web (iframe) </li></ul><ul><li>Para evitar distraccións do alumnado ao nevegar, ás veces é conveniente incrustar a web que queremos que visiten dentro da web na que estamos a traballar. Para elo procedemos do seguinte xeito: editamos a páxina; clicamos en insertar e escollemos “Más gadgets” Na nova ventá clicamos en “Destacada” e logo buscamos á dereita “Include gadget iframe”: </li></ul>
 19. 19. Creación e edición de espazos Web: titorial Google sites <ul><li>Na nova ventá clicamos en “Seleccionar” e escribimos no recadro superior a dirección web(url) da páxina que queremos inserir. Aceptamos. </li></ul>
 20. 20. Creación e edición de espazos Web: titorial Google sites <ul><li>12.- Adxuntar arquivos .doc, .pdf, .ppt, .odt… á nosa páxina. </li></ul><ul><li>Podemos adxuntar arquivos á nosa web de dous xeitos: </li></ul><ul><li>a) Crear un páxina nova do tipo “Archivos” onde poderemos adxuntar, a modo de recopilatorio, tódolos arquivos que precisemos. </li></ul><ul><li>Accedemos á nosa web e clicamos en “Crear página”. Das catro plantillas que se nos ofertan escollemos a modalidade “Archivador”. </li></ul>
 21. 21. Creación e edición de espazos Web: titorial Google sites <ul><li>Ao abrirse a nova páxina creada clicamos en “Añadir archivo” para subilo dende o noso equipo. En “Mover a” podemos crear carpetas e clasificar os arquivos subidos. </li></ul><ul><li>b) Adxuntar a unha páxina xa creada o arquivo/s que precisemos. </li></ul><ul><li>Editamos a páxina e clicamos en “Archivos adjuntos”; seleccionamos o arquivo correspondente. </li></ul>
 22. 22. Creación e edición de espazos Web: titorial Google sites <ul><li>Recordade: para acceder á nosa páxina clicamos o seu enderezo na barra do navegador ( http://sites.google.com/site/iesmontecarrascoabalar ) . Para editala e traballar nela clicamos, no fondo, en “Acceder”. </li></ul><ul><li>De seguido, introducimos o nome de usuario e o contrasinal da nosa conta de Gmail. </li></ul>
 23. 23. Creación e edición de espazos Web: titorial Google sites <ul><li>Con esto temos os elementos fundamentais para empezar a traballar. Continuaremos no noso Obradoiro. </li></ul><ul><li>Para saber máis: </li></ul><ul><li>Obradoiro Abalar IES Monte Carrasco : Práctico, como de fai? </li></ul><ul><li>Videotitorial 1: Creación de espazos web </li></ul><ul><li>Video titorial 2: Edición de espazos web </li></ul><ul><li>Titorial Google sites. </li></ul><ul><li>Coordinación Tic IES Monte Carrasco Xaneiro 2011 </li></ul>

×