Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sarana Ibu Bapa & Sekolah

14,002 views

Published on

Sarana Ibu Bapa & Sekolah

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sarana Ibu Bapa & Sekolah

  1. 1. SARANA IBU BAPA PERANAN IBU BAPA / PENJAGA SENTIASA BERMAKLUMAT - mengetahui perkembangan terkini sekolah  Mengetahui apa yang berlaku di sekolah - luangkan masa mengetahui perkembangan anak di sekolah - kerja kursus dan kerja rumah perlu dipantau  Kekal berhubung - bekalkan guru anak anda alamat, nombor telefon/ faksimili, emel dan lain-lain - layari laman web sekolah - bincang bersama ibu bapa/penjaga yang lain PERKEMBANGAN PELAJARAN ANAK - memeriksa kerja rumah dan kerja kursus  Bertanya mengenai kerja rumah yang diberikan dengan lebih spesifik  Hubungi guru-guru anak anda melalui telefon, buku komunikasi atau secara bersemuka  Cari/semak maklumat dari laman web sekolah/guru  Gantung kalendar perancangan untuk mengingatkan tentang tugasan, tarikh akhir dan peristiwa sekolah  Minta bantuan daripada keluarga lain (jika perlu)  Sediakan bekas/folio untuk surat/nota daripada pihak sekolah  Walau sesibuk mana, berikanlah sedikit masa kepada anak anda. Pelaburan ini amat bermakna untuk masa hadapannya  Mengawasi pelajaran anak adalah sebahagian aktiviti harian anda  Pembelajaran di rumah mengukuhkan pemahaman anak anda * TIPS : a. Tunjukkan minat terhadap pembelajaran anak, puji dan dorong b. Galakkan anak meneroka, menemui dan memikir c. Membaca, bekerja, dan bermain bersama anak d. Bantu anak menemukan pembelajaran sains dan matematik di mana-mana SAHABAT KEPADA ANAK REMAJA   Mendampingi sebaiknya sebagai sahabat - memberi ruang dan peluang kepada anak namun begitu perlu diselitkan dengan ketegasan dalam membimbing Dunia remaja kini lebih terdedah kepada kemajuan teknologi terkini seperti gajet, internet, laman sosial dll. - pengawasan dan peringatan yang berterusan kepada anak - Penggunaan dikawal agar anak tidak terlalu obsesif - Wujudkan peraturan dan program tapisan perlu dikawal selia
  2. 2. SARANA IBU BAPA PENGLIBATAN IBU BAPA DALAM PEMBELAJARAN ANAK      FAEDAH KEPADA ANAK Mendapat gred dan markah ujian yang lebih baik Mempunyai nilai kendiri dan motivasi yang lebih tinggi Kehadiran ke sekolah lebih bagus Kadar pelanggaran disiplin sekolah berkurangan Keciciran persekolahan dapat dielakkan FAEDAH KEPADA IBU BAPA  Boleh belajar bagaimana untuk membantu anak menyelesaikan kerja rumah  Dapat mengetahui prosedur dan kaedah membantu anak di sekolah  Dapat berkongsi ilmu keibubapaan bersama ahli PIBG yang lain  Lebih mudah untuk menyediakan suasana rumah yang sihat Oleh kerana kesan sesuatu masalah ke atas individu adalah berbeza, maka pandangan setiap individu terhadap masalah yang sama adalah berbeza-beza. Perkongsian idea adalah amalan murni yang saling member faedah. SUASANA PEMBELAJARAN DI RUMAH         Tempat/ruang - lapang dan selesa (suhu, edaran udara dan pencahayaan) Jadual waktu belajar/ulangkaji/kerja rumah Jauhkan sebarang gangguan (cahaya, bunyi, bau, suhu, kacau ganggu) Kekemasan dan kebersihan tempat belajar Fokus terhadap pembelajaran yang perlu dipantau Buku rujukan untuk bantuan pemahaman Kemudahan set alat tulis Ibu bapa menemani sewaktu proses pembelajaran bagi mengukuhkan perasaan dan mengekalkan tumpuan MENJADUALKAN KEHIDUPAN Mengatur kehidupan supaya aman dan bahagia.  Waktu tidur dan bangun - tidur yang cukup membawa kepada badan yang sihat dan bertenaga menghadapi hari yang baharu  Waktu kerja rumah - kerja rumah tidak bertangguh. Ibu bapa boleh bersama-sama anak sebagai galakan untuk anak menyelesaikan kerja rumah  Tuisyen dan fardhu ain - penglibatan anak dalam kelas tuisyen atau fardhu ain akan memantapkan lagi kemahiran pembelajaran anak  Makan, rehat dan main - berikan anak ruang makan, rehat dan masa main yang cukup. Kecukupan ini membantu mempertingkatkan keupayaan pembelajaran anak Keteraturan hidup membina sahsiah diri - murid yang teratur kehidupan tiada stress dan akan mengutamakan pendidikan setiap masa
  3. 3. SARANA SEKOLAH ELEMEN YANG MENYOKONG PEMBELAJARAN IKLIM SEKOLAH Aspek Fizikal - mengalu-alukan kehadiran murid dan guru ke sekolah dan mewujudkan suasana yang kondusif dalam pembelajaran Aspek Sosial - menggalakkan komunikasi dan interaksi antara murid dan guru; guru dan ibu bapa/penjaga; sekolah dan komuniti Aspek Emosi - menggalakkan semangat kekitaan dan harga diri Aspek Akademik - menggalakkan pembelajaran dan pencapaian kendiri KOMUNIKASI BERKESAN Perkongsian dan penyampaian maklumat yang berkesan di antara warga sekolah, ibu bapa/ penjaga dan komuniti melalui komunikasi dua hala penting dalam menjamin kejayaan murid SOKONGAN TERHADAP KEJAYAAN MURID Semua pihak perlu bekerjasama untuk menyokong pembelajaran murid secara aktif di dalam mahupun di luar sekolah TANGGUNGJAWAB BERSAMA Guru dan ibu bapa perlu melengkapkan pengetahuan dan kemahiran diri agar dapat bekerja bersama-sama dalam membina pelan pendidikan yang memenuhi keperluan murid KEPUTUSAN BERSAMA Matlamat membuat keputusan bersama ibu bapa/penjaga dan komuniti dalam hal berkaitan kemajuan dan kenajikan murid adalah untuk mengubah sistem persekolahan kepada sistem pembelajaran KERJASAMA DENGAN KOMUNITI Merupakan suatu proses menyelesaikan masalah secara bersama melibatkan semua pihak yang mempunyai kepentingan bersama demi kejayaan murid KUMPULAN SOKONGAN IBU BAPA (KSIB) KSIB ialah saluran kerjasama dan komunikasi untuk merapatkan hubungan di antara ibu bapa, murid dan sekolah. Melalui saluran ini akan lebih banyak interaksi, perkongsian dan percambahan ilmu dapat berlaku demi mewujudkan hubungan yang bermakna di antara semua pihak yang terlibat. Objekktif penubuhan KSIB:  Mewujudkan rangkaian dan jalinan antara ibu bapa untuk saling belajar dan berkongsi amalan terbaik bagi membantu pembelajaran anak  Mewujudkan sokongan berterusan  Membantu apabila berlaku krisis  Mengukuhkan tingkahlaku positif dalam menghadapi masalah  Membantu dalam menyalurkan perasaan marah ke arah tindakan positif  Berkongsi maklumat, pandangan dan sumber  Menyediakan latihan untuk ibu bapa bagi meningkatkan kemahiran  Membantu dalam berurusan dengan agensi-agensi pendidikan, perubatan dll
  4. 4. SARANA SEKOLAH STRUKTUR ORGANISASI ANGGOTA KSIB EX-OFFICIO PENGETUA / GURU YDP PIBG NYDP PIBG KETUA BIRO KSIB SETIAUSAHA SUKARELAWAN SUKARELAWAN SUKARELAWAN   BENDAHARI SUKARELAWAN SUKARELAWAN SUKARELAWAN Merupakan amalan terbaik antarabangsa - kecemerlangan adalah hasil daripada sikap yang ingin sentiasa melakukan yang terbaik Kecemerlangan memerlukan pengorbanan, dedikasi, kesungguhan, kesabaran, iltizam, kepimpinan dan pelbagai lagi sikap dan sahsiah yang positif The school’s lobby has a welcoming appearance, but the truly welcoming atmosphere extends beyond “the cosmetics”. “I stand in the lobby so I can welcome students and visitors into the building. Our assistant principal stands at the side entrance and does same thing. We make sure that the parents and students know that we are a safe place where learning takes place, both for students and staff” Principal Teri Stokes Weatherly Elementary School, Huntsville, Alabama - PERKHIDMATAN YANG BERKUALITI -

×