อบต

1,330 views

Published on

med tech in community

Published in: Education, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,330
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

อบต

 1. 1. กลยุทธ์บูรณาการเทคนิคการแพทย์กับชุมชน ประสิทธิ์ ชนะรัตน์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การประชุมวิชาการประจำปี สมาคมเทคนิคการแพทย์ มี . ค . 2549
 2. 2. กลยุทธ์ <ul><li>เปลี่ยนแนวคิดการแบ่งงานใหม่ </li></ul><ul><li>ปรับแนวรุกใหม่ </li></ul><ul><li>ปรับกลวิธีเข้าชุมชน </li></ul><ul><li>ปรับ / พัฒนาศักยภาพของตนเอง </li></ul>
 3. 3. การแบ่งงานใหม่ <ul><li>ตามภาระกิจ / ตามพันธสัญญาที่จะให้กับประชาชน </li></ul><ul><li>งานสร้างเสริมสุขภาพ </li></ul><ul><li>งานอาชีวอนามัย </li></ul><ul><li>งานคุมครองผู้บริโภค </li></ul><ul><li>งานป้องกันโรค </li></ul><ul><li>งานเวชศาสตร์ชันสูตร </li></ul><ul><li>งานนิติวิทยาศาสตร์ </li></ul><ul><li>งานพัฒนาวิศวกรรมชีวการแพทย์ </li></ul><ul><li>งานพัฒนางานบริการทางเทคนิคการแพทย์ </li></ul>
 4. 4. ปรับแนวรุกใหม่ <ul><li>งานเก่า พื้นที่เก่า </li></ul><ul><li>งานเก่า พื้นที่ใหม่ </li></ul><ul><li>งานใหม่ พื้นที่เก่า </li></ul><ul><li>งานใหม่ พื้นที่ใหม่ </li></ul>
 5. 5. ปรับกลวิธี <ul><li>เข้าชุมชนโดยวิธีรุก </li></ul><ul><li>เอาชุมชนเป็นตัวตั้ง </li></ul><ul><li>เอาพื้นที่เป็นฐาน ( Area-based : Problem solving) </li></ul><ul><li>คิดแก้ปัญหาเชิงระบบ </li></ul><ul><li>ให้ความสำคัญกับหน่วยงานที่ตั้งอยู่ : อบต . / สถานีอนามัย / โรงเรียน </li></ul><ul><li>เข้าร่วมโดยมีพันธะสัญญาร่วมกัน : Win-Win </li></ul>
 6. 6. ปรับ / พัฒนาศักยภาพของตนเอง <ul><li>ความสามารถในการพูดในที่ชุมชน </li></ul><ul><li>ความสามารถในการเจรจา / ประชุมร่วม </li></ul><ul><li>ความสามารถด้านหัตถการ / การมีจิตบริการ </li></ul><ul><li>ความสามารถในการให้คำปรึกษา </li></ul><ul><li>ความสามารถในการประสานงานกับนายก อบต . / หมออนามัย / กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน </li></ul><ul><li>ความสามารถในการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน / วันเด็ก </li></ul>
 7. 7. งานทีกำลังดำเนินการอยู่ <ul><li>โครงการโรงเรียนปลอดพยาธิ์ / ภาวะโลหิตจางลดลง </li></ul><ul><li>โครงการน้ำดื่ม / นมโรงเรียน สะอาด ปลอดภัย </li></ul><ul><li>โครงการตลาด / อาหารปลอดภัย </li></ul><ul><li>โครงการแม่ค้า ไม่เป็นพาหะไทฟอยต์ / พยาธิ์ </li></ul><ul><li>โครงการกลุ่มรักสุขภาพ </li></ul><ul><li>โครงการอาชีวอนามัยของกลุ่มเกษตรกร </li></ul>
 8. 8. ผลลัพธ์ <ul><li>อบต . แม่แฝก : อบต . ตัวอย่างของโครงการเมืองไทยแข็งแรง </li></ul><ul><li>อบต . ป่าไผ่ : อบต . ตัวอย่างของการบริหารจัดการที่ดี </li></ul><ul><li>โรงเรียน : โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง </li></ul><ul><li>ประชาชน : สุขภาพอนามัยดีขึ้น </li></ul>
 9. 9. Wellness <ul><li>Physical wellness </li></ul><ul><li>Psychological wellness </li></ul><ul><li>Emotional wellness </li></ul><ul><li>Social wellness </li></ul><ul><li>Intellectual wellness </li></ul><ul><li>Spiritual wellness </li></ul>
 10. 10. Integrate Competency Cluster Managing yourself Managing your team Managing at work Managing collaboration
 11. 13. 0 in 38 1 in 66 1 in 12 3 in 29 มีพยาธิ์ 0 in 38 0 in 66 0 in 28 0 in 29 เป็นพาหะไทฟอยต์         แมค้า 0 in 9 0 in 3 1 in 4 0 in 4 มีฟอร์มาลิน 0 in 4 3 in 10 ND 0 in 12 มีบอแรกซ์ 0 in 7 3 in 14 0 in 4 1 in 20 มียาฆ่าแมลง         อาหารปลอดภัย 0 in 10 0 in 12 0 in 3 0 in 26 นมไม่ผ่านเกณฑ์ 5 in 8 4 in 8 2 in 7 0 in 6 น้ำไม่ผ่านเกณฑ์ ปีที่ 2 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 1   อบต . แม่แฝก อบต . ป่าใผ่
 12. 16. ขอบคุณ
 13. 17. ก้าวต่อไป <ul><li>เพิ่มจำนวนกลุ่มรักสุขภาพ </li></ul><ul><li>เพิ่มการให้การศึกษาด้านสุขอนามัย </li></ul>

×