Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Danmark 3.0: Fra digitalisering til velfærd - Ejvind Jørgensen

425 views

Published on

På DANSK IT's Danmark 3.0-debatmøde "Fra digitalisering til velfærd" den 15. april 2013 indledte Ejvind Jørgensen. Ejvind Jørgensen er direktør i Rambøll Management og formand for Danmark 3.0-projektet.
Læs om arrangementet på http://www.dit.dk/events/2013/04/15-danmark-3-0-fra-digitalisering-til-velfaerd.aspx og http://www.dit.dk/Nyt_fra_DIT/Nyheder/Digital_velfaerd.aspx.

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Danmark 3.0: Fra digitalisering til velfærd - Ejvind Jørgensen

  1. 1. Danmark 3.0:Fra digitalisering til velfærd15. april 2013Følg og deltag i debatten på:www.danmark3nul.dkTweet med #dk3nulEjvind JørgensenFormand for Danmark 3.0
  2. 2. IT’S ROLLE: Teknologi er nu den stærkeste kraft, både i forholdtil muligheder og risiciKilde: IBM 2012 CEO Study: External forces that could impact their organizationsover the next three to five years
  3. 3. Kilde: It i praksis ® 2012STRATEGI: De offentlige topledere betrager it som helt afgørende forderes evne til at kunne skabe radikale forandringer. Forandringersom er nødvendige for at kunne leve op til kravene.Vurdering af its betydning for myndighedens evne til at skabe radikale forandringer (offentlige)
  4. 4. ”Hvad hjælper det at arbejde en time mere om ugen, når vikonkurrerer i en global økonomi, hvor arbejdskraften koster entiendedel af de danske. Og i den forbindelse er efterlønnens afskaffelsejo kun en fattig hjælp.Skal vi for alvor tage konkurrencen op, skal vores samfund blive megetmere effektivt. Og de produkter og services, vi eksporterer, skal væremed en høj margin. Digitalisering er den afgørende faktor til at opnåbegge ting”Per Palmkvist KnudsenIT-direktør i JP/Politiken, blogger og skribent (IT-bossen)Medlem af it tænkergruppen Danmark 3.0 under DANSK ITSTRATEGI: Effektivitet og højt værdiindhold er afgørendekonkurrence-faktorerKilde: “Hvornår springer Danmark ud som d-land?” , DANSK IT
  5. 5. Kilde: It i praksis ® 2012DIGITAL VELFÆRD: Borgerne tager ideen om velfærdsteknologi tilsig. Tryghed, respekt, selvstændighed og selvværd er nøgleord.Kommunikationsopgaven er afgørende.2011: …acceptabelt at anvende velfærdsteknologi til personlig pleje og omsorg2012 …. acceptabelt at erstatte den personlige omsorg og pleje med digitale løsninger/velfærdsteknologi?27% 25% 20% 11% 17%4% 14% 40% 18% 24%0%10%20%30%40%50%Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig2011 2012
  6. 6. Om betydningen af digitalisering”Vi er ikke ved afslutningen af en krise, men ved begyndelsen af envoldsom omstrukturering af vores økonomi. Den er drevet frem afen teknologisk udvikling i et tempo, hvis omfang og konsekvenser fårbetydning af ufattelige dimensioner. I mine øjne kan vi ikke forståudviklingen fuldt ud, hvis vi ikke også forstår digitaliseringensbetydning””Den teknologiske udvikling forløber efter en eksponentiel kurve, ogdet gør udviklingen af vore kompetencer, organisering og hele vorestankesæt ikke”Erik Brynjolfsson,Professor i økonomiMassachusetts Instituite of Technology (MIT)Kilde: MM19. Interview med Erik Brynjolfsson, MIT, maj 2012
  7. 7. Dagens program12.30 VelkomstEjvind Jørgensen, formand for Danmark 3.012.40 Hvornår springer Danmark ud som d-land?Per Tejs Knudsen, medlem af styregruppen for Danmark 3.013.05 Efterspørgslen efter velfærdsydelser og digitaliseringen rolle.Hvilken tænkning skal der til for at udnytte potentialet?Koncernchef Allan Søgaard Larsen, Falck13.30 Hvordan udnytter vi vores digitale potentiale til at gentænke velfærdsmodellen?Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager13.55 Debat mellem Allan Søgaard Larsen og Margrethe VestagerFacilitator: Journalist Jan Horsager, medlem af Danmark 3.0 it-tænker gruppen14.30 PaneldebatHelle Rootzen, DTUAllan Søgaard Larsen, FalckPeter Pietras, Odense KommuneJens Andersen, Region SjællandThomas Børner, Fonden for VelfærdsteknologiRune Petter Domsten, 3D VisionLab15.30 Afrunding15.35 Frit samvær over forfriskninger og snacksFølg og deltag i debatten på:www.danmark3nul.dkTweet med #dk3nul

×