Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Danmark 3.0: Fra digitalisering til velfærd - Allan Søgaard Larsen, Falck

712 views

Published on

På DANSK IT's Danmark 3.0-debatmøde "Fra digitalisering til velfærd" den 15. april 2013 talte CEO Allan Søgaard Larsen, Falck A/S, om digitaliseringens rolle i udviklingen af velfærdsområderne.
Læs om arrangementet på http://www.dit.dk/events/2013/04/15-danmark-3-0-fra-digitalisering-til-velfaerd.aspx og http://www.dit.dk/Nyt_fra_DIT/Nyheder/Digital_velfaerd.aspx.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Danmark 3.0: Fra digitalisering til velfærd - Allan Søgaard Larsen, Falck

 1. 1. Falck A/SFra digitalisering til velfærdAllan Søgaard Larsen, CEOKøbenhavn, 15. april 2013
 2. 2. Vækstteam for sundheds- og velfærdsløsninger 2
 3. 3. Vækstteam for sundheds- og velfærdsløsninger - Digitalisering Stort vækstpotentiale for velfærdsteknologi – I USA blev der i 2010 investeret 220 mio. USD alene i sundheds IT – I Danmark forventer hver 3. kommune at øge investeringerne med 30-50% Anbefaling #11  Styrket erhvervsmæssigt fokus i digitalisering af velfærdsområderne  Klare politiske målsætninger, konkrete initiativer og strategiske pejlemærker i digitaliseringsreformen af velfærdsområderne  Danmark som afprøvningsland for telemedicin og mobile løsninger skal udbygges  Erhvervsmæssig udnyttelse af ”Big Data” 3
 4. 4. Den offentlige sektor har haft større produktivitetsstigninger Arbejdsproduktivitet i den offentlige og private sektor 2001-2009 (indeks 100=2001) Note: 1 Sundhed, uddannelse, socialområdet, fritid, kultur m.m., Note: 2 Private erhverv ekskl. boliger og udlejning af erhvervsejendomme. , Kilde: Danmarks Statistik.  Produktiviteten er i snit steget med 1,6 pct. om året indenfor offentlige velfærdstjenester som sundhed, uddannelse, socialområdet, fritid og kultur. Det er især sundhedsområdet, som trækker den offentlige produktivitet op.  Til sammenligning er produktiviteten kun steget med 0,3 pct. i den private sektor. 4
 5. 5. Dagens sundhedsvæsen Region 1 Region 2 Region 3 Kom- Kom- mune mune 1 2 Privat Privat Privat Privat Privat lev 1 lev 2 lev 3 lev 4 lev 5  Kompetencer er inddæmmet i det offentlige system  Private leverandører får ikke skala nok til at opnå international pondus ved at handle med enkelte regioner Konsekvens Manglende privat innovation Manglende skabelse af privat vækst 5
 6. 6. Fremtidens sundhedsvæsen Region 1 Region 2 Region 3 Kom- Privat Privat Kom- mune samarbejds samarbejds mune 1 part 1 part 2 2 Privat Privat Privat Privat lev 1 lev 2 lev 3 lev 4  Offentlige private samarbejder bliver en del af resultatkontrakten  Fælles og strategisk indkøb for at skabe vækst og innovation (og mindre dobbelt arbejde)  Private samarbejdspartnere kan få skala nok til international pondus ved at samarbejde med sundhedsvæsenet Konsekvens Øget innovation Offentlige kompetencer eksternaliseres og sættes i system til international vækst 6
 7. 7. Det er ikke teknik det hele Hvad skaber fundamentet for kvalitetslevering af velfærdsydelser?  Forankring i samfundet  Integritet og tillid  Systemer og strukturer skal være på plads  Ledelse Ambulancer i Mellemøsten er top of the art  Men uden et system omkring af mennesker og ledelse har man intet vundet  Digitalisering og velfærdsteknologi kræver mennesker med fokus på forløbet 7
 8. 8. Patienten i fokus Genoptræning Vækst- virksomhed XX Praktiserende Patient Speciallæger læge Patient Hjemmepleje Sygehusvæsen Værdi skabes i snitfladerne Understøttende processer Forløbskoordination Journalsystem Logistik Hjælpemiddelfunktion Telemedicin / velfærdsteknologi 8
 9. 9. Danmark har kompetencerne for et skabe en succes Fundament Modelvalg Offentlige kompetencer Offentlig model Tillid og integritet • Kvalitet Autonome medarbejdere • Offentlig finansiering Forudsætning Ledelse Struktur & Feedback organisation Patient Offentlig privat model Empowerment • Kvalitet • Offentlig finansiering • Global vækst Uddannelse Kommu- (personale og nikation pårørende) 9
 10. 10. Det er svært at udpege vækstindustrier– men fundamentet skal være på plads 10

×