Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Metodologia de treball per projectes

728 views

Published on

Metodologia de treball per projectes:Escola Sa Blanca Dona.
Amparo i Montse, mestres de tercer i quart de primària.Eivissa.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Metodologia de treball per projectes

 1. 1. METODOLOGIA DE TREBALL PER PROJECTES. CEIP SA BLANCDONA MONTSE I AMPARO. SEGON CICLE.
 2. 2. 0.DEFINICIÓ DE LA TASCA: • El Projecte a estudiar són :“Les plantes”. • El producte final que hem triat per analitzar resultats :ha estat un mapa conceptual gegant , on apareixeran cadacun dels lab.books que han confeccionat els nostres alumnes . • També tendrem en compte la seva exposició oral dels lab-books que serà gravada amb petits videos al You tube i seran incorporats al blog de la classe. http://blancadonatime.blogspot.com.es/
 3. 3. 1.PLANTEJAMENT DE LA SITUACIÓ PROBLEMA • La motivació i plantejament del nostre projecte té molt a veure amb la col.laboració del projecte d’escola , que és el manteniment i cura d’un hort escolar.(Activitat portada a terme en Racons ). • Hem utilitzat per formar equips d’aprenentatge cooperatiu a l’aula l’heterogeïnitat i l’equilibri entre els grups tenint en compte el criteri: • A)més capaços de donat ajut • B)Resta del grup • C)Els més necessitats d’ajut.
 4. 4. 2.CONÈIXER LES IDEES PRÈVIES • UTILITZACIÓ DE LES ESTRUCTURES DE QUALSEVOL PROJECTE: • QUÈ SABEM, QUÈ VOLEM SABER? • 2.1PER AL QUÈ SABEM ,UTILITZAREM EL FOLI GIRATORI.(DINÀMICA DE GRUP) POSTERIORMENT FAREM UNA POSTA EN COMÚ.(PLUJA D’IDEES)A LA PISSARRA. • 2.2DONAREM A CONÈIXER I CONSENSUAREM LES RÚBRIQUES I ELS OBJECTIUS A CADA GRUP.
 5. 5. 3.TÈCNIQUES COOPERATIVES • CONSTITUCIÓ DELS EQUIPS BASE. • DISTRIBUCIÓ DELS SUBTEMES A CADASCUN LES EQUIPS. • GRUP 1:LA NUTRICIÓ DE LES PLANTES. • GRUP2: LA REPRODUCCIÓ DE LES PLANTES. • GRUP3: CARACTERÍSTIQUES DE LES PLANTES. • GRUP 4:CLASSIFICACIÓ DE LES PLANTES. • GRUP 5: DIFERENTS LLOCS ON VIUEN LES PLANTES: ECOSISTEMES. • *Les diferents preguntes que han realitzat els alumnes estaven inmerses dintre d’aquests conceptes prioritaris.
 6. 6. 4.PLANIFICACIÓ DE L’ESTUDI DEL SUBTEMA • 1era FASE: Recollida d’informació.(A la bibliotèca i a la sala d’ordinadors)els grups s’han de dividir.Es desdobla el grup complet en dos grans grups , i cada gran grup té dos o tres representants de cada subgrup. • 2ona FASE: Síntesis de la informació.:Aquí es posen en marxa els mecanismes d’organització de cada grup o rols establerts als grups: El coordinador indica que s’ha de fer i com a portaveu comunicarà al professor les dificultats per resoldre la síntesis de tanta informació recercada.El secretari anota els acords de l’equip i qui sintetitzarà cada informació rellevant. El Responsable de material i dissenyador gràfic composaran tot el material elaborat al lab-book.
 7. 7. Tasques co.laboratives amb : 4.1 RACO DE L’HORT • El racó de l’Hort ens servira per estudiar el creixement en directe d’una planta .En aquest cas un ensisam. • Utitzarem la nostra zona d’hort per plantar les lletugues. tasques col.laboratives amb el grup 3: Característiques de les plantes. -Omplir graelles de creixement, mesurant les plantes. -De cura : llevar males herbes, regar(diari d’hort)etc Diferenciació dels tipus de Plantes segons la seva tija: Al nostre hort escolar. Veure annex:1
 8. 8. Racó dels Experiments: • PER AL GRUP 1: NUTRICIÓ DE LES PLANTES • S’ha realitzat l’experiment dels clavells: • Per demostrar que la tija puja cap a la flor i les fulles ,l’aigua i les sals minerals que recolleixen les arrels.A través d’aquest experiment els infants han gaudit del canvi de color d’aquestes flors.
 9. 9. LAPBOOK: La Reproducció de les plantes.
 10. 10. 5.Tercera fase: Presentació del tema a la resta de la classe.
 11. 11. Tots els grups realitzen la seva exposició oral a la classe.
 12. 12. AVALUACIONS I RÚBRIQUES.
 13. 13. RÚBRICA DE GRUP
 14. 14. FÍ.

×