Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
¿Que é o Universo?O Universo é todo, sen excepcións. Materia,enerxía, espazo e tempo, todo o que existeforma parte do Univ...
O Sistema SolarEntre os miles de estrelas que forman a nosagalaxia hai unha de tamaño mediano,situada nun dos brazos da es...
Os planetas Os planetas, moitos dos satélites dos planetas eos asteroides xiran arredor do Sol na mesmadirección, en órbit...
O SolO Sol é a estrela máis próxima á Terra e o maiorelemento do Sistema Solar. As estrelas sonos únicos corpos do Univers...
Os PlanetasOs planetas xiran arredor do Sol. Nonteñen luz propia, senón quereflicten a luz solar.Os planetas teñen diverso...
A TerraOs planetas teñen forma case esférica, como unhapelota un pouco aplanada polos polos.Os materiais compactos están n...
A Formación da TerraA Terra formouse hai uns 4.650 millóns de anos, xunto con todo o Sistema Solar. Despois decondensarse ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Zritelnye illjuzii
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

O universo

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

O universo

  1. 1. ¿Que é o Universo?O Universo é todo, sen excepcións. Materia,enerxía, espazo e tempo, todo o que existeforma parte do Universo. É moi grande, peronon infinito. Se o fose, habería infinitamateria en infinitas estrelas, e non é así. Encanto á materia, o universo é, sobre todo,espazo baleiro.O Universo contén galaxias, cúmulos degalaxias e estruturas de maior tamañochamadas supercúmulos, ademais demateria intergaláctica. Aínda non sabemoscon exactitude a magnitude do Universo, apesar da avanzada tecnoloxía dispoñible naactualidade.A materia non se distribúe de xeito uniforme,senón que se concentra en lugaresconcretos: galaxias, estrelas, planetas... Nonobstante, o 90% do Universo é unha masaescura, que non podemos observar. Oselementos máis abundantes son: Hidróxeno,Helio, Osíxeno, Carbono, Nitróxeno, Silicio,Magnesio, Neon, Ferro e Xofre.O noso lugar no UniversoO noso mundo, a Terra, é minúsculocomparado co Universo. Formamos parte doSistema Solar, perdido nun brazo dunhagalaxia que ten 100.000 millóns de estrelas,pero só é unha entre os centenares de milesde millóns de galaxias que forman oUniverso.
  2. 2. O Sistema SolarEntre os miles de estrelas que forman a nosagalaxia hai unha de tamaño mediano,situada nun dos brazos da espiral da VíaLáctea, que ten un interese especial paranós, xa que viñemos preto dela e, en certomodo, vivimos dela. Trátase, naturalmente,do Sol.Esta estrela singular, xunto cos planetas eoutros corpos que xiran en órbitas ao seuarredor, constitúen o que chamamos "OSistema Solar". Formouse hai uns 4.650millóns de anos e, lonxe de permanecerestable, trátase dun sistema dinámico quecambia e evoluciona constantemente.ElSistema Solar está formado por unha estrelacentral, o Sol, os corpos que lle acompañane o espazo que queda entre eles.Nove planetas xiran arredor do Sol:Mercurio, Venus, a Terra, Marte, Júpiter,Saturno, Urano, Neptuno e o planeta anano,Plutón. A Terra é o noso planeta e ten unsatélite, a Lúa. Algúns planetas teñensatélites, outros non.Os asteroides son rochas máis pequenasque tamén xiran, a maioría entre Marte eJúpiter. Ademais, están os cometas que seachegan e afástanse moito do Sol.Ás veces chega á Terra un fragmento demateria extraterrestre. A maioría acéndensee desintégranse cando entran na atmosfera.Son os meteoritos.
  3. 3. Os planetas Os planetas, moitos dos satélites dos planetas eos asteroides xiran arredor do Sol na mesmadirección, en órbitas case circulares endirección contraria ás agullas do reloxo.O Sol contén o 99.85% de toda a materia noSistema Solar. Os planetas só o 0.135% damasa do sistema solar.Dende sempre os humanos observamos oceo. Hai 300 anos inventaron os telescopios.Pero a auténtica exploración do espazo noncomezou ata a segunda metade do séculoXX.Dende entón lanzáronse muchisimas naves.Os astronautas paseáronse pola Lúa.Vehículos equipados con instrumentosvisitaron algúns planetas e atravesaron oSistema Solar.Máis alá, a estrela máis próxima é AlfaCentauro. A súa luz tarda 4,3 anos enchegar ata aquí. Ela e o Sol son só dousentre os 200 billóns de estrelas que forman aVia Láctea, a nosa Galaxia.Hai millóns de galaxias que se moven poloespazo intergaláctico. Entre todas forman oUniverso, cuxos límites aínda noncoñecemos. Pero os astrónomos continúaninvestigando...
  4. 4. O SolO Sol é a estrela máis próxima á Terra e o maiorelemento do Sistema Solar. As estrelas sonos únicos corpos do Universo que emitenluz. O Sol é tamén a nosa principal fonte deenerxía, que se manifesta, sobre todo, enforma de luz e calor.Exerce unha forte atracción gravitatoriasobre os planetas e fainos xirar ao seuarredor.O Sol formouse hai 4.650 millóns de anos eten combustible para 5.000 millóns máis.Despois, comezará a facerse máis e máisgrande, ata converterse nun xigantevermello. Finalmente, afundirase polo seupropio peso e converterase nunha ananabranca, que pode tardar un trillón de anos enarrefriarse.O Sol (todo o Sistema Solar) xira arredor docentro da Via Láctea, a nosa galaxia. Dáunha volta cada 200 millóns de anos.
  5. 5. Os PlanetasOs planetas xiran arredor do Sol. Nonteñen luz propia, senón quereflicten a luz solar.Os planetas teñen diversosmovementos. Os máis importantesson dous: o de rotación e o detranslación. Polo de rotación, xiransobre si mesmos arredor do eixe.Ésto determina a duración do díado planeta. Polo de translación, osplanetas describen órbitas arredordo Sol. Cada órbita é o ano doplaneta. Cada planeta tarda untempo diferente para completala.Canto máis lonxe, máis tempo.Xiran case no mesmo plano, agásPlutón, que ten a órbita máisinclinada, e alargada.Los planetasformáronse hai uns 4.650 millónsde anos, ao mesmo tempo que oSol. Os planetas e todo o SistemaSolar continúan cambiando senprésa, pero sen pausa.Planetas RadioecuatorialDistanciaal Sol (km.) LunasPeriododeRotaciónÓrbitaMercurio 2.440km. 57.910.000 0 58,6 dias 87,97diasVenus 6.052km. 108.200.000 0 243 dias 224,7diasLa Tierra 6.378km. 149.600.000 1 23,93horas365,256 diasMarte 3.397km. 227.940.000 2 24,62horas686,98diasJúpiter 71.492km. 778.330.000 63 9,84horas11,86añosSaturno 60.268km. 1.429.400.000 33 10,23horas29,46añosUrano 25.559km. 2.870.990.000 27 17,9horas84,01añosNeptuno 24.746km. 4.504.300.000 13 16,11horas164,8añosPlutón 1.160km. 5.913.520.000 1 6,39 días 248,54años
  6. 6. A TerraOs planetas teñen forma case esférica, como unhapelota un pouco aplanada polos polos.Os materiais compactos están no núcleo. Osgases, se hai, forman unha atmosfera sobre asuperficie. Mercurio, Venus, a Terra, Marte sonplanetas pequenos e rochosos, con densidadealta. Teñen un movemento de rotación lento,poucas lúas (ou ningunha) e forma bastanteredonda. Júpiter, Saturno, Urano e Neptuno, osxigantes gasosos, son enormes e lixeiros, feitosde gas e xeo. Estes planetas xiran á présa eteñen moitos satélites, máis avultamentoecuatorial e aneis.A Terra é o noso planeta e o único habitado. Estána ecosfera, un espazo que rodea ao Sol e queten as condicións necesarias para que existavida.A Terra é o maior dos planetas rochosos. Iso faique poida reter unha capa de gases, a atmosfera,que dispersa a luz e absorbe calor. De día evitaque a Terra se quente demasiado e, de noite, quese arrefríe.Sete de cada dez partes da superficie terrestreestán cubertas de auga. Os mares e océanostamén axudan a regular a temperatura. A augaque se evapora forma nubes e cae en forma dechuvia ou neve, formando ríos e lagos. Nos polos,que reciben pouca enerxía solar, a auga xéase eforma os casquetes polares. O do sur é máisgrande e concentra a maior reserva de augadoce.
  7. 7. A Formación da TerraA Terra formouse hai uns 4.650 millóns de anos, xunto con todo o Sistema Solar. Despois decondensarse a partir do po cósmico e do gas mediante a atracción gravitacional, a Terra era casehomoxénea e bastante fría. Pero a continuada contracción de materiais e a radiactividadedalgúns dos elementos máis pesados fixo que se quentase.Despois, comezou a fundirse baixo a influencia da gravidade, producindo a diferenciación entre acodia, o manto e o núcleo.Ao mesmo tempo, a erupción dos numerosos volcáns, provocou a saída de vapores e gases.Algúns eran atrapados pola gravidade da Terra e formaron a atmosfera primitiva, mentres que ovapor de auga condensado formou os primeiros océanos.Magnetismo da TerraO magnetismo terrestre significa que a Terra se comporta como un enorme imán. O físico inglésWilliam Gilbert foi o primeiro que o sinalou, en 1600, aínda que os efectos do magnetismoterrestre se utilizaran moito antes nos compases primitivos. A Terra está rodeada por un potentecampo magnético, coma se o planeta tivese un enorme imán no seu interior.

Views

Total views

1,171

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

926

Actions

Downloads

4

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×