Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫סופר‬ ‫תמיר‬ ‫של‬ ‫החיות‬ ‫גן‬‫החיות‬ ‫גן‬‫הגרדום‬ ‫עולי‬ ‫באשקלון‬
‫סופר‬ ‫תמיר‬ ‫של‬ ‫החיות‬ ‫גן‬‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫שאוהב‬ ‫סופר‬ ‫תמיר‬ ‫של‬ ‫היפה‬ ‫החיות‬ ‫גן‬‫הסוגים‬ ‫מכל‬‫בשנת‬ ‫הוקם‬ ‫הח...
‫פעילויות‬‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫האכלת‬‫לילה‬ ‫סיור‬‫פיתות‬ ‫הכנת‬‫וצפארי‬ ‫ספארי‬ ‫סיור‬‫סרטים‬‫מתקנים‬‫ועוד‬
‫ס‬‫פ‬‫י‬‫צ‬
‫שלנו‬ ‫חדשות‬
‫חדש‬•‫וללא‬ ‫מנוי‬ ‫ללא‬ ‫סופר‬ ‫תמיר‬ ‫של‬ ‫החיות‬ ‫גן‬ ‫של‬ ‫האתר‬‫תוכנית‬ ,‫מחשב‬ ‫ממשחק‬ ‫להנות‬ ‫תוכלו‬ ‫כסף‬,‫פה‬ ‫...
‫המתקנים‬•‫שדים‬ ‫רכבת‬•‫רכבת‬•‫ספארי‬ ‫רכבת‬•‫רכבל‬•‫ענק‬ ‫גלגל‬•(‫השדים‬ ‫רכבת‬ ‫)בתוך‬ ‫הפחד‬ ‫טירת‬
‫החיות‬ ‫גן‬ ‫מפת‬‫כניסה‬‫וטרינר‬‫יער‬‫וקופים‬ ‫ציפורים‬‫ליטוף‬ ‫פינת‬ ‫מופע‬‫והצגה‬ ‫חיות‬‫רכבל‬‫רכבת‬‫שדים‬‫גלגל‬‫ענק‬‫ט...
‫בתצוגות‬ ‫חיות‬
‫טורפים‬ ‫שביל‬‫אריה‬‫מפוספס‬ ‫צבוע‬‫זאב‬‫ברדלס‬‫נמר‬‫טיגריס‬
‫וקופים‬ ‫ציפורים‬ ‫יער‬
‫עופות‬‫פלמינגו‬‫ברכיה‬‫בקר‬ ‫אנפת‬‫שחורה‬ ‫חסידה‬‫גדול‬ ‫קורמורן‬‫לבנה‬ ‫חסידה‬‫שקנאי‬‫אווז‬‫טוקן‬
‫וקיפופים‬ ‫קופים‬‫קודקוד‬ ‫לבן‬ ‫טמרין‬‫זהוב‬ ‫רעמתי‬ ‫טמרין‬‫חום‬ ‫למור‬‫לבן‬ ‫שחור‬ ‫צווארון‬ ‫למור‬‫אדום‬ ‫צווארון‬ ‫ל...
‫נוספות‬ ‫חיות‬‫אגוטי‬ ‫איי‬ ‫איי‬‫אצבע‬ ‫תלת‬ ‫עצלן‬
‫ליטוף‬ ‫פינת‬
‫זוחלים‬‫מנומרת‬ ‫שממית‬‫מכדרר‬ ‫פיתון‬‫חומט‬‫בורמזי‬ ‫פיתון‬‫איגואנה‬‫התירס‬ ‫כרכן‬
‫אחרות‬ ‫וחיות‬ ‫מכרסמים‬‫ארנבון‬‫צינצילה‬(‫ים‬ ‫חזיר‬ ‫)קביה‬ ‫שרקן‬‫גליידר‬ ‫שוגר‬‫לבן‬ ‫עכבר‬‫מצוי‬ ‫עכבר‬‫עופר‬‫גרביל‬...
‫נח‬ ‫תיבת‬(‫אגמים‬ ‫)חתול‬ ‫סוריקטה‬‫שפן‬‫ארנבון‬(‫ים‬ ‫חזיר‬ ‫)קביה‬ ‫שרקן‬‫תוכון‬‫אהבה‬ ‫תוכי‬‫פרסונטה‬‫קוקוטל‬‫דררה‬‫א...
‫נח‬ ‫בתיבת‬ ‫עוד‬‫חוחית‬‫יונה‬‫יהולום‬ ‫תור‬‫זהוב‬ ‫תן‬‫מצוי‬ ‫שועל‬‫קרקל‬‫פנק‬ ‫שועל‬‫ארמדיל‬
‫החיות‬ ‫של‬ ‫גידול‬ ‫בית‬•‫ישוב‬ ‫ומקומות‬ ‫בית‬ ‫ליד‬•‫התיכון‬ ‫הים‬ ‫בחופי‬•‫בדשא‬ ‫או‬ ‫בשדות‬•‫העצים‬ ‫בין‬•‫וסלעים‬ ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

גן החיות של תמיר סופר

780 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

גן החיות של תמיר סופר

 1. 1. ‫סופר‬ ‫תמיר‬ ‫של‬ ‫החיות‬ ‫גן‬‫החיות‬ ‫גן‬‫הגרדום‬ ‫עולי‬ ‫באשקלון‬
 2. 2. ‫סופר‬ ‫תמיר‬ ‫של‬ ‫החיות‬ ‫גן‬‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫שאוהב‬ ‫סופר‬ ‫תמיר‬ ‫של‬ ‫היפה‬ ‫החיות‬ ‫גן‬‫הסוגים‬ ‫מכל‬‫בשנת‬ ‫הוקם‬ ‫החיות‬ ‫גן‬2008‫בשנים‬ ‫וחודש‬2011‫עד‬2013
 3. 3. ‫פעילויות‬‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫האכלת‬‫לילה‬ ‫סיור‬‫פיתות‬ ‫הכנת‬‫וצפארי‬ ‫ספארי‬ ‫סיור‬‫סרטים‬‫מתקנים‬‫ועוד‬
 4. 4. ‫ס‬‫פ‬‫י‬‫צ‬
 5. 5. ‫שלנו‬ ‫חדשות‬
 6. 6. ‫חדש‬•‫וללא‬ ‫מנוי‬ ‫ללא‬ ‫סופר‬ ‫תמיר‬ ‫של‬ ‫החיות‬ ‫גן‬ ‫של‬ ‫האתר‬‫תוכנית‬ ,‫מחשב‬ ‫ממשחק‬ ‫להנות‬ ‫תוכלו‬ ‫כסף‬,‫פה‬ ‫יש‬ ‫חיות‬ ‫איזה‬ ,‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ,‫טלוויזיה‬‫ועוד‬
 7. 7. ‫המתקנים‬•‫שדים‬ ‫רכבת‬•‫רכבת‬•‫ספארי‬ ‫רכבת‬•‫רכבל‬•‫ענק‬ ‫גלגל‬•(‫השדים‬ ‫רכבת‬ ‫)בתוך‬ ‫הפחד‬ ‫טירת‬
 8. 8. ‫החיות‬ ‫גן‬ ‫מפת‬‫כניסה‬‫וטרינר‬‫יער‬‫וקופים‬ ‫ציפורים‬‫ליטוף‬ ‫פינת‬ ‫מופע‬‫והצגה‬ ‫חיות‬‫רכבל‬‫רכבת‬‫שדים‬‫גלגל‬‫ענק‬‫טירת‬‫הפחד‬‫שביל‬‫טורפים‬‫שיעור‬‫יצירה‬‫הכנת‬‫פיתות‬
 9. 9. ‫בתצוגות‬ ‫חיות‬
 10. 10. ‫טורפים‬ ‫שביל‬‫אריה‬‫מפוספס‬ ‫צבוע‬‫זאב‬‫ברדלס‬‫נמר‬‫טיגריס‬
 11. 11. ‫וקופים‬ ‫ציפורים‬ ‫יער‬
 12. 12. ‫עופות‬‫פלמינגו‬‫ברכיה‬‫בקר‬ ‫אנפת‬‫שחורה‬ ‫חסידה‬‫גדול‬ ‫קורמורן‬‫לבנה‬ ‫חסידה‬‫שקנאי‬‫אווז‬‫טוקן‬
 13. 13. ‫וקיפופים‬ ‫קופים‬‫קודקוד‬ ‫לבן‬ ‫טמרין‬‫זהוב‬ ‫רעמתי‬ ‫טמרין‬‫חום‬ ‫למור‬‫לבן‬ ‫שחור‬ ‫צווארון‬ ‫למור‬‫אדום‬ ‫צווארון‬ ‫למור‬‫סנאי‬ ‫קוף‬‫היד‬ ‫שחור‬ ‫עקביש‬ ‫קוף‬‫סיאמנג‬‫ירוק‬ ‫גונון‬(‫)קטה‬ ‫הטבעות‬ ‫למור‬‫חום‬ ‫קפוצין‬ ‫אדום‬ ‫שאגן‬
 14. 14. ‫נוספות‬ ‫חיות‬‫אגוטי‬ ‫איי‬ ‫איי‬‫אצבע‬ ‫תלת‬ ‫עצלן‬
 15. 15. ‫ליטוף‬ ‫פינת‬
 16. 16. ‫זוחלים‬‫מנומרת‬ ‫שממית‬‫מכדרר‬ ‫פיתון‬‫חומט‬‫בורמזי‬ ‫פיתון‬‫איגואנה‬‫התירס‬ ‫כרכן‬
 17. 17. ‫אחרות‬ ‫וחיות‬ ‫מכרסמים‬‫ארנבון‬‫צינצילה‬(‫ים‬ ‫חזיר‬ ‫)קביה‬ ‫שרקן‬‫גליידר‬ ‫שוגר‬‫לבן‬ ‫עכבר‬‫מצוי‬ ‫עכבר‬‫עופר‬‫גרביל‬‫זהוב‬ ‫קוצן‬‫חמוס‬‫סורי‬ ‫אוגר‬‫זהוב‬ ‫אוגר‬‫סיבירי‬ ‫אוגר‬‫סמור‬‫קיפוד‬
 18. 18. ‫נח‬ ‫תיבת‬(‫אגמים‬ ‫)חתול‬ ‫סוריקטה‬‫שפן‬‫ארנבון‬(‫ים‬ ‫חזיר‬ ‫)קביה‬ ‫שרקן‬‫תוכון‬‫אהבה‬ ‫תוכי‬‫פרסונטה‬‫קוקוטל‬‫דררה‬‫ארה‬‫זברה‬ ‫פינק‬‫מצוי‬ ‫דרבן‬
 19. 19. ‫נח‬ ‫בתיבת‬ ‫עוד‬‫חוחית‬‫יונה‬‫יהולום‬ ‫תור‬‫זהוב‬ ‫תן‬‫מצוי‬ ‫שועל‬‫קרקל‬‫פנק‬ ‫שועל‬‫ארמדיל‬
 20. 20. ‫החיות‬ ‫של‬ ‫גידול‬ ‫בית‬•‫ישוב‬ ‫ומקומות‬ ‫בית‬ ‫ליד‬•‫התיכון‬ ‫הים‬ ‫בחופי‬•‫בדשא‬ ‫או‬ ‫בשדות‬•‫העצים‬ ‫בין‬•‫וסלעים‬ ‫בהרים‬•‫מים‬ ‫ומקווי‬ ‫דגים‬ ‫בריכות‬ ‫ליד‬‫מתוקים‬•‫וערבה‬ ‫במדבר‬•‫ליד‬ ‫צמחים‬ ‫בסבך‬‫ביצה‬•‫אילת‬ ‫באזור‬•‫יערות‬ ‫שוכן‬•‫ביערות‬ ‫שוכן‬‫גשמים‬

×