Successfully reported this slideshow.

Statistica de bibliotecă: noi cerinţe, noi oportunităţi pentru biblioteci

1,941 views

Published on

Autor: Gologan L., Biblioteca Ştiinţifică Medicală a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „ N. Testemiţeanu ()

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Statistica de bibliotecă: noi cerinţe, noi oportunităţi pentru biblioteci

 1. 1. Conferin ţ a anual ă a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova Statistica de bibliotecă: noi cerinţe, noi oportunităţi pentru biblioteci Larisa Gologan, BŞM Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “ Nicolae Testemiţanu” 17 noiembrie 2011
 2. 2. <ul><li>Iniţiativa pentru acest document a fost propusă de ex-preşedinta Secţiunii pentru Statistica de bibliotecă Claudia Lux la conferinţa din Montreal (august 2008). </li></ul><ul><li>Ideea este de a avea un document certificat cu privire la importanţa statisticii de bibliotecă, întrucât ele demonstrează valoarea pe care bibliotecile le oferă utilizatorilor lor şi pentru societate. </li></ul>MANIFESTUL IFLA PENTRU STATISTICA DE BIBLIOTECĂ
 3. 3. <ul><li>sunt indispensabile pentru gestionarea internă a bibliotecilor; </li></ul><ul><li>când sunt prezentate factorilor de decizie, instituţiilor finanţatoare sau publicului, acestea pot influenţa planificarea strategică, pot crea şi menţine încrederea în biblioteci. </li></ul><ul><li>„ Bibliotecile şi serviciile de informare servesc societăţii prin prezervarea memoriei, sprijini dezvoltării, educaţiei şi cercetării, susţinerea consensului internaţional şi a bunăstării comunităţii” (Alex Byrne, 2005). </li></ul>Manifestul spune că statisticile
 4. 4. <ul><li>Datele cantitative şi calitative referitoare la serviciile de bibliotecă, utilizării bibliotecii şi utilizatorilor ei sunt esenţiale pentru a demonstra şi confirma valoarea deosebită pe care o oferă bibliotecile; </li></ul><ul><li>Importanţa statisticii depinde de conţinutul şi operativitatea prezentării lor, cooperarea tuturor bibliotecilor din ţară fiind absolut necesară. </li></ul>Manifestul spune că
 5. 5. <ul><li>Datele cu privire la necesitatea implementării şi utilizării unor servicii de bibliotecă pot, de asemenea, indica rezultatul scontat al acestora asupra populaţiei. </li></ul><ul><li>rezultate le finale (cu privire la cultura informaţiei, competenţe în căutarea informaţiei, succese în domeniul învăţămîntului sau integrarea socială) vor fi mult mai vizibile, dacă datele calitative din sondajele la care au participat utilizatorii, se vor completa cu cele statistice. </li></ul>Manifestul spune că
 6. 6. <ul><li>În cazul bibliotecilor, care au deschis şi asigurat acces la informaţia relevantă pentru toate categoriile de populaţie, statistica de bibliotecă, poate descoperi materiale de preţ sau istorii de succes încă necunoscute. </li></ul>Manifestul spune că
 7. 7. <ul><li>Bibliotecile şi-au asumat noi responsabilităţi, în Societatea Informaţiei în schimbare; ele au nevoie de noi tipuri de statistici pentru gestionarea şi promovarea acestor sarcini noi. </li></ul><ul><li>Datele corecte, fiabile şi comparabile sunt esenţiale pentru importanţa şi utilitatea statisticilor de bibliotecă. </li></ul><ul><li>Calitatea statisticii naţionale – şi, în final, a celei internaţionale – depinde atât de precizia şi livrarea cu promtitudine a datelor de către fiecare bibliotecă în parte, cât şi de întocmirea cu atenţie a acesteia, în scopul identificării eventualelor erori sau interpretări greşite. </li></ul>Este important să reţinem!!!
 8. 8. <ul><li>Pentru a face rezultatele comparabile între regiuni sau ţări, trebuie utilizate aceleaşi definiţii şi aceleaşi metode statistice. </li></ul><ul><li>Deşi colectarea datelor de bibliotecă începe întotdeauna în biblioteci individuale, finalizarea se constituie într-o compilaţie de date, la nivel regional şi naţional. </li></ul><ul><li>bibliotecile trebuie să colaboreze pentru a forma reţele regionale/naţionale de întocmire a statisticilor de bibliotecă, asigurând un sistem de biblioteci la nivel naţional care să funcţioneze eficient. </li></ul>Este important să reţinem!!!
 9. 9. <ul><li>Ca bibliotecile să fie gestionate eficient, utilizând statistica ; </li></ul><ul><li>C a datele să fie întocmite şi comparate, iniţial la nivel naţional şi, în final, la scară internatională, pentru a demonstra contribuţia lor la procesul de învăţare şi de alfabetizare, la dezvoltarea socială, culturală şi economică. </li></ul>Spre ce tindem ?
 10. 10. Ce indică statisticile de bibliotecă <ul><li>Prin măsurarea datelor de intrare în bibliotecă (resurse, inclusiv clădiri şi echipament, personal şi colecţii), statisticile de bibliotecă indică implicarea la nivel politic, inclusiv al autorităţilor în dezvoltarea serviciilor de bibliotecă. </li></ul><ul><li>Prin măsurarea rezultatelor finale (frecvenţa utilizării colecţiilor şi serviciilor tradiţionale şi electronice) bibliotecile pot demonstra că serviciile lor sunt adecvate pentru di f erite categorii de populaţie. Compararea datelor de intrare cu rezultatele finale demonstrează cît de eficient şi-au organiz at bibliotecile serviciile sale. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Traducerea versiunii franceze a standardului internaţional ISO 2789:2006 </li></ul><ul><li>Standardul internaţional ISO 11620:2008 poate fi consultat la INSM </li></ul><ul><li>Anulează şi înlocuieşte ediţia a III-a (ISO 2789:2003) </li></ul><ul><li>Standardul ISO 2789 : 2001 </li></ul>SM ISO 2789:2009 Informare şi documentare. Statistici internaţionale de bibliotecă
 12. 12. <ul><li>Comitetul tehnic ISO/TC 46 “Informare şi documentare” </li></ul><ul><li>Subcomitetul SC 8 “Statistici şi evaluarea performanţelor” </li></ul>“ Statistici internaţionale de bibliotecă” (ISO 2789: 2006, ITD)
 13. 13. <ul><li>Scopul </li></ul><ul><li>Referinţele normative </li></ul><ul><li>Termeni şi definiţii </li></ul><ul><li>Utilizări, foloase şi limite ale statisticii </li></ul><ul><li>Raportarea datelor statistice </li></ul><ul><li>Colectarea datelor statistice </li></ul><ul><li>Anexe (A, B, C) </li></ul>Structura
 14. 14. <ul><li>Colectarea şi raportarea statisticilor: </li></ul><ul><li>- pentru raportarea internaţională; </li></ul><ul><li>- pentru a asigura uniformitatea între ţări a acelor măsurători statistici care sunt utilizaţi frecvent de administratorii bibliotecilor, dar nu sunt raportate internaţional; </li></ul>Scopul original
 15. 15. <ul><li>pentru a încuraja o practică eficientă în utilizarea statisticilor la administrarea bibliotecilor şi furnizarea de informaţii; </li></ul><ul><li>- pentru a specifica furnizarea de date conform standardului ISO 11 620: 1998 «Informare şi documentare - Indicatori de performanţă ai bibliotecii» </li></ul>Scopul original
 16. 16. <ul><li>Identificarea şi rezolvarea problemelor apărute în aplicarea practică a standardului ISO 2789:1991 </li></ul><ul><li>Luarea în considerare a evoluţiei din practica de bibliotecă (în special cele referitoare la resursele electronice şi automatizate) </li></ul>Scopurile particulare
 17. 17. Luarea în consideraţie a evoluţiei din practica de bibliotecă (în special cele referitoare la resursele e l ectronice ) Serial electronic Document multimedia Periodic electronic Alte documente digitale Carte electronică Document digital Baze de date Resurse electronice
 18. 18. <ul><li>Un recensământ al bibliotecilor (ianuarie-martie 2012), este elaborat un chestionar; </li></ul><ul><li>Aprobarea foii primare cu privire la activitatea bibliotecilor 6-C în noua variantă (este elaborată), trimestrul IV 2011; </li></ul><ul><li>Modificarea tipizatelor de bibliotecă în corespundere cu noua variantă a foii primare 6 – C; </li></ul><ul><li>Implementarea foii primare 6 – C în noua variantă (pentru anul 2012); </li></ul><ul><li>Implicarea în procesul de raportare a tuturor bibliotecilor din Moldova (în corespundere cu rezultatele recensământului), din 01 ianuarie 2013. </li></ul>Ce vrem să realizăm în problemele statisticii de bibliotecă în viitorul apropiat ?
 19. 19. <ul><li>Anul 2012 – Anul european al îmbătrânirii active şi al solidarităţii între generaţii . </li></ul><ul><li>anun ţ at la 16 septembrie 2010 la îndemnul Consiliului miniştrilor europeni pentru ocuparea forţei de muncă, politică socială, sănătate şi consum (EPSSCO ) </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Pentru că, de prea multe ori, îmbătrânirea este privită ca o povară, nu ca o realizare - atât de către persoana în cauză, cât şi de către societate. </li></ul><ul><li>Creşterea numărului de persoane vârstnice este considerată o povară pentru populaţia tânără şi activă. Şi totuşi, în ziua de azi, starea de sănătate a persoanelor în vârstă este din ce în ce mai bună. În plus, acestea au acumulat experienţă şi competenţe care pot fi utile pentru cei tineri. </li></ul><ul><li>Soluţia la problema îmbătrânirii demografice este menţinerea persoanelor vârstnice în activitate. </li></ul><ul><li>problema îmbătrânirii demografice este menţinerea persoanelor vârstnice în activitate. </li></ul>De ce este nevoie de un an european al îmbătrânirii active şi ai solidarităţii între generaţii ?
 21. 21. <ul><li>să le oferim şansa de a participa pe deplin la viaţa societăţii </li></ul><ul><li>să le creăm oportunităţi de angajare </li></ul><ul><li>să le facilităm accesul la activităţi de voluntariat (ex. îngrijirea membrilor familiei) </li></ul><ul><li>să le creăm condiţiile pentru a duce o viaţă autonomă, prin adaptarea locuinţelor, a mijloacelor de transport, a infrastructurii şi a aplicaţiilor IT </li></ul>Ce se înţelege prin îmbătrânirea activă
 22. 22. <ul><li>Sensibilizarea publicului. Schimbul de bune practici. Încurajarea factorilor de decizie politică şi a părţilor implicate să ia măsuri care să faciliteze îmbătrânirea activă. </li></ul><ul><li>UE poate contribui în acest sens, în domenii precum ocuparea forţei de muncă, sănătatea publică, societatea informaţională, sectorul transporturilor şi protecţia socială. </li></ul>Care sunt obiectivele anului europe a n 2012 ?
 23. 23. <ul><li>referitoare la ocuparea forţei de muncă, participarea la activităţi sociale, învăţarea de-a lungul vieţii, activităţile de voluntariat, autonomia persoanelor vârstnice, îmbătrânirea în condiţii bune de sănătate etc. </li></ul><ul><li>asumate de organismele publice sau private </li></ul><ul><li>menite să faciliteze continuarea vieţii profesionale a persoanelor vârstnice </li></ul><ul><li>legate de organizarea de dezbateri publice pentru sensibilizarea opiniei publice </li></ul><ul><li>privind identificarea acţiunilor prioritare. </li></ul><ul><li>Municipalităţile sunt invitate să se înscrie în reţeaua globală OMS a oraşelor „adaptate pentru vârsta a treia” . În sectorul privat, întreprinderile pot îmbunătăţi condiţiile de lucru pentru lucrătorii în vârstă. De asemenea, societatea civilă poate promova voluntariatul în rândul persoanelor vârstnice. </li></ul>Despre ce angajamente este vorba
 24. 24. <ul><li>http://ec.europa.eu/social/ey2012main.jsp?catId=971&langId=ro </li></ul><ul><li>ttp://www.ziare.com/europa/ue/2012-anul-european-al-imbatranirii-active-1020616 </li></ul>Adrese utile
 25. 25. CSR Europe a publicat brosura “2012 – Anul European al Imbatranirii Active si al Solidaritatii intre Generatii”
 26. 26. <ul><li>&quot; Declaratia Natiunilor Unite incurajeaza toate tarile membre si organizatiile imputernicite sa sprijine casele de ajutor reciproc prin constientizarea publica a rolurilor pe care le au acestea in &quot;dezvoltarea sustinuta, eradicarea saraciei si (sprijinirea) mijloacele de existenta din cadrul diferitelor sectoare economice din zonele urbane si rurale.&quot; </li></ul><ul><li>Î n intreaga lume 54.000 de case de ajutor reciproc din 97 de tari deservesc 186 milioane de oameni. In 2008, programele de asistenta tehnica ale Consiliului Modial au ajuns la 6,5 milioane de oameni din 16 tari. </li></ul><ul><li>http://www.ziare.com/international/stiri-externe/2012-anul-international-al-car-urilor-985668 </li></ul>2012, Anul International al CAR-urilor (caselor de ajutor reciproc)
 27. 27. <ul><li>Desemnat la 7 ianuarie 2910 de către &quot;Consiliul Mondial al Caselor de Ajutor Reciproc (WOCCU) </li></ul><ul><li>De a dezvolta abilit ăţile caselor de ajutor reciproc de a &quot;promova cea mai completa participare posibila la dezvoltarea economica si sociala a tuturor oamenilor&quot;. </li></ul><ul><li>recomanda promovarea si dezvoltarea cooperativelor financiare pentru a atinge scopul de finantare a tuturor categoriilor de persoane prin acordarea accesului la servicii financiare. </li></ul>2012, Anul International al CAR-urilor (caselor de ajutor reciproc )
 28. 28. <ul><li>Scopul ICA este să-i facă pe oameni să </li></ul><ul><li>conştientizeze că aceste cooperative </li></ul><ul><li>sunt o alternativă serioasă de business, </li></ul><ul><li>bazată pe valori precum “sustenabilitate, </li></ul><ul><li>banking corect şi acces la servicii”, scop în slujba căruia va fi lansa t un site care va prezenta 366 de poveşti ale unor cooperative din întreaga lume, una pentru fiecare zi a anului 2012. </li></ul><ul><li>http://totb.ro/2012-anul-international-al-cooperativelor-un-model-de-business-la-moda (la adresa respectivă poate fi vizualizat un filmuleţ video) </li></ul>2012 – Anul Internaţional al Cooperativelor, un model de business la modă
 29. 29. <ul><li>reducerea sărăciei la 20 de milioane de persoane in următorii 10 ani - din cele 80 de milioane care se presupune ca sunt intr-o astfel de situaţie - prima oara când aceasta dimensiune este inclusa in Strategia europeana pentru creştere si locuri de munca. </li></ul><ul><li>EPSSCO a adoptat un text care sprijină coordonarea tuturor agenţiilor care acţionează in Europa si lucrează cu populaţia de origine romă. </li></ul><ul><li>EPSSCO a mai aprobat şi decizia Consiliului privitoare la persoanele cu dezabilităţi, care sprijină alegerea în fiecare an a unei capitale europene a accesibilităţii, prin intermediul unui sistem de evaluare asemănător celui folosit pentru aprecierea calităţii plajelor </li></ul>Anul 2012 se va axa pe mai multe probleme sociale aprobate de EPSSCO
 30. 30. Capitala European ă în 2012 <ul><li>http://www.horeca.ro/turism/1948-care-este-capitala-culturala-europeana-in-2012.html </li></ul>Oraşul Maribor, Slovenia
 31. 31. Capitala European ă în 2012 <ul><li>http://www.horeca.ro/turism/1948-care-este-capitala-culturala-europeana-in-2012.html </li></ul><ul><li>Oraşul Guimaraes, Portugalia </li></ul>
 32. 32. Iaşi, România - oraş european al sportului
 33. 33. <ul><li>Se alege anual; </li></ul><ul><li>unul dintre principalele criterii pentru o astfel de recunoaştere fiind o populaţie de cel puţin 500.000 de locuitori. </li></ul>Istanbul – Capitala Europeana a Sportului in anul 2012
 34. 34. <ul><li>1400 de ani de la naşterea </li></ul><ul><li>savantului, matematicianului, </li></ul><ul><li>istoricului, astronomului, geografului </li></ul><ul><li>şi filosofului armean Anania Shirakaci </li></ul><ul><li>Manualul de aritmetică “Probleme şi soluţii” </li></ul><ul><li>este cea mai veche lucrare în aritmetică </li></ul><ul><li>ajunsă la noi </li></ul><ul><li>Autorul “Atlasului geografic al lumii” </li></ul><ul><li>(«Ашхарацуйц»), </li></ul><ul><li>http :// www.yerkramas.org /2011/04/20/1400-letie-vydayushhegosya-armyanskogo-uchenogo-anania-shirakaci-vklyucheno-v-spisok-yubileev-yunesko/ </li></ul>Personalităţi omagiate în 2012 la decizia UNESCO
 35. 35. <ul><li>Dosarele Peisajul cultural &quot;Orheiul Vechi&quot; şi &quot;Colindatul în ceată bărbătească&quot; vor fi depuse spre aprobare în Lista patrimoniului cultural protejat de UNESCO pînă la 30 septembrie 2012. O decizie în acest sens a fost luată în 30 septembrie 2011 la şedinţa Consiliului colegial al Ministerului Culturii, informează MOLDPRES. </li></ul><ul><li>Republica Moldova a iniţiat procesul de nominalizare a &quot;Orheiului Vechi&quot; în Lista patrimoniului cultural protejat de UNESCO în anul 2005. În 2010, a fost iniţiat procesul privind &quot;Colindatul în ceată bărbătească“ ; </li></ul><ul><li>http://www.sindicate.md/1119# </li></ul><ul><li>http://www.allmoldova.com/ro/moldova-news/1249058049.html </li></ul>patrimoniul cultural al RM protejat de UNESCO
 36. 36. <ul><li>(AUDIO) Obiective turistice moldoveneşti protejate de UNESCO (din 29 Sept 2011 ) www.voceabasarabiei.net/.../18173-audio-obiective-turistice-moldo... </li></ul>patrimoniul cultural al RM protejat de UNESCO
 37. 37. <ul><li>pentru definitivarea dosarului &quot;Orheiul Vechi&quot;, e necesară reabilitarea ecologică a rezervaţiei, precum şi atragerea unor experţi internaţionali în perfectarea documentelor ; </li></ul><ul><li>În ceea ce priveşte dosarul &quot;Colindatul în ceată bărbătească&quot;, e nevoie de aprobarea Legii privind protejarea patrimoniului cultural imaterial, care se află în prezent în Parlament. Există promisiun ea că, pînă la finele anului 2011 , legea va fi adoptată de Legislativ în lectură finală. </li></ul>patrimoniul cultural al RM protejat de UNESCO
 38. 38. <ul><li>http://www.descopera.ro/galerii/2753169-bijuterii-ale-romaniei-in-patrimoniul-unesco-v (galerie de foto, informaţie text) </li></ul>Bijuterii ale Romaniei in Patrimoniul UNESCO
 39. 39. <ul><li>În pregătire este dosarului oraşului Sibiu România pentru includerea centrului istoric al Sibiului în patrimoniul mondial UNESCO; </li></ul>patrimoniul cultural al României protejat de UNESCO
 40. 40. <ul><li>Reamintim că Sibiul doreşte refacerea dosarului de candidatură, după ce anul trecut au fost studiate mai multe posibilităţi în această privinţă şi s-a ajuns la concluzia că cea mai bună soluţie este depunerea unui dosar comun de candidatură cu oraşul Sighişoara. Ministrul Culturii, Kelemen Hunor a promis la finele anului trecut că dosarul ar urma să ajungă la UNESCO iar din 2012 el va intra pe agenda forului internaţional. </li></ul><ul><li>Sibiul a mai avut depus odată un dosar similar în urmă cu patru ani, dar acesta a fost retras pentru că nu a fost realizat aşa cum trebuie. </li></ul><ul><li>http://www.adevarul.ro/locale/sibiu/Dosarul_Sibiului_pentru_UNESCO-gata_cel_mai_devreme_la_anul_0_409759077.html </li></ul>patrimoniul cultural al României protejat de UNESCO
 41. 41. Programul “ Cultura 2007-2013” al Uniunii Europene <ul><li>http://www.cultura2007.ro/document.php?doc=16 (informaţie despre program” </li></ul>
 42. 42. Mulţumesc pentru atenţie! Larisa Gologan, Biblioteca Ştiinţifică Mrdicală Universitatea De Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” E-mail: larisagologan62 @yahoo.com [email_address] Tel. mob. 060036430

×