Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Promovarea publicaţiilor instituţionale şi de autor în spaţiul bibliografic virtual

720 views

Published on

Autori: Tatiana Panaghiu, Victoria Moşneaga, DIB ULIM

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Promovarea publicaţiilor instituţionale şi de autor în spaţiul bibliografic virtual

 1. 1. Promovarea publicaţiilor instituţionale şi de autor în spaţiul bibliografic virtual Moşneaga Victoria, Panaghiu Tatiana, DIB ULIMAtelier Profesional, Biblioteca Colegiului de Transporturi din Chişinău 17 noiembrie 2011
 2. 2. În era tehnologiilor informaţionale, cândInternetul ocupă tot mai mult loc în viaţă şiactivitatea de cunoaştere a omului e inevitabilăo adaptare a activităţii biblioteconomice şibibliografice la rigorile actuale ale timpului.Crearea spaţiului bibliografic virtual este şansabibliotecilor de a rămâne în pas cu timpul şiadaptarea conform cerinţelor actuale. Una din sarcinile importante aleDepartamentului Informaţional Biblioteconomic(DIB) este promovarea publicaţiilorinstituţionale şi de autor. Astfel DIB îşiargumentează importanţa şi necesitatea înamplificarea imaginii ULIM şi societate.
 3. 3. O metodă de promovare a publicaţiilorinstituţionale şi de autor în spaţiul bibliograficvirtual este plasarea publicaţiilor ULIM în OpenBibliographic Data Gide. Această practică a fost preluată de laBiblioteca Municipală “B. P. Haşdeu” şiimplementată la DIB ULIM în anul 2010. Open Bibliographic Data Gide este uncatalog electronic internaţional, gratuit, cu accesliber, în care putem înregistra publicaţii, putemefectua descrieri bibliografice, adnotări, putemintroduce exstrase, link-uri cu pagini WEB. Acest catalog electronic constituie o pârgie depromovare extraordinară a resurselordocumentare.
 4. 4. Pentru a deschide site-ul accesămadresa http://obd.jisc.ac.uk. Accesămextensia Examples şi în continuare adresaOpen library. După ce s-a deschis paginaputem efectua căutări după titluri, vedetede subiect, autori, dar pentru a înregistra oresursă e nevoie de a ne autoriza printr-unloghin şi parolă.
 5. 5. Apoi tastăm din meniu Add a book(Adaugă o carte) şi deschidem fişa deînregistrare. Ea ne oferă spre completare 5cîmpuri obligatorii, şi anume: titlu, autor,autor colectiv (editor), anul publicării şi unnumăr de identificare (ISBN). Dacă unul dinaceste câmpuri nu e completat nu putemefectua înregistrarea.
 6. 6. După salvarea informaţiei din această pagină se deschide fişa cu diverse opţiuni: locul publicării, cuprinsul cărţii, date adăugătoare la menţiune, limba, în care este editată publicaţia, paginaţia, tipul de publicaţie şi alte elemente de identificare. Deasemenea avem posibilitatea de a înregistra şi coperta cărţii scanată. Tot pe această fişă observăm şi submeniul:• What’s about?• Add excerpts• Links
 7. 7. La tastarea primului element din submeniuWhat’s about? se deschide o fişă adăugătoareîn care se află câmpul, în care putem facedescrierea conţinutului cărţii, descriereabibliografică completă (la latitudinea celor, ceînregistrează publicaţia), indexarea cu vedete desubiect generale şi grupate după categorii:persoane, localităţi, perioade de timp. Opţiunea Add excerpts ne oferăposibilitatea de a înregistra citate, extraseremarcabile întregi din publicaţie cu indicareapaginaţiei. De asemenea este prezent câmpul, încare avem posibilitatea de a face notiţe: de ceanume acest citat?
 8. 8. Prin Opţiunea Links putem face link-uricu diverse pagini WEB, unde aceastăpublicaţie este prezentă, pur şi simplu descrisă sau chiarfull-text. În aşa mod, cel, ce va accesadescrierea publicaţiei date va avea acces lainformaţia despre ea pe alte sit-uri şi latextul complet (dacă el este plasat pe unuldin aceste site-uri).
 9. 9. În final, toate fişele fiind completate,informaţia se salvează cu opţiunea Save. Astfel obţinem o prezentare impresionantăa publicaţiei în Open Bibliographic DataGuide, ea fiind accesibilă tuturor utilizatorilordin Internet.
 10. 10. Înregistrarea resurselor în acest ghid ne permite : Promovarea, asigurarea prezenţei lucrărilor instituţionale şi de autor în reţeaua globală (prin elementele de indetificare: autor, ISBN, editor ş.a.); Amplificarea imaginii instituţiei (fidelizarea autorilor ULIM); Utilizarea mai eficientă a performanţelor informaţionale ale bibliotecii, cum sunt paginile WEB şi expoziţiilor virtuale, datorită link-urilor cu cărţile înregistrate; Difuzarea informaţiei despre resursele info- documentare ULIM (inclusiv şi conţinut) către utilizatorii acestui ghid în lumea întreagă; Contribuie la consolidarea societăţii informaţionale.Următorul pas la acest capitol – asigurarea prezenţei publicaţiilor instituţionale şi de autor în baza de date internaţională OCLC, de serviciile căreia beneficiază mai mult de 60 mii de biblioteci din lumea întreagă.
 11. 11. Vă mulţumescpentru atenţie!!! Pentru contact: mvica@ulim.md 21-24-18

×