Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
“ Biblioteca mai mult decît bibliotec ă: integrare, inovare şi informaţie pentru toţi” Conferinţa aniversară ABRM  16-...
“ Organi zarea acţiunilor de informare” Ana Cechirlan <ul><li>cod de bună practică – document ce con ţ ine </li></ul><u...
“ Organi zarea acţiunilor de informare” Ana Cechirlan <ul><li>Codul de bună practică include următoarele activităţi: </li>...
“ Organi zarea acţiunilor de informare” Ana Cechirlan <ul><li>Fiecare tip de acţiune conţine: </li></ul><ul><li>Definiţie ...
“ Organi zarea acţiunilor de informare” Ana  Cechirlan <ul><li>Ziua Specialistului </li></ul><ul><li>Definiţie:  Ziua Sp...
“ Organi zarea acţiunilor de informare” Ana Cechirlan <ul><li>Difuzarea Selectivă a Informaţiei </li></ul><ul><li>Definiţi...
“ Organi zarea acţiunilor de informare” Ana Cechirlan <ul><li>Fişa de înregistrare a abonatului DSI </li></ul><ul><li>Nume...
“ Organi zarea acţiunilor de informare” Ana Cechirlan <ul><li>FIŞA DE EVALUARE A SERVICIULUI DIFUZARE SELECTIVĂ A INFORMAŢ...
“ Organi zarea acţiunilor de informare” Ana Cechirlan <ul><li>Ziua Catedrei </li></ul><ul><li>Definiţie:  Ziua Catedrei e...
“ Organi zarea acţiunilor de informare” Ana Cechirlan <ul><li>Ac ţiunea Ziua Catedrei la UASM </li></ul><ul><li>Obiectivel...
“ Organi zarea acţiunilor de informare” Ana Cechirlan <ul><li>Conţinutul acţiunii (ZC) </li></ul><ul><li>Şedinţele au fost...
“ Organi zarea acţiunilor de informare” Ana Cechirlan <ul><li>Expoziţii </li></ul><ul><li>Definiţie:  Expoziţia este o ac...
“ Organi zarea acţiunilor de informare” Ana Cechirlan <ul><li>Sinteză bibliografică </li></ul><ul><li>Definiţie:  Sinteza...
“ Organi zarea acţiunilor de informare” Ana Cechirlan <ul><li>Marketing-ul şi publicitatea acţiunilor de informare </li></...
“ Organi zarea acţiunilor de informare” Ana Cechirlan <ul><li>Publicitate: </li></ul><ul><li>Pentru fiecare acţiune se înt...
“ Organi zarea acţiunilor de informare” Ana Cechirlan <ul><li>Anexe </li></ul><ul><li>Fişa de înregistrare a participantul...
“ Organi zarea acţiunilor de informare” Ana Cechirlan <ul><li>Desfăşurarea acţiunilor de informare extramuros </li></ul><u...
“ Organi zarea acţiunilor de informare” Ana Cechirlan <ul><li>Locul desfăşurării : a cţiunile de informare au fost petrec...
“ Organi zarea acţiunilor de informare” Ana Cechirlan <ul><li>În cadrul activităţilor au fost organizate e xpoziţ ii  (8)...
“ Organi zarea acţiunilor de informare” Ana Cechirlan <ul><li>În rezultatul desfăşurării acţiunilor de informare extramuro...
“ Organi zarea acţiunilor de informare” Ana Cechirlan <ul><li>Mul ţ umesc pentru atenţie ! </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Organizarea activităţii de informare în instituţiile infodocumentare

1,745 views

Published on

Autor: Cecârlan A., Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a UASM

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Organizarea activităţii de informare în instituţiile infodocumentare

 1. 1. “ Biblioteca mai mult decît bibliotec ă: integrare, inovare şi informaţie pentru toţi” Conferinţa aniversară ABRM 16-18 noiembrie 2011 “ Organi zarea acţiunilor de informare” Ana Cechirlan, sef departament BRŞA
 2. 2. “ Organi zarea acţiunilor de informare” Ana Cechirlan <ul><li>cod de bună practică – document ce con ţ ine </li></ul><ul><li>principii şi practici acceptate pe plan naţional ş i </li></ul><ul><li>interna ţ ional, utilizabile în diverse domenii, inclusiv </li></ul><ul><li>în aplicarea managementul ui calităţii în instituţiile de </li></ul><ul><li>învăţămînt . Î n acelaşi timp c od urile de bune practici </li></ul><ul><li>permit individualizarea fiec ă rei instituţii în parte, în </li></ul><ul><li>concordanţă cu misiunea, tradiţia şi strategia </li></ul><ul><li>propuse. </li></ul>
 3. 3. “ Organi zarea acţiunilor de informare” Ana Cechirlan <ul><li>Codul de bună practică include următoarele activităţi: </li></ul><ul><li>Ziua specialistului </li></ul><ul><li>Difuzarea Selectivă a Informaţiei – DSI </li></ul><ul><li>Ziua Catedrei </li></ul><ul><li>Expoziţii </li></ul><ul><li>Sinteză Bibliografică </li></ul>
 4. 4. “ Organi zarea acţiunilor de informare” Ana Cechirlan <ul><li>Fiecare tip de acţiune conţine: </li></ul><ul><li>Definiţie </li></ul><ul><li>Scop </li></ul><ul><li>Grup ţintă </li></ul><ul><li>Organizare </li></ul><ul><li>Metodologie </li></ul>
 5. 5. “ Organi zarea acţiunilor de informare” Ana Cechirlan <ul><li>Ziua Specialistului </li></ul><ul><li>Definiţie: Ziua Specialistului este o activitate complexă de informare bibliografică şi documentară a unui grup de studenţi sau/şi specialişti într-un anumit domeniu de activitate. </li></ul><ul><li>Grup ţintă: studenţi, specialişti de diferit nivel (managerial, executiv, funcţional) din întreprinderi, organizaţii, instituţii agricole. </li></ul>
 6. 6. “ Organi zarea acţiunilor de informare” Ana Cechirlan <ul><li>Difuzarea Selectivă a Informaţiei </li></ul><ul><li>Definiţie: Difuzarea Selectivă a Informaţiei (DSI) este o formă de informare bibliografică şi documentară individuală, sistematică, realizată în scopul sus ţ inerii cercetătorilor cu informaţii şi publicaţii din domeniul agriculturii, apărute recent la o anumită temă de cercetare . </li></ul><ul><li>Grup ţintă: cadrele didactice şi ştiinţifice, masteranzii şi doctoranzii, cercetătorii instituţiilor de cercetări ştiinţifice de profil agrar din întreaga republică . </li></ul>
 7. 7. “ Organi zarea acţiunilor de informare” Ana Cechirlan <ul><li>Fişa de înregistrare a abonatului DSI </li></ul><ul><li>Nume, prenume: ___________________________________________ </li></ul><ul><li>Instituţie: __________________________________________________ </li></ul><ul><li>Funcţie: ___________________________________________________ </li></ul><ul><li>Tel. s erviciu : _______________________________________________ </li></ul><ul><li>E-mail : ___________________________________________________ </li></ul><ul><li>Tema de cercetare pentru care solicitaţi informaţii: </li></ul><ul><li>________________________________________________________ ___ </li></ul><ul><li>Aspecte concrete ale temei: </li></ul><ul><li>1) _________________________________________________________ </li></ul><ul><li>2) _________________________________________________________ </li></ul><ul><li>3) ____________________________________________________ _____ </li></ul><ul><li>Limbi solicitate : ___________________________________________ </li></ul><ul><li>Data _________ Semnătura _____________ </li></ul>
 8. 8. “ Organi zarea acţiunilor de informare” Ana Cechirlan <ul><li>FIŞA DE EVALUARE A SERVICIULUI DIFUZARE SELECTIVĂ A INFORMAŢIEI (DSI) </li></ul><ul><li>Nume, prenume________________________________________________________________ </li></ul><ul><li>Tema de cercetare______________________________________________________________ </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>Vă rugăm să subliniaţi varianta aleasă </li></ul><ul><li>1. Cum apreciaţi serviciul DSI? </li></ul><ul><li>Satisfăcător Excelent </li></ul><ul><li>Bun Neeficient </li></ul><ul><li>2. Aţi găsit informaţia necesară/utilă în listele bibliografice primite? Da Nu </li></ul><ul><li>3. În ce surse anume aţi găsit informaţia relevantă temei Dvs. de cercetare? </li></ul><ul><ul><li>Cărţi </li></ul></ul><ul><ul><li>Reviste naţionale </li></ul></ul><ul><ul><li>Reviste străine </li></ul></ul><ul><ul><li>Baze de date </li></ul></ul><ul><li>4.Ce propuneri şi sugestii aveţi privind serviciile DSI?_____________________________ </li></ul><ul><li>____________________________________________________________________________ </li></ul><ul><li>Vă mulţumim pentru participare ! </li></ul>
 9. 9. “ Organi zarea acţiunilor de informare” Ana Cechirlan <ul><li>Ziua Catedrei </li></ul><ul><li>Definiţie: Ziua Catedrei este o activitate complexă de informare bibliografică şi documentară a colaboratorilor unei catedre din cadrul universităţii. </li></ul><ul><li>Grup-ţintă: cadrele didactice şi ştiinţifice, doctoranzii şi masteranzii catedrei </li></ul>
 10. 10. “ Organi zarea acţiunilor de informare” Ana Cechirlan <ul><li>Ac ţiunea Ziua Catedrei la UASM </li></ul><ul><li>Obiectivele acţiunii: </li></ul><ul><li>informarea corpului profesoral-didactic asupra asigurării cu material documentar a disciplinelor citite în UASM; </li></ul><ul><li>familiarizarea cu activităţile şi serviciile bibliotecii; </li></ul><ul><li>asigurarea relaţiilor interactive între catedre şi bibliotecă; </li></ul><ul><li>sporirea nivelului calitativ al servirii informaţionale. </li></ul><ul><li>Loc desfăşurare : acţiunea s-a petrecut în incinta bibliotecii sub formă </li></ul><ul><li>de şedinţă comună a personalului catedrelor şi a </li></ul><ul><li>şefilor serviciilor bibliotecii. </li></ul>
 11. 11. “ Organi zarea acţiunilor de informare” Ana Cechirlan <ul><li>Conţinutul acţiunii (ZC) </li></ul><ul><li>Şedinţele au fost axate pe trei teme principale: </li></ul><ul><li>Achiziţia de carte şi periodice; </li></ul><ul><li>Asistenţă informaţională, servicii; </li></ul><ul><li>Asigurarea cu material documentar didactic şi ştiinţific. </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>În rezultatul acestei acţiuni (ZC) au fost întreprinse următoarele: </li></ul><ul><li>S-a alcătuit un raport pentru rectorat despre desfăşurarea acţiunii; </li></ul><ul><li>Au fost analizate solicitările cadrelor didactice; </li></ul><ul><li>S-au propus modalităţi de rezolvare a problemelor existente; </li></ul><ul><li>A fost elaborat un şir de recomandări pentru satisfacerea oportună a cerinţelor informaţionale a catedrelor </li></ul>
 12. 12. “ Organi zarea acţiunilor de informare” Ana Cechirlan <ul><li>Expoziţii </li></ul><ul><li>Definiţie: Expoziţia este o activitate de informare a utilizatorilor asupra achiziţiilor de documente intrate în bibliotecă sau asupra documentelor existente în colecţiile bibliotecii la o anumită tematică, eveniment, personalitate. </li></ul><ul><li>Grup ţintă: utili zatorii bibliotecii şi publicul interesat </li></ul>
 13. 13. “ Organi zarea acţiunilor de informare” Ana Cechirlan <ul><li>Sinteză bibliografică </li></ul><ul><li>Definiţie: Sinteza bibliografică este o componentă a activităţii de informare şi cuprinde o caracterizare concisă a conţinutului documentelor prezentate în cadrul unei expoziţii. </li></ul><ul><li>Grup ţintă: utili zatorii bibliotecii şi publicul interesat </li></ul>
 14. 14. “ Organi zarea acţiunilor de informare” Ana Cechirlan <ul><li>Marketing-ul şi publicitatea acţiunilor de informare </li></ul><ul><li>Orice activitate de informare este organizată atît la iniţiativa bibliotecii, cît şi la solicitare </li></ul><ul><li>Activităţile de informare pot fi organizate ca tip aparte sau pot combina cîteva tipuri de activităţi. </li></ul><ul><li>Activităţile de informare sunt organizate de bibliotecă, dar pot fi organizate şi în colaborare cu instituţiile în care sunt petrecute </li></ul><ul><li>Participanţilor la acţiun i li se repartizează un set de materiale promoţionale </li></ul>
 15. 15. “ Organi zarea acţiunilor de informare” Ana Cechirlan <ul><li>Publicitate: </li></ul><ul><li>Pentru fiecare acţiune se întocmeşte un aviz elaborat în funcţie de tipul activităţii. </li></ul><ul><li>Avizul se plasează în holul bibliotecii, pe panourile de informare ale instituţiilor, facultăţilor în care va avea loc activitatea şi pe site-ul bibliotecii. </li></ul><ul><li>Avizarea poate fi realizată şi prin alte modalităţi: presa universitară, telefon, e-mail, baner etc. </li></ul><ul><li>Avizul se plasează în locurile indicate cu cel puţin 5 zile înainte de desfăşurarea activităţii. </li></ul>
 16. 16. “ Organi zarea acţiunilor de informare” Ana Cechirlan <ul><li>Anexe </li></ul><ul><li>Fişa de înregistrare a participantului (ZS) </li></ul><ul><li>Chestionar (ZS) </li></ul><ul><li>Fişa de evidenţă DSI </li></ul><ul><li>F işa de evaluare a serviciului DSI </li></ul><ul><li>Chestionar (ZC) </li></ul>
 17. 17. “ Organi zarea acţiunilor de informare” Ana Cechirlan <ul><li>Desfăşurarea acţiunilor de informare extramuros </li></ul><ul><li>Scopul program ului : </li></ul><ul><li>S ensibilizarea comunităţii agrare privind rolul BRŞA ca una din principalele surse de informare şi documentare în domeniul agriculturii şi ştiinţelor adiacente . </li></ul><ul><li>P romova rea colecţiil or , serviciil or şi produsel or bibliotecii şi satisface rea cerinţel or informaţionale ale utilizatorilor. </li></ul>
 18. 18. “ Organi zarea acţiunilor de informare” Ana Cechirlan <ul><li>Locul desfăşurării : a cţiunile de informare au fost petrecute în cadrul a 8 instituţii de cercetări ştiinţifice: </li></ul><ul><li>Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia”, Bălţi </li></ul><ul><li>Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare </li></ul><ul><li>Întreprinderea de Stat pentru Cercetare în selecţia şi Hibridarea Suinelor „Moldsuinhibrid” , Orhei </li></ul><ul><li>Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” , Pa ş cani </li></ul><ul><li>Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară, Maximovca </li></ul><ul><li>Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro” </li></ul><ul><li>Întreprinderea de Stat pentru Cercetare şi Producere a Resurselor Biologice Acvatice „Acvacultura-Moldova” </li></ul><ul><li>Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „N. Dimo”. </li></ul>
 19. 19. “ Organi zarea acţiunilor de informare” Ana Cechirlan <ul><li>În cadrul activităţilor au fost organizate e xpoziţ ii (8) - circa 700 documente . </li></ul><ul><li>Participanţilor la acţiunile de informare extramuros li s-au oferit materiale promotionale: </li></ul><ul><li>P liantul BRŞA; </li></ul><ul><li>Centrul de Informare şi Documentare FAO în RM; </li></ul><ul><li>AGLINET – împrumut interbibliotecar internaţional; </li></ul><ul><li>Baza de date AGORA. </li></ul>
 20. 20. “ Organi zarea acţiunilor de informare” Ana Cechirlan <ul><li>În rezultatul desfăşurării acţiunilor de informare extramuros au fost conturate unele probleme rezolvarea cărora cere următoarele: </li></ul><ul><li>- organizarea acţiunilor de informare extramuros şi în cadrul colegiilor de profil agrar; </li></ul><ul><li>- organizarea unui training de utilizare a bazelor de date generate de FAO cu participarea reprezentanţilor instituţiilor sus-numite; </li></ul><ul><li>- delegarea persoanei responsabile de bibliotecă din reţea la acţiunile de instruire organizate de BRŞA (seminare, mese rotunde, ateliere profesionale). </li></ul>
 21. 21. “ Organi zarea acţiunilor de informare” Ana Cechirlan <ul><li>Mul ţ umesc pentru atenţie ! </li></ul>

×