Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
“ CULTURA JURIDICĂ A BIBLIOTECARULUI- O COMPETENŢĂ PROFESIONALĂ INERENTĂ” Tanaşciuc V., Colegiul de Informatică
I. Ce este cultura juridică <ul><li>Cultura juridica, sub aspect de categorie juridica, este definit ă ca o cunoastere si...
II. Baza legislativă pentru mediul bibliotecar <ul><li>Actualmente în Republica Moldova cadru juridic în domeniul biblio...
I II . Evidenţa, dezvoltarea colecţiilor, circulaţie, statistică . <ul><li>În reglementarea juridică a instituţiilor bibli...
<ul><li>Instrucţiune „Evidenţa colecţiilor de bibliotecă” , aprobata prin ordinul Ministerului Culturii nr. 152 din 08.05....
<ul><li>L * Articolul 26.  Inventarierea colecţiilor de bibliotecă - </li></ul><ul><li>Inventarierea colecţiilor de bi...
<ul><li>I **Art. 41.  Documentele primite de la cititori în locul celor pierdute trebuie să corespundă profilul...
<ul><li>L *Articolul 28. Accesibilitatea publicaţiilor </li></ul><ul><li>Statul garantează  oricărui beneficiar accesul ...
<ul><li>L *Articolul 35. Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei cu privire la biblioteci </li></ul><ul><li>Încălcarea l...
<ul><li>Legislaţia bibliotecilor este strâns legată de rezolvarea problemei finanţării instituţiilor bibliotecare. Ea treb...
IV. Legislaţia legată de angajarea, salarizare, evaluare. <ul><li>Paralel cu realizarea obiectivului de satisfacere a nec...
<ul><li>Anexa 19 la Hotărârea de Guvern a fost modificată şi se aplică de la 01 septembrie 2011 pentru bibliotecari : </...
<ul><li>C- Art. 117 Indemnizaia de concediu </li></ul><ul><li>...Salariatul beneficiază de o indemnizaţie de concediu, c...
<ul><li>C-Art.123 Concediul medical care se acordă în baza certificatului medical iar mărimea plăţii acestuia se stabile...
<ul><li>În exercitarea atribuţiilor de seviciu suntem obligaţi de a respecta disciplina de muncă. ( art.201) </li></ul><u...
<ul><li>În final lansez afirmaţia “ Un drept dacă nu-I ştii, nu-l ai”, deaceia este bine să ne înarmăm continuu cu info...
<ul><li>  </li></ul><ul><li> VĂ MULŢUMESC </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>A realizat :Viorica Tanaşciuc, şef bibli...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Cultura juridică a bibliotecarului: o competenţă profesională inerentă

1,617 views

Published on

Autor: Tanaşciuc V., Colegiul de Informatică

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cultura juridică a bibliotecarului: o competenţă profesională inerentă

 1. 1. “ CULTURA JURIDICĂ A BIBLIOTECARULUI- O COMPETENŢĂ PROFESIONALĂ INERENTĂ” Tanaşciuc V., Colegiul de Informatică
 2. 2. I. Ce este cultura juridică <ul><li>Cultura juridica, sub aspect de categorie juridica, este definit ă ca o cunoastere si intelegere temeinica a dreptului , a conţinutului actelor normative şi respectarea lor. </li></ul><ul><li>Actele normative se constituie din legi, hotărâri,instrucţiuni, regulamente şi al ., care din momentul ce au intrat în vigoare garantează drepturi şi obligaţii tuturor subiecţilor. De unde ne informăm despre actele legale adoptate sau emise: </li></ul><ul><li>Monitorul Oficial; </li></ul><ul><li>Baza de date Justiţia; </li></ul><ul><li>Paginile electronice al APC cu dreptul de a elabora aceste acte. </li></ul>
 3. 3. II. Baza legislativă pentru mediul bibliotecar <ul><li>Actualmente în Republica Moldova cadru juridic în domeniul biblioteconomic reglementează înterg domeniul cu referire la activitatea bibliotecii, angajarea , promovarea şi evaluarea angajaţilor, condiţiile de muncă, salarizarea, evidenţa şi dezvoltarea colecţiilor, statistica şi al. </li></ul><ul><li>În ce măsură cunoaştem şi respectăm conţinutul normelor legale din domeniu. Aceasta este direct proporţional cu desfăşurarea corectă a activităţii bibliotecii şi nemijlocit bibliotecarului, înregistrarea indicelor de performanţă, utilizării tehnologiilor informaţionale şi educării utilizatorului pentru cultura informaţiei. </li></ul><ul><li>Legislaţia din domeniu se constutuie din acte cu destinaţie specifică bibliotecii şau cu referire parţială pe care am grupat-o după tipuri de activităţi: </li></ul><ul><li>Evidenţa, dezvoltarea colecţiilor, circulaţie, statistică. </li></ul><ul><li>Legislaţia legată de angajarea, salarizare, evaluare. </li></ul><ul><li>Formarea profesională. </li></ul>
 4. 4. I II . Evidenţa, dezvoltarea colecţiilor, circulaţie, statistică . <ul><li>În reglementarea juridică a instituţiilor bibliotecare din RMoldova prioritar este adoptarea în 1994 a </li></ul><ul><li>Legea cu privire la biblioteci, nr 286 din 16.11.1994, care reglementează aspecte generale de funcţionare a bibliotecilor: </li></ul><ul><li>- caracteristica bibliotecii (categoriile, tipurile ) ; </li></ul><ul><li>- administrarea bibliotecilor; </li></ul><ul><li>- colecţiile de bibliotecă ce constituie patrimoniul naţional. </li></ul><ul><li>-L * Articolul 21 Completarea colecţiilor </li></ul><ul><li>(1) Completarea   colecţiilor  se  efectuează  în  baza  mijloacelor financiare  alocate  de  la bugetul de stat, bugetul local şi  din  alte surse. </li></ul><ul><li>(2) În caz de  ridicare a preţurilor la publicaţii statul garantează majorarea  alocaţiilor  financiare  pentru completarea colecţiilor din biblioteci. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Instrucţiune „Evidenţa colecţiilor de bibliotecă” , aprobata prin ordinul Ministerului Culturii nr. 152 din 08.05.2003//Buletin informative al Ministerului Educaţiei RM nr. 92-106, 2003 </li></ul><ul><li>Prezenta Instructiune determina regulile generale de evidenta a documentelor ce constituie colectiile de biblioteca indiferent de statutul bibliotecii si structura colectiilor si este obligatorie pentru aplicare in toate tipurile de biblioteci ale Republicii Moldova, indiferent de statutul bibliotecii si structura colectiilor. </li></ul><ul><li>I ** Art.1 . Toate documentele ce fac obiectul completării colecţiilor bibliotecii (cărţi, publicaţii seriale, documente de muzică tipărită, manuscrise, documente grafice , cartografice, audiovizuale, electronice, microformate, brevete de invenţii, documente normative, cataloage industriale ş.a.) sunt supuse obligatoriu evidenţei de bibliotecă. </li></ul><ul><li>Din punct de vedere valoric aceste documente sunt considerate mijloace fixe şi sunt supuse şi evidenţei contabile. </li></ul><ul><li>I** Art. 32. Verificarea periodică a colecţiilor bibliotecilor este obligatorie. Termenele la care se efectuează verificarea sunt stabilite în raport cu numărul de unităţi materiale existente în patrimoniul fiecărei biblioteci, după cum urmează: - </li></ul><ul><li>în fiecare an - în bibliotecile care deţin până la 5.000 u.m. </li></ul><ul><li>odată la doi ani - în bibliotecile care deţin între 5.001 - 10.000 u.m. </li></ul><ul><li>odată la trei ani - în bibliotecile care deţin între 10.001-50.000 u.m. </li></ul><ul><li>odată la cinci ani - în bibliotecile care deţin între 50.001-250.000 u.m. </li></ul><ul><li>odată la şapte ani - în bibliotecile care deţin între 250001–1.000.000 u. m </li></ul><ul><li>În bibliotecile care deţin peste 1.000.000 u. m. termenele de verificare se stabilesc de organele superioare, odată la cel puţin 15 ani. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>L * Articolul 26. Inventarierea colecţiilor de bibliotecă - </li></ul><ul><li>Inventarierea colecţiilor de bibliotecă se face  periodic, în conformitate cu  regulamentele  elaborate  şi  aprobate  de  Ministerul Culturii şi Turismului. </li></ul><ul><li>Nerespectarea acestei prevederi duce după sine sancţiuni disciplinare. </li></ul><ul><li>Regulamentul privind casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe, aprobat prin Hotîrârea Guvernului RM nr.500 din 12.05.1998//MO nr. 62-65 din 09.07.1998 </li></ul><ul><li>Regulamentul stabileşte modul de casare a bunurilor uzate sau moral învechite ( întocmirea proceselor- verbale, procedura de perfectare a documentelor necesare. </li></ul><ul><li>R Art.9 Pe ntru a primi autori zaţia de casare este necesar de prezentat: scrisoarea de însoţire, decizia administraţiei şi actele în 3 exemplare autentificate cu ştampila instituţiei, care au fost semnate de comisia de casare. </li></ul><ul><li>I **Art. 37 Eliminarea documentului, indiferent de tipul lui, poate fi efectuată în una din situaţiile: </li></ul><ul><li>· când documentul este deteriorat fizic; </li></ul><ul><li>· când documentul este depăşit în conţinut; </li></ul><ul><li>· când documentul este transferat unei alte biblioteci; </li></ul><ul><li>· când documentul s-a pierdut; </li></ul><ul><li>I **Art. 39 . Procesele-verbale privind eliminarea documentelor pierdute de la expoziţii sau din fond cu accesul liber la raft sunt alcătuite şi semnate de o comisie şi aprobate de către ordonatorul de credite. </li></ul><ul><li>- În prima variantă a instrucţiunii era stipulat 5% inclus pentru acest scop. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>I **Art. 41. Documentele primite de la cititori în locul celor pierdute trebuie să corespundă profilului de completare a bibliotecii . Aceste documente se înscriu în Registrul de evidenţă a </li></ul><ul><li>documentelor pierdute de către cititori. La sfârşitul trimestrului, semestrului, anului se alcătuiesc două Procese - verbale : de eliminare a documentelor pierdute şi de recepţionare a documentelor primite în locul celor pierdute. </li></ul><ul><li>L *Articolul 28. Accesibilitatea publicaţiilor </li></ul><ul><li>Statul garantează  oricărui beneficiar accesul la toate genurile  de publicaţii  intrate în biblioteci, inclusiv la nonpublicaţii şi la  acte oficiale,  conform convenţiilor internaţionale la care Republica Moldova este  parte.   Utilizatorii   pot beneficia în bibliotecă şi  de   servicii contra plată în conformitate cu legislaţia în vigoare. </li></ul><ul><li>L *Articolul 33. Prestarea de servicii plătite </li></ul><ul><li>(1 ) Biblioteca  poate percepe contravaloarea unor servicii  prestate de ea, în condiţiile Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe în cazul în care: </li></ul><ul><li>a) produsul final rămîne  în posesiunea beneficiarului  (fotocopii, microfilme, reproduceri xerox, înregistrări pe bandă magnetică şi altele asemenea); </li></ul><ul><li>b) execută, la solicitarea beneficiarului, servicii tarificate peste îndatoririle sale reglementare; </li></ul>
 8. 8. <ul><li>L *Articolul 28. Accesibilitatea publicaţiilor </li></ul><ul><li>Statul garantează  oricărui beneficiar accesul la toate genurile  de publicaţii  intrate în biblioteci, inclusiv la nonpublicaţii şi la  acte oficiale,  conform convenţiilor internaţionale la care Republica Moldova este  parte.   Utilizatorii   pot beneficia în bibliotecă şi  de   servicii contra plată în conformitate cu legislaţia în vigoare. </li></ul><ul><ul><ul><li>serviciile contra plată ce se garantează prin lege dar nu se aplică în instituţiile de învăţământ cel puţin colegii. </li></ul></ul></ul><ul><li>L *Articolul 33. Prestarea de servicii plătite </li></ul><ul><li>(1 ) Biblioteca  poate percepe contravaloarea unor servicii  prestate de ea, în condiţiile Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe în cazul în care: </li></ul><ul><li>a) produsul final rămîne  în posesiunea beneficiarului  (fotocopii, microfilme, reproduceri xerox, înregistrări pe bandă magnetică şi altele asemenea); </li></ul><ul><li>b) execută, la solicitarea beneficiarului, servicii tarificate peste îndatoririle sale reglementare; </li></ul>
 9. 9. <ul><li>L *Articolul 35. Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei cu privire la biblioteci </li></ul><ul><li>Încălcarea legislaţiei cu privire la biblioteci atrage după sine răspundere disciplinară, materială, civilă, administrativă, penală şi se sancţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare. </li></ul><ul><li>Aici nu este stipulate care concret subiecţi sunt pasibili de răspundere (factorii de decizie în cazul nefinanţării bibliotecilor , bibliotecarii sau beneficiarii) </li></ul><ul><li>**** Codul contravenţional al RM , intrat în vigoare la 31.05.2009 stipulează la </li></ul><ul><li>Articolul 73 …Deteriorarea intenţionată a fondului bibliotecii </li></ul><ul><li>(2) Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a fondului bibliotecii </li></ul><ul><li>Se sancţionează cu amendă da la 15 la 25 de unităţi convenţionale aplicate persoanei fizice. </li></ul><ul><li>Articolul 31. Bugetul </li></ul><ul><li>Autorităţile  publice  şi fondatorii asigură  bibliotecilor  bugetul (inclusiv  în  mijloace  valutare), necesar pentru menţinerea lor la nivelul  tehnologiilor moderne, conform  normativelor  de  finanţare, luîndu-se  în  calcul  regimul economiei de piaţă.  Bugetele  unităţilor teritorial-administrative,  bugetele  ministerelor,   departamentelor, bugetul  de stat nu se aprobă, dacă ele nu prevăd sumele necesare pentru dezvoltarea bibliotecilor. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Legislaţia bibliotecilor este strâns legată de rezolvarea problemei finanţării instituţiilor bibliotecare. Ea trebuie să oblige în mod explicit autorităţile să finanţeze activitatea bibliotecilor potrivit necesităţilor şi, desigur, conform standardelor europene de funcţionare. Aceasta include achiziţia curentă de carte şi abonări, informatizare şi automatizare, construcţii şi salarizarea personalului. În acest sens, ar fi benevenit ca legea să includă sancţiuni instituţiilor tutelare dacă nu alocă banii necesari. În cazul în care bugetul nu este suficient şi pentru finanţarea bibliotecii , atunci finanţarea ei ar trebui susţinută sau completată dintr-un fond special constituit din surse extrabugetare sau includerea în sistemul de arendă, dar care ne acoperă doar parţial solicitările beneficiarilor.. </li></ul>
 11. 11. IV. Legislaţia legată de angajarea, salarizare, evaluare. <ul><li>Paralel cu realizarea obiectivului de satisfacere a necesităţilor documentare şi informaţionale ale beneficiarilor, biblioteca trebuie analizată şi apreciată şi din perspectiva calităţii valorilor umane ca segment important al nivelului organizaţional de muncă şi motivarea acestora. </li></ul><ul><li>Motivarea în cazul dat este remunerarea şi condiţiile favorabile de muncă ale bibliotecarului. </li></ul><ul><li>Codul Muncii al RMoldova nr. 154-XV din 29.07.2003 regulamentează ordinea de angajare şi concediere a salariaţilor în baza contractului individual de muncă, modalităţile de stimulare şi încurajare a muncii salariaţilor şi normarea ei,răspunderea materială. </li></ul><ul><li>Legea cu privire la sistemul de salarizare în sistemul bugetar, nr.355-XVI şi Hotărârea cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din uităţile bugetare, nr.381 din 13.04.2006, stipulează categoriile de salarizare şi salariile de funcţie pentru angajaţii din unităţile de cultură. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Anexa 19 la Hotărârea de Guvern a fost modificată şi se aplică de la 01 septembrie 2011 pentru bibliotecari : </li></ul><ul><li>categoria 14 – 963lei 16 – 1023lei 18 – 1122lei </li></ul><ul><li>15 – 990lei 17 – 1067lei 19 – 1177lei </li></ul><ul><li>În afară de aceasta norma legii stabileşte posiblitatea de remunerare prin premii, ajutor material şi alte sporuri la salariu la decizia administraiei, după consultrea cu reprezentanţii salariaţilor dacă dispun de resurse extrabugetare sau din economii. </li></ul><ul><li>C – Art.137 Plăţile de stimulare care garantează stablirea diferitor sisteme de premiere. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Sporurile la salariu pentru vechimea în muncă, în baza Regulamentului cu privire la modul de calculare a perioadei de muncă.. personaluli din unităţile bugetare, salarizat în baza Reţelei tarifare unice, aprobat prin Hotărţrea nr.801 din 20 iulie,2007 </li></ul><ul><li>  vechimea în muncă 2-5 ani - 10% 15-20ani - 25 % </li></ul><ul><li>5-10 - 15% peste20 - 30% </li></ul><ul><li>10-15 - 20% </li></ul>
 13. 13. <ul><li>C- Art. 117 Indemnizaia de concediu </li></ul><ul><li>...Salariatul beneficiază de o indemnizaţie de concediu, care nu poate fi mai mică dacât valoarea salariului şi se plăteşte cu cel puţin 3 zile înainte de plecarea salariatului în concediu. Durata concediilor este de 35 de zile calendaristice. Cererea de concediu se depune cu 14 zile înainte de concediu. </li></ul><ul><li>Convenţia Colectivă de ramură(2008-2010) stipulează în anexa 5 Lista-Tip locurile de muncă cu condiţii grele, pentru care salariaţiloe li se stabileşte sporuri de compensare: </li></ul><ul><li>  Biblioteca instituţiei de învăţământ (şef de bibliotecă, bibliotecar, bibliograf) concediul suplimentar – 4 zile, iar durata sărtămânii de 35 ore (în loc de 40 depline) cu un spor la salariu de 105 lei. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>C – Art.139 Retribuirea muncii prestate în condiţii nefavorabile </li></ul><ul><li>Se stabilesc sporuri de compensare prin negocieri colective, în funcţie de condiţiile muncii grele si vătămătoare. </li></ul><ul><li>Pentru obţinerea acestor sporuri este necesar formarea unei comisii de constatare din cadrul Ministerului Munci şi Protecţiei Sociale RM ( Inspecţia Muncii) cu prestarea acesor servicii contra plată din partea instituţiei. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>C-Art.123 Concediul medical care se acordă în baza certificatului medical iar mărimea plăţii acestuia se stabileşte în dependenţă de vechmea în muncă. </li></ul><ul><li>  Modificarea din 01 iulie 2011// MO nr.107-109 a Legii nr.289-XV din 22 iulie 2004 „Cu privire la indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale ” la </li></ul><ul><li>Art.4 Sursele de finanţare a prestaţiilor de asigurări sociale stabileşte: </li></ul><ul><li>(2) Plata indemnizaiei pentru incapacitatea temporară de muncă cauzată de boli obişnuite se efectueatză n modul următor: </li></ul><ul><li>a) Prima zi calendaristică de incapacitate temporară se suportă din contul persoanei asigurate; </li></ul><ul><li>b) a doua zi se plăteşte din mijloacele financiare ale angajatorului; </li></ul><ul><li>c) începând cu a treia zi - indemnizaţia se plăteşte din mijloacele financiare ale angajatorului. </li></ul><ul><li>Situaţia ilustrează că salariile bibliotecarilor sunt mici şi se menţine tendinţă de diferenţiere a acestor salarii vs de salariile altor specialişti din sistemul bugetar. Autorităţile de resort trebuie să -şi concentreze eforturile asupra rezolvării acestei situaţii, la fel sindicatele de ramură. Cu toate că norma juridică teoretic ne asigură şi garantează anumite sporuri la salariu în realizarea practică mai este de lucru. </li></ul>
 15. 15. <ul><li>În exercitarea atribuţiilor de seviciu suntem obligaţi de a respecta disciplina de muncă. ( art.201) </li></ul><ul><li>Pentru încălcarea disciplinei de muncă angajatorul are deptul să aplce faţă de salariat </li></ul><ul><li>Atr. 206 Sancţiuni disciplinare </li></ul><ul><li>Avertismentul; Mustrarea;Mustrarea aspră, Concedierea ( absenţa fără motie întemeiate de la lucru mai mult de 4 ore consecutive în timpul zilei de muncă). </li></ul><ul><li>La fel părţile unui raport de muncă, angajatorul şi salariatul poartă Răspndere materială ( Titlul XI) pentru cauzarea unui prejudiciu material sau moral altei părţi. </li></ul><ul><li>Codul muncii stabileşte expres Zilele de sărbătoare nelucrătoare art 111. </li></ul><ul><li>Pe lângă cele stabilite în lege Convenţia Colectivă include : </li></ul><ul><li>- căsătoria salariatului -4 zile </li></ul><ul><li>- căsătoria copilului – 2 zile ... </li></ul>
 16. 16. <ul><li>În final lansez afirmaţia “ Un drept dacă nu-I ştii, nu-l ai”, deaceia este bine să ne înarmăm continuu cu informaţie curentă ce ţine de baza legală din domeniul biblioteconomic şi să demonstrăm nu numai beneficiarilor, dar şi factorilor de decizie că : </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>“ Un bibliotecar bine informat, </li></ul><ul><li>este şi bine înarmat ” </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 17. 17. <ul><li>  </li></ul><ul><li> VĂ MULŢUMESC </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>A realizat :Viorica Tanaşciuc, şef bibliotecă </li></ul><ul><li>Colegiul de Informatică din Chişinău </li></ul><ul><li>Tel: 52 30 01; </li></ul><ul><li>email: biblioteca@cich.md </li></ul>

×