Formarea profesională continuă: iniţiative şi acţiuni ale ABRM

802 views

Published on

Autor: Ludmila Corghenci, DIB ULIM

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
802
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Formarea profesională continuă: iniţiative şi acţiuni ale ABRM

 1. 1. Formarea profesională continuă: iniţiative şi acţiuni ale ABRM Ludmila Corghenci, dir. adjunct DIB ULIM, vicepreşedinte ABRM Chişinău, 17 noiembrie 2011 Atelier ABRM, DIB ULIM
 2. 2. FPC – necesitate stringentă profesională şi personală <ul><li>provocările mediilor şi obligaţiile bibliotecarilor – impune cunoştinţe suplimentare şi actualizate </li></ul><ul><li>iniţierea de către Min. Culturii în anul 2006 a procesului de atestare a bibliotecarilor în scopul conferirii gradelor de calificare </li></ul><ul><li>factor de bază al incluziunii social-profesionale a bibliotecarului </li></ul><ul><li>pârghie de amplificare a prestigiului profesional şi personal </li></ul>
 3. 3. Fundament teoretico-metodologic <ul><li>Declaraţia IFLA Dezvoltarea profesională continuă: Principii şi acumularea celei mai bune experienţe cu privire la instruire </li></ul><ul><li>Or ientare pentru 9 principii de bază: </li></ul><ul><li>Evaluarea periodică a nevoilor de învăţare </li></ul><ul><li>Gamă largă de oportunităţi de învăţare, atât formală, cât şi informală; oferte precise făcute în mai multe formate şi destinate să vină în întâmpinarea unor nevoi clare, în module structurate pentru acoperirea subiectelor de la nivel introductiv până la cel avansat </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Spirit organizaţional şi managerial din partea celor delegaţi să se ocupe de dezvoltarearofesională şi educarea continuă a personalului, oameni care să aibă experienţă în educarea continuă a adulţilor </li></ul><ul><li>Diseminarea largă a informaţiei privind educarea continuă şi a surselor de informaţie, descrise în mod clar </li></ul><ul><li>Activităţi legate de educarea continuă, care: să includă obiective legate de învăţare aliniate unor nevoi clare; să urmeze principiile proiectului de instruire şi a teoriei învăţării; să selecteze instructori de curs pe baza cunoştinţelor acestora în domenii </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Documentare substanţială vizavi de participarea persoanelor fizice la procesul de învăţare şi recunoaşterea învăţării continue în procesul de angajare şi în cel al luării deciziilor de promovare </li></ul><ul><li>Un minim de 0,5 până la 1% din bugetul instituţiei alocat dezvoltării profesionale, după cum se menţionează în Serviciile de bibliotecă publică: liniile directoare IFLA/UNESCO pentru dezvoltare http://www.ifla.org/VII/s8/proj/publ97.p df; </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Aprox. 10% din orele de muncă să fie asigurate atât pentru participarea la workshopuri/ateliere de lucru, conferinţe, învăţare la locul de muncă şi alte activităţi educaţionale, cât şi pentru proiecte de învăţare informală; </li></ul><ul><li>Evaluarea ofertelor şi programelor de educaţie continuă şi de dezvoltare profesională </li></ul><ul><li>Un program de cercetare care să evalueze starea DPC (Dezvoltării Profesionale Continue) şi care să examineze eficacitatea şi rezultatele educării continue şi a programelor de dezvoltare profesională continuă. </li></ul>
 7. 7. Cadrul legal al procesului FPC <ul><li>Legea cu privire la biblioteci (nr.286-XIII din 16 noiemb. 1994), art. 18, alin.2: “statul asigură ... perfecţionarea lor în centre speciale” </li></ul><ul><li>Legea învăţământului (nr. 547-XIII din 21.07.1995), art. 39, alin. 3: “... perfecţionarea personalului de specialitate al bibliotecilor din sistemul învăţământului sunt asigurate de Ministerul Educaţiei” </li></ul><ul><li>hotărârea nr. 1224 din 9 noiemb. 2004 a Guvernului Rep. Moldova “Cu privire la organizarea formării profesionale continue” (Consiliu Naţional de Formare Profesională Continuă; Regulament cu privire la organizarea formării prof. continuă) </li></ul>
 8. 8. Indicatori statistici (2009/2010) <ul><li>Număr personal: </li></ul><ul><li>Total în RM: 4661 angajaţi, inclusiv cu studii superioare în bibl. – 1298 (27,8 %) / 4575 (cu studii sup. – 1301 – 28%) </li></ul><ul><li>biblioteci publice: 2504, inclusiv cu studii sup. în bibl. – 770 (30,7%) / 2470, cu studii sup. în bibl. – 783 (31%) </li></ul><ul><li>biblioteci din învăţământ: 2017, inclusiv cu studii sup. în bibl. – 444 (22%) / 1963, cu studii sup. în bibl. – 428 (22%) </li></ul><ul><li>biblioteci şcolare: 1539, inclusiv cu studii sup. în bibl. – 204 (13,3 %) / 1523, cu studii sup. în bibl. – 199 (13%) </li></ul>
 9. 9. Indicatori statistici (2009/2010) <ul><li>situaţie critică în vederea asigurării cu personal de specialitate </li></ul><ul><li>la nivel naţional (total 2 907 biblioteci/ 4 575 bibliotecari) ponderea specialiştilor cu studii superioare biblioteconomice alcătuieşte doar 28, 4 %. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Formarea profesională organizată a bibliotecarilor – </li></ul><ul><li>la USM, facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării (licenţă, masterat, doctorat); anul 2010 – consemnaţi 50 de ani ai învăţământului biblioteconomic </li></ul><ul><li>Studiile superioare universitare de biblioteconomie finanţate din bugetul de stat începând cu anul 2008 sunt în scădere. Pentru anul 2008 s-au alocat – 15 locuri (secţia zi), 15 (frecvenţă redusă); pentru 2009 – 10 (zi), 0 (f/r); 2010 – 5 (zi), 10 (f/r), iar în anul 2011 – 15 (zi), 10 (f/r). Reieşind din aceasta, bibliotecile din Republica Moldova riscă în următorii ani să rămână fără specialişti cu studii superioare de specialitate </li></ul><ul><li>vezi www.abrm.md </li></ul>
 11. 11. ABRM pentru formarea profesională continuă <ul><li>Organizarea şi asigurarea logistică a procesului de formare continuă a bibliotecarilor. Suport educaţional </li></ul><ul><li>colaborări cu Ministerul Culturii, Ministerul Educaţiei în sprijinul procesului de formare continuă a bibliotecarilor </li></ul><ul><li>implicaţii pe marginea curriculum-ului cursurilor de perfecţionare a bibliotecarilor şcolari, organizate de către Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei </li></ul>
 12. 12. ABRM pentru formarea profesională continuă <ul><li>Promovarea CERTIDOC </li></ul><ul><li>activităţi de diseminare a informaţiei, promoţionale: articole, informaţii etc. </li></ul><ul><li>instituirea a master-class în implementarea prevederilor CERTIDOC (în baza bibliotecilor cu experienţe reprezentative) </li></ul><ul><li>cooperarea eforturilor pentru certificarea europeană sub egida ABRM (liste de pretendenţi – să cunoaştem situaţia; asigurarea unui dialog la acest capitol cu colegii din România; elaborare şi promovare de proiecte etc.) </li></ul><ul><li>informaţii utile pe site-ul ABRM </li></ul>
 13. 13. ABRM pentru formarea profesională continuă <ul><li>Promovarea conceptelor formării continue, învăţării permanente, viziunilor moderne în domeniu. Aspecte ale eticii profesionale </li></ul><ul><li>Impact: conştientizarea de către biblioteci a importanţei şi necesităţii formării continue; există biblioteci cu politici şi acţiuni specifice “instituţiei care învaţă”; promovarea Ghidurilor ENTITLE; Promovarea bunelor experienţe: şcoli, stagii în ţară şi străinătate, ateliere, mape electronice; instruire la locul de muncă; autoinstruirea </li></ul>
 14. 14. ABRM pentru formarea profesională continuă <ul><li>Reuniuni, acţiuni de formare continuă </li></ul><ul><li>Bună experienţă cu bibliotecile de colegii: ciclul de acţiuni profesionale „Biblioteca de colegiu: aliniere la cerinţele Societăţii Informaţionale şi a Cunoaşterii” (în colaborare cu secţiunea „Biblioteci de colegii şi şcoli profesionale”) , reuniuni anuale </li></ul><ul><li>Anul 2011 – prezenţă mai slabă a ABRM </li></ul>
 15. 15. ABRM pentru formarea profesională continuă <ul><li>Bună experienţă cu bibliotecile şcolare: </li></ul><ul><li>Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei: implicaţii ale ABRM în actualizarea curriculumului cursurilor de formare (SNB, standarde profesionale, marketing de bibliotecă etc.) </li></ul><ul><li>ateliere organizate de DGETS, Chişinău (în colaborare cu secţiunea Biblioteci şcolare, preşedinte L. Arion) </li></ul><ul><li>Suntem deschişi colaborării! Vă rugăm sa ne contactaţi pentru sprijin consultativ, definitivarea tematicilor actuale, asigurare cu formatori etc. </li></ul>
 16. 16. ABRM pentru formarea profesională continuă <ul><li>Bună experienţă cu bibliotecile publice: </li></ul><ul><li>Şcoli şi tabere de vară (Orhei, Ungheni) </li></ul><ul><li>Acţiuni de formare ordinare (ateliere, mese rotunde) </li></ul><ul><li>Necesitate de a organiza mai multe reuniuni zonale! </li></ul><ul><li>Suntem deschişi colaborării! Vă rugăm sa ne contactaţi! </li></ul><ul><li>Ce vom face? Colaborarea USM, acord cu ABR </li></ul>
 17. 17. ABRM pentru formarea profesională continuă <ul><li>Ce avem de făcut? </li></ul><ul><li>inaugurarea cursurilor de formare profesională în cadrul Centrului USM (elaborare curriculum, diseminarea informaţiei – în colaborare cu Catedra BAS USM) </li></ul><ul><li>Cultura informaţiei ca fenomen: revizuirea programei analitice, formarea formatorilor, elaborare de materiale didactico-promoţionale etc. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Profesiunea e apărată şi susţinută de sus în jos, dar mai ales de jos în sus! </li></ul><ul><li>Iniţiativa ne aparţine! </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Vă mulţumesc! </li></ul><ul><li>Mă contactaţi la: </li></ul><ul><li>lcorghenci @ulim.md </li></ul><ul><li>Tel. 21 24 18 </li></ul>

×