Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Formarea profesională continuă: iniţiative şi acţiuni ale ABRM

846 views

Published on

Autor: Ludmila Corghenci, DIB ULIM

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Formarea profesională continuă: iniţiative şi acţiuni ale ABRM

 1. 1. Formarea profesională continuă: iniţiative şi acţiuni ale ABRM Ludmila Corghenci, dir. adjunct DIB ULIM, vicepreşedinte ABRM Chişinău, 17 noiembrie 2011 Atelier ABRM, DIB ULIM
 2. 2. FPC – necesitate stringentă profesională şi personală <ul><li>provocările mediilor şi obligaţiile bibliotecarilor – impune cunoştinţe suplimentare şi actualizate </li></ul><ul><li>iniţierea de către Min. Culturii în anul 2006 a procesului de atestare a bibliotecarilor în scopul conferirii gradelor de calificare </li></ul><ul><li>factor de bază al incluziunii social-profesionale a bibliotecarului </li></ul><ul><li>pârghie de amplificare a prestigiului profesional şi personal </li></ul>
 3. 3. Fundament teoretico-metodologic <ul><li>Declaraţia IFLA Dezvoltarea profesională continuă: Principii şi acumularea celei mai bune experienţe cu privire la instruire </li></ul><ul><li>Or ientare pentru 9 principii de bază: </li></ul><ul><li>Evaluarea periodică a nevoilor de învăţare </li></ul><ul><li>Gamă largă de oportunităţi de învăţare, atât formală, cât şi informală; oferte precise făcute în mai multe formate şi destinate să vină în întâmpinarea unor nevoi clare, în module structurate pentru acoperirea subiectelor de la nivel introductiv până la cel avansat </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Spirit organizaţional şi managerial din partea celor delegaţi să se ocupe de dezvoltarearofesională şi educarea continuă a personalului, oameni care să aibă experienţă în educarea continuă a adulţilor </li></ul><ul><li>Diseminarea largă a informaţiei privind educarea continuă şi a surselor de informaţie, descrise în mod clar </li></ul><ul><li>Activităţi legate de educarea continuă, care: să includă obiective legate de învăţare aliniate unor nevoi clare; să urmeze principiile proiectului de instruire şi a teoriei învăţării; să selecteze instructori de curs pe baza cunoştinţelor acestora în domenii </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Documentare substanţială vizavi de participarea persoanelor fizice la procesul de învăţare şi recunoaşterea învăţării continue în procesul de angajare şi în cel al luării deciziilor de promovare </li></ul><ul><li>Un minim de 0,5 până la 1% din bugetul instituţiei alocat dezvoltării profesionale, după cum se menţionează în Serviciile de bibliotecă publică: liniile directoare IFLA/UNESCO pentru dezvoltare http://www.ifla.org/VII/s8/proj/publ97.p df; </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Aprox. 10% din orele de muncă să fie asigurate atât pentru participarea la workshopuri/ateliere de lucru, conferinţe, învăţare la locul de muncă şi alte activităţi educaţionale, cât şi pentru proiecte de învăţare informală; </li></ul><ul><li>Evaluarea ofertelor şi programelor de educaţie continuă şi de dezvoltare profesională </li></ul><ul><li>Un program de cercetare care să evalueze starea DPC (Dezvoltării Profesionale Continue) şi care să examineze eficacitatea şi rezultatele educării continue şi a programelor de dezvoltare profesională continuă. </li></ul>
 7. 7. Cadrul legal al procesului FPC <ul><li>Legea cu privire la biblioteci (nr.286-XIII din 16 noiemb. 1994), art. 18, alin.2: “statul asigură ... perfecţionarea lor în centre speciale” </li></ul><ul><li>Legea învăţământului (nr. 547-XIII din 21.07.1995), art. 39, alin. 3: “... perfecţionarea personalului de specialitate al bibliotecilor din sistemul învăţământului sunt asigurate de Ministerul Educaţiei” </li></ul><ul><li>hotărârea nr. 1224 din 9 noiemb. 2004 a Guvernului Rep. Moldova “Cu privire la organizarea formării profesionale continue” (Consiliu Naţional de Formare Profesională Continuă; Regulament cu privire la organizarea formării prof. continuă) </li></ul>
 8. 8. Indicatori statistici (2009/2010) <ul><li>Număr personal: </li></ul><ul><li>Total în RM: 4661 angajaţi, inclusiv cu studii superioare în bibl. – 1298 (27,8 %) / 4575 (cu studii sup. – 1301 – 28%) </li></ul><ul><li>biblioteci publice: 2504, inclusiv cu studii sup. în bibl. – 770 (30,7%) / 2470, cu studii sup. în bibl. – 783 (31%) </li></ul><ul><li>biblioteci din învăţământ: 2017, inclusiv cu studii sup. în bibl. – 444 (22%) / 1963, cu studii sup. în bibl. – 428 (22%) </li></ul><ul><li>biblioteci şcolare: 1539, inclusiv cu studii sup. în bibl. – 204 (13,3 %) / 1523, cu studii sup. în bibl. – 199 (13%) </li></ul>
 9. 9. Indicatori statistici (2009/2010) <ul><li>situaţie critică în vederea asigurării cu personal de specialitate </li></ul><ul><li>la nivel naţional (total 2 907 biblioteci/ 4 575 bibliotecari) ponderea specialiştilor cu studii superioare biblioteconomice alcătuieşte doar 28, 4 %. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Formarea profesională organizată a bibliotecarilor – </li></ul><ul><li>la USM, facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării (licenţă, masterat, doctorat); anul 2010 – consemnaţi 50 de ani ai învăţământului biblioteconomic </li></ul><ul><li>Studiile superioare universitare de biblioteconomie finanţate din bugetul de stat începând cu anul 2008 sunt în scădere. Pentru anul 2008 s-au alocat – 15 locuri (secţia zi), 15 (frecvenţă redusă); pentru 2009 – 10 (zi), 0 (f/r); 2010 – 5 (zi), 10 (f/r), iar în anul 2011 – 15 (zi), 10 (f/r). Reieşind din aceasta, bibliotecile din Republica Moldova riscă în următorii ani să rămână fără specialişti cu studii superioare de specialitate </li></ul><ul><li>vezi www.abrm.md </li></ul>
 11. 11. ABRM pentru formarea profesională continuă <ul><li>Organizarea şi asigurarea logistică a procesului de formare continuă a bibliotecarilor. Suport educaţional </li></ul><ul><li>colaborări cu Ministerul Culturii, Ministerul Educaţiei în sprijinul procesului de formare continuă a bibliotecarilor </li></ul><ul><li>implicaţii pe marginea curriculum-ului cursurilor de perfecţionare a bibliotecarilor şcolari, organizate de către Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei </li></ul>
 12. 12. ABRM pentru formarea profesională continuă <ul><li>Promovarea CERTIDOC </li></ul><ul><li>activităţi de diseminare a informaţiei, promoţionale: articole, informaţii etc. </li></ul><ul><li>instituirea a master-class în implementarea prevederilor CERTIDOC (în baza bibliotecilor cu experienţe reprezentative) </li></ul><ul><li>cooperarea eforturilor pentru certificarea europeană sub egida ABRM (liste de pretendenţi – să cunoaştem situaţia; asigurarea unui dialog la acest capitol cu colegii din România; elaborare şi promovare de proiecte etc.) </li></ul><ul><li>informaţii utile pe site-ul ABRM </li></ul>
 13. 13. ABRM pentru formarea profesională continuă <ul><li>Promovarea conceptelor formării continue, învăţării permanente, viziunilor moderne în domeniu. Aspecte ale eticii profesionale </li></ul><ul><li>Impact: conştientizarea de către biblioteci a importanţei şi necesităţii formării continue; există biblioteci cu politici şi acţiuni specifice “instituţiei care învaţă”; promovarea Ghidurilor ENTITLE; Promovarea bunelor experienţe: şcoli, stagii în ţară şi străinătate, ateliere, mape electronice; instruire la locul de muncă; autoinstruirea </li></ul>
 14. 14. ABRM pentru formarea profesională continuă <ul><li>Reuniuni, acţiuni de formare continuă </li></ul><ul><li>Bună experienţă cu bibliotecile de colegii: ciclul de acţiuni profesionale „Biblioteca de colegiu: aliniere la cerinţele Societăţii Informaţionale şi a Cunoaşterii” (în colaborare cu secţiunea „Biblioteci de colegii şi şcoli profesionale”) , reuniuni anuale </li></ul><ul><li>Anul 2011 – prezenţă mai slabă a ABRM </li></ul>
 15. 15. ABRM pentru formarea profesională continuă <ul><li>Bună experienţă cu bibliotecile şcolare: </li></ul><ul><li>Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei: implicaţii ale ABRM în actualizarea curriculumului cursurilor de formare (SNB, standarde profesionale, marketing de bibliotecă etc.) </li></ul><ul><li>ateliere organizate de DGETS, Chişinău (în colaborare cu secţiunea Biblioteci şcolare, preşedinte L. Arion) </li></ul><ul><li>Suntem deschişi colaborării! Vă rugăm sa ne contactaţi pentru sprijin consultativ, definitivarea tematicilor actuale, asigurare cu formatori etc. </li></ul>
 16. 16. ABRM pentru formarea profesională continuă <ul><li>Bună experienţă cu bibliotecile publice: </li></ul><ul><li>Şcoli şi tabere de vară (Orhei, Ungheni) </li></ul><ul><li>Acţiuni de formare ordinare (ateliere, mese rotunde) </li></ul><ul><li>Necesitate de a organiza mai multe reuniuni zonale! </li></ul><ul><li>Suntem deschişi colaborării! Vă rugăm sa ne contactaţi! </li></ul><ul><li>Ce vom face? Colaborarea USM, acord cu ABR </li></ul>
 17. 17. ABRM pentru formarea profesională continuă <ul><li>Ce avem de făcut? </li></ul><ul><li>inaugurarea cursurilor de formare profesională în cadrul Centrului USM (elaborare curriculum, diseminarea informaţiei – în colaborare cu Catedra BAS USM) </li></ul><ul><li>Cultura informaţiei ca fenomen: revizuirea programei analitice, formarea formatorilor, elaborare de materiale didactico-promoţionale etc. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Profesiunea e apărată şi susţinută de sus în jos, dar mai ales de jos în sus! </li></ul><ul><li>Iniţiativa ne aparţine! </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Vă mulţumesc! </li></ul><ul><li>Mă contactaţi la: </li></ul><ul><li>lcorghenci @ulim.md </li></ul><ul><li>Tel. 21 24 18 </li></ul>

×