Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Competenţa profesională - premisa performanţei în activitate

1,198 views

Published on

Autor: Tătărescu I., Preşedinte al Comitetului Tehnic Nr. 1

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Competenţa profesională - premisa performanţei în activitate

 1. 1. “ Biblioteca mai mult decît bibliotec ă: integrare, inovare şi informaţie pentru toţi” Conferinţa aniversară ABRM 16-18 noiembrie 2011 Competen ţa profesională – premisa performanţei în activitate Iulia Tătărescu, preşedinte CT1
 2. 2. Competen ţa profesională – premisa performanţei în activitate Iulia T ătărescu <ul><li>“ motivaţia plus competenţa generează performanţa” </li></ul><ul><li>A fi competent înseamnă a cunoaşte, </li></ul><ul><li>a fi informat ! </li></ul>
 3. 3. Competen ţa profesională – premisa performanţei în activitate Iulia T ătărescu <ul><li>Pentru a fi performant nu e destul sa cunoşti, sa fii bine informat – trebuie să ştii să aplici în activitate ceia ce cunoşti. </li></ul><ul><li>performanţă : eficacitatea prestării de servicii de către bibliotecă şi eficienţa alocării şi utilizării resurselor în asigurarea acestor servicii </li></ul>
 4. 4. Competen ţa profesională – premisa performanţei în activitate Iulia T ătărescu <ul><li>Ce trebuie s ă ş tii ? </li></ul><ul><li>Teoria info-documentară </li></ul><ul><li>Acte legislative </li></ul><ul><li>Documente de reglementare </li></ul><ul><li>Tehnologii, practici, experienţe </li></ul><ul><li>Standarde </li></ul>
 5. 5. Competen ţa profesională – premisa performanţei în activitate Iulia T ătărescu <ul><li>Standarde din domeniul Informare - Documentare </li></ul><ul><ul><li>ISO - 94 </li></ul></ul><ul><ul><li>Române - 60 </li></ul></ul><ul><ul><li>Ruseşti - 50 </li></ul></ul><ul><ul><li>Moldova - 40 </li></ul></ul><ul><li>Standarde de bază în RM - 24 </li></ul>
 6. 6. Competen ţa profesională – premisa performanţei în activitate Iulia T ătărescu <ul><li>Ce activităţi acoperă standardele? </li></ul><ul><ul><li>Descrierea bibliografică a documentelor </li></ul></ul><ul><ul><li>Abrevierea cuvintelor şi expresiilor </li></ul></ul><ul><ul><li>Activităţi bibliografice </li></ul></ul><ul><ul><li>Clasificare şi indexare </li></ul></ul><ul><ul><li>Numerotarea internaţională a publicaţiilor </li></ul></ul><ul><ul><li>Editarea periodicelor </li></ul></ul><ul><ul><li>Statistici şi indicatori </li></ul></ul>
 7. 7. Competen ţa profesională – premisa performanţei în activitate Iulia T ătărescu <ul><li>Statistici sau indicatori </li></ul><ul><li>Arată în cifre volumul de lucru – cît </li></ul><ul><li>Indicatori de performanţă </li></ul><ul><li>Arată nivelul calitativ al activităţii – cum </li></ul>
 8. 8. Competen ţa profesională – premisa performanţei în activitate Iulia T ătărescu <ul><li>SM ISO 1 1620: 2011 </li></ul><ul><li>Indicatori de performanţă pentru biblioteci </li></ul><ul><li>( cu aplicare din 01.01.2012) </li></ul><ul><li>indicator de performanţă : expresie numerică, simbolică sau verbală, derivată din statistica de bibliotecă şi datele aferente folosită pentru a caracteriza performanţa unei biblioteci </li></ul>
 9. 9. Competen ţa profesională – premisa performanţei în activitate Iulia T ătărescu <ul><li>Structura standardului </li></ul><ul><li>5 capitole de ordin general, 2 anexe normative şi bibliografie – 99 pagini </li></ul><ul><li>Anexa A – lista indicatorilor de performanţă </li></ul><ul><li>Anexa B – lista descrierilor indicatorilor de performanţă </li></ul><ul><li>44 de indicatori </li></ul>
 10. 10. Competen ţa profesională – premisa performanţei în activitate Iulia T ătărescu <ul><li>Capitolul 2 – Termeni şi definiţii – 47 </li></ul><ul><li>Imprumutător activ </li></ul><ul><li>Disponibilitate </li></ul><ul><li>Conţinut descărcat </li></ul><ul><li>Înregistrare descriptivă </li></ul><ul><li>Descărcare electronică </li></ul><ul><li>Site-ul bibliotecii </li></ul><ul><li>Sesiune respinsă </li></ul><ul><li>Vizită virtuală </li></ul>
 11. 11. Competen ţa profesională – premisa performanţei în activitate Iulia T ătărescu <ul><li>Ce evaluează indicatorii ? </li></ul><ul><li>B1. Resursele, accesul şi infrastructura </li></ul><ul><li>B2. Utilizarea </li></ul><ul><li>B3. Eficienţa </li></ul><ul><li>B4. Potenţialul şi dezvoltarea </li></ul><ul><li>Colecţie </li></ul><ul><li>Acces </li></ul><ul><li>Dotări </li></ul><ul><li>Personal </li></ul>
 12. 12. Competen ţa profesională – premisa performanţei în activitate Iulia T ătărescu <ul><li>Exemplu </li></ul><ul><li>Indicator al volumului de lucru: </li></ul><ul><li>Cîte doc. pe parcursul anului au fost aranjate la raft? - 2153 </li></ul><ul><li>Indicator de performanţă: </li></ul><ul><li>B.1.2.1 Exactitudinea aranjării la raft a doc. </li></ul><ul><li>Obiectiv: Evaluarea măsurii în care documentele din catalogul bibliotecii se află exact la locul lor pe raft </li></ul><ul><li>B.2.4.2 Satisfacţia utilizatorilor </li></ul><ul><li>Obiectiv: Evaluarea măsurii în care utilizatorii sînt satisfăcuţi de serviciile bibliotecii, în totalitate sau separat </li></ul>
 13. 13. Competen ţa profesională – premisa performanţei în activitate Iulia T ătărescu <ul><li>Indicatori posibili de calculat pentru orice bibliotecă </li></ul><ul><li>Procentul de titluri solicitate existente în colecţie (B.1.1.2) </li></ul><ul><li>Rata de circulaţie a colecţiilor (B.2.1.1) </li></ul><ul><li>Împrumuturi per persoană (B.2.1.2) </li></ul><ul><li>Intrări în bibliotecă per persoană ( B.2.2.1 ) </li></ul><ul><li>Procentul de frecventare a populaţie i ţintă (B.2.4.1) </li></ul><ul><li>etc. </li></ul>
 14. 14. Competen ţa profesională – premisa performanţei în activitate Iulia T ătărescu <ul><li>Calcularea indicatorului de performan ţă </li></ul><ul><li>Împrumuturi per persoană </li></ul><ul><li>Formula: I LPC = </li></ul><ul><li>unde </li></ul><ul><li>A – numărul total de împrumuturi într-un an; </li></ul><ul><li>B – numărul persoanelor ce alcătuiesc populaţia servită de bibliotecă; </li></ul>
 15. 15. Competen ţa profesională – premisa performanţei în activitate Iulia T ătărescu <ul><li>Bibliotecile pot selecta indicatorii de performanţă care le-ar ilustra activitatea </li></ul><ul><li>(ideal e să fie prezenţi toţi indicatorii) </li></ul>
 16. 16. Competen ţa profesională – premisa performanţei în activitate Iulia T ătărescu Autoperfectionarea, cheia succesului in cariera

×