COORDONATE PRINCIPALE        ALE PLANULUI REGIONAL DE            ACŢIUNE          PENTRU OCUPAR...
FONDUL SOCIAL EUROPEAN                                                  ...
FONDUL SOCIAL EUROPEAN                                                  ...
Obiectivul general al Politicilor         Uniunii Europene este       “Locuri de muncă mai multe     ...
Planul   Regional de Acţiune pentru Ocupare şiIncluziune Socială în Regiunea Centru plaseazăproblematica ocupării şi in...
Planul Regional de Acţiune pentru Ocupare şi IncluziuneSocială 2009 – 2011 în Regiunea Centru (PRAO) a fostprezentat Consi...
STRUCTURA PLANULUI REGIONAL DE OCUPARE SI INCLUZIUNE    SOCIALĂ 2009-2011 DIN REGIUNEA CENTRUREZUMATINTRODUCERECapitol...
REZUMAT   Pactul Teritorial Centru a fost constituit la iniţiativa MinisteruluiMuncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei...
INTRODUCERE•   Planul Regional de Actiune pentru Ocuparea Forței de Muncă și    Incluziune Socială (P.R.A.O.) pentru...
Capitolul 1 CONTEXTUL EUROPEAN   Sunt prezentate cele opt linii directoare integrate din strategiaeuropeană de ocupare. ...
Tabelul valorilor obiectivelor naționale ale României pentru Strategia Europa 2020               Obiectiv ...
Capitolul 2 CADRUL NAȚIONALSunt prezentate:1. Direcţiile cheie pentru ocupare:• creşterea adaptabilităţii forţei de muncă;...
3. Sub-priorități pentru atingerea obiectivului general :     - dezvoltarea capitalului uman;     - promovarea o...
5. Finanţare pentru România   FINANŢARE PENTRU ROMÂNIA, ÎN MILIARDE EURO, 2007 - 2013   Obiectiv           ...
Capitolul 3 CADRUL REGIONAL3.1 Profilul geografic și administrativSunt prezentate:• Componența Regiunii Centru;• Suprafața...
3.2 Profilul demograficSunt prezentate:• Populația totală. Dinamica generală;• Distribuția pe medii rezidențiale;• Distrib...
ConcluziiPopulaţia regiunii a scăzut între cele douărecensăminte (1992-2002) cu 6,6%, atât din cauzasporului natural nega...
3.3. Profilul economic• Produsul intern brut (PIB) regional;• Productivitatea muncii;• Date privind IMM-urile;• Date cu pr...
ConcluziiRitmul susţinut de creşterea economică din ultimii anipână în 2008, este susținut de dinamica PIB şi aproductivit...
3.4 Piața forței de muncă• Analiza structurală a ocupării;• Șomajul;• Proiecţia ofertei şi a deficitului de calificări pe ...
Principalele concluzii din analiza pieţei muncii Populaţia activă, populaţia ocupată: în scădere în 2009 faţă deanul anter...
3.6 Educație și învățământ- Contextul european in care se prezintă:• Tratatul de la Amsterdam;• Procesul Luxemburg;• Consi...
- Contextul naţional în care prezentăm:• Priorităţile strategiei de dezvoltare a învăţământului până în anul 2010;• Asiste...
Capitolul 4 PROGRAME ŞI SERVICII CONEXE4.1 Pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă:• Servicii de preconcedi...
4.2 Pentru angajatori:• Programe de formare profesională pentru proprii angajaţi;• Subvenţionarea cheltuielilor cu forţa d...
Capitolul 5 ANALIZA SWOT ȘI PLANUL DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI REGIONALE PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ 5.1 ANALIZA SWOT...
Obiective          Activităţi                                AcțiuniPrioritatea n...
A.2.1 Promovarea spiritului şi culturii antreprenoriale în                         învăţământul pr...
A.3.1 Realizarea de proiecte cu finanţare                              nerambursabilă care s...
A.4.1 Identificarea resurselor de dezvoltare/reabilitare a               zonelor defavorizate în vederea dez...
Prioritatea nr. 2: Facilitarea accesului pe piaţa muncii pentru grupurile expuse lariscul excluderii sociale: diverse cate...
A.2.1. Dezvoltarea şi promovarea de parteneriate între                  furnizori de servicii sociale pu...
3. Elaborarea şi          implementarea unor noi              A.3.1. Identificarea şi promovarea uno...
A.4.1. Identificarea nevoilor şi dezvoltarea de programe          4. Dezvoltarea                ...
A.5.1. Identificarea de nevoi şi dezvoltarea de programe                           integrate car...
Prioritatea nr. 3: Dezvoltarea investiţiilor în capitalul uman prinintermediul educaţiei şi al calificărilor actualizate (...
A.2.1 Realizarea parteneriatelor la nivelul fiecărei unităţi         2. Activarea           şcolare.  ...
A.1.1 Organizarea programelor de formare a cadrelor                      didactice care să răspundă î...
A.2.1 Elaborarea / operaţionalizarea unor                      standarde de calitate în proiectarea ...
A.1.1  Creşterea   numărului   unităţilor şcolare                            autoriza...
A.1.1 Realizarea unor studii de caz cu privire la                 fenomenul abandonului şcolar.     ...
A.2.1 Realizarea de campanii de informare şi promovare a calificărilor         specifice zonei rurale în vederea d...
Prioritatea nr. 4: Dezvoltarea parteneriatelor şi participareaactivă a partenerilor sociali (LD20; 21)          ...
A.2.1 Îmbunătăţirea tranziţiei de la şcoală pe piaţa muncii,                        implicarea curr...
A.3.1 Realizarea unor iniţiative şi programe comunitare,        3. Dezvoltarea având ca scop îmbogăţirea dialogulu...
Prioritatea nr. 5 Modernizarea şi întărirea serviciului public deocupare (LD 19; 21)                   ...
2. Asigurarea          A.2.1 Dezvoltarea sistemelor de management                        ...
Prioritatea nr. 6                Dezvoltarea capitalului uman din mediulrural(LD 17,19, 23)        ...
2. Stimularea                            A.2.1 Dezvoltarea de programe și parteneriate pentru ...
Capitolul 6                   MONITORIZARE ȘI EVALUAREPeriodicitatea monitorizării şi actualizării PRAO...
Procedura de monitorizare a priorităţilor / măsurilor / acţiunilor PRAOConform principiilor de Asigurare a Calităţii, proc...
CONCLUZII• Importanţa colaborării între instituţiile şi entităţile implicate pe piaţa muncii.• Necesitatea realizării de p...
Vă mulţumim!                                                       ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

COORDONATE PRINCIPALE ALE PLANULUI REGIONAL DE ACŢIUNE PENTRU OCUPARE

1,362 views

Published on

COORDONATE PRINCIPALE ALE PLANULUI REGIONAL DE ACŢIUNE PENTRU OCUPARE 2009 – 2011 REGIUNEA CENTRU

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,362
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
229
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • 15.07.2010
 • COORDONATE PRINCIPALE ALE PLANULUI REGIONAL DE ACŢIUNE PENTRU OCUPARE

  1. 1. COORDONATE PRINCIPALE ALE PLANULUI REGIONAL DE ACŢIUNE PENTRU OCUPARE 2009 – 2011 REGIUNEA CENTRUProiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeș te în oameni!
  2. 2. FONDUL SOCIAL EUROPEAN Investeşte î n OAMENIProiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeș te în oameni!
  3. 3. FONDUL SOCIAL EUROPEAN Investeşte î n OAMENIProiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeș te în oameni!
  4. 4. Obiectivul general al Politicilor Uniunii Europene este “Locuri de muncă mai multe şi mai bune şi o mai mare coeziune socială” FONDUL SOCIAL EUROPEAN Investeşte î n OAMENIProiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeș te în oameni!
  5. 5. Planul Regional de Acţiune pentru Ocupare şiIncluziune Socială în Regiunea Centru plaseazăproblematica ocupării şi incluziunii sociale în cadruleuropean şi naţional, al Strategiei Europa 2020 şi alplanurilor naţionale relevante, aducând în prim-planpriorităţile regionale referitoare la cererea şi ofertaforţei de muncă. El este util în formularea strategiilor dedezvoltare a resurselor umane pentru sectorul public şiprivat din Regiunea Centru, precum şi în elaborareaproiectelor de finanţare pentru accesarea Fondului SocialEuropean prin intermediul Programului OperaţionalSectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU). FONDUL SOCIAL EUROPEAN Investeşte î n OAMENI Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeș te în oameni!
  6. 6. Planul Regional de Acţiune pentru Ocupare şi IncluziuneSocială 2009 – 2011 în Regiunea Centru (PRAO) a fostprezentat Consiliului pentru Dezvoltare RegionalăCentru, care, în şedinţa din 14 septembrie 2010, l-aaprobat în unanimitate.În procesul elaborării acestui document strategic,Secretariatul Tehnic Permanent Centru a beneficiat desuportul instituţional şi organizatoric asigurat de PactulTeritorial pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi IncluziuneSocială în Regiunea Centru. FONDUL SOCIAL EUROPEAN Investeşte î n OAMENIProiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeș te în oameni!
  7. 7. STRUCTURA PLANULUI REGIONAL DE OCUPARE SI INCLUZIUNE SOCIALĂ 2009-2011 DIN REGIUNEA CENTRUREZUMATINTRODUCERECapitolul 1 CONTEXTUL EUROPEANCapitolul 2 CADRUL NAȚIONALCapitolul 3 CADRUL REGIONAL 3.1 Profilul geografic și administrativ 3.2 Profilul demografic 3.3 Profilul economic 3.4 Piața forței de muncă 3.5 Incluziune socială 3.6 Educație și învățământCapitolul 4 PROGRAME ȘI SERVICII CONEXECapitolul 5 ANALIZA SWOT ŞI STRATEGIA DE OCUPARE A FORŢEI DEMUNCĂCapitolul 6 MONITORIZARE ȘI EVALUAREANEXEBIBLIOGRAFIE FONDUL SOCIAL EUROPEAN Investeşte î n OAMENI Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeș te în oameni!
  8. 8. REZUMAT Pactul Teritorial Centru a fost constituit la iniţiativa MinisteruluiMuncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei la nivel regional în 25 septembrie2006, prin semnarea Cartei Teritoriale pentru ocuparea forţei de muncăşi incluziune socială în Regiunea Centru. Operaţionalizarea activităţii Pactului şi secretariatul acestuia suntasigurate de către STP Centru. Sunt prezentate în rezumat: - Așezarea geografică; - Gradul de urbanizare; - Structura populației; - Diversitatea etnică, lingvistică și religioasă ale Regiunii; - Indicatorii economici generali; - Constatări din analiza pieței muncii; - Aspecte generale privind educația și învățământul; - Prioritățile și măsurile de ocupare. FONDUL SOCIAL EUROPEAN Investeşte î n OAMENIProiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeș te în oameni!
  9. 9. INTRODUCERE• Planul Regional de Actiune pentru Ocuparea Forței de Muncă și Incluziune Socială (P.R.A.O.) pentru Regiunea Centru, pentru perioada 2009 – 2011, descrie măsurile concrete şi activitățile ce vizează creșterea ratei ocupării forței de muncă.• PRAO este un instrument de realizare a strategiei de dezvoltare a pieței muncii având ca punct de plecare realitățile și necesitățile regionale, asigurând complementaritatea cu Planul de Dezvoltare Regională (P.D.R.) si Planul Regional de Acțiune pentru Învățământ (P.R.A.I)., prin corelarea cu dezvoltarea economică și socială din Regiunea de Dezvoltare Centru.• P.R.A.O. furnizează cadrul de planificare strategică pe termen mediu pentru promovarea ocupării oferind oportunități de accesare a fondurilor europene prin programele operaționale sectoriale.• Este prezentată metodologia revizuirii P.R.A.O. 2006-2008, activitate din care face parte și masa rotundă. FONDUL SOCIAL EUROPEAN Investeşte î n OAMENIProiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeș te în oameni!
  10. 10. Capitolul 1 CONTEXTUL EUROPEAN Sunt prezentate cele opt linii directoare integrate din strategiaeuropeană de ocupare. Fondul Social European (FSE) este instrumentul principal prin careUniunea Europeană finanţează obiectivele strategice ale politicii de ocupare.De peste 50 de ani FSE a investit în programe dedicate creşterii gradului deocupare în statele membre UE. Comisia Europeană a lansat în luna martie 2010 Strategia Europa 2020și a identificat trei factori cheie pentru creșterea economică, de aplicat prinacțiuni concrete la nivel european și național: - creștere inteligentă (promovarea cunoașterii, inovării, educației șisocietății digitale); - creștere durabilă ( producție mai competitivă, o utilizare mai eficientă aresurselor); - creștere economică favorabilă incluziunii (o mai mare participare lapiața forței de muncă, dobîndirea de competențe și lupta împotrivasărăciei). FONDUL SOCIAL EUROPEAN Investeşte î n OAMENI Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeș te în oameni!
  11. 11. Tabelul valorilor obiectivelor naționale ale României pentru Strategia Europa 2020 Obiectiv UE 27 România1.Rata de ocupare a populației cu vârsta de 20-64 75% 70%ani2.Investiții în cercetare și dezvoltare 3% din PIB 2% din PIB3.Energie și schimbări climatic (20/20/20)Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 20% 20%Ponderea energiei din surse regenerabile în 20% 24%consumul finalCreșterea eficienței energetice 20% 19%4.EducațieRata părăsirii timpurii a școlii 10% 11,3%Rata populației cu vârsta de 30-34 ani absolventă a 40% 26,7%unei forme de educație terțiară5.Promovarea incluziunii sociale, în special prin Reducerea cu cel puțin 20 Reducerea cu cel puțin 580 miireducerea sărăciei milioane a numărului de a numărului de persoane aflate persoane aflate în risc de în risc de sărăcie șiEUROPEAN FONDUL SOCIAL excluziune sărăcie și excluziune socială Investeşte î n socială OAMENI Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeș te în oameni!
  12. 12. Capitolul 2 CADRUL NAȚIONALSunt prezentate:1. Direcţiile cheie pentru ocupare:• creşterea adaptabilităţii forţei de muncă;• dezvoltarea antreprenoriatului, ca premisă pentru creşterea gradului de ocupare;• formarea profesională continuă;• învăţarea pe parcursul întregii vieţi;• asigurarea accesului egal la educaţie şi pe piaţa muncii;• creşterea gradului de incluziune socială.2. Obiectivul general al strategiei de dezvoltare a resurselor umane îlconstituie dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității acestuiape piața muncii, prin asigurarea oportunităților egale de învățare pe totparcursul vieții și dezvoltarea unei piețe a muncii moderne, flexibile șiincluzive. FONDUL SOCIAL EUROPEAN Investeşte î n OAMENI Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeș te în oameni!
  13. 13. 3. Sub-priorități pentru atingerea obiectivului general : - dezvoltarea capitalului uman; - promovarea ocupării depline; - promovarea incluziunii sociale; - dezvoltarea capacității administrative și a bunei guvernări. 4. Axe Prioritare POS-DRU: Axa Prioritară 1. Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere; Axa Prioritară 2. Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piațamuncii; Axa Prioritară 3. Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor; Axa Prioritară 4. Modernizarea serviciului public de ocupare; Axa Prioritară 5. Promovarea măsurilor active de ocupare; Axa Prioritară 6. Promovarea incluziunii sociale; Axa Prioritară 7. Asistență tehnică. FONDUL SOCIAL EUROPEAN Investeşte î n OAMENI Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeș te în oameni!
  14. 14. 5. Finanţare pentru România FINANŢARE PENTRU ROMÂNIA, ÎN MILIARDE EURO, 2007 - 2013 Obiectiv Fond UE Finanţare Total publică naţională FC 6,5 1,8 7,8 Convergenţă FEDR 9 2 11 FSE 3,7 0,7 4,4 Total convergenţă 19,2 Total cooperare teritorială FEDR 0,5 - 0,5 europeană* Total 19,7 4 23,7 *Fiecare program de cooperare teritorială include cel puţin 15% de cofinanţare de la fiecare stat membru participant. FONDUL SOCIAL EUROPEAN Investeşte î n OAMENIProiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeș te în oameni!
  15. 15. Capitolul 3 CADRUL REGIONAL3.1 Profilul geografic și administrativSunt prezentate:• Componența Regiunii Centru;• Suprafața Regiunii și a județelor componente;• Numărul locuitorilor regiunii și județelor;• Densitatea populației;• Numărul localităților;• Profilul industrial al Regiunii Centru;• Diversitatea reliefului;• Varietatea peisagistică a zonei;• Date privind cultura populară. FONDUL SOCIAL EUROPEAN Investeşte î n OAMENIProiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeș te în oameni!
  16. 16. 3.2 Profilul demograficSunt prezentate:• Populația totală. Dinamica generală;• Distribuția pe medii rezidențiale;• Distribuția pe sexe;• Structura pe grupe de vârstă;• Structura etnică;• Mișcarea migratorie;• Proiecții demografice la orizontul anului 2025;• Piramida vârstelor;• Mișcarea naturală a populației;• Structura populației după nivelul de instruire;• Concluzii privind demografia Regiunii Centru. FONDUL SOCIAL EUROPEAN Investeşte î n OAMENI Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeș te în oameni!
  17. 17. ConcluziiPopulaţia regiunii a scăzut între cele douărecensăminte (1992-2002) cu 6,6%, atât din cauzasporului natural negativ, cât şi a fluxului migratornegativ;Declinul demografic masiv şi îmbătrânireaaccentuată a populaţiei vor avea consecinţe negativeasupra situaţiei economico-sociale în ansamblu şi apieţei forţei de muncă în special. Printre cele maiimportante repercusiuni se numără: crearea unui posibildeficit de forţă de muncă, creşterea „presiunii” asuprapopulaţiei active, modificări în structura cererii forţei de FONDUL SOCIAL EUROPEANmuncă. Investeşte î n OAMENI Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeș te în oameni!
  18. 18. 3.3. Profilul economic• Produsul intern brut (PIB) regional;• Productivitatea muncii;• Date privind IMM-urile;• Date cu privire la investițiile interne și străine;• Agricultura;• Turismul;• Proiecția principalilor indicatori economici la orizontulanului 2013;• Concluzii privind sectorul economic al Regiunii. FONDUL SOCIAL EUROPEAN Investeşte î n OAMENI Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeș te în oameni!
  19. 19. ConcluziiRitmul susţinut de creşterea economică din ultimii anipână în 2008, este susținut de dinamica PIB şi aproductivităţii muncii, pe de o parte, dar și de procesul deintegrare europeană, pe de altă parte;Criza economică care se manifestă în prezent înRomânia afectează toate sectoarele economice dinRegiunea Centru, în mod deosebit construcţiile,serviciile, industria; FONDUL SOCIAL EUROPEAN Investeşte î n OAMENIProiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeș te în oameni!
  20. 20. 3.4 Piața forței de muncă• Analiza structurală a ocupării;• Șomajul;• Proiecţia ofertei şi a deficitului de calificări pe termen scurt;• Principalele concluzii din analiza pieţei muncii.3.5 Incluziunea socială• Situația sărăciei în România și în Regiunea Centru;• Populația de etnie romă;• Tinerii de peste 18 ani care nu mai sunt cuprinși în sistemul de ocrotire;• Persoane cu dizabilități. FONDUL SOCIAL EUROPEAN Investeşte î n OAMENIProiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeș te în oameni!
  21. 21. Principalele concluzii din analiza pieţei muncii Populaţia activă, populaţia ocupată: în scădere în 2009 faţă deanul anterior;Rata de activitate şi rata de ocupare a populaţiei în vârstă demuncă (15-64 ani) în scădere în 2009 faţă de anul anterior. Persistădecalajul pe sexe şi medii rezidenţiale prin rate de activitate şi rate deocupare semnificativ mai reduse pentru populaţia feminină şi din mediulrural. În cazul tinerilor (15-24 ani), rata de activitate şi rata de ocuparesunt mai reduse în mediul urban, iar în cazul femeilor: se desprinde un fenomen îngrijorător al subocupării care afectează în mod deosebit populația tânără, populaţia feminină din rural, combinat cu o calitate redusă a ocupării în mediul rural (în condiţiile unei ocupări paupere, de subzistenţă, în agricultură); decalajul semnificativ al ratei de ocupare faţă de ţinta UE pentru 2010 FONDUL SOCIAL EUROPEAN Investeşte î n OAMENI Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeș te în oameni!
  22. 22. 3.6 Educație și învățământ- Contextul european in care se prezintă:• Tratatul de la Amsterdam;• Procesul Luxemburg;• Consiliul European de la Lisabona (martie 2000);• Consiliul European de la Feira (2001);• Memorandum asupra învăţării permanente: (octombrie 2000);• “Procesul Barcelona” (iniţiat prin Consiliul European de la Barcelona din2002);•„Procesul Copenhaga” (iniţiat la Conferinţa Europeană a Miniştrilor Educaţiei,din noiembrie 2002);• Indicatorii europeni în educaţie pentru 2010 („Benchmarks”);• Educaţia şi formarea profesională în perspectiva învăţării pe tot parcursulvieţii - priorităţi ale UE pentru 2008-2010. FONDUL SOCIAL EUROPEAN Investeşte î n OAMENI Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeș te în oameni!
  23. 23. - Contextul naţional în care prezentăm:• Priorităţile strategiei de dezvoltare a învăţământului până în anul 2010;• Asistenţa UE pentru reforma învăţământului profesional şi tehnic;• Structura sistemului educaţional şi de formare profesională;• Standarde de pregatire profesională (SPP);• Certificarea calificărilor;• Proiectarea curriculară;• Cadrul Naţional al Calificărilor. FONDUL SOCIAL EUROPEAN Investeşte î n OAMENI Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeș te în oameni!
  24. 24. Capitolul 4 PROGRAME ŞI SERVICII CONEXE4.1 Pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă:• Servicii de preconcediere;• Informare şi consiliere profesională;• Medierea muncii;• Cursuri de calificare şi recalificare;• Consultanţă pentru începerea unei afaceri;• Completarea veniturilor salariale;• Încadrarea absolvenţilor de învăţământ;• Stimularea mobilităţii forţei de muncă. FONDUL SOCIAL EUROPEAN Investeşte î n OAMENI Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeș te în oameni!
  25. 25. 4.2 Pentru angajatori:• Programe de formare profesională pentru proprii angajaţi;• Subvenţionarea cheltuielilor cu forţa de muncă ce au ca scop ocupareatemporara a forţei de muncă;• Acordarea de credite avantajoase;• Încadrarea elevilor şi studenţilor pe perioada vacanţelor;• Încadrarea tinerilor cu vârste între 16 si 25 de ani aflaţi în dificultate şi confruntaţi cu riscul excluderii profesionale;• Facilităţi acordate angajatorilor. FONDUL SOCIAL EUROPEAN Investeşte î n OAMENI Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeș te în oameni!
  26. 26. Capitolul 5 ANALIZA SWOT ȘI PLANUL DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI REGIONALE PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ 5.1 ANALIZA SWOT – este rezultatul contribuției membrilor Pactului Teritorial Centru. Sunt scoase în evidență următoarele componente: - punctele forte; - punctele slabe; - oportunitățile; - amenințările. 5.2 PLANUL DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI REGIONALE PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ 2009 – 2011 În urma analizelor în grupurile de lucru ale PTC au fost identificate prioritățile, obiectivele, activitățile și acțiunile cuprinse în strategie. FONDUL SOCIAL EUROPEAN Investeşte î n OAMENIProiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeș te în oameni!
  27. 27. Obiective Activităţi AcțiuniPrioritatea nr. 1: Promovarea ocupării forţei de muncă (LD 17; 18) A.1.1 Realizarea unor studii de analiză a dinamicii pieţii muncii. A.1.2 Facilitarea accesului la informaţiile privind Creşterea 1. Adaptarea cerinţele de pe piaţa muncii, prin dezvoltarea de serviciigradului de forţei de muncă specializate. ocupare a la condiţiile în A.1.3 Corelarea permanentă a programelor de pregătirepersoanelor permanentă profesională cu cererea de forţă de muncă. apte de schimbare de A.1.4 Elaborarea unor proiecte în domeniul ocupării şi muncă pe piaţa muncii formării profesionale centrate pe nevoile sociale identificate. A.1.5 Promovarea unor forme flexibile de lucru. A.1.6 Creşterea flexibilităţii şi mobilităţii pe piaţa muncii. FONDUL SOCIAL EUROPEAN Investeşte î n OAMENI Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeș te în oameni!
  28. 28. A.2.1 Promovarea spiritului şi culturii antreprenoriale în învăţământul preuniversitar şi universitar. A.2.2 Asistenţă şi sprijin financiar pentru iniţierea şi 2. Susţinerea dezvoltarea propriei afaceri (prin dezvoltarea unor centre iniţiativei private, pilot ce includ miniateliere de producţie care asigură a unor programe dezvoltarea antreprenoriatului şi reconversia profesională de promovare a în cazul în care formarea tânărului nu este relevantă antreprenoriatului cu piaţa muncii). A.2.3 Desfăşurarea unor activităţi de identificare a noilor tehnologii destinate creşterii productivităţii şi competitivităţii. FONDUL SOCIAL EUROPEAN Investeşte î n OAMENIProiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeș te în oameni!
  29. 29. A.3.1 Realizarea de proiecte cu finanţare nerambursabilă care să asigure prin parteneriatele dezvoltate avantaje celor doi parteneri: școala are o bază sigură de instruire practică a elevilor la agentul economic, iar societatea comercială are asigurată 3. Dezvoltarea formarea profesională continuă a angajaților săi de parteneriatelor cu către şcoală. agenţii economici şi cu organizaţii non- A.3.2 Promovarea parteneriatelor în educaţie. guvernamentale A.3.3 Activarea parteneriatelor deja existente. A.3.4 Promovarea parteneriatelor pentru atragerea capitalului în mediul rural. A.3.5 Crearea unui sistem de monitorizare şi evaluare a calităţii parteneriatelor. FONDUL SOCIAL EUROPEAN Investeşte î n OAMENIProiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeș te în oameni!
  30. 30. A.4.1 Identificarea resurselor de dezvoltare/reabilitare a zonelor defavorizate în vederea dezvoltării unor strategii de integrare pe piaţa muncii a populaţiei din mediul rural. A.4.2 Dezvoltarea unor servicii de informare, sprijin şi promovare a iniţiativei private în mediul rural în vederea 4. Reducerea creării de noi locuri de muncă. şomajului în A.4.3 Organizarea de module de calificare/recalificare/ rândul perfecţionare profesională în concordanţă cu cerinţele de pe populaţiei apte piaţa muncii pentru şomerii de lungă durată, şomerii proveniţi de muncă din din mediul rural. mediul rural A.4.4 Organizarea unor programe de formare destinate persoanelor apte de muncă din mediul rural, ţinând cont de meseriile specifice zonei. A.4.5 Promovarea mobilităţii ocupaţionale şi georgrafice a forţei de muncă. FONDUL SOCIAL EUROPEAN Investeşte î n OAMENIProiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeș te în oameni!
  31. 31. Prioritatea nr. 2: Facilitarea accesului pe piaţa muncii pentru grupurile expuse lariscul excluderii sociale: diverse categorii de șomeri, tineri, femei, minorităţi etnicecu concentrare pe persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități, persoane fărănivelul minim obligatoriu de educaţie, persoane peste 45 de ani, persoaneinstituționalizate (din detenție, din centre de plasament, din școli speciale ) (LD 19) A.1.1 Crearea şi dezvoltarea pentru comunitate a unor 1. Identificarea servicii de informare, orientare şi consiliere adaptateAsigurarea modalităţilor de nevoilor grupurilor vulnerabile. accesului combatere a A.1.2 Identificarea şi promovarea de programe pentru pe piața discriminarii şi grupurile vulnerabile, urmărind egalitatea de şanse pe muncii a promovarea piaţa muncii, acumularea de cunoştinţe, calificări şi altemembrilor măsurilor de resurse necesare. Promovarea îmbătrânirii active.grupurilor integrare pe piaţa A.1.3 Promovarea unor campanii de informare şivulnerabile muncii a grupurilor conştientizare privind modalităţi de combatere a vulnerabile discriminării şi excluderii sociale. FONDUL SOCIAL EUROPEAN Investeşte î n OAMENI Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeș te în oameni!
  32. 32. A.2.1. Dezvoltarea şi promovarea de parteneriate între furnizori de servicii sociale publice şi private urmărind promovarea de programe de integrare pe piaţa muncii a persoanelor dezavantajate. 2. Îmbunătăţirea şi A.2.2 Dezvoltarea unui sistem de identificare şi extinderea serviciilor monitorizare a grupurilor expuse la riscul de sociale destinate marginalizare / excludere socială şi de adaptare a reducerii marginalizării serviciilor destinate promovării incluziunii sociale. şi excluziunii sociale A.2.3 Identificarea de modalităţi de sustinere a unor activităţi la nivelul comunităţii urmărind promovarea culturii şi a tradiţiilor în cadrul comunităţilor. A.2.4 Dezvoltarea unui sistem de asistenţă socială pentru copiii cu părinţi plecaţi în străinătate, pentru prevenirea abandonului şcolar. FONDUL SOCIAL EUROPEAN Investeşte î n OAMENIProiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeș te în oameni!
  33. 33. 3. Elaborarea şi implementarea unor noi A.3.1. Identificarea şi promovarea unor pachete instrumente şi soluţii de de programe adaptate promovării ocupării, în promovare a ocupării şi conformitate cu nevoile grupurilor expuse la risc. formării profesionale A.3.2. Extinderea accesului la formarea continuă adaptate diverselor pentru grupurile vulnerabile în vederea creşterii nevoi identificate în motivării de participare a acestora pe piaţa rândul şomerilor de muncii. lungă durată, a tinerilor A.3.3. Implementarea de programe şi furnizarea şi a altor grupuri de servicii de sprijin în iniţierea şi dezvoltarea de dezavantajate pe piaţa activităţi antreprenoriale. muncii FONDUL SOCIAL EUROPEAN Investeşte î n OAMENIProiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeș te în oameni!
  34. 34. A.4.1. Identificarea nevoilor şi dezvoltarea de programe 4. Dezvoltarea pentru dezvoltarea/îmbunătăţirea competenţelor în capacităţii de furnizarea de servicii de ocupare adaptate nevoilor de furnizare motivare a grupurilor dezavantajate în a deveni activi pe servicii de piaţa muncii. ocupare şi de A.4.2. Identificarea de abordări inovative în programe asistenţă privind promovarea ocupării grupurilor dezavantajate şi personalizată asigurarea de suport în implementarea acestora. FONDUL SOCIAL EUROPEAN Investeşte î n OAMENIProiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeș te în oameni!
  35. 35. A.5.1. Identificarea de nevoi şi dezvoltarea de programe integrate care să asigure creşterea participării în educaţie şi prevenirea abandonului şcolar. 5. Dezvoltarea A.5.2. Dezvoltarea reţelei de furnizori publici şi privaţi de de programe servicii de orientare şi consiliere în cadrul sistemului de de tip „a doua formare profesională continuă. şansă” A.5.4. Stimularea participării la programele de tip “a doua şansă” prin realizarea unor campanii de informare şi mediatizare. FONDUL SOCIAL EUROPEAN Investeşte î n OAMENIProiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeș te în oameni!
  36. 36. Prioritatea nr. 3: Dezvoltarea investiţiilor în capitalul uman prinintermediul educaţiei şi al calificărilor actualizate (LD 23; 24) A.1.1 Fundamentarea realistă a ofertei educaţionale; A.1.2 Crearea unui Observator Regional / portal cu baze de 1. date complexe: oferte de formare pe calificări, absolvenţi pe Crearea Adaptarea calificările obţinute, şomerii care ies din sistemul de plată etc. unor ofertei de A.1.3 Adaptarea continuă a cadrului naţional al calificărilor la mecanis- formare dinamica pieţei muncii regionale, naţionale şi europene. me deprofesională A.1.4 Crearea mecanismelor de monitorizare a inserţiei şi a corelare a iniţială la evoluţiei profesionale a absolvenţilor (”tracer studies”). ofertei denevoile pieţei A.1.5 Crearea unor sisteme şi instrumente de monitorizare a formare muncii. evoluţiei ratei de tranziţie. cu piaţa A.1.6 Multiplicarea şi dotarea centrelor de informare şi muncii consiliere a elevilor şi părinţilor pentru orientare şcolară şi profesională (OSP). FONDUL SOCIAL EUROPEAN Investeşte î n OAMENI Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeș te în oameni!
  37. 37. A.2.1 Realizarea parteneriatelor la nivelul fiecărei unităţi 2. Activarea şcolare. parteneriatului cu A.2.2 Crearea unui sistem de monitorizare şi evaluare a agenţii economici calităţii parteneriatelor. şi cu organizaţii A.2.3 Organizarea şi monitorizarea stagiilor de practică non- pentru elevi/studenţi în întreprinderi/instituţii. guvernamentale FONDUL SOCIAL EUROPEAN Investeşte î n OAMENIProiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeș te în oameni!
  38. 38. A.1.1 Organizarea programelor de formare a cadrelor didactice care să răspundă învăţământului centrat pe competenţe şi managementului educaţional modern/performant. A.1.2 Crearea și implementarea unor modele 1. Derularea Creşterea pedagogice bazate pe interactivitate și eficiență care unor programe calităţii să se concretizeze în creșterea ratelor de școlarizare de formareeducaţiei şi și prevenirea abandonului școlar cu efect în continuă formării creșterea ocupării și diminuarea discrepanțelor pentru cadreleprofesionale existente între rezultatul educației și cerințelor pieței didactice muncii; A.1.3 Realizarea unei baze de date la nivel regional cu ofertele de formare adresate cadrelor didactice şi organizarea unei campanii de informare în acest sens. FONDUL SOCIAL EUROPEAN Investeşte î n OAMENIProiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeș te în oameni!
  39. 39. A.2.1 Elaborarea / operaţionalizarea unor standarde de calitate în proiectarea 2. Crearea/ reconfigurarea planurilor de învăţământ, a fişelor Departamentelor de Asigurare disciplinelor, a programelor şcolare. a Calităţii în învăţământ A.2.2 Monitorizarea asigurării calitaţii şi eficienţei sistemului educaţional. 3. Crearea şi eficientizarea A.3.1 Adaptarea curriculum-ului la formarea mecanismelor de dezvoltare a competenţelor. învăţământului şi formării A.3.2 Recunoaşterea şi validarea educării şi a centrate pe competenţe formării nonformale şi informale. A.4.1 Dotarea şcolilor cu echipamente IT şi cu 4. Modernizarea infrastructurii softuri/programe de specialitate, necesare unităţilor şcolare în vederea desfăşurării activităţilor de formare a asigurării calităţii în formare competenţelor relevante pe piaţa muncii. FONDUL SOCIAL EUROPEAN Investeşte î n OAMENIProiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeș te în oameni!
  40. 40. A.1.1 Creşterea numărului unităţilor şcolare autorizate/acreditate ca furnizori de formare profesională 1. Crearea continuă a adulţilor.Dezvoltarea mecanismelor A.1.2 Crearea unei baze de date online cu furnizorii şi formării de facilitare şi ofertele de formare continuă din regiunecontinue şi diversificare a (corelarea/completarea bazelor de date existente CNFPpromovarea accesului la şi CNFPA).învăţării pe formarea A.1.3 Formarea specialiştilor în educaţia adulţilor şi tot continuă şi formarea formatorilor pentru domeniile identificate în parcursul adaptarea la formarea continuă. vieţii. cerinţele pieţei A.1.4 Crearea unor mecanisme de învăţare flexibile şi muncii sporirea posibilităţilor de mobilitate pentru elevi, studenţi şi formatori. FONDUL SOCIAL EUROPEAN Investeşte î n OAMENI Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeș te în oameni!
  41. 41. A.1.1 Realizarea unor studii de caz cu privire la fenomenul abandonului şcolar. A.1.2 Formularea unor strategii de intervenţie focalizată (pe zone, localităţi, grupuri defavorizate). Facilitarea A.1.3 Derularea unor programe de educaţie 1. Reducerea accesului la alternativă. abandonului educaţie şi A.1.4 Identificarea resurselor de dezvoltare/reabilitare şcolar şi a ratei asigurarea a zonelor defavorizate. de părăsire egalităţii de A.1.5 Creşterea calităţii activităţilor de consiliere copil timpurie aşanse (educaţie – părinte, inclusiv a celor de etnie rromă, realizate de şcolii. inclusivă). către şcoală cu susţinerea cabinetelor de specialitate. A.1.6 Creşterea numărului de posturi de mediatori şcolari şi psihologi, dotarea cabinetelor de psihologie şi mediere şcolară. FONDUL SOCIAL EUROPEAN Investeşte î n OAMENI Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeș te în oameni!
  42. 42. A.2.1 Realizarea de campanii de informare şi promovare a calificărilor specifice zonei rurale în vederea diminuării fenomenului migraţiei a forţei de muncă. 2.Creşterea A.2.2 Crearea unei oferte de formare profesională adecvate mediului ponderii rural. populaţiei A.2.3 Organizarea de programe de formare a cadrelor didactice din cu grad mediul rural. ridicat de A.2.4 Oferirea de burse şi sprijin elevilor proveniţi din medii pregătire/ dezavantajate socio-economic, cu precădere persoanelor calificare din dezavantajate social şi din mediul rural, inclusiv a celor de etnie romă. mediul A.2.5 Identificarea comunităţilor care au nevoie de reabilitarea şi urban şi modernizarea spaţiilor şcolare din mediul rural, dotarea lor cu rural. echipamentele necesare. A.2.6 Realizarea unor studii locale/zonale periodice privind potenţialul şi problemele specifice comunităţii (actualizare PLAO; PLAI etc.). FONDUL SOCIAL EUROPEAN Investeşte î n OAMENIProiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeș te în oameni!
  43. 43. Prioritatea nr. 4: Dezvoltarea parteneriatelor şi participareaactivă a partenerilor sociali (LD20; 21) 1. Implicarea Creșterea participării partenerilor A.1.1 Sprijinirea iniţiativelor transnaţionale şi partenerilor sociali in parteneriatelor la nivel european pe piaţa muncii. sociali la atragerea deperfecționarea investitii si A.1.2 Realizarea de campanii de informare, educației și surse de stimulare şi promovare a iniţiativei private, formării finantare promovate de partenerii sociali. profesionale externe FONDUL SOCIAL EUROPEAN Investeşte î n OAMENI Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeș te în oameni!
  44. 44. A.2.1 Îmbunătăţirea tranziţiei de la şcoală pe piaţa muncii, implicarea curriculumului în dezvoltarea locală. A.2.2 Asigurarea locurilor de practică în mediul de lucru 2. Implicarea pentru procesul de educaţie şi formare profesională. parteneriatelor A.2.3 Participarea la dezvoltarea şi implementarea de în educaţie şi planuri şi programe de dezvoltare a resurselor umane. formare A.2.4 Creşterea implicării partenerilor la activităţi de profesională analiză şi prognoză privind necesarul de ocupare şi formare. A.2.5 Dezvoltarea şi implementarea de programe de consiliere cu sprijinul partenerilor sociali. FONDUL SOCIAL EUROPEAN Investeşte î n OAMENIProiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeș te în oameni!
  45. 45. A.3.1 Realizarea unor iniţiative şi programe comunitare, 3. Dezvoltarea având ca scop îmbogăţirea dialogului social şi contribuţia la de reţele de promovarea incluziunii sociale. incluziune A.3.2 Promovarea de programe în parteneriat cu actorii socială prin sociali urmărind creşterea capacităţii de expertiză şi a intemediul implicării partenerilor sociali în activităţi privind combaterea tuturor factorilor excluderii sociale. implicaţi A.3.2 Dezvoltarea structurilor economiei sociale ca instrumente ale incluziunii. FONDUL SOCIAL EUROPEAN Investeşte î n OAMENIProiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeș te în oameni!
  46. 46. Prioritatea nr. 5 Modernizarea şi întărirea serviciului public deocupare (LD 19; 21) A.1.1 Dezvoltarea bazelor de date privind serviciile furnizate, locuri de muncă vacante şi angajatori. A.1.2 Dezvoltarea serviciilor de asistenţă adaptate şi a unei abordări personalizate a şomerilor. 1. CreştereaDezvoltarea A.1.3 Promovarea parteneriatelor cu serviciile publice de capacităţiiserviciului ocupare a Statelor Membre UE pentru a identifica şi aplica instituţionale public de bunele practici în domeniu. în domeniul ocupare A.1.4 Analize, studii şi previziuni privind piaţa muncii. pieţei muncii A.1.5 Dezvoltarea şi implementarea unor instrumente adecvate de monitorizare şi evaluare a impactului real a măsurilor active pe piaţa forţei de muncă. A.1.6 Instruirea personalului A.J.O.F.M . FONDUL SOCIAL EUROPEAN Investeşte î n OAMENI Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeș te în oameni!
  47. 47. 2. Asigurarea A.2.1 Dezvoltarea sistemelor de management al transparenţei informaţiilor pentru asigurarea transparenţei. informaţiilor pe piaţa muncii. A2.2 Diseminarea informaţiei prin publicaţii electronice. FONDUL SOCIAL EUROPEAN Investeşte î n OAMENIProiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeș te în oameni!
  48. 48. Prioritatea nr. 6 Dezvoltarea capitalului uman din mediulrural(LD 17,19, 23) A.1.1 Facilitarea accesului la formare al șomerilor dinStimularea mediul rural prin organizarea de cursuri de calificare îndezvoltării 1. Diminuarea domeniul agriculturii, zootehniei, agroturismului. de deficitului de A.1.2 Organizarea de cursuri pentru formarea de activități competenţe al competențe antreprenoriale. antrepre- persoanelor A.1.3 Facilitarea accesului la programe de tipul ,,a doua noriale în din mediul șansă” pentru tineri și alte grupuri dezavantajate din mediul rural. mediul rural care și-au întrerupt studiile sau nu dețin o rural calificare. FONDUL SOCIAL EUROPEAN Investeşte î n OAMENI Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeș te în oameni!
  49. 49. 2. Stimularea A.2.1 Dezvoltarea de programe și parteneriate pentru dezvoltării de atragerea de fonduri în scopul creșterii ocupării în activităţi mediul rural. antreprenoriale în scopul valorificării A.2.2 Acordarea consultanței pentru înființarea de potenţialului local structuri asociative în mediul rural. şi regional, menţinerii A.2.3 Organizarea de expoziții și târguri pentru tradiţiilor locale și prezentarea şi promovarea produselor tradiționale. cresterii ocupării FONDUL SOCIAL EUROPEAN Investeşte î n OAMENIProiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeș te în oameni!
  50. 50. Capitolul 6 MONITORIZARE ȘI EVALUAREPeriodicitatea monitorizării şi actualizării PRAO:c)Pactul Regional de Ocupare și Incluziune Socială (PROIS) areresponsabilitatea de a aproba un PRAO cu o durata de trei ani.b) PROIS are responsabilitatea de a aproba anual Planul de Implementare al PRAO.c) PROIS primește de la STP rapoarte anuale cu privire la implementarea PRAO. FONDUL SOCIAL EUROPEAN Investeşte î n OAMENIProiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeș te în oameni!
  51. 51. Procedura de monitorizare a priorităţilor / măsurilor / acţiunilor PRAOConform principiilor de Asigurare a Calităţii, procedura de monitorizare a PRAO ar trebuisă aibă următoarele etape:1. SCOPAceasta procedură stabileşte mijloacele de monitorizare şi evaluare a acţiunilor şimăsurilor din cadrul PRAO, în vederea evaluării:• Eficacităţii sistemului de gestionare al PRAO;• Conformitatea acestuia cu priorităţile de ocupare generale şi regionale.2. DOMENIUProcedura trebuie pusă în aplicare în cazul tuturor priorităţilor, măsurilor şi acţiunilordin cadrul PRAO.3. OBIECTIVUL PROCESULUIMonitorizarea şi, dacă este necesară, cuantificarea mijloacelor de realizare a PRAO.4. RESPONSABILITĂŢI CU PRIVIRE LA MONITORIZARESecretariatul Tehnic Permanent Centru este responsabil cu privire la evidențaîndeplinirii planului de implementare a PRAO.5. DESCRIEREA PROCESULUI FONDUL SOCIAL EUROPEAN Investeşte î n OAMENI Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeș te în oameni!
  52. 52. CONCLUZII• Importanţa colaborării între instituţiile şi entităţile implicate pe piaţa muncii.• Necesitatea realizării de parteneriate durabile, care să conducă la o mai bună accesare a fondurilor europene. În acest context, PRAO este un document indispensabil.• Necesitatea existenței unei structuri care să asigure funcționarea Pactului. FONDUL SOCIAL EUROPEAN Investeşte î n OAMENI Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeș te în oameni!
  53. 53. Vă mulţumim! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Investeşte î n OAMENIProiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeș te în oameni!

  ×