Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
{
BENGKEL SISC+ DAN SIPARTNER+
HOTEL TOWER REGENCY,
IPOH,
PERAK
28 – 30 MEI 2014
G=6,7
SISC+ School Improvement Specialist Coach iaitu
Pembimbing Pakar Peningkatan Sekolah.
SIPartner+ School Improvement ...
Inisiatif kedua ialah peluasan program bimbingan guru, iaitu
Pembimbing Pakar Peningkatan Sekolah (School Improvement
Spec...
Transformasi pendidikan akan dilaksanakan dalam
tempoh 13 tahun
PECUTAN
PENINGKATAN
SEKOLAH
Meningkatkan proses penambah b...
Merapatkan jurang
Sekolah
berprestasi
rendah
Menyediakan sokongan
bimbingan tambahan kepada
sekolah berprestasi rendah.
Co...
Memperkasa kepimpinan tempatan
Menyediakan bimbingan untuk guru dan pengetua/guru
besar melalui program bimbingan guru iai...
Kementerian akan menempatkan pembimbing guru dan
pengetua/guru besar (SISC+ dan SIPartners+) di sekolah
dalam Band 5, 6 da...
Melaksana Program Transformasi Daerah
dengan tumpuan kepada sekolah berprestasi
rendah termasuk murid berkeperluan khusus
...
Gelombang 1 (2013 - 2015) : Menetapkan semula
peranan dan mengukuhkan JPN dan PPD
Menempatkan SISC+ dan SIPartners+ sepenu...
Pada penghujung Gelombang 1, Kementerian akan mengkaji
semula keberkesanan program SISC+. Hasil kajian semula ini,
Kemente...
352 SISC+ dan 71 SiPartner+ diperkenalkan di Kedah
dan Sabah untuk membantu guru dan pengetua/guru
besar di sekolah Band 5...
8-13
Meningkatkan standard pengajaran dengan
membimbing guru di sekolah secara khusus,
terutamanya bagi mata pelajaran teras Ba...
Mempergiat sistem sokongan untuk guru bagi
meningkatkan penyampaian kurikulum
Pengenalan SISC+ bagi menggantikan jurulatih...
Mengukuhkan kemahiran dan
kebolehan guru
Bagi tujuan pembangunan profesional, Kementerian akan
menjalankan beberapa usaha....
Pembelajaran Murid
Memperhebat sokongan guru bagi memastikan
kurikulum bertulis diterjemahkan dengan betul
dalam pengajara...
Apakah amalan yang benar-benar membawa
perubahan kepada keberhasilan murid?
Apakah amalan yang dilakukan oleh sekolah yang...
Bilangan SISC+ yang akan ditambah (hampir 2,500 orang
menjelang 2015) dan tumpuan mereka dalam membimbing
guru (60% masa a...
Kementerian akan mengkaji semula dan menambah baik
laluan kerjaya pensyarah supaya lebih menarik dengan
memperkenalkan pen...
.......Perpustakaan ini juga akan menjadi alat
bantuan mengajar yang penting kepada
SISC+ semasa sesi bimbingan bersama gu...
Peranan SIPartner+
5-18
Mewujudkan program residensi pengetua/guru
besar dan mengukuhkan program pendedahan
sedia ada
Dalam program ini, peng...
Melaksanakan Pakej Kerjaya Pengetua/Guru Besar yang
baharu secara berperingkat, dengan lebih sokongan dan
kebertanggungjaw...
5-19
Memperkukuh program pembangunan
profesional
……Sebagai contoh, pengetua berprestasi tinggi berpeluang menjalani
progra...
8-7
Bagi memastikan semua pengetua/guru besar mendapat
sokongan sewajarnya, pengetua/guru besar di sekolah
Band 5, 6 dan 7...
KEMAHIRAN ASAS PENGAJARAN
MENGAJAR ADALAH
SATU SENI
KEPERLUAN ASAS…
• PENGETAHUAN
• KEMAHIRAN
• PEMBAWAAN
(Burden & Byrd, 2007)
TEACHING PHILOSOPHY
• Deliver knowledge
• Impart skills
• Provide learning opportunities
• Provide meaning making
• Develo...
KURIKULUM
KANDUNGAN KURSUS
KERANGKA KURSUS/TAJUK
OBJEKTIF/HASIL PEMBELAJARAN
AKTIVITI P&P
BAHAN & ALAT/
PERKAKASAN
PENDEKA...
Apa yang harus kita lakukan untuk
memastikan P&P berlaku dengan
berkesan????
Rujuklah pekeliling Ikhtisas yang telah dieda...
The Century of ' LESS'
It is true in the 21st Century:
Our communication - Wireless
Our telephone - Cordless
Our cooking -...
The Domains
Domain 1: Planning and Preparation
Domain 2: The Classroom Environment
Domain 3: Instruction
Domain 4: Profess...
The Framework for Teaching
Domain 1: Planning and Preparation
•Demonstrating Knowledge of Content
and Pedagogy
•Demonstrat...
KEMAHIRAN MENGAJAR HAKIKI
• Menerang
• Menyoal
• Mengurus aktiviti p&p
• Memberi maklum balas
• Menilai/mentaksir
• Memoti...
MENERANG
• Kenal audien/murid
• Tahu aras pengetahuan & kemahiran
murid
• Aras bahasa
• Memberi contoh
• Menggunakan bahan...
MENYOAL
• Tahu tujuan
• Kenal audien/murid
• Memilih jenis soalan
• Menentukan aras soalan
• Peluang/penggiliran
• Mencung...
MEMBERI MAKLUMBALAS
• Pastikan tujuan
• Kenal audien/murid
• Kesegeraan maklum balas
• Memanfaatkan maklum balas murid
• M...
PENGURUSAN AKTIVITI P&P
• Objektif/hasil pembelajaran
• Menentukan bentuk
• Menentukan jenis
• Merancang penglibatan (SCL)...
PENTAKSIRAN/PENILAIAN
• Berasaskan objektif/hasil
pembelajaran
• Menentukan tujuan
• Menentukan bentuk
• Kekerapan
• Tempo...
MEMOTIVASI
• Menimbulkan kesedaran
• Menyemai tujuan
• Kesesuaian masa
Contoh-contoh kemahiran pemikiran kreatif
 Menjana...
• Ketepatan gaya/pendekatan
• Kesesuaian ruang/peluang
• Pendekatan berhemah/menarik
• Pelbagai strategi
• Kaitan pelajara...
MENGHIBUR
• Kenal
audien/murid
• Kesesuaian
• Ketepatan
konteks
• Masa/timing
EDUTAINMENTMULTIMEDIA
P&p sebagai proses men...
KAWALAN KELAS
• Kenal murid
• Tentukan tujuan
• Teliti persekitaran
• Fahami situasi
• Pilih pendekatan
• Tentukan kaedah
...
KENAKALAN DAN KEKURANGAN MURID
SEBAGAI SUMBER HIBURAN
MENGAPA PERLU KECEWA? MARAH? SAKIT HATI?
TERCABAR?
SABAR/REFLEKSI
GU...
Bagaimanakah kita boleh mengatasi masalah ini?
Bagaimana pula dengan masalah ini?
Cuba lihat
permukaan meja
dalam makmal sains,
KHB….
Permukaan meja murid….
CIRI-CIRI ORANG KREATIF
Mahukan keadaan supaya lebih baik
Peka - terbuka terhadap pelbagai perkara
Minat - menggali lebih ...
Contoh-contoh kemahiran pemikiran kreatif
 Menjana idea (sumbangsaran)
 Mencipta analogi
 Mencipta metafora
• Pendekata...
Kelemahan yg sering
ditemui oleh JNJK
Sebagai guru berkesan atau cemerlang adalah penting untuk
mempelbagaikan pendekatan dan teknik pengajaran yang sesuai
deng...
KOMUNIKASI BERKESAN
Menerangkan (Explaining)
Bersoal jawab (Questioning)
Merancang soalan
Bertanya soalan
Menerima jawapan...
Penyelidik bidang pendidikan percaya bahawa pengajaran guru yang
berkesan merupakan nadi dan aspek utama kepada pengurusan...
BAD TEACHER COMPLAINS
GOOD TEACHER EXPLAINS
BETTER TEACHER DEMONSTRATES
BEST TEACHER MOTIVATES
GREAT TEACHER INSPIRES
EXCE...
“whole-class interactive
teaching”
“traditional whole-class
teaching”
Guru sebagai pembimbing Guru menjadi fokus utama
Mur...
TROUBLE-SHOOTING
• Pengetua/Guru Besar hendaklah bertindak
sebagai trouble-shooter yang sedia untuk
menyelesaikan sebarang...
Oleh yang demikian:
• Untuk mengatasi dan menangani setiap key situation
yang dinyatakan itu memerlukan kemahiran dan taha...
PEMANTAUAN
1.Pra-pemantauan
2.Pemantauan
3.Analisis
4.Pasca-pemantauan
SIPartner+
• Sebelum pemantauan dilakukan pengetua atau guru besar
akan mengadakan perbincanagn dengan guru untuk
melihat aspek-aspek...
• Proses pemantauan dilakukan dibilik darjah; pengetua biasanya akan
duduk disuatu sudut bilik darjah.
• Kaedah, teknik da...
• Proses ini dilakukan oleh pengetua dan guru besar yang
akan membuat refleksi dan merangka kesimpulan daripada
proses pen...
• Pengetua dan guru bertemu bagi membincangkan analisis
yang telah dibuat dan memberi cadangan penambahbaikan
yang perlu d...
. CIRI-CIRI GURU IDAMAN
• Jadikan pelajar sebagai fokus, bukan anda
sebagai fokus.
• Kaji potensi pelajar.
• Wujudkan suas...
The most selfish one-letter
word
“I”
Avoid it (Surah Al Kahf 18:34)
The most satisfying two-letter
word
“WE”
Use it (Surah...
TERIMA KASIH
TAMAT
PPPM dan SISC
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

PPPM dan SISC

4,441 views

Published on

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dan Peranan SISC+. I do not own this.

Published in: Education
 • Be the first to comment

PPPM dan SISC

 1. 1. { BENGKEL SISC+ DAN SIPARTNER+ HOTEL TOWER REGENCY, IPOH, PERAK 28 – 30 MEI 2014
 2. 2. G=6,7 SISC+ School Improvement Specialist Coach iaitu Pembimbing Pakar Peningkatan Sekolah. SIPartner+ School Improvement Partner iaitu Rakan Peningkatan Sekolah. Terma untuk pembimbing pengetua/guru besar
 3. 3. Inisiatif kedua ialah peluasan program bimbingan guru, iaitu Pembimbing Pakar Peningkatan Sekolah (School Improvement Specialist Coach – SISC+) yang pertama kali diperkenalkan di bawah Program Transformasi Kerajaan (GTP) 1.0. Tiga perubahan khusus akan dibuat. Pertama, SISC+ akan dijadikan jawatan sepenuh masa bagi membolehkan mereka membimbing lebih banyak guru dengan lebih kerap. Kedua, SISC+ bertanggungjawab memberikan bimbingan mengikut ketiga-tiga dimensi yang saling berkait, iaitu kurikulum, pentaksiran, dan pedagogi. Ketiga, SISC+ akan memfokus pada bimbingan berasaskan sekolah untuk guru di sekolah band rendah (Band 5, 6 dan 7). Peranan SISC+ yang baharu akan dilaksanakan sebagai sebahagian daripada Program Transformasi PPD yang lebih luas seperti yang telah dibincangkan dalam Bab 4. Menekankan pembangunan profesional berterusan 5-11
 4. 4. Transformasi pendidikan akan dilaksanakan dalam tempoh 13 tahun PECUTAN PENINGKATAN SEKOLAH Meningkatkan proses penambah baikan sekolah bermula dengan sekolah berprestasi rendah ▪ Menyusun semula peranan JPN dan PPD dengan memberikan lebih keluwesan operasi dari segi bajet dan pembangunan sumber manusia ▪ Intervensi yang dirangka khusus berdasarkan isu yang dikenal pasti dilaksanakan ▪ Matlamat sistem yang sama diperturunkan daripada peringkat pusat ke JPN, PPD dan sekolah • SISC+ untuk guru BM, BI, Matematik dan Sains • SIPartners+ diperkenalkan kepada sekolah Band 5, 6 dan 7
 5. 5. Merapatkan jurang Sekolah berprestasi rendah Menyediakan sokongan bimbingan tambahan kepada sekolah berprestasi rendah. Contoh: SISC+, SIPartner+
 6. 6. Memperkasa kepimpinan tempatan Menyediakan bimbingan untuk guru dan pengetua/guru besar melalui program bimbingan guru iaitu Pembimbing Pakar Peningkatan Sekolah (SISC+) dan program bimbingan pengetua/guru besar iaitu Rakan Peningkatan Sekolah (SIPartner+); 4-25
 7. 7. Kementerian akan menempatkan pembimbing guru dan pengetua/guru besar (SISC+ dan SIPartners+) di sekolah dalam Band 5, 6 dan 7, yang kebanyakannya adalah sekolah luar bandar. Kementerian juga sedang mengkaji kaedah bagi menggalakkan lebih ramai guru dan pengetua/guru besar berprestasi tinggi berkhidmat di sekolah luar bandar. 4-26 Meningkatkan kualiti guru dan pemimpin sekolah:
 8. 8. Melaksana Program Transformasi Daerah dengan tumpuan kepada sekolah berprestasi rendah termasuk murid berkeperluan khusus untuk memacu prestasi sekolah Gelombang 1 (2013-2015) Mengubah sistem dengan menyokong guru dan memberikan tumpuan kepada kemahiran utama E-28
 9. 9. Gelombang 1 (2013 - 2015) : Menetapkan semula peranan dan mengukuhkan JPN dan PPD Menempatkan SISC+ dan SIPartners+ sepenuh masa Tindakan lain yang perlu diusahakan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan ini ialah pemilihan dan penempatan pembimbing guru (SISC+) dan pembimbing pengetua/guru besar (SIPartners+) sepenuh masa di peringkat PPD. Dengan mewujudkan jawatan sepenuh masa di PPD, pembimbing akan dapat memberikan tumpuan penuh kepada tugas sebagai mentor dan membina hubungan yang kukuh dengan guru dan pengetua/guru besar. Jenis sokongan yang diberikan oleh SISC+ dan SIPartners+ akan disesuaikan mengikut tahap prestasi sekolah tersebut. 6-8
 10. 10. Pada penghujung Gelombang 1, Kementerian akan mengkaji semula keberkesanan program SISC+. Hasil kajian semula ini, Kementerian akan mengkaji keperluan melaksanakan program ini untuk guru dan pengetua/guru besar lain dalam Gelombang 2. SISC+ dan SIPartner+ akan dilantik daripada pelbagai jawatan sedia ada seperti Guru Cemerlang, Pengetua Cemerlang, pensyarah IAB dan IPG, FasiLINUS serta pegawai JPN dan PPD sedia ada. Pada awal 2013, lebih 350 SISC+ (dengan tumpuan awal kepada Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, dan Matematik), dan SIPartners+ dijangka dapat ditempatkan bagi membantu kajian rintis Program Transformasi Daerah di Kedah dan Sabah. Menjelang 2015, hampir 2,500 SISC+ dan SIPartners+ dijangka akan ditempatkan di semua daerah seluruh negara.
 11. 11. 352 SISC+ dan 71 SiPartner+ diperkenalkan di Kedah dan Sabah untuk membantu guru dan pengetua/guru besar di sekolah Band 5, 6 dan 7 melalui latihan khusus setempat Dis 2012 E-29
 12. 12. 8-13
 13. 13. Meningkatkan standard pengajaran dengan membimbing guru di sekolah secara khusus, terutamanya bagi mata pelajaran teras Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains: Kementerian juga akan melaksanakan SISC+ bagi mata pelajaran Sains. Pensyarah IPG akan membantu program SISC+. 8-6
 14. 14. Mempergiat sistem sokongan untuk guru bagi meningkatkan penyampaian kurikulum Pengenalan SISC+ bagi menggantikan jurulatih sedia ada akan mengurangkan lapisan ini kepada tiga, sekali gus mengurangkan kemungkinan berlakunya kecairan. SISC+ ini akan berhubung terus dengan guru, BPK, dan LP. Proses ini membolehkan kurikulum bertulis diterjemahkan secara langsung dan lebih tepat dalam kurikulum yang diajar. 4-5 Peranan SISC+
 15. 15. Mengukuhkan kemahiran dan kebolehan guru Bagi tujuan pembangunan profesional, Kementerian akan menjalankan beberapa usaha. Pada 2013, Kementerian akan melantik Pembimbing Pakar Peningkatan Sekolah (SISC+) untuk Matematik dan mengenalpasti langkah yang boleh diambil untuk melantik SISC+ untuk Sains pada penghujung 2014. 4-9 Peranan SISC+
 16. 16. Pembelajaran Murid Memperhebat sokongan guru bagi memastikan kurikulum bertulis diterjemahkan dengan betul dalam pengajaran di dalam bilik darjah melalui bahan pengajaran yang lebih baik dan peluasan peranan Pembimbing Pakar Peningkatan Sekolah (SISC+) Peranan SISC+
 17. 17. Apakah amalan yang benar-benar membawa perubahan kepada keberhasilan murid? Apakah amalan yang dilakukan oleh sekolah yang meningkat dengan cepat atau sekolah berprestasi baik yang membawa perubahan? 1.Melindungi dan memanjangkan masa pengajaran dan pembelajaran: 2. Memperhebat sokongan kepada guru: 3. Menyesuaikan sokongan dengan keperluan murid: 4. Menggunakan data secara giat: 5. Mempergiat pelibatan ibu bapa, komuniti dan murid: 4-27 Peranan SISC+
 18. 18. Bilangan SISC+ yang akan ditambah (hampir 2,500 orang menjelang 2015) dan tumpuan mereka dalam membimbing guru (60% masa akan ditumpukan untuk aktiviti tersebut) akan menyediakan guru dengan liputan ‘in situ’ yang lebih tepat dan luas berbanding sebelumnya. Hasilnya, guru akan dapat memberikan tumpuan kepada aktiviti pengajaran kerana tidak perlu meninggalkan sekolah untuk berkursus. Latihan akan dirangka mengikut keperluan guru memandangkan SISC+ berpeluang mencerap guru di dalam bilik darjah dan memberikan maklum balas serta-merta. Sesi bimbingan ini berfokuskan penguasaan kemahiran pedagogi utama seperti mengembangkan kemahiran berfikir aras tinggi, mengajar murid berbeza tahap kebolehan, dan mentaksir murid secara berkesan. Mempergiat sistem sokongan untuk guru bagi meningkatkan penyampaian kurikulum
 19. 19. Kementerian akan mengkaji semula dan menambah baik laluan kerjaya pensyarah supaya lebih menarik dengan memperkenalkan peningkatan kerjaya yang lebih pantas untuk mereka yang berprestasi tinggi, seperti menawarkan insentif kewangan serta biasiswa bagi melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Pensyarah IPG juga bertanggungjawab memberi latihan dan bimbingan dalam perkhidmatan untuk guru seperti melalui program SISC+. Sekolah akan memperoleh manfaat daripada peningkatan bimbingan di sekolah sementara pensyarah IPG dapat sentiasa mengikuti perkembangan persekitaran sekolah. Merombak IPG dan latihan guru 5-5
 20. 20. .......Perpustakaan ini juga akan menjadi alat bantuan mengajar yang penting kepada SISC+ semasa sesi bimbingan bersama guru. Perpustakaan Video e-Guru 5-12Selain itu tugas SISC+ juga….
 21. 21. Peranan SIPartner+
 22. 22. 5-18 Mewujudkan program residensi pengetua/guru besar dan mengukuhkan program pendedahan sedia ada Dalam program ini, pengetua menerima bimbingan dan pementoran secara langsung selama tujuh hari atau 42 jam daripada pengetua berpengalaman atau Rakan Peningkatan Sekolah (SIPartner+). PERANAN SIPartner+
 23. 23. Melaksanakan Pakej Kerjaya Pengetua/Guru Besar yang baharu secara berperingkat, dengan lebih sokongan dan kebertanggungjawaban yang tinggi bagi meningkatkan keberhasilan murid. E-20 PERANAN SIPartner+ Seperti halnya guru, pengetua/guru besar juga akan menerima lebih sokongan bagi membantu mereka mencapai potensi penuh, seterusnya memikul tanggungjawab yang lebih besar dalam memastikan keberhasilan murid yang lebih tinggi. Mereka juga akan mengikuti suatu tempoh bimbingan dan pementoran daripada pengetua/guru besar berpengalaman atau Rakan Peningkatan Sekolah (SIPartner+) daerah sebaik sahaja mereka memulakan tugas baharu sebagai pengetua/guru besar secara rasmi.
 24. 24. 5-19 Memperkukuh program pembangunan profesional ……Sebagai contoh, pengetua berprestasi tinggi berpeluang menjalani program sandaran jangka pendek di bawah pengurus kanan di agensi kerajaan lain atau syarikat swasta. Sebaliknya, pengetua/guru besar berprestasi rendah akan mendapat manfaat daripada bimbingan langsung yang intensif daripada SIPartner+. …. PERANAN SIPartner+
 25. 25. 8-7 Bagi memastikan semua pengetua/guru besar mendapat sokongan sewajarnya, pengetua/guru besar di sekolah Band 5, 6 dan 7 akan mendapat bimbingan daripada Rakan Peningkatan Sekolah (SIPartner+) untuk membantu mereka meningkatkan prestasi sekolah masing-masing. Menyediakan pembimbing pengetua/guru besar yang berdedikasi untuk sekolah Band 5, 6 dan 7 dan mengukuhkan kriteria pemilihan pemimpin sekolah bagi meningkatkan kualiti kepimpinan sekolah: PERANAN SIPartner+
 26. 26. KEMAHIRAN ASAS PENGAJARAN
 27. 27. MENGAJAR ADALAH SATU SENI KEPERLUAN ASAS… • PENGETAHUAN • KEMAHIRAN • PEMBAWAAN (Burden & Byrd, 2007)
 28. 28. TEACHING PHILOSOPHY • Deliver knowledge • Impart skills • Provide learning opportunities • Provide meaning making • Develop quality human capital/resource
 29. 29. KURIKULUM KANDUNGAN KURSUS KERANGKA KURSUS/TAJUK OBJEKTIF/HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI P&P BAHAN & ALAT/ PERKAKASAN PENDEKATAN, KAEDAH, TEKNIK/ STRATEGI PENGAYAAN PEMULIHAN THE TEACHING PROCESS PENTAKSIRAN
 30. 30. Apa yang harus kita lakukan untuk memastikan P&P berlaku dengan berkesan???? Rujuklah pekeliling Ikhtisas yang telah diedarkan oleh KPM
 31. 31. The Century of ' LESS' It is true in the 21st Century: Our communication - Wireless Our telephone - Cordless Our cooking - Fireless Our youth - Jobless Our ladies - Topless Our food - Tasteless Our labor - Effortless Our conduct - Worthless Our relationships - Loveless Our attitude - Careless Our feelings - Heartless Our politics - Shameless Our education - Valueless Our follies - Countless Our arguments - Baseless Our job - Thankless Our Salary - Less and less
 32. 32. The Domains Domain 1: Planning and Preparation Domain 2: The Classroom Environment Domain 3: Instruction Domain 4: Professional Responsibilities
 33. 33. The Framework for Teaching Domain 1: Planning and Preparation •Demonstrating Knowledge of Content and Pedagogy •Demonstrating Knowledge of Students •Selecting Instructional Goals •Demonstrating Knowledge of Resources •Designing Coherent Instruction •Assessing Student Learning Domain 2: The Classroom Environment •Creating an Environment of Respect and Rapport •Establishing a Culture for Learning •Managing Classroom Procedures •Managing Student Behavior •Organizing Physical Space Domain 3: Instruction •Communicating Clearly and Accurately •Using Questioning and Discussion Techniques •Engaging Students in Learning •Providing Feedback to Students •Demonstrating Flexibility and Responsiveness Domain 4: Professional Responsibilities •Reflecting on Teaching •Maintaining Accurate Records •Communicating with Families •Contributing to the School and District •Growing and Developing Professionally •Showing Professionalism
 34. 34. KEMAHIRAN MENGAJAR HAKIKI • Menerang • Menyoal • Mengurus aktiviti p&p • Memberi maklum balas • Menilai/mentaksir • Memotivasi • Menghibur • Mengawal Do you Teach……
 35. 35. MENERANG • Kenal audien/murid • Tahu aras pengetahuan & kemahiran murid • Aras bahasa • Memberi contoh • Menggunakan bahan/alat • Menggunakan analogi • Menggunakan metafora
 36. 36. MENYOAL • Tahu tujuan • Kenal audien/murid • Memilih jenis soalan • Menentukan aras soalan • Peluang/penggiliran • Mencungkil • Memberi maklum balas
 37. 37. MEMBERI MAKLUMBALAS • Pastikan tujuan • Kenal audien/murid • Kesegeraan maklum balas • Memanfaatkan maklum balas murid • Menentukan ketepatan • Tangani makna personal
 38. 38. PENGURUSAN AKTIVITI P&P • Objektif/hasil pembelajaran • Menentukan bentuk • Menentukan jenis • Merancang penglibatan (SCL) • Pengintegrasian teknologi • Menentukan bahan/alat/instrumen • Menentukan kadar kelajuan/kelancaran • Memastikan urutan • Menentukan tempoh
 39. 39. PENTAKSIRAN/PENILAIAN • Berasaskan objektif/hasil pembelajaran • Menentukan tujuan • Menentukan bentuk • Kekerapan • Tempoh • Strategi • Pemantauan/tindakan susulan
 40. 40. MEMOTIVASI • Menimbulkan kesedaran • Menyemai tujuan • Kesesuaian masa Contoh-contoh kemahiran pemikiran kreatif  Menjana idea (sumbangsaran)  Mencipta analogi  Mencipta metafora What do student expect?
 41. 41. • Ketepatan gaya/pendekatan • Kesesuaian ruang/peluang • Pendekatan berhemah/menarik • Pelbagai strategi • Kaitan pelajaran dengan kehidupan Selain itu juga P&P seharusnya melibatkan …
 42. 42. MENGHIBUR • Kenal audien/murid • Kesesuaian • Ketepatan konteks • Masa/timing EDUTAINMENTMULTIMEDIA P&p sebagai proses menghiburkan murid Implikasi Kaedah, aktiviti, bahan, suasana bilik darjah Pembelajaran berlaku dalam keseronokan KREATIVITI DAN INOVASI P&P Hadis: orang yang mengembirakan orang lain antara sebaik-baik manusia Using Song… video clip
 43. 43. KAWALAN KELAS • Kenal murid • Tentukan tujuan • Teliti persekitaran • Fahami situasi • Pilih pendekatan • Tentukan kaedah • Pastikan strategi TONTON KLIP VIDEO INI
 44. 44. KENAKALAN DAN KEKURANGAN MURID SEBAGAI SUMBER HIBURAN MENGAPA PERLU KECEWA? MARAH? SAKIT HATI? TERCABAR? SABAR/REFLEKSI GURU TUA/BERPENGETAHUAN/BERPENGALAMAN… APAKAH TUGAS KITA?
 45. 45. Bagaimanakah kita boleh mengatasi masalah ini?
 46. 46. Bagaimana pula dengan masalah ini? Cuba lihat permukaan meja dalam makmal sains, KHB….
 47. 47. Permukaan meja murid….
 48. 48. CIRI-CIRI ORANG KREATIF Mahukan keadaan supaya lebih baik Peka - terbuka terhadap pelbagai perkara Minat - menggali lebih dalam Rasa ingin tahu tinggi Dalam apabila berfikir KONSEP INOVATIF Mengubah kepada kebaikan Kreativiti menggalakkan inovasi Anda mungkin mempunyai idea yg kreatif dan inovatif untuk mengatasi masalah dalam bilik darjah
 49. 49. Contoh-contoh kemahiran pemikiran kreatif  Menjana idea (sumbangsaran)  Mencipta analogi  Mencipta metafora • Pendekatan • Kaedah • Strategi/Teknik • Aktiviti • Bahan • Alat Bantu • Penilaian • Pembawaan PENERAPAN DALAM P&P • Menangani Kenakalan Murid • Menangani Masalah Murid • Melayani Kerenah Ibu Bapa • Pelaksanaan Kokurikulum • Pelaksanaan Aktiviti/Program DI LUAR KELAS JUGA… Guru Perlu Bijaksana Dan Rasional
 50. 50. Kelemahan yg sering ditemui oleh JNJK
 51. 51. Sebagai guru berkesan atau cemerlang adalah penting untuk mempelbagaikan pendekatan dan teknik pengajaran yang sesuai dengan kebolehan pelajar dan suasana persekitaran sekolah. Terdapat berbagai jenis kaedah yang boleh dan sering digunakan oleh guru di bilik darjah, antaranya:  Syarahan atau Pengajaran Secara Lisan  Latih Tubi  Bersoal Jawab  Perbincangan  Demonstrasi  Penyelesaian Masalah dan Inkuiri  Main Peranan dan Permainan Simulasi  Dan lain-lain…. PELBAGAI KAEDAH PENGAJARAN…
 52. 52. KOMUNIKASI BERKESAN Menerangkan (Explaining) Bersoal jawab (Questioning) Merancang soalan Bertanya soalan Menerima jawapan Pelajar bertanya soalan. Memberi pujian Mendengar (Listening)
 53. 53. Penyelidik bidang pendidikan percaya bahawa pengajaran guru yang berkesan merupakan nadi dan aspek utama kepada pengurusan kurikulum. Bagi melaksanakan pengajaran yang berkesan, guru disarankan melaksanakan enam aktiviti berikut iaitu: i) Memberi bantuan klinikal ii) Merancang pengajaran iii) Melaksanakan pengajaran iv) Pengurusan bilik darjah v) Memantau kemajuan vi) Menyayangi pelajar Pengajaran berkesan
 54. 54. BAD TEACHER COMPLAINS GOOD TEACHER EXPLAINS BETTER TEACHER DEMONSTRATES BEST TEACHER MOTIVATES GREAT TEACHER INSPIRES EXCELLENT TEACHERS LIKE YOU, CHANGE THE WORLD…!!!!!!
 55. 55. “whole-class interactive teaching” “traditional whole-class teaching” Guru sebagai pembimbing Guru menjadi fokus utama Murid digalakkan turut menggunakan papan hitam/papan tulis Hanya guru menggunakan papan hitam/papan tulis Murid berkomunikasi dgn murid dan guru Murid hanya berkomunikasi dgn guru Kesilapan dijadikan panduan pembelajaran Kesilapan perlu dielakkan Kerja rumah dibuat semasa pembelajaran dan tumpuan untuk pelajaran yg akan datang Kerja rumah dibuat selepas persekolahan dan tumpuan kpd pelajaran yg dipelajari Perbezaan whole-class teaching bentuk interaktif dan tradisional:-
 56. 56. TROUBLE-SHOOTING • Pengetua/Guru Besar hendaklah bertindak sebagai trouble-shooter yang sedia untuk menyelesaikan sebarang masalah yang timbul pada bila-bila masa terutamanya bagi memastikan kualiti pengajaran dan pembelajaran sentiasa berada pada tahap yang tinggi. • Tindakan yang segera, betul dan berhati-hati sangat diperlukan supaya masalah yang diselesaikan tidak akan menimbulkan masalah yang lain pula. SIPartner+
 57. 57. Oleh yang demikian: • Untuk mengatasi dan menangani setiap key situation yang dinyatakan itu memerlukan kemahiran dan tahap pertimbangan profesional atau professional judgement yang baik oleh pengetua dan guru besar terutama untuk mengatasi keperluan semasa. • Pengetua dan guru besar hendaklah berpandangan jauh, melihat ‘big picture’, mandapatkan maklumat yang tepat dan mengambil tindakan secara yang bijaksana bagi menghadapi setiap key situation itu. • Key situation merupakan rutin atau tugas seharian yang perlu mandapat keutamaan oleh pengetua dan guru besar. • Dengan melaksanakan perkara-perkara tersebut, membolehkan pengurusan sekolah terlaksana dengan baik dan dapat pula meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. SIPartner+
 58. 58. PEMANTAUAN 1.Pra-pemantauan 2.Pemantauan 3.Analisis 4.Pasca-pemantauan SIPartner+
 59. 59. • Sebelum pemantauan dilakukan pengetua atau guru besar akan mengadakan perbincanagn dengan guru untuk melihat aspek-aspek yang berkaitan iaitu dari segi: i. Objektif ii. Tajuk iii. Pendekatan pengajaran iv. Jangkaan outcome • Latar belakang tahap kebolehan pelajar juga turut dibincangkan supaya pemantau dapat gambaran awal. Pra - Pemantauan SIPartner+
 60. 60. • Proses pemantauan dilakukan dibilik darjah; pengetua biasanya akan duduk disuatu sudut bilik darjah. • Kaedah, teknik dan cara pengajaran guru serta pembelajaran pelajar menjadi fokus utama pemantauan. • Catatan akan dibuat semasa pemantauan, iaitu menekankan dari segi kekuatan dan kelemahan guru. • Pengetua dan guru besar hendaklah menurunkan keupayaan dan kebolehan diri mereka sesuai seperti seorang pelajar yang ada di bilik darjah berkenaan. • Apa yang perlu dilihat adalah dari segi isi pengajaran, ilmu yang disampaikan, kejelasan suara, penggunaan alat bantuan mengajar, kawalan bilik darjah, memahami apa yang disampaikan dan pelajar- pelajar mendapat pengatahuan serta kemahiran daripada pengajaran guru tersebut. Pemantauan SIPartner+
 61. 61. • Proses ini dilakukan oleh pengetua dan guru besar yang akan membuat refleksi dan merangka kesimpulan daripada proses pengajaran dan pembelajaran guru tersebut. • Catatkan segala kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri guru, teknik penyampaian, ilmu yang disampaikan, penerimaan pelajar dan jangkaan yang ingin dicapai. • Penggunaan alat video dan perakam kadang-kadang boleh membantu dalam membuat sesuatu analisis. Analisis SIPartner+
 62. 62. • Pengetua dan guru bertemu bagi membincangkan analisis yang telah dibuat dan memberi cadangan penambahbaikan yang perlu dilakukan. • Pada peringkat ini, kekuatan yang ada pada diri guru juga perlu ditonjolkan. • Disinilah kekuatan dan kebolehan pengetua dan guru besar diperlukan bagi membimbing dan memandu anak buahnya. • Guru-guru yang didapati mempunyai kelebihan dalam cara penyampaian dan pengajaran bileh dijadikan sebagai penanda aras untuk menjadi contoh kepada guru lain, terutamanya guru baru. Pasca-Pemantauan SIPartner+
 63. 63. . CIRI-CIRI GURU IDAMAN • Jadikan pelajar sebagai fokus, bukan anda sebagai fokus. • Kaji potensi pelajar. • Wujudkan suasana selesa dan selamat. • Pancaran semangat guru. • Bersedia untuk mengajar. • Perjelaskan sesuatu jika anda sukar untuk memudahkannya. • Belajar mengakui kelemahan tanpa mengorbankan kredibiliti. • Mengajar dari hati. • Ulang fakta penting. • Guru yang baik bertanya soalan yang baik. • Bukan pemberi maklumat semata-mata. • Berhenti bercakap, jadi pendengar. • Belajar mendengar apa yang sepatutnya. • Biarkan pelajar mengajar sesama sendiri. • Elak guna pendekatan yang sama kepada semua pelajar. • Jangan sekalli-kali berhenti mengajar. • Mempunyai emosi yang stabil dan mental yang sihat. • Mempunyai sifat kreatif, imaginasi dan berdaya saing. • Mempunyai suara dan tingkahlaku yang beradab. • Menepati masa dan kebolehan mengurus. SIFAT-SIFAT GURU YANG TERPUJI • Zuhud – mengajar bukan kerana balasan kebendaan atau penghormatan, tetapi mencari keredhaan Allah. • Kebersihan diri – bersih jiwa dan diri dari kekotoran syarak dan adat dan berperibadi tinggi, tidak bersifat angkuh, riak, hasad, pemarah dll. • Ada kehebatan dan kehormatan diri – mempunyai sifat rendah diri, pandai melayani hati orang lain dalam pergaulan. • Bersifat kebapaan atau keibuan. • Memahami tabiat murid. • Bersifat cemerlang. • Tegas tetapi dihormati dan adil. Dipetik dari Majalah NUR, Mei 2004, hal. 66 – 69, Pemikir Sdn. Bhd., Karangkraf
 64. 64. The most selfish one-letter word “I” Avoid it (Surah Al Kahf 18:34) The most satisfying two-letter word “WE” Use it (Surah al An’am 6:71-72) The most poisonous three- letter word “EGO” Kill it (Surah Al Qasas 28:78) The most used four-letter word “LOVE” Value it (Surah Al Rum 30:21) The most pleasing five-letter word “SMILE” Keep it (Surah Al Najm 53:43) The fastest spreading six-letter word “RUMOUR” Ignore it (Surah Al Hujurat 49:12) The hardest working seven-letter word “SUCCESS” Achieve it (Surah Al Nur 24:37-38) The most enviable eight-letter word “JEALOUSLY” Distance it (Surah Yusuf 12:8-9) The most powerful nine-letter word “KNOWLEDGE” Acquire it ((of ALLAH and The Holy Qur’an) (Surah Yaasin 36:2) The most essential ten-letter word “CONFIDENCE” Trust it (Trust in ALLAH’s Guidance) (Surah Yunus 10:9) THE WORD
 65. 65. TERIMA KASIH TAMAT

×