REKOD PENCAPAIAN INDIVIDU                               PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1      ...
*                         (BAND 2)      (BAND      KEMAHIRAN   EVIDENS       ...
(BAND 3)BAND    KEMAHIRAN   EVIDENS           KETERANGAN            INSTRUMEN     TARIKH ...
(BAND 4)BAND     KEMAHIRAN   EVIDENS           KETERANGAN              INSTRUMEN    TARI...
(BAND 5)BAND     KEMAHIRAN   EVIDENS           KETERANGAN              INSTRUMEN     T...
(BAND 6)BAND      KEMAHIRAN    EVIDENS              KETERANGAN             INSTRUMEN ...
7
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rekod transit pi thn 1 2013 individu

612 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rekod transit pi thn 1 2013 individu

 1. 1. REKOD PENCAPAIAN INDIVIDU PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 NAMA :............................................. KELAS : 1 AKTIF (BAND 1)BAND KEMAHIRAN EVIDENS KETERANGAN INSTRUMEN TARIKH CATATAN Menyebut dan mengiyakan / menggeleng (body Pemerhatian Tasmik B1D1E1 language) bunyi huruf hijaiyah yang berbaris satu di atas Ujian Lisan dan bunyi huruf yang hampir sama. Ujian Bertulis AL-QURAN Pemerhatian Mengiakan / menggeleng /diam dengan pergerakan Talaqqi B1D2E1 badan (body language) seperti mengangguk dan memberi Musyafahah isyarat mengenai surah hafazan. Tasmik Pemerhatian Talaqqi B1D2E2 Membaca potongan –potongan ayat daripada surah al Musyafahah Fatihah Tasmik Ujian Lisan Ujian Bertulis Pemerhatian Menyebut mengiakan / menggeleng badan (body Talaqqi Musyafahah B1D3E1 language) seperti mengangguk, memberi isyarat Tasmik mengenai pengertian Rukun Iman. Ujian Lisan Ujian Bertulis Pemerhatian AKIDAH 1 Bersoaljawab B1D3E2 Beriman kepada Allah Ujian LisanTahubacaan al Ujian BertulisQuran Menyebut mengiakan / menggeleng badan (body Pemerhatiandan Bersoaljawabsurah- B1D4E1 language) seperti mengangguk, memberi isyarat Ujian Lisansurah mengenai pengertian Rukun Islam.hafazan, Ujian Bertulisasas Pemerhatianakidah,ibadah, Mengucap dua kalimah syahadah Bersoaljawab B1D4E2adab dan Ujian lisanHadis Ujian bertulisterpilih,sirah Menunjukkan pergerakan badan ( body language) BersoaljawabRasulullla B1D5E1 seperti mengangguk dan memberi isyarat mengenai Bercerita IBADAHh S.A.W. Ujian lisandan asas konsep bersuci dan beristinjak.jawi. Bersoaljawab Menyebut nama solat, bilangan rakaat dan waktunya B1D6E1 Bercerita melalui pergerakan badan ( body language). Ujian lisan Menunjukkan pergerakan badan / mengiyakan (body BersoaljawabBer language) seperti mengangguk dan memberi isyarat cerita B1D7E1 Ujian lisan serta menyebut nama ibu, bapa dan datuk nabi Muhammad S.A.W SIRAH BersoaljawabBer Menyebut peristiwa semasa kelahiran Nabi Muhammad B1D8E1 cerita S.A.W. Ujian lisan Pemerhatian B1D9E1 Menyebut nama ibu susu nabi Muhammad S.A.W Soaljawab Ujian lisan Pemerhatian Menyebut atau menunjukkan pergerakan badan / Soaljawab ADAB B1D10E1 mengiyakan (body language) tentang adab makan dan Ujian lisan minum, adab bersama ibu bapa, rakan dan guru Ujian bertulis Amali Pemerhatian Menyebut, menulis dan mengiyakan (body language) huruf B1D11E1 Ujian lisan jawi tunggal. Ujian Bertulis JAWI Pemerhatian Tasmik Menyebut, menulis dan membezakan huruf yang hampir B1D11E2 Soaljawab sama bentuk dan bunyi Ujian lisan 1
 2. 2. * (BAND 2) (BAND KEMAHIRAN EVIDENS KETERANGAN INSTRUMEN TARIKH CATATAN Membaca kalimah yang bersambung dengan huruf Pemerhatian Talaqqi mad. mushyafahah B2D2E1 Tasmik Soal jawab Ujian lisan AL-QURAN Pemerhatian Membaca kalimah yang mengandungi tanda dan Talaqqi mushyafahah B2D2E2 bacaan mad. Tasmik Soal jawab Ujian lisan Pemerhatian Talaqqi B2D3E1 Menghafaz surah al-Fatihah, al-Nas, al-Falaq mushyafahah dan al-Ikhlas Tasmik 2 Soal jawab Ujian lisanTahu Menyenaraikan Rukun Iman secara rawak dan tidak Soal jawabdan Pemerhatianfaham B2D4E1 mengikut urutan Tunjukcarabacaanal Quran Ujian lisandan Menyenaraikan Rukun Islam secara rawak dan Soal jawab AKIDAHsurah- Pemerhatiansurah tidak mengikut urutan.hafazan, B2D5E1 Tunjukcaraasas Ujian lisanakidah,ibadah,adab Menyebut lafaz dua kalimah syahadah dan ertinya Soal jawabdan PemerhatianHadis dengan betul.terpilih, B2D5E2 Tunjukcarasirah Ujian lisanRasululllahS.A.W Menyatakan cara bersuci dan beristinjak. Pemerhatiandan Ujian Lisanasas B2D6E1 Ujian Bertulis IBADAHjawi.. Menerangkan nama solat fardu, bilangan rakaat dan Pemerhatian Ujian Lisan B2D7E1 waktu. Ujian Bertulis Pemerhatian Menyebut salasilah keturunan nabi Muhammad Ujian Lisan B2D8E1 S.A.W. sebelah ibu dan bapa. Ujian Bertulis SIRAH Menyebut peristiwa semasa dan selepas Nabi Soal jawab Ujian lisan B2D9E1 Muhammad S.A.W. dilahirkan. Ujian Bertulis Menyebut nama ibu dan ibu susuan nabi serta Soal jawab Ujian lisan B2D10E1 tempoh penjagaannya. Ujian Bertulis Menyebut adab-adab sebelum, semasa dan Bersoaljawab Ujian lisan ADAB B2D11E1 selepas makan dan minum. Ujian bertulis Soal jawab Mengenal, menyebut dan menulis huruf jawi yang Pemerhatian JAW I B2D12E1 boleh disambung dan tidak boleh disambung serta Tunjukcara / membezakannya. amali Ujian bertulis 2
 3. 3. (BAND 3)BAND KEMAHIRAN EVIDENS KETERANGAN INSTRUMEN TARIKH CATATAN Membaca kalimah yang mengandungi bacaan Bersoaljawab Pemerhatian B3D1E1 panjang dan pendek, tanwin, Nun dan Mim sakinah, Ujian lisan qalqalah dan huruf-huruf sakinah. Ujian bertulis AL-QURAN Pemerhatian Talaqqi Membaca potongan ayat-ayat pendek yang terdapat B3D2E1 musyafahah dalam al Quran dengan betul Tasmik Bersoal jawab Pemerhatian Talaqqi B3D3E1 Menghafaz surah al-Fatihah, al-Nas, al-Falaq dan musyafahah 3 al-Ikhlas dengan betul dan fasih. Tasmik Bersoal jawab Tahu Pemerhatian Menyenaraikan Rukun Iman dengan betul dan AKIDAH dan Bersoal jawab faham B3D4E1 bacaan mengikut urutan. Ujian bertulisal Quran dan Menyenaraikan Rukun Islam dengan betul dan Bersoaljawab surah- B3D5E1 Ujian lisan surah mengikut urutan. Ujian bertulishafazan, asas Menyatakan cara bersuci dan beristinjak dengan Bersoaljawab akidah, ibadah, B3D6E1 betul Ujian lisan adab Ujian bertulis Bersoal jawab IBADAH dan Melakukan wuduk dengan betul. Hadisterpilih, B3D7E1 Ujian lisan sirah Ujian bertulisRasululll Pemerhatian ah Menghafaz lafaz dan niat solat. Amali / Tunjuk S.A.W dan B3D8E1 cara asas Bersoal jawab jawi. Ujian bertulis . Melakukan adab makan dan minum, adab bersama Pemerhatian ADAB Amali B3D9E1 ibu bapa, rakan dan guru. Bersoal jawab Ujian bertulis Mengenal, membaca, menulis membina perkataan Pemerhatian Ujian Lisan B3D10E1 daripada suku kata terbuka. Tunjuk cara Bersoal jawab Membaca Mengenal, membaca, menulis membina perkataan B3D10E2 Tasmik Ujian JAW I daripada suku kata tertutup. bertulis Membina perkataan daripada suku kata terbuka + Membaca B3D10E3 Bersoal jawab tertutup dan tertutup + terbuka. Ujian bertulis Membaca Membaca, membina dan menulis rangkai kata. Bersoal jawab B3D11E1 Ujian bertulis 3
 4. 4. (BAND 4)BAND KEMAHIRAN EVIDENS KETERANGAN INSTRUMEN TARIKH CATATAN Membaca kalimah dan potongan ayat-ayat yang Pemerhatian mengandungi huruf alif yang tidak dibunyikan, waqaf, Talaqqi AL-QURAN tanda bacaan panjang, nun dan mim syaddah, alif lam musyafahah B4D1E1 Tasmik qamariah dan alif lam syamsiah dan huruf-huruf Ujian bertulis bertasydid. Pemerhatia Menghafaz surah al-Fatihah, al-Nas, al-Falaq dan Talaqqi B4D2E1 al-Ikhlas mengikut makhraj yang betul, fasih dan musyafaha bertajwid Tasmik 4 Ujian bertulis Bersoal jawabTahu,faham dan B4D3E1 Menyatakan alat-alat yang boleh dibuat bersuci dan Ujian bertulisboleh beristinjak dengan cara yang betul.membacaal Qurandan Amali / Tunjuk IBADAH caramenghafaz Melakukan wuduk dengan betul dan sempurnasurah- B4D4E1 Ujian lisansurahhafazan (rukun dan sunat). Ujian bertulisdenganbertajwid,menghayati Amali / Tunjuk caraasas Membaca dan menghafaz lafaz niat dan ertinyaakidah, B4D5E1 Ujian lisanmelaksanakan ibadah, serta melakukan perlakuan solat dengan betul. Ujian bertulisadab danHadisterpilih, Melakukan adab makan dan minum serta membaca Pemerhatian Soal jawabmeneladani B4D6E1 doa sebelum dan selepas makan dengan betul.sirahRasululllah Ujian bertulis AD ABS.A.W.dengan Pemerhatianberadab Melakukan adab bersama ibu bapa, rakan dan guru Soal jawabdan B4D6E2 Ujian bertulismembacadan dengan betul.menulisjawi. Membaca Mengenal, membaca, menulis membina perkataan Bersoal jawab B4D7E1 Ujian lisan daripada suku kata terbuka dengan betul. Ujian bertulis Membaca Mengenal, membaca, menulis membina perkataan Bersoal jawab B4D7E2 Ujian lisan daripada suku kata tertutup dengan betul. JAW I Ujian bertulis Membaca Membina perkataan daripada suku kata terbuka + Bersoal jawab B4D7E3 tertutup dan tertutup + terbuka dengan betul. Ujian lisan Ujian bertulis Membaca Membaca, membina dan menulis rangkai kata Bersoal jawab B4D8E4 Ujian lisan dengan betul. Ujian bertulis 4
 5. 5. (BAND 5)BAND KEMAHIRAN EVIDENS KETERANGAN INSTRUMEN TARIKH CATATAN Membaca potongan ayat-ayat pendek yang mengandungi Pemerhatian Mim dan Nun sakinah yang bertemu dengan huruf-huruf Talaqqi tertentu iaitu bacaan panjang enam harakat pada tanda musyafahah B5D1E1 AL-QURAN Tasmik melintang bersyaddah (ّ , tanda-tanda waqaf dan wakaf ) Ujian Lisan pada kalimah tertentu (Huruf muqattaah) dengan betul, 5 fasih dan bertajwid.Tahu,faham dan Pemerhatianboleh Menghafaz surah al-Fatihah, al-Nas, al-Falaq dan Talaqqimembaca musyafahahal Qurandan B5D2E1 al-Ikhlas dengan makhraj yang betul, fasih dan Tasmikmenghafazsurah- bertadwir Ujian Lisansurahhafazanmengikutmakhraj Soal jawabyang betul, B5D3E1 Menyatakan beristinjak berserta adab qada’ hajat Ujian lisanfasih danbertajwid. dengan betul dan sempurna. Ujian bertulisMenghayatiasasakidah, Pemerhatianmelaksana Melakukan perkara rukun, sunat, dan menjauhi Amali / Tunjuk IBADAHkan ibadah,adab danHadis B5D4E1 perkara-perkara makruh serta membatalkan wuduk caraterpilih, dengan betul, sempurna dan beradab Bersoal jawabmeneladani Ujian bertulissirahRasululllah PemerhatianS.A.W.dengan Membaca dan menghafaz lafaz niat dan Amali / Tunjukberadab caraserta B5D5E1 ertinya serta melakukan perlakuan solat dengan Bersoal jawabmembacadanmenulis sempurna Ujian lisanjawi. Beristiqamah melakukan adab makan dan minum Pemerhatian Soaljawab B5D6E1 serta membaca doa sebelum dan selepas makan. Ujian bertulis AD AB PemerhatianSoa Beristiqamah melakukan adab bersama ibu bapa, ljawab B5D6E2 Ujian bertulis rakan dan guru Membaca, membina dan menulis ayat mudah Pemerhatian JAW I Soal jawab B5D7E1 dengan betul dan berterusan. Latihan Bertulis 5
 6. 6. (BAND 6)BAND KEMAHIRAN EVIDENS KETERANGAN INSTRUMEN TARIKH CATATAN Pemerhatian Membaca potongan ayat al Quran dengan makhraj Talaqqi dan bertajwid, menjaga adab-adab membaca al AL-QURAN musyafahah 6 B6D1E1 Tasmik Quran seperti berwuduk dan menutup aurat serta Ujian bertulis boleh membetulkan bacaan rakan PemerhatianTahu,faham dan Menghafaz surah al-Fatihah, al-Nas, al-Falaq Talaqqibolehmembaca B6D2E1 dan al-Ikhlas dengan makhraj yang betul, bertajwid, musyafahahal Quran bertadwir dan boleh dicontohi. Tasmikdanmenghafaz Ujian bertulissurah- Tunjuk carasurahhafazan B6D3E1 Menyatakan beristinjak berserta adab qada’ hajat Amalimengikutmakhraj dan dicontohi. Ujian bertulisyang betul,fasih,bertajwid Melakukan perkara rukun, sunat, dan menjauhi Pemerhatianserta Tunjuk cara / perkara-perkara makruh serta membatalkan wuduk IBADAHmenjagaadab dan Amalilayak B6D4E1 serta boleh dicontohi. Bersoal jawabmenjadinaqib. Ujian lisanMenghayatidanmemperca Soaljawabyai konsepiman dan, Membaca dan menghafaz lafaz niat dan ertinya Pemerhatianmelaksanakan ibadah B6D5E1 serta melakukan perlakuan solat dengan sempurna Ujian Bertulissecara Tunjuk caraistiqamah,mengamalk dan boleh dicontohi.an adabdengan Beristiqamah melakukan adab makan dan minum Soaljawabsempurna Pemerhatiandan Hadis serta membaca doa sebelum dan selepas makanterpilih, B6D6E1 Ujian Bertulismeneladani dan boleh dicontohi. Tunjuk cara ADABsirahRasululllahS.A.W.dengan Soaljawabberadab Pemerhatianserta Beristiqamah melakukan adab bersama ibu bapa,membaca B6D6E2 Ujian Bertulisdanmenulis rakan dan guru serta boleh dicontohi. Tunjuk carajawi. Membaca, membina dan menulis ayat mudah Pemerhatian Bersoal jawab JAW I dengan betul dan berterusan serta mengaplikasikan B6D7E1 Latihan Bertulis dalam penulisan jawi serta boleh di contohi. NAMA PENTAKSIR : ................................................... (ASMAH BT HASSAN) 6
 7. 7. 7

×