Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

B2 t2 variables

82 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

B2 t2 variables

 1. 1. PHP – променливи Тема 2 11.12.14 1
 2. 2. Съдържание  1.Променливи.Видове  2. Enviroment variables -"променливи на средата" и на сървъра  3. “Изпращане” на променлива 11.12.14 2
 3. 3. Променливи  Едно от най-големите предимства на PHP е възможността му да работи с променливи;  Променливата е “склад, хранилище”. Ние поставяме “неща” в нашия склад, и затова можем да ги ползваме, обработваме-променяме.  Нещата които искаме да складираме са числа и текст.  Променливата се състои от две "части“  Име;  и Стойност.  Обръщайки се към името на променливата можем да й присвоим нова стойност или да получим достъп до текущата. 11.12.14 3
 4. 4. PHP -Променливи особености  не се декларират предварително;  създаването на променливата става в момента, в който и присвоявате стойност;  не е не необходимо да се указва типа на информацията – string, int, float и др. – PHP само определя типа.  името на променливата винаги е предшествано от знак за долар - $. 11.12.14 4
 5. 5. Пример  ../uroci/t2/ex21.php <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8"> <meta name="generator" content="PSPad editor, www.pspad.com"> <title>ex21</title> </head> <BODY> <?php $ime="Иван Петров"; echo "<h1>$ime</h1>"; ?> </BODY> <HTML> 11.12.14 5
 6. 6. Свързване на променливи  ../uroci/t2/ex22.php <?php $txt1="Hello World!"; $txt2="What a nice day!"; echo $txt1 . " " . $txt2; ?> //Резултата би трябвало да бъде: Hello World! What a nice day! 11.12.14 6
 7. 7. Вградени функции за тип на променлива - определят типа на дадена променлива  is_bool() - връща истина ако променливата е булева (истина/лъжа);  is_float() - връща истина ако променливата съдържа число с плаваща запетая;  is_integer() - връща истина ако променливата е цяло число;  is_string() - връща истина ако променливата е низ от символи;  is_array() - връща истина ако променливата е масив;  is_object() - връща истина ако променливата е обект; 11.12.14 7
 8. 8. 2. Enviroment variables -"променливи на средата" info.php, и на отворете сървъра в браузъра – си. променливи, поддържани от сървъра и PHP интерпретатора, описващи Използвахме Ще видите текущото най-две състояние важната от тези на промливи информация връзката и - характеристиките за PHP на двете страни в нея - клиент и сървър. ../uroci/t2/ex23.php  <?php phpinfo(); ?> инсталацията, както и всички създадени в текущата връзка променливи на средата на PHP и сървъра. Изписаното в левите полета на таблицата представляват имената на променливите, а в дясната част - стойностите им. HTTP_USER_AGENT и $HTTP_REFERER, с чиято помощ открихме с какъв браузър посетителят разглежда страницата и от къде е дошъл на нея. Събирането и анализирането на подобни данни е безкрайно полезно за всеки web разработчик. Така можете да научите кой сайт ви праща най- много посетители и да организирате рекламната си стратегия, наблягайки на него. Полезно е, също и да следите кои от страниците в сайта ви се посещават повече и предизвикват по- голям интерес, така че да наблегнете на тях и на подобен вид съдържание в по-нататъчното изграждане на сайта. 11.12.14 8
 9. 9. ../uroci/t2/ex24.php <HTML> <HEAD> <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=utf-8"> <TITLE>Здравей!</TITLE> </HEAD> <BODY> <h2> <?php $data=date("d-m-Y"); $chas=date("H:i:s"); $browser=$_SERVER['HTTP_USER_AGENT']; $ref=$_SERVER["REMOTE_PORT"]; $user_ip=$_SERVER['REMOTE_ADDR']; $forw=$_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']; $serv=$_SERVER['SERVER_SOFTWARE']; $rem_host=gethostbyaddr($user_ip); $comp_name=$_ENV['USERDOMAIN']; echo ("<b>Здравейте,<br><br>Добре дошли в сайта на PC<i style='color:red '> $comp_name</i> !</b><br>"); echo ("Сега е $chas часа, по моя часовник, на $data, а Вие дойдохте тук от port:($ref) с $browser<br>"); echo ("Вашето IP е $user_ip($forw) - $rem_host. <br><p>Поздрави: <br>$serv"); ?></h2> </BODY> </HTML> 11.12.14 9
 10. 10. Описание на използваните глобални променливи в примера  $HTTP_USER_AGENT -винаги съдържа идентификационната информация на браузъра;  $HTTP_REFERER - съдържа URL на мястото, от което идва посетителят;  $REMOTE_ADDR - съдържа в себе си IP адреса на посетителя;  $HTTP_X_FORWARDED_FOR - съдържа в себе си IP адреса на посетителя зад прокси сървър; Използването на последните две описани променливи на средата е полезно, когато давате достъп до чувствителна информация или по една или друга причина е важно да знаете кой точно е отсреща. Така можете да ограничите достъпа до  Когато множество потребители се намират зад едно или повече прокси сървъри. сайта си на хора, които нарушават добрия тон в него или да подсигурите сигурността му при e-commerce  $SERVER_SOFTWARE - информация за сървърния софтуер - версия на сървъра и операционна система. приложения. 11.12.14 10
 11. 11. 3. “Изпращане” на променлива  Методи:  POST;  GET;  и чрез cookies; 11.12.14 11
 12. 12. Пример ../uroci/t2/index.html <html> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"> <meta name="generator" content="PSPad editor, www.pspad.com"> <title></title> </head> <body> <p>Здравейте! Моля попълнете следната информация : <br> <form action="show.php" method="post"> Вашето име : <input type="text" name="ime" /><br> Възраст : <input type="text" name="godini" /><br> <input type="submit" value="Изпрати!" /> </form></p> </body> </html> ../uroci/t2/show.php <?php //show.php $a=$_POST['ime']; $b=$_POST['godini']; echo "Здравейте, $a и вие сте на $b години!"; ?> 11.12.14 12
 13. 13. URL кодиране  файл.php? име1=стойност1&име2=стойност2&име3 =стойност3;  show.php?ime=Иван_Петров&godini=25;  echo '<a href="show.php?'.urlencode (ime=Иван Петров&godini=25) 11.12.14 13

×