Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tutorial menggunakan windows live movie maker

694 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tutorial menggunakan windows live movie maker

 1. 1. TUTORIAL MENGGUNAKAN WINDOWS LIVE MOVIE MAKERNew Project1. Pertama sekali, bukakan Windows Live Movie Maker dan mulakan dengan memilih “ start newproject”.2. Di sini juga merangkumi fail menu, tetapi tidak dilabel.Save Project As
 2. 2. 1. Taipkan nama yang patut dan save kan project tersebut dalam satu folder di lokasi yangsesuai.Select Aspect Ratio1. Pilih aspect ratio standard atau windscreen. Pemilihan ini adalah bergantung kepada saiz imejanda.Add Clips To Project1. Jikalau kilp video sudah tersedia dalam hard rdive anda, ataupun boleh dicopy daripadakamera dan sebagainya, sila kumpul dan letakkan video klip tersebut dalam folderberkenaan.2. Kemudian, pilih klip yang mahu dan klik open.
 3. 3. Playing a Clip1. Klik sekali di atas video klip yang mahu dimainkan. Tekankan spacebar untuk memainkandan menghentikan klip video.2. Garisan menegak hitam itu akan menunjukkan di klip manakah anda sekarang.3. Tarik ke kanan dan ke kiri untuk memainkan atau memerhatikan klip video yang mahuditengok.
 4. 4. Trim Clip1. Trim clip ini berfungsi memotong klip yang tidak dikehendaki.2. Untuk memulakan dari klip yang anda mahu , pergi klik kanan dan setkan start point.3. Begitu juga sebaliknya, jika anda mahu mengalihkan trim dari kedudukan asal ke tempatlain, anda hanya perlu cut dan paste di tempat yang anda rasa sesuai.
 5. 5. Klip yang telah dipotong dan dialihkan ke tempat lain.Animations1. Penggunaan animation dalam movie maker ini bertujuan mencantikkan lagi klip videoyang dihasilkan.2. Klik pada animasi yang anda suka, dan tekankan di bahagian klip yang anda mahuaplikasikan.Perubahan setelah animasi diaplikasikan ke dalam klip video
 6. 6. Visual Effects1. Untuk menukar klip video menjadi menarik dan unik, pelbagai efek diaplikasikan.2. Contoh effek adalah seperti Threshold, black and white dan sebagainya.3. Untuk menggunakan efek, sila klik Visual effects dan pilih efek yang anda mahu.Sebelum efekSelepas efek
 7. 7. BACKGROUND COLOR, TEXT COLOR, DURATION, EFFECTefek1. Untuk memilih warna background, klik pada bahagian background color dan pilih warnakegemaran anda.2. Untuk memilih warna text anda, klik pada bahagian A dan pilih warna tulisan itu.3. Bagi menggayakan lagi tulisan, berikan efek pada tulisan tersebut dengan klik pada efek.4. Durasi masa bolehlah dikawal dengan setkan pada start time dan text time.
 8. 8. Add Music1. Musik boleh diaplikasikan dalam klip video dengan klik pada add music dan kemudian pilihdari folder music yang berkaitan.
 9. 9. Save Project Dan Movie1. Bagi membentuk klip video ini ditonton dalam media seperti Real Player dan sebagainya, kitaharuslah klik save movie .2. Selepas itu, pilih lokasi di mana anda mahu save movie tersebut. Contohnya, kalau dalamcomputer, pilih computer. Kalau dalam cd, klik burn cd.3. Contoh kalau pilih computer, save kan dengan nama fail dan save as type yang betul.
 10. 10. 1. Rajah di atas menunjukkan keadaan di mana klip video tengah di save menjadi klip videountuk dipertonton.1. Gambar di atas menunjukkan klip video yang telah disave dan disiapkan dalamMovie Maker.2. Jikalau anda, mahu mainkan video tersebt, klik play. Jika anda mahu tengok lokasi iadi save, klik open folder , dan jika anda mahu menutupnya, tekan close.

×