Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

"O finansach.." - prezentacja

628 views

Published on

"O finansach... w Bibliotece" - Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Zdunach (praca konkursowa)

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

"O finansach.." - prezentacja

 1. 1. …porazdrugi Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny www.biblioteka.zduny.pl 16 września 2013 r.
 2. 2. Jaktodobrze spotkaćbibliotekarza… • Hm… Okazuje się, iż w Zdunach na kursy obsługi komputera, które organizujemy od … 2007 r. w Bibliotece można się „zapisać” nawet na ulicy, idąc po zakupy lub na spacer… • „Bo tak właściwie było w moim przypadku - mówi Pan Jerzy Wiatrak, 66- letni emerytowany kierowca. Tak zwaną pocztą pantoflową dowiedziałem się, że prowadzone są u Was kursy komputerowe dla seniorów; jakoś nigdy nie pasowało, by wejść do Biblioteki aż tu kiedyś szedłem w stronę Rynku, spotkałem dyrektorkę Biblioteki no i…jak wspomniałem – zapisałem się na ten podstawowy kurs. • I tak to się zaczęło…
 3. 3. Pierwszezajęciakomputerowedlajednejzdwóch nowychgrup„ruszyły”10 stycznia2013r. -tuwspólnezdjęciepowręczeniudyplomówukończeniakursu, wtrakciektóregoosoby -jakmówimywnaszejBibliotece–„BardzoDorosłe” (prawda, żebrzmijakośtakprzyjemniej?...) czyli50+nauczyłysiękorzystania zkomputera iInternetu.Astądnastąpiło„płynneprzejście”do uczestnictwaw spotkaniach wramachprojektu: ”Ofinansach…wbibliotece” To osoby uczestniczące w grupie I. - od prawej : • Zofia Ptak • Urszula Michałowska • Krystyna Liberacka • Jerzy Wiatrak • Regina Polaszek • Danuta Skrzęta wraz z prowadzącą – kol. Marią Nowacką oraz Dyrektor Biblioteki, Mirosławą Szymczak
 4. 4. Wtymsamymczasiedrugazdunowska grupazgłębiałatajnikifinansówpod okiemnaszejkoleżanki–HalinyJunory. Uczestnicy (od prawej): • Marek Teodorczyk • Alicja Stachowiak • Eugeniusz Janek • Janina Junory • Elżbieta Stanisławska • Halina Junory • Irena Konieczna • Maria Kierońska • Maria Całujek • Lucyna Szyja
 5. 5. WFiliiBibliotecznejwBaszkowiezaświadczeniaudziałuwprojekcie pierwszejgrupie uczestników(którąwtajnikifinansówwprowadzała Maria Nowacka)wręczała MirosławaSzymczak,DyrektorBiblioteki– nazakończeniewieczoruzżeglarzem- AndrzejemAleksandrzakiem; wobecnościwszystkichobecnychodbiórtakiegodokumentubyłbardziej uroczysty,aizyskiwałnam (ewentualnych)kolejnychzainteresowanych. 15.05.2013 r.
 6. 6. PanJerzyWiatrakprzynosiłzesobąlaptopa,z którego rzadkowdomukorzystałtakwięcgdy „nauczył”się bieglekorzystaćzkomputeraiInternetu–„śmigałna nim”,ażmiłobyłopatrzeć.Nazakończeniekursu (14lutego2013r. ) umiałjuż pisaćnaklawiaturze, wyszukiwaćogłoszeniaoraz…zadziwiaćwnuczka,który niewierzyłwpostępyPanaJerzegomówiąc:„Poco dziadkuchodziszdo tej Biblioteki? „ „Oj,mamsatysfakcję,mam–niechwiedzą,żeniejestem takimzacofanym staruszkiem”-mówi dziśz zadowoleniemi ogromnąsatysfakcjąPanWiatrak.
 7. 7. Jaksamstwierdził:„KomputeryiInternettonicstrasznego”;bardzochętnie –równieżdlategobysięnienudzićwdomu -PanJerzysumiennie uczestniczyłwkursie„Ofinansach…wbibliotece”. Byłnawszystkichspotkaniach! Tutaj „nasz rodzynek” podczas pierwszego modułu „O finansach… w Bibliotece” wraz z koleżankami - naszymi czytelniczkami - Panią Barbarą Madanowską oraz Panią Krystyną Liberacką – myślą o skojarzeniach…. dotyczących finansów.
 8. 8. Inniuczestnicyrównie szybkojakPanWiatrakdoszlidowniosku,żekomputer iInternettonicstrasznego.Tematfinansówzainteresował ichtakbardzo,iż pewnezagadnieniapoznawali w wielkimskupieniu,korzystajączpomocy bibliotekarzy… Po lewej – grupa Marii Nowackiej w Zdunach. Po prawej – grupa Haliny Junory – również w Zdunach.
 9. 9. „Teraz to ja już umiem wyczytać wszystkie dane finansowe koleżanko! Każdą złotówkę trzeba przeliczyć, żeby wiedzieć na co to wydać!” To była najaktywniejsza „dwójka” – twierdzi kol. prowadząca spotkania
 10. 10. „MaPaniracjęPaniMarysiu!Trzebaczytaćumowyboinaczejtonas oszukają”–mówiłPanJerzypodczas „przerabiania”modułu o pożyczkachi lokatach.
 11. 11. „Zapomniałemnaładowaćlaptop.Noalewytumaciesporo komputerówtosobie dziścupnęprzyjednym!”–PanJerzyWiatrak wniósłsporohumoruwto naszedamskietowarzystwo…
 12. 12. „Nauczękoleżankęrobićprzelewy!Żadnafilozofia”
 13. 13. Wiemy,że czasspędzanyprzykomputerzeźlewpływana(zwłaszcza te„BardzoDorosłe”) kręgosłupy,zatem–Seniorzypostanowili „poćwiczyć”….amyrazemznimi!...PanJerzyniestetyniezmieściłsię wkadrze
 14. 14. „Dlamniejednymzciekawszychtematówbyłtenokontach,przelewach, kredytach.Podobałomi się teżjak PaniMałgorzataStrugała–dyrektorka BankuPKO wZdunachbyła….Mówiłatakogólnie–nietylkoo PKOale przyznam,że nawetzałożyłemkonto wtymbanku.Izrezygnowałemzusług listonosza”–mówiłgłośnoPanJerzy,podczaswypełnianiakońcowejankiety.
 15. 15. „Zakrótkitenkurs;wtakimtowarzystwietomógłbym codziennieprzebywać!”
 16. 16. • I wcale nie dziwimy się Panu Jerzemu Wiatrakowi - poczuł się znowu „prawdziwym mężczyzną” - a nie tylko dziadkiem, nareszcie wypił (przy okazji spotkań z „kolejnym modułem”) dobrą kawkę w miłym towarzystwie i mógł służyć radą w problemach Bardzo Dorosłych (jak i On) Pań w korzystaniu z Internetu i … liczeniu emerytur, rent, oszczędności i lokat bankowych. • Któregoś dnia – Pani Dyrektor Mirosława Szymczak usłyszała jak korzystając z szatni (obok biura) po zakończeniu zajęć Pan Jerzy mówił do pozostałych uczestniczek : „… i znowu trzeba wracać do domu i patrzeć w telewizor bo co tu innego robić?”
 17. 17. Bibliotekarzemająsposób… • No nie! Takie zdanie to dla nas prawdziwe wyzwanie, któremu szybko zaradziłyśmy! Znalazłyśmy sposób – większość uczestników projektu: ”O finansach… w bibliotece” wzięła udział w Rajdzie Rowerowym: „Odjazdowy Bibliotekarz”! • Świetnie (wraz z najmłodszymi i z młodzieżą) radzili sobie na leśnej drodze! • Tak samo radośnie jak znacznie młodsi „Odjazdowi” uczestniczyli w zabawach i konkursach! • Włączyli się w akcję uwalniania książek… • …i jak w roku J. Tuwima przystało – jedni czytali „Rzepkę”, a inni wraz z Panem Jerzym Wiatrakiem – „Rzepkowym Dziadkiem” – pomagali bibliotekarzom wyrwać rzepkę  • Dowody fotograficzne – poniżej 
 18. 18. W dodatku Pan Jerzy okazał się specjalistą w grillowaniu i JUŻ WIEMY…kolejnym wolontariuszem w następnych bibliotecznych projektach!
 19. 19. A namchodziłogłównieoto!!! Zaświadczeniapotwierdzająceodbyciekursu„Ofinansach…wbibliotece” wgrupiePanaJerzegoodbyłosięwłaśnieprzyokazjirajdu,wktórym większość chętniewzięłaudział-8maja2013r. Zaświadczenia wręczała Dyrektor Biblioteki, Mirosława Szymczak. Foto z prawej – wręczenie Pani Danucie Skrzęcie – uczestniczce kursu. Foto z lewej – gratulacje przyjmuje Pan Jerzy Wiatrak („nasz” przedstawiciel pokolenia 50+).
 20. 20. Apo„OdjazdowymBibliotekarzu”kolejne„płynneprzejście”donowego projektuzudziałemosób50+(inietylko): „Otwartezabytki”. 9.05.2013 r. 23.05.2013 r.
 21. 21. Ponieważkreatywnibibliotekarze…;) • …nie zapominają zdania P. Jerzego : „… i znowu trzeba wracad do domu i patrzed w telewizor bo co tu innego robid?”… • … jak i tego : „Spokojnie możemy jeszcze kolejny kurs zaliczyć!” (odpowiedź na zadane przez nas pytanie : jak się Bardzo Dorosłym • u nas (…czyli w Bibliotece ;) podoba ) • mają KOLEJNĄ OFERTĘ – czwartkowe… „Spotkania z Pasjami”, w których m.in. uczestniczą te same osoby 
 22. 22. Wskrócie: • Biblioteka wZdunach- 2grupy,zktórymizajęciaprowadziły: HalinaJunory i MariaNowacka (odkwietniadoczerwca). • FiliawBaszkowie–2grupy,zktórymizajęciaprowadziłaMaria Nowacka(odkwietniadowrześnia). • Łącznie - 4 grupy,33Seniorów,65godzin CENNEJWIEDZY ofinansach.
 23. 23. W prezentacji użyte zostały wypowiedzi Przedstawiciela Pokolenia podczas spotkao „O finansach… w Bibliotece” Tona koniecjeszczepodwójnepodsumowanie: BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY I MIASTA ZDUNY: wraz z filiami w Baszkowie i Konarzewie: 2 edycje „O finansach w… bibliotece”, 7 grup w 3 bibliotekach (bo więcej nie ma ;) 58 Seniorów (po zdunowsku – „Bardzo Dorosłych Uczestników”) 110 godzin w dotychczas tajemniczej krainie finansów i bankowości 3 prowadzące • WARTOŚCI DODATKOWE dla osób 50+ W Bibliotece Publicznej można kreatywnie spędzić czas, przy kawie, herbacie, w dobrym towarzystwie i w wyjątkowej atmosferze. • WARTOŚCI DODATKOWE dla BIBLIOTEKI: Bardzo Dorośli czyli nie tylko osoby 50+ (ale i młodsi, i starsi - w tym jedna z grup – osoby wykluczone) są odbiorcami wielu innych bibliotecznych wydarzeń. DZIĘKUJEMY! DO ZAPAMIĘTANIA PRZEZ WSZYSTKICH: „Pieniędzy można nie mieć w młodości, ale nie na starość.” Tennessee Williams

×