Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ամառ

729 views

Published on

Ուսումնական ճամբար

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ամառ

  1. 1. Ամառային ուսումնական ճամբար
  2. 2. Առաջին օրը հանգստացանք Սևանում ու նշեցինք Արփիի ծն նդյան օրը:Նա դարձավ 12տարեկան Հետո եղանք տարբեր հին եկեղեցիներում :Կիսաքանդված շենքեր էին: Աղավնավանքում ծանոթացանք այլազգի մարդկանց հետ,ու պարզվեց որ ընկեր Կարինեն կարող է խոսել իրենց լեզվով:Շատ էինք ուզւմ գամակի մեջ հայտնվել ,բայց ընկեր Մարգարիտը թույլ չտվեց:
  3. 3. Վերադարձանք դպրոց քանդված ու թրիքոտ ճանապարհով: Ես գիշերել եմ մեկ օր տղաների սենյակում :Հետօ տիկին Վարդուշի տանը ,ծանոթացա նրա տղայի ՝ Արկադիյի հետ :գիտեք բանակից եկել էր արդեն
  4. 4. Հանգստացանք ,վիճեցինք ,բարիշեցինք )))) ու արևից վառված ,սևացած վերադարձանք:

×