Survey (Penyelidikan Sosial:Kaedah Kuantitatif & Kualitatif)

1,467 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,467
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Survey (Penyelidikan Sosial:Kaedah Kuantitatif & Kualitatif)

 1. 1. Tinjauan (Survey) 12/15/13 1
 2. 2. Sejarah    12/15/13 Berkembang daripada banci Berkembang dengan pesat selepas 1950an Perkembangan dalam bidang komputer, perisian, statistik, metodologi membantu perkembangan yang pesat ini. 2
 3. 3. Tinjauan    Dalam tinjauan penyelidik dapat mengambil satu sampel responden yang besar. Responden akan menjawab satu senarai soalan yang sama. Penyelidik berpeluang untuk mengukur banyak pembolehubah dan menguji pelbagai hipotesis 12/15/13 3
 4. 4. Tinjauan  12/15/13 Terdapat enam langkah dalam tinjauan 4
 5. 5. Langkah 1      Bentuk hipotesis Tentukan jenis tinjauan (pos, interview, telefon) Tulis soalan tinjauan (sama ada soal selidik atau rangka temubual) Tentukan kategori jawapan Tentukan bagaimana soalan akan dipersembahkan (layout) 12/15/13 5
 6. 6. Langkah 2   Membuat perancangan tentang cara merekodkan data Mengendalikan kajian pilot 12/15/13 6
 7. 7. Langkah 3     Tentukan populasi yang akan dikaji Dapatkan rangka persampelan Tentukan saiz sampel Pilih sampel menggunakan kaedah persampelan yang sesuai 12/15/13 7
 8. 8. Langkah 4    Kenalpasti responden Edarkan soal selidik atau kendalikan temubual Rekodkan data 12/15/13 8
 9. 9. Langkah 5    Masukkan data dalam perisian komputer Semak data Lakukan analisis statistik 12/15/13 9
 10. 10. Langkah 6   Penulisan tentang kaedah dan keputusan Persembahkan keputusan untuk dinilai atau dikritik 12/15/13 10
 11. 11. Menulis soal selidik   Soalan yang ditanya mesti jelas dan tidak mengelirukan. Sentiasa memikirkan kebolehan dan keadaan responden semasa menulis soalan. 12/15/13 11
 12. 12. Ciri-ciri soalan yang baik    Elakkan istilah yang sangat teknikal dan singkatan Elakkan soalan yang mengelirukan atau tidak jelas. Elakkan penggunaan bahasa yang beremosi. 12/15/13 12
 13. 13. Ciri-ciri soalan yang baik    Elakkan bertanya tentang dua atau lebih isu dalam satu soalan. Elakkan soalan yang berat sebelah atau yang membuat responden lebih cenderung untuk memilih satu jawapan tertentu. Soalan mesti sesuai dengan kebolehan responden. 12/15/13 13
 14. 14. Ciri-ciri soalan yang baik    Elakkan bertanya apa yang akan dilakukan oleh responden dalam keadaan yang hipotetikal (khususnya tentang perkara yang mungkin berlaku pada masa depan). Elakkan negatif berganda. Elakkan kategori jawapan yang bertindan. Kategori-kategori jawapan mestilah saling eksklusif. 12/15/13 14
 15. 15. Jenis-jenis soalan   Terbuka  Tidak berstuktur  Responden dapat memberi jawapan secara bebas Tertutup  Berstuktur  Responden memilih daripada pilihan jawapan yang diberi 12/15/13 15
 16. 16. Kebaikan soalan tertutup      Senang dan cepat untuk dijawab. Jawapan dapat dibandingkan dengan mudah. Kategori jawapan dapat membantu responden memahami soalan. Responden lebih cenderung menjawab soalan yang sensitif Mengurangkan kekeliruan dalam kalangan responden. 12/15/13 16
 17. 17. Keburukan soalan tertutup    Mencadangkan idea yang mungkin tidak pernah difikir oleh responden Responden dapat menjawab walaupun tidak tahu langsung mengenai isu yang ditanya. Responden akan berasa kecewa sekiranya kategori jawapan yang diberi tidak sesuai dengan mereka. 12/15/13 17
 18. 18. Keburukan soalan tertutup      Salah faham oleh responden tidak dapat dikesan. Tersalah tanda jawapan Perbezaan jawapan antara responden tidak dapat dilihat. Memaksa responden memberi jawapan yang mudah. Memaksa responden membuat keputusan yang tidak mungkin/perlu dibuat dalam kehidupan harian. 12/15/13 18
 19. 19. Kebaikan soalan terbuka     Memberi kebebasan kepada responden untuk menjawab Responden dapat memberi jawapan yang terperinci Penemuan yang tidak dijangka mungkin berlaku Responden dapat memberi jawapan yang sesuai untuk isu yang kompleks. 12/15/13 19
 20. 20. Kebaikan soalan terbuka   Memberi peluang untuk kreativiti dan menerangkan apa yang difikirkan. Menunjukkan logik, proses pemikiran responden. 12/15/13 20
 21. 21. Keburukan soalan terbuka     Jawapan mungkin terperinci tetapi darjahnya berbeza Jawapan yang tidak berkaitan atau relevan Perbandingan dan analisis statistik menjadi sukar Proses pengekodan menjadi sukar. 12/15/13 21
 22. 22. Keburukan soalan terbuka     Memerlukan masa yang lebih panjang untuk menjawab. Jawapan perlu ditulis perkataan demi perkataan dan ini mungkin menyukarkan orang yang membuat temubual. Mengambil ruang yang lebih besar Soalan yang umum menyebabkan responden tidak memberi jawapan yang relevan. 12/15/13 22
 23. 23. Rekabentuk soal selidik    Panjang Sususan soalan Format  soal selidik Soal selidik mesti mudah untuk dibaca, difahami.  Soalan perlu diberi nombor untuk mengelakkan kekeliruan  Beri arahan yang bersesuaian   Soalan  12/15/13 Beri arahan yang jelas untuk setiap soalan 23
 24. 24. Kegagalan Mendapatkan Respons (Non-response)   Kegagalan untuk mendapatkan respons akan melemahkan tinjauan. Jika kadar respons sangat rendah, penyelidik tidak dapat membuat generalisasi. 12/15/13 24
 25. 25. Jenis-jenis tinjauan  Diisi oleh responden (Self-administered) Pos  Emel  Secara terus     Temubual (face to face interview) Temubual melalui telefon web 12/15/13 25
 26. 26. Kebaikan tinjauan melalui pos    Dapat merangkumi satu kawasan geografi yang besar Responden menjawab pada waktu yang sesuai untuk mereka. Menjamin ‘anonymity’ dan mengurangkan pengaruh yang disebabkan oleh prasangka (bias). 12/15/13 26
 27. 27. Keburukan tinjauan melalui pos      Kadar respons yang rendah Mengambil masa yang lama untuk mendapatkan respons Penyelidik tidak tahu keadaan responden apabila responden menjawab soalan Tidak dapat memberi penjelasan tentang soalan. Tidak sesuai untuk jika responden buta huruf 12/15/13 27
 28. 28. Cara untuk meningkatkan respons dalam tinjauan melalui pos     Hantar kepada orang tertentu dan bukan kepada sesiapa secara umum. Sertakan surat untuk meminta kerjasama, menyatakan tujuan penyelidikan dan memberi jaminan bahawa semua jawapan adalah rahsia. Sertakan sampul surat beralamat sendiri dengan setem. Mesti kemas dan kelihatan profesional 12/15/13 28
 29. 29. Cara untuk meningkatkan respons dalam tinjauan melalui pos     Hantar surat peringatan. Jangan hantar semasa cuti panjang atau perayaan Beri saguhati. Biarkan mukasurat terakhir untuk responden memberi komen. 12/15/13 29
 30. 30. Temubual melalui telefon    Dapat merangkumi satu kawasan yang besar Mengambil masa yang singkat. Kadar respons yang agak tinggi. 12/15/13 30
 31. 31. Temubual (Face to face Interview) Kebaikan  Kadar respons yang tinggi  Boleh melihat persekitaran  Boleh tanya soalan tambahan untuk memperjelaskan soalan/jawapan 12/15/13 31
 32. 32. Temubual (Face to face Interview) Keburukan  Kos yang agak tinggi untuk melatih seseorang untuk menjadi penemubual yang baik.  Kos yang tinggi untuk pengangkutan  Kemungkinan berlaku bias penemubual (interviewer bias) paling tinggi. 12/15/13 32
 33. 33. Tinjauan melalui web (web survey) Kebaikan  Satu kaedah yang dapat dilaksanakan dengan cepat.  Merangkumi kawasan yang sangat besar  Dapat digunakan dengan imej dan bunyi  Dapat mengurangkan kerja-kerja memasukkan data. 12/15/13 33
 34. 34. Tinjauan melalui web (web survey) Keburukan  Masalah persampelan – tidak merangkumi orang yang tidak mempunyai kemudahan internet.  Privacy responden – ada banyak kes maklumat ‘dicuri’ daripada laman web. Penyelidik perlu menggunakan ‘secure server’  Rekabentuk tinjauan dan soalselidik menjadi lebih kompleks. 12/15/13 34
 35. 35. Temubual Peranan penemubual  Bersifat neutral dan tidak mengemukakan pandangan mereka.  Menerangkan tujuan tinjauan atau kajian  Cuba mendapatkan kerjasama daripada pihak responden  Cuba mengurangkan rasa malu, takut dan gelisah. 12/15/13 35
 36. 36. Peringkat dalam temubual Peringkat pertama: Pengenalan  Memperkenalkan diri  Menjelaskan tujuan penyelidikan  Mendapatkan kerjasama dan kebenaran daripada responden 12/15/13 36
 37. 37. Peringkat kedua   Tanya semua soalan yang perlu. Soalan Tambahan – cuba mendapatkan penjelasan bagi jawapan yang tidak jelas. Kadang kala komunikasi bukan verbal boleh digunakan untuk mendapatkan penjelasan. 12/15/13 37
 38. 38. Peringkat ketiga Keluar  Ucap terima kasih untuk bantuan dan sokongan responden.  Buat nota tentang apa yang telah diperhatikan. 12/15/13 38
 39. 39. Bias penemubual (interviewer bias)   Secara ideal, tingkahlaku penemubual tidak sepatutnya mempengaruhi jawapan responden. Namun, ada kalanya, faktor usia, etnik, gender penemubual mempengaruhi jawapan responden. 12/15/13 39
 40. 40. Kajian pilot (pilot study)   Sebelum soal selidik dan temubual dilakukan kajian pilot perlu dilakukan. Membantu penyelidik memperbaiki soalansoalan. 12/15/13 40
 41. 41. Etika dalam tinjauan    Penyertaan secara sukarela Rahsia Penyalahgunaan keputusan tinjauan 12/15/13 41

×