Kaedah Penyelidikan

2,614 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,614
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
109
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • {}
 • Kaedah Penyelidikan

  1. 1. KAEDAH PENYELIDIKAN OLEH : TN. HJ JAMALUDDIN BIN HASHIM
  2. 2. SEGMEN 1: ERTI/MAKNA PENYELIDIKAN Penyelidikan ertinya mencari maklumat.  Semua orang terlibat dalam mencari maklumat.  Maklumat memudahkan mencapai keputusan.  Semua orang membuat keputusan.
  3. 3. DUA JENIS PENYELIDIKAN YANG KITA FAHAMI HARI INI  Penyelidikan peribadi/persendirian  Penyelidikan saintifik/professional APAKAH PERBEZAAN DI ANTARA PENYELIDIKAN PERIBADI DENGAN PENYELIDIKAN SAINTIFIK?
  4. 4. CIRI-CIRI PENYELIDIKAN PERIBADI  Penyelidikan itu khusus untuk diri individu berkenaan sahaja  Kaedah yang digunakan hanya diketahui oleh individu berkenaan sahaja  Penemuan tidak perlu diumumkan kepada orang ramai  Masalah yang diselidiki bukan masalah global
  5. 5. CIRI-CIRI PENYELIDIKAN SAINTIFIK  Penyelidikan saintifik harus megikut kaedah tertentu dengan pendekatan yang biasa diamalkan pakar-pakar penyelidikan  Apa jua penemuannya dihebah dalam bentuk tesis atau dissertasi  Penyelidikan saintifik dikendalikan dengan sistematis, teliti dan penuh berhati-hati
  6. 6. DI ANTARA PENYELIDIKAN PERIBADI DENGAN PENYELIDIKAN SAINTIFIK YANG MANA LEBIH PENTING? PENYELIDIKAN SAINTIFIK TERBAHAGI KEPADA 2 KATEGORI : (A) KUALITATIF (B) KUANTITATIF
  7. 7. CIRI-CIRI PENYELIDIKAN KUANTITATIF  Penyelidikan ke atas aspek-aspek sosial yang tidak dapat dibilang dengan tepat. Contoh : Sikap, perasaan, pendapat, persepsi, minat, azam……  Penemuannya tidak dapat dinilai dengan angka atau disukat dengan tepat.  Kesimpulan penemuan secara umum (generalization)
  8. 8. CIRI-CIRI PENYELIDIKAN KUANTITATIF  Penyelidikan khusus bagi satu aspek tertentu Contoh : Ubat untuk kanser  Penemuan yang boleh disukat Contoh : IQ-120  Mencari maklumat yang tepat
  9. 9. DATA Apabila melakukan penyelidikan maklumat diperlukan oleh penyelidikan. Maklumat ini disebut DATA. APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN DATA?
  10. 10. DATA APA JUA MAKLUMAT YANG DIKUMPUL UNTUK MELENGKAPKAN PENYELIDIKAN Demographic Umur, jantina, Keturunan, agama Markah dari ujian dan pemeriksaan Pencapaian dari latihan dan lain-lain Esei yang ditulis Oleh responden, Markah dari peperiksaan, Maklumat dari rekod lama Respon dari temuduga, soal selidik, perbincangan
  11. 11. DATA PENYELIDIKAN TERBAHAGI KEPADA 2 KATEGORI 1) DATA KUALITATIF Semua maklumat yang dikumpul dari aktiviti penyelidikan. Maklumat ini mungkin dalam bentuk esei, paragraph, ayat atau rangkai kata. Kata kualitatif bermaksud hasil pemerhatian, keterangan ringkas, surat dan diari.
  12. 12. 2) DATA KUANTITATIF Ini berupa maklumat tepat berupa angka, sukatan, taksiran, yang boleh dikira dan dinilai dengan jelas.
  13. 13. ANTARA DATA KUALITATIF DENGAN DATA KUANTITATIF YANG MANA LEBIH PENTING? KEDUA-DUANYA PENTING? Peyelidikan kualitatif bergantung kepada data kualitatif, manakala penyelidikan kuantitatif memakai data kuantitatif
  14. 14. PENGKLASIFIKASIAN DATA DALAM PEYELIDIKAN SAINTIFIK Semua data sama ada KUALITATIF atau KUANTITATIF boleh diklasifikasi sebagai DATA UTAMA (primary data) atau DATA SAMPINGAN (secondary data). Data utama atau data sampingan merujuk kepada penggunaanya dalam penyelidikan itu.
  15. 15. APA DATA UTAMA? Data utama ialah maklumat yang diperolehi secara terus dari aktiviti penyelidikan sebenar. Data utama amat mustahak untuk meyelesaikan penyelidikan. Tanpa data utama, penyelidikan tidak mungkin selesai.
  16. 16. APA DATA SAMPINGAN? Maklumat yang diperolehi dari sumbersumber lain seperti perbualan orang, rencana akhbar, ucapan orang penting dan ulasan-ulasan media, dikenali sebagai data sampingan. Data sampingan kurang penting. Jika tidak ada data sampingan penyelidikan itu masih boleh dihasilkan.
  17. 17. INSTRUMENT Apa jua peralatan yang digunakan oleh penyelidik disepanjang tempoh ia mengendalikan penyelidikan itu disebut INSTRUMENT. Contoh-contoh instrument ialah soal selidik, soalan temuduga, rating scale, makmal dan peralatan terlibat, serta alat tulis.
  18. 18. INSTRUMENTATION Keseluruhan proses mengumpul data disebut INSTRUMENTATION. INSTRUMENTATION bukan sahaja melibatkan pemilihan peralatan tetapi juga cara dan situasi peralatan itu diguna pakai.
  19. 19. INSTRUMENTATION samb… LOKASI Dimana data dikutip? di rumah/di sekolah atau di mana-mana ADMINISTRATION Bagaimana data dikumpul? Siapa terlibat? Penyelidik atau pembantu INSTRUMENTATION TARIKH/MASA Bila data dikutip? Pagi, petang, malam KEKERAPAN Berapa kali? Sesekali, dua, tiga dan sebagainya
  20. 20. SEGMEN 2     Erti (maksud) kaedah penyelidikan Beberapa kaedah penyelidikan Penerangan ringkas kaedah-kaedah ini Beberapa cara mengutip data
  21. 21. MAKSUD KAEDAH PENYELIDIKAN (The meaning of Research Methods)  Kaedah penyelidikan membawa maksud Kaedah penyelidikan membawa maksud cara-cara mengendalikan penyelidikan.  Penyelidikan tidak bergantung pada satu cara sahaja tetapi ada berbagai-bagai cara.  Mana-mana cara boleh dipakai bergantung kepada kesesuaian aspek yang diselidiki.
  22. 22. BEBERAPA KAEDAH PENYELIDIKAN (Different Research Methods/ Designs)  Practical Research     Practical Research Historical Research Action Research Experimental Research Descriptive Research
  23. 23. PENERANGAN RINGKAS KAEDAH-KAEDAH INI DI BAWAH INI KITA SAMA-SAMA BINCANGKAN SECARA RINGKAS MAKSUD SATU PERSATU KAEDAH INI. TUJUANNYA SUPAYA SEMUA PESERTA FAHAM MAKSUD TIAP-TIAP KAEDAH INI DAN BEZANYA ANTARA SATU SAMA LAIN.
  24. 24. PRACTICAL RESEARCH Ini adalah satu kaedah penyelidikan yang dimulakan dengan samar-samar tetapi berakhir dengan satu produk yang jelas. Penyelidikan praktikal biasa diamalkan oleh pengubah lagu (muzik), pelukis, pereka dan pencipta
  25. 25. sambungan  Berasaskan pada produk itu penciptanya menulis report mengandungi maklumat berikut :  Tajuk penyelidikan dan penerangan ringkas mengenai tajuk yang dipilih  Tujuan penyelidikan dan isu yang menjadi masalah penyelidikan  Metodologi yang dipakai  Kemajuan dan kepentingan penyelidikan ini
  26. 26. EXPERIMENTAL RESEARCH Ini adalah satu pendekatan penyelidikan menerusi percubaan yang berubah-ubah untuk mendapat kejayaan yang dicari. Contoh : ALTON MAYO & WESTERN ILLINOIS ELECTRIC COMPONY-USA Terangkan cerita ini denga jelas dan menyeluruh
  27. 27. ACTION RESEARCH Ini adalah satu kaedah penyelidikan yang memerhatikan perkembangan atau perubahan pada bahan yang diselidiki. Contoh: Biji kacang-apa berlaku pada hari pertama, ke dua dan ke tiga. Laporkan penemuan ini dalam bentuk tesis/dissertasi
  28. 28. HISTORICAL RESEARCH Ini adalah satu pendekatan yang mana semua maklumat yang dikutip oleh penyelidik datang dari sumber-sumber sejarah seperti : - buku-buku sejarah dari perpustakaan Artifak dari muzium Dokumen dari arkib Perbincangan dari orang-orang tua
  29. 29. DESCRIPTIVE RESEARCH Penyelidikan descriptive bertujuan untuk mencari penerangan (penemuan) terperinci mengenai sesuatu permasalahan pada objek, proses atau individu. - - PENYELIDIKAN DISKRIPTIF MELALUI BEBERAPA PERINGKAT Kenalpasti permasalahan…… Nytakan hipotesis, jika ada…… Kenalpasti kaedah penyelidikan(design) Nyatakan metodologi 1. instrumen 2. mengutip maklumat 3. menganalisa maklumat Penemuan, kesimpulan dan saranan Tesis/dissertasion
  30. 30. PENYELIDIKAN DISKRIPTIF(SURVEY) Mengutip maklumat mengenai sesuatu kejadian dari orang ramai. Instrument boleh berupa soal selidik atau soalan temuduga atau pemerhatian PENYELIDIKAN DISKIPTIF “CASUAL-COMPARATIVE” Melihat sebab masalah antara kejadian. Contoh : tahap merokok dengan kemerosotan kesihatan.
  31. 31. PENYELIDIKAN DISKRIPTIF “CORRELATIONAL STUDIES” mengkaji kaitan /pertalian antara dua atau lebih peristiwa. Contoh: keruntuhan rumah tangga anakPENYELIDIKAN DISKRIPTIF anak lemah dalam akademik. “ KAJIAN KES ” Ini adalah kajian mendalam keatas sesuatu peristiwa atau situasi yang menjadi fokus kepada penyelidik. Contoh : adat perkahwinan dalam masyarakat Orang Asli di tanah Melayu. - Falsafah Objektif Pendekatan Hasilnya/pencapaian
  32. 32. “ DEVELOPMENTAL STUDIES ” Ini biasanya mengkaji sebarang perubahan yang berlaku keatas objek bahan melalui jarak masa, disebabkan oleh faktof-faktor tertentu seperti pendidikan, malapetaka, peperangan, PENYELIDIKAN kepercayaan perubahan sikap, DISKRIPTIF dan pegangan agama. “ DEVELOPMENTAL STUDIES” DUA KATEGORI : - Longitudinal studies - Cross-sectional studies ELEBORATE/ EXPLAIN(TRHOUGHLY)
  33. 33. KESIMPULAN Maklumat berikut menyatakan keseluruhan kategori PENYELIDIKAN DISKRIPTIF - Survey Causal- Comparative studies Correlational studies Case studies Developmental studies - longitudinal studies - cross-sectional studies
  34. 34. SEGMEN 3 BILA MEMULAKAN PENYELIDIKAN  Apabila berlaku maslah yang membimbangkan/ mengganggu/ memporakperandakan kejiranan/ masyarakat/ negara. Tetapi maslah ini benar-benar penting untuk menjayakan penyelidikan.  Apabila timbul fenomena yang tidak ada penjelasannya  Apabila ada keperluan meyakinkan sebuah teori yang sedia ada PENYELIDIK MESTILAH JELAS DENGAN MASLAH YANG WUJUD. JANGAN MELAKUKAN PENYELIDIKAN TANPA MEMAHAMI MASALAH SEBENAR
  35. 35. BAGAIMANA MEMEULAKAN PENYELIDIKAN Untuk mencapai kecemerlangan penyelidikan, penyelidikan itu mestilah saintifik. Oleh itu persediaan yang rapi mesti dilakukan. - Luaskan pembacaan-penyelidikan lampau Rujuk literatur yang relevan Berbincang dengan pakar-pakar penyelidikan Biasakan dengan terminologi penyelidikan
  36. 36. TINDAKAN SEBELUM PENYELIDIKAN Kecilkan skop penyelidikan Berikan tajuk penyelidikan yang sesuai Tentukan kaedah(design)penyelidikan Sebutkan dengan jelas metodologi penyelidikan  Mula tulis cadangan penyelidikan     (PROPOSAL) ANDA BERADA PADA LANDASAN YANG BETUL
  37. 37. PROSES PENYELIDIKAN DEFINE THE PROBLEM REVIEW THE LITERATURE FORMULATE HIPOTHESIS (jika ada) TENTUKAN KAEDAH PENYELIDIKAN KUTIP MAKLUMAT (DATA) ANALISA MAKLUMAT(DATA) PENEMUAN, KESIMPULAN, SARANAN Pada umumnya penyelidikan itu harus melalui beberapa peringkat
  38. 38. SEDIAKAN CADANGAN PENYELIDIKAN(RESEARC H PROPOSAL)  MENGAPA PERLU CADANGAN (PROPOSAL) - Memberikan halatuju yang jelas Cadangan mengawal penyelidikan Cadangan memberikan kaedah penyelidikan yang baik - Cadangan menentukan (input)/ (output)penyelidikan
  39. 39. KANDUNGAN CADANGAN PENYELIDIKAN(contents of research proposal) PENGENALAN Fakta, teori atau kebimbangan yang meyakinkanpenyelidikan bahawa satu penyelidikan saintifik mustahak KEPENTINGAN PENYELIDIKAN Penyelidik yakin bahawa penyelidikan itu penting kepada orang ramai.
  40. 40. CADANGAN PENYELIDIKAN(samb…) MASALAH PENYELIDIKAN - Nyatakan apa masalah yang diselidiki, terangkan dengan jelas dan tepat permasalahan itu - Tiga perkara dikaitkan dengan masalah yang diselidiki 1. delimitation 2. limitation 3. hipotesis (jika ada)
  41. 41. PENYELIDIKAN MASA LAMPAU/LITERATUR Berikan ringkasan semua penyelidikan yang telah lalu atau segala bahan bacaan yang berkaitan dengan penyelidikan anda METODOLOGI Umumkan kaedah melakukan penyelidikan ini. Contoh : kaedah mengutip data, populasi/sampel/kaedah pensampelan, instrumen yang digunakan, cara mrnganalisis data, bagaimana mencapai penemuan
  42. 42. CADANGAN PENYELIDIKAN RUPA BENTUK (samb….) TESIS (outline of the thesis) BAB 1 : RANCANGAN PENYELIDIKAN - Pengenalan Kepentingan penyelidikan Masalah penyelidikan - delimitation - limitation - hipotesis (jika ada) - Metodologi BAB 2 : PENYELIDIKAN YANG TELAH LALU DAN BAHAN-BAHAN BACAAN/ RUJUKAN BAB 3: DATA DAN ANALISA DATA
  43. 43. BAGAIMANA RUPA KESELURUHAN CADANGAN PENYELIDIKAN TAJUK PENYELIDIKAN Pengenalan Kepentingan penyelidikan Masalah penyelidikan - Delimitation - Limitation } italics - Hipotesis(jika ada) Penyelidikan yang telah lalu/liteatur Metodologi/prosedur Rupabentuk tesis bibliografi
  44. 44. PERINGATAN APABILA MENYEDIAKAN CADANGAN PENYELIDIKAN tepat, tidak meleret-leret  Cadangan penyelidikan harus ringkas,         tanpa hala tuju.(10-12 m/s) Cadangan ditaip langkau sebaris dan ikut format penulisan yang betul Harus mengikut sistem(manual of forms)yang telah diiktiraf Tidak perlu dijilid(binding)Cuma distapler Tidak perlu diasing-asingka kepada beberapa bab (capter) tertentu. Pembahagi antara bahagian ialah center heading Center head tidak digaris (underscore) Penuhkan mukasurat dari margin atas hingga kebawah Cadangan penyelidikan seperti kontrak tetapi masih boleh berubah dengan kebenaran penyelia. Gunakan cadagan penyelidikan ini sebagai pemandu dalam penyelidikan
  45. 45. PENYELIDIKAN SAINTIFIK PERLU BERSANDAR PADA PENYELIDIKAN YANG TELAH LALU OLEH ORANG LAIN ATAU LITEATUR
  46. 46. DEFINISI  Penyelidikan yang telah lalu ertinya sebarang penyelidikan oleh orang-orang terdahulu yang dianggap oleh penyelidik sebagai ada kaitan dengan penyelidikannya  Literatur ialah apa jua berupa buku, jurnal, majalah, tabloid, akbar, kertas kerja dan lain-lain bahan bacaan yang boleh dirujuk semasa melakukan penyelidikan
  47. 47. GUNA YANG PENYELIDIKAN LALU/ LITERATUR  Selaku pemangkin kepada penyelidikan. Ia menjadi pencetus idea-idea baru.  PL/L memudahkan penyelidikan kerana ia sebagai pembimbing  PL/L sebagai kosmetik. Adanya PL/L dalam tesis mencerminkan pandangan pembacaan yang luas
  48. 48. CARA MENGGUNAKAN PL/L  Baca dengan rapi dan teliti. Cuba fahamkan dengan mendalam, analisa semua bahagian dan fikirkan dari sudut mana yang boleh dipinjam oleh penyelidikan anda.  Beri ringkasan pada aspek yang anda baca lihat bagaimana anda boleh padankan dengan penyelidikan yang sedang anda lakukan.  Sebarang rujukan mesti ada bibliografi dan rujukan mesti mengikut sistem yang tertentu
  49. 49. DIMAN LETAKNYA PL/L DALAM TESIS SEBENAR  Biasanya pada bab 2  Sekurang-kurangnya 5 PL/L. Cuma aspek yang relevan dengan penyelidikan sahaja yang dirujuk bukan keseluruhan bahan itu  Tiap-tiap rujukan mesti dalam bentuk asal, jangan ditokok tambah dan tafsiran sendiri  Susun PL/L dengan teratur dan jangan bertaburan
  50. 50. POPULASI DAN SAMPEL HAMPIR SEMUA PENYELIDIKAN DISKRIPTIF MENDAPATKAN MAKLUMAT(DATA) DARIPADA ORANG RAMAI. ORANG RAMAI INI DISEBUT POPULASI GENERAL TARGET ACCESSIBLE } POPULATION
  51. 51. POPULATION UMUM(GEN. POPULATION) Ertinya kumpulan orang-orang yang berkait dengan tajuk penyelidikan berkenaan. Contoh: Tajuk penyelidikan, “sikap ibu bapa terhadap matapelajaran matematik kejuruteraan”. Disini populasi umum ialah semua ibubapa yang ada anak sedang bersekolah di seluruh negara. Orang-orang yang tidak ada anak bersekolah tidak termasuk dalam populasi umum
  52. 52. TARGET POPULASI Penyelidikan tidak mampu mengutip data dari semua ibu bapa di seluruh negara. Oleh itu, yang lojik di lakukan oleh penyelidik ialah memilih satu lokasi. Contoh : pantai barat semenanjung dari …… hingga lumut Perak. Semua ibubapa dalam seluruh lokasi tersebut yang ada anak sedang bersekolah tergolong sebagai target populasi.
  53. 53. ACCESSIBLE POPULATION Sekiranya jumlah target population itu ramai, penyelidik harus memilih seribu sahaja. Jumlah seribu orang itu disebut accessible population. Selain dari itu, accessible population ini juga disebut sebagai sampel. Kaedah memilih seribu sampel dari target dari population itu disebut SAMPLING METHODS (kaedah persampelan)
  54. 54. DUA KAEDAH PERSAMPELAN  RANDOM SAMPLING Random sampling ertinya semua orang dalam target poulation itu mempunyai peluang yang sama terpilih sebagai sampel  NON-RANDOM SAMPLING Ertinya tidak semua orang dalam target population itu mempunyai peluang yang sama terpilih sebagai sampel
  55. 55. ADA 4 KATEGORI RANDOM SAMPLING     SIMPLE RANDOM SAMPLING SYSTEMATIC RANDOM SAMPLING STRATIFIED RANDOM SAMPLING CLUSTER RANDOM SAMPLING Tiap-tiap kategori mempunyai cara pemilihan yang tersendiri dan menarik
  56. 56. SEGMEN 5: PEMBENTUKAN HIPOTESIS  Menurut Fraenkel (1993) menyatakan hipotesis ialah merupakan suatu ramalan terhadap kemungkinan dapatan di dalam penyelidikan.  Menurut Ahmad Mahdzan Ayob (1992) menyatakan bahawa hipotesis ialah merupakan saranan sementara tentang hubungan antara dua angkubah (atau lebih) yang didapati melalui deduksi.  Menurut Maleske (1995) menyatakan bahawa hipotesis ialah merupakan peramalan terhadap apa yang akan berlaku pada masa hadapan.
  57. 57. Jenis – jenis Hipotesis 1. Hipotesis Induktif. Di dalam hipotesis ini ianya dibentuk melalui proses cerapan. Di dalam hipotesis ini penyelidik akan menentukan susur galur dan kemungkinan hubungan antara pemboleh ubah yang dikaji. 2. Hipotesis deduksi. Di dalam hipotesis ini ianya dibentuk daripada teori. Ianya akan memandu penyelidikan ke arah sistem pengetahuan yang lebih umum.
  58. 58. Kelebihan menggunakan Hipotesis 1. Penyelidikan boleh dilakukan dengan lebih mendalam. 2. Dengan memulakan dengan hipotesis ianya melibatkan falsafah sains. 3. Dengan menggunakan hipotesis ianya dapat mengesan atau tidak hubungan antara perkara yang dikaji. 4. Mengetahui perkara yang ingin dikaji.
  59. 59. Ciri – Ciri hipotesis 1. Menduga hubungan antara dua atau lebih pemboleh ubah. Dengan kata lain ianya cuba untuk mengkaji sama ada kedua – dua hubungan tersebut mempunyai hubungan ataupun tidak (mampu diuji). 2. Hipotesis tersebut seharusnya dinyatakan secara logik, jelas dan terang. Dengan kata lain ianya harus seragam dan tepat terhadap apa yang ingin diukur.
  60. 60. Ciri – Ciri hipotesis 3. Selain itu ianya berupaya untuk diuji sama ada hipotesis itu ditolak atau disahkan. Ianya cuba untuk mengenal pasti apakah hubungan antara kedua – dua pemboleh ubah tersebut. Ini bermaksud bahawa ianya cuba untuk membandingkan sama ada terdapat perkaitan atau tidak pada bab hasil dan perbincangan.
  61. 61. Ciri – Ciri hipotesis 4. Hipotesis itu juga seharusnya bersifat  khusus dan bukannya bersifat umum.   Jelasnya hipotesis yang dibentuk adalah  khusus kepada sesuatu perkara yang  ingin diukur.  Ianya tidak boleh melebihi  daripada apa yang seharusnya dan  bersifat umum.  Jelasnya ia perlu  mengukur pemboleh ubah – pemboleh  ubah  yang dikaji sahaja.        
  62. 62. Ciri – Ciri hipotesis 5.  Hipotesis yang dibentuk juga seharusnya  berbentuk khusus agar ianya berupaya  dijadikan panduan.  Jika hipotesis tersebut  adalah khusus, secara tidak langsung  ianya  akan memudahkan proses untuk  memastikan terdapat hubungan / perkaitan  atau perbezan antara pemboleh ubah -  pemboleh ubah tersebut.     .        
  63. 63. Ciri – Ciri hipotesis 6. Sesuatu hipotesis tidak seharusnya  mempunyai   pertimbangan nilai,  moral  atau etika iaitu saranan yang  menyatakan sesuatu itu baik atau  buruk (Ahmad Mahdzan Ayob, 1992).   7. Hipotesis yang dijalankan seharusnya  dinyatakan secara konsepsi sahaja  dan  tidak dinyatakan dengan  operasional  (Ahamd Mahdzan  Ayob,1992).     .        
  64. 64. Ciri – Ciri hipotesis 8.    Mempunyai hubungan antara teori  yang  ingin dikaji (Sharma et al,  1988).  9.     Perlu spesifik terhadap perkara yang  ingin dikaji.     .        
  65. 65. Pembentukan Hipotesis berasaskan Tanggapan Di dalam menentukan hipotesis kajian, penyelidik  berhadapan dengan realiti dua tahap pengukuran kajian  dapat dijalankan.  Dua tahap tersebut ialah : 1.  Tahap Operasional.  Bagi tahap opersional penyelidik  seharusnya mentakrifkan fenomena - fenomena di  dalam istilah yang boleh diperhatikan dan diuji.  Ianya  hampir sama dengan definisi operasional.    2. Tahap Konseptual.  Bagi tahap konseptual penyelidik  seharusnya mentakrifkan fenomena - fenomena dalam  istilah yang asas (dasar) bersama dengan kejadian lain.   Konsep sedemikian sememangnya sukar untuk diukur.   Ini kerana ianya melibatkan definisi yang luas.  Ianya  hampir sama dengan definisi konseptual.  Jelasnya  penyelidik perlu menggunakan definisi operasional di  dalam proses pengukuran.     
  66. 66. Pengujian Hipotesis  Pengujian hipotesis ialah satu proses untuk  memastikan sama ada sesuatu andaian saintifik  yang dilakukan itu diterima atau sebaliknya.    Tujuan utamanya ialah untuk menentukan  probabiliti (kemungkinan) yang sesuatu itu  adalah benar dan dapat disokong oleh fakta.     Daripada sini hipotesis kajian boleh dibentuk  sama ada hipotesis tersebut berarah atau tidak  berarah.    Hipotesis yang berarah ialah merupakan  hipotesis yang menentukan arah jangkaan  jawapan kajian dan sebaliknya bagi hipotesis  tidak berarah.       
  67. 67. Pernyataan Hipotesis 1.  Hipotesis Nul (kosong)  Hipotesis ini adalah merupakan hipotesis  sementara yang tidak pincang (Mohd  Majid, 1998).    Ianya adalah merupakan hipotesis negatif  atau menunjukkan tiada perbezaan / tiada  terdapat persamaan / tiada perhubungan /  tiada terdapat perkaitan antara kedua –  dua pemboleh ubah (sama  ada berarah  atau tidak berarah).        
  68. 68. Pernyataan Hipotesis 2. Hipotesis Alternatif / penyelidikan  Ianya biasa dibentuk pada peringkat awal  sesuatu penyelidikan (Mohd Majid, 1998).    Hipotesis ini digunakan sebelum data  dicerapkan.  Ianya adalah merupakan versi  hipotesis positif atau menunjukkan terdapat  hubungan / terdapat persamaan / terdapat  perbezaan / terdapat perkaitan antara kedua –  dua pemboleh ubah (sama  ada berarah atau  tidak berarah).       
  69. 69. Pernyataan Hipotesis Beberapa perkara perlu diambil kira dalam menjalankan pembentukan hipotesis dan mengenalpasti permasaalahan. Di antaranya adalah kita perlu tahu akan :                     sebab dan akibat/kesan objektif – pencapaian, ruang diantara perancangan dan kejadian kemungkinan pencapaian dan polisi atau dasar rangkakerja polisi iaitu pelaksanaannya kajian awal penyelidikan/kajian sedia ada sejarah atau latar belakang kaedah membuat penilaian penjelasan komen , komplen trend semasa perubahan pada persekitaran ruangan diantara kejadian sebenar dan perancangan laporan dan kejadian sebenar
  70. 70. Pengunaan Pembolehubah bagi Pembinaan Hipotesis Pembolehubah (variables) adalah satu bahan yang berlainan bentuk. Ia adalah simbol bagi pernomboran atau nilai yang dinyatakan e.g jantina, pendapatan, kelas sosial dan sbgnya. Pembolehubah yang di waikil oleh X boleh dimasukkan sebagai sebarang nilai set e.g. dalam kes kepandaian kita memberi nilai sebagai contoh rendah hingga tinggi atau 50 hingga 100. Pembolehubah juga boleh mempunyai hanya dua nilai seperti jantina (lelaki, perempuan).      
  71. 71. Jenis-Jenis Pembolehubah 1 Pembolehubah bebas (independent) adalah pembolehubah yang menjadi penyebab sesuatu perkara kejadian 2 Pembolehubah bersandar (dependent) adalah pembolehubah yang dihasilkan oleh kesan pembolehubah bebas      
  72. 72. Jenis-Jenis Pembolehubah 3. Pembolehubah aktif adalah pembolehubah yang boleh dimanupulasi seperti cara pemakanan, kepercayaan politik 4. Pembolehubah penyumbang (attributes) adalah pembolehubah yang boleh dimanupulasi tetapi boleh di ukur seperti sikap manusia, kebolehan      
  73. 73. Jenis-Jenis Pembolehubah 5. Pembolehubah discrete adalah pembolehubah yang boleh diukur secara unit menyeluruh seperti bilangan anak didalam keluarga 6. Pembolehubah berterusan (continous) adalah pembolehubah yang boleh mewakili nilai diantara dua nilai yang diberi seperti tumbesaran kanakkanak     
  74. 74. Jenis-Jenis Pembolehubah 7. Pembolehubah terkawala dalah sama dengan pembolehubah berterusan 8. Pembolehubah tidak terkawal adalah pembolehubah yang dihasilkanmelalui sesuatu perkara yang berpunca dari perkara yang lain   
  75. 75. Jenis-Jenis Pembolehubah 9. Pembolehubah kualitatif adalah pembolehubah seperti keadaan rumah, keadaan kesihatan 10. Pembolehubah discrete dichotomous adalah pembolehubah yangmempunyai hanya dua kelas atau gred seperti Ya atau Tidak, Mati atau Hidup.   
  76. 76. Jenis-Jenis Pembolehubah 11.Pembolehubah Kategori Terhad adalah pembolehubah discrete yang mempunyai 3 hingga enam gred seperti taraf perkahwinan -> bujang, bertunangm berkahwin, janda, duda 12.Pembolehubah Kaetgori pelbagai adalah pembolehubah yang mempunyai enam hingga 20 gred seperti gred sekolah 
  77. 77. Jenis-Jenis Pembolehubah 13.Pembolehubah Random adalah pembolehubah yang nilai-nilainya ditentukan secara proses tidak sengaja yang tidak dikawal oleh pemerhati 14.Pembolehubah Constant hanya mempunyai satu nilai K dimana K adalah sebarang pilihan

  ×