Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BAB 7
CABARAN HUBUNGAN ETNIK
DI MALAYSIA
©MahyuddinKhalid&AshrofZaki, UiTM

CTU553 HUBUNGAN ETNIK

emkay@salam.uitm.edu.m...
PENGENALAN
2

Hasil Pembelajaran
• Mengenalpasti asas hubungan
antara etnik-etnik di Malaysia
• Mengenalpasti cabarancabar...
HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA
3







Kesepakatan 3 etnik terbesar negara ketika Persekutuan
Tanah Melayu mencapai kemerd...
HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA
4

HUBUNGAN ETNIK DI SEMENANJUNG MALAYSIA

HUBUNGAN ETNIK D
MALAYSIA

Zaman Penjajahan
• Penjaj...
HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA
5

Zaman Darurat hingga Pembentukan Malaysia
• Menjadi semakin rumit selepas darurat diisytihar...
HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA
6

Sabah
• Hubungan etnik dicorakkan oleh penempatan penduduk bumiputera dan bukan
bumiputera s...
KEPERLUAN MEWUJUDKAN HUBUNGAN ETNIK
7

HUBUNGAN ETNIK D
MALAYSIA

Fitrah
kemanusiaan

FAKTOR KONFLIK

Elak dari
bergantung...
FAKTOR KONFLIK MASYARAKAT MALAYSIA
8

• Perbezaan dalam unsur-unsur kebudayaan seperti
bahasa, agama dan adat resam.
• Tim...
CABARAN HUBUNGAN ETNIK
9

POLITIK

HUBUNGAN ETNIK D
MALAYSIA

FAKTOR KONFLIK

EKONOMI
CABARAN
HUBUNGAN ETNIK

CABARAN
HUBU...
POLITIK
10

 Politik

Perkauman:

 Setiap kaum

di Malaysia diwakili oleh parti politik
masing-masing.
 Menyuara, menja...
EKONOMI
11

 Dominasi

Sektor Ekonomi:

 Jurang yang

luas dari segi penguasaan ekonomi dan
ketidakseimbangan pendapatan...
SOSIAL
12



Pemisahan Fizikal






Sistem Pendidikan yang Berasingan





Setiap golongan etnik mempunyai sistem...
AGAMA, ADAT ISTIADAT & BUDAYA
13



Setiap etnik mempunyai agama, adat istiadat
bahasa dan kebudayaan yang berlainan:
 M...
FAKTOR KEJAYAAN PEMBINAAN MASYARAKAT MALAYSIA
14

Keazaman politik (Political
Will)

HUBUNGAN ETNIK D
MALAYSIA

Golongan s...
15

 Pemimpin ada

niat untuk menginstitusikan
hubungan etnik.
 Niat ini dicetuskan oleh kesedaran tentang
pentingnya hu...
16



Adanya badan induk yang menjadi faktor
pemangkin kepada semua program hubungan
etnik dan integrasi yang melibatkan ...
17





Faktor ekonomi memainkan peranan penting
dalam menentukan kejayaan hubungan etnik di
Malaysia. Pengajarannya ial...
18







Islam telah memberi pengaruh yang mendalam
dalam pertumbuhan dan perkembangan
Tamadun Malaysia.
Dengan majori...
19





Mestilah mempunyai visi yang sama tentang
hala tuju dan hasil integrasi yang diingini.
Gagasan 1Malaysia dan Waw...
20



Penggunaan Mykad untuk mengatasi masalah
imigresen, interaksi virtual dengan penggunaan
teknologi tanpa wayar 3G, p...
PENGUKUHAN
21



Bincangkan EMPAT (4) cabaran hubungan etnik di Malaysia



Huraikan TIGA (3) ciri asas untuk mengurangk...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

CABARAN HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA (SHE)

 • Login to see the comments

CABARAN HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA (SHE)

 1. 1. BAB 7 CABARAN HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA ©MahyuddinKhalid&AshrofZaki, UiTM CTU553 HUBUNGAN ETNIK emkay@salam.uitm.edu.my
 2. 2. PENGENALAN 2 Hasil Pembelajaran • Mengenalpasti asas hubungan antara etnik-etnik di Malaysia • Mengenalpasti cabarancabaran hubungan etnik di Malaysia • Menghuraikan isu-isu penting dalam konteks cabaran hubungan etnik di Malaysia • Menjelaskan faktor-faktor pembinaan dan acuan jati diri rakyat Malaysia 7.1 HUBUNGAN ETNIK D MALAYSIA 7.2 FAKTOR KONFLIK 7.3 CABARAN HUBUNGAN ETNIK 7.4 FAKTOR KEJAYAAN KANDUNGAN BAB 7 ©eMKAy
 3. 3. HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA 3    Kesepakatan 3 etnik terbesar negara ketika Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 membolehkan rakyat menikmati kuasa politik yang sama rata dengan dasar perkongsian kuasa. Begitu juga dasar pengagihan kekayaan, pembangunan masyarakat yang adil di sisi undang-undang, amalan demokrasi serta kontrak sosial di antara kepelbagaian kaum menghasilkan keharmonian masyarakat Malaysia. Konsep perkongsian kuasa, pengagihan pendapatan negara secara adil, peluang pendidikan yang sama di antara kaum, kebebasan beragama yang dijamin oleh perlembagaan negara, perlindungan terhadap kaum minoriti serta dasar-dasar yang lain, telah dapat menjamin keharmonian rakyat berbilang kaum dan etnik di negara kita. HUBUNGAN ETNIK D MALAYSIA FAKTOR KONFLIK CABARAN HUBUNGAN ETNIK FAKTOR KEJAYAAN ©eMKAy
 4. 4. HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA 4 HUBUNGAN ETNIK DI SEMENANJUNG MALAYSIA HUBUNGAN ETNIK D MALAYSIA Zaman Penjajahan • Penjajahan meninggalkan kesan mendalam terhadap hubungan etnik dan pembangunan politik Malaysia • Melalui penjajahan Inggeris, wujud masyarakat perlbagai etnik melalui kemasukan orang Cina dan India sebagai buruh • Mereka diasingkan dengan penduduk tempatan dari segi pekerjaan, tempat tinggal dan sistem persekolahan, dan menyukarkan untuk berinteraksi sesama kaum. • Penjajahan Jepun pula mengamalkan dasar pembahagian yang jelas antara kaum menyebabkan meningkatnya perasaan permusuhan dan akhirnya mencetuskan pergaduhan antara kaum. FAKTOR KONFLIK CABARAN HUBUNGAN ETNIK FAKTOR KEJAYAAN Selepas Perang • Hubungan etnik dirumitkan lagi dengan penubuhan Malayan Union yang ditolak oleh Melayu dan diterima oleh kaum Cina dan India terutama berkaitan dengan isu kewarganegaraan. ©eMKAy
 5. 5. HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA 5 Zaman Darurat hingga Pembentukan Malaysia • Menjadi semakin rumit selepas darurat diisytiharkan terutama antara kaum Melayu dan Cina • Semakin teruk selepas British memperkenalkan rancangan penempatan semula yang membataskan pergaulan kaum Melayu yang ditempatkan di kampung Melayu dan Cina di kampung Baru • Isu utama politik ketika ini seperti penguasaan ekonomi oleh golongan pendatang, penglibatan Cina dalam politik Tanah Melayu serta perjuangan etnik mempertahankan budaya, bahasa dan pendidikan. • Penyatuan etnik dipupuk melalui dasar-dasar kerajaan berkaitan pendidikan dan ekonomi serta kerjasama politik melalui Perikatan HUBUNGAN ETNIK D MALAYSIA FAKTOR KONFLIK CABARAN HUBUNGAN ETNIK FAKTOR KEJAYAAN Hubungan Etnik Masa Kini • Pelaksanaan dasar-dasar awam kerajaan berkaitan sosial, pendidikan dan ekonomi bagi mengukuhkan hubungan etnik di Malaysia. • Antaranya melalui Majlis Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, Dasar Pendidikan Kebangsaan, Gagasan 1Malaysia, Rancangan-Rancangan Ekonomi dan sebagainya. ©eMKAy
 6. 6. HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA 6 Sabah • Hubungan etnik dicorakkan oleh penempatan penduduk bumiputera dan bukan bumiputera serta Bumiputera bukan Islam dan Bumiputera Islam. • Sistem penempatan dibentuk melalui sistem kepercayaan di kalangan penduduk; Bumiputera Islam(Bajau,Idahan,Iranun,Sulu,Bisaya,Melayu-Brunei dan Orang Sungai) dan Bumiputera bukan Islam(Dusun,Murut,Rungus) • Mengamalkan hubungan etnik yang harmoni kerana penduduk meletakkan keutamaan kebudayaan dalam urusan kehidupan bermasyarakat berbanding pembezaan keagamaan serta ikatan kekeluargaan yang lebih kuat berbanding agama. Sarawak • Brooke mengamalkan dasar mengasingkan kumpulan etnik mengikut kepentingan kepada pentadbiran British di Sarawak • Perhubungan antara etnik-etnik berasaskan ekonomi. • Mengasingkan setiap kumpulan etnik di Sarawak mengikut petempatan dan pekerjaan yang berlainan bagi mengelakkan pertelingkahan dan pertumpahan darah yang membawa kepada pengenalan etnik berdasarkan tempat tinggal. • Perhubungan etnik semakin baik melalui perkahwinan campur, toleransi agama, kesedaran melalui pendidikan dan sebagainya HUBUNGAN ETNIK D MALAYSIA FAKTOR KONFLIK CABARAN HUBUNGAN ETNIK FAKTOR KEJAYAAN ©eMKAy
 7. 7. KEPERLUAN MEWUJUDKAN HUBUNGAN ETNIK 7 HUBUNGAN ETNIK D MALAYSIA Fitrah kemanusiaan FAKTOR KONFLIK Elak dari bergantung dengan kuasa luar Keperluan Hubungan Etnik CABARAN HUBUNGAN ETNIK Tuntutan keagamaan FAKTOR KEJAYAAN Memenuhi keperluan hidup ©eMKAy
 8. 8. FAKTOR KONFLIK MASYARAKAT MALAYSIA 8 • Perbezaan dalam unsur-unsur kebudayaan seperti bahasa, agama dan adat resam. • Timbulnya jarak sosial antara anggota masyarakat kerana kurang interaksi. • Perbezaan pekerjaan dan tempat tinggal. • Prasangka dan prejudis yang menebal. • Keengganan anggota masyarakat untuk membuka dunia sosial kepada masyarakat lain dan kecenderungan untuk mengekalkan identiti masing-masing. • Dominasi sesuatu kaum dalam bidang-bidang tertentu seperti politik atau perniagaan. • Bilangan anggota masyarakat majoriti dan minoriti lebih kurang sama. HUBUNGAN ETNIK D MALAYSIA FAKTOR KONFLIK CABARAN HUBUNGAN ETNIK FAKTOR KEJAYAAN ©eMKAy
 9. 9. CABARAN HUBUNGAN ETNIK 9 POLITIK HUBUNGAN ETNIK D MALAYSIA FAKTOR KONFLIK EKONOMI CABARAN HUBUNGAN ETNIK CABARAN HUBUNGAN ETNIK FAKTOR KEJAYAAN SOSIAL AGAMA DAN BUDAYA ©eMKAy
 10. 10. POLITIK 10  Politik Perkauman:  Setiap kaum di Malaysia diwakili oleh parti politik masing-masing.  Menyuara, menjaga serta memperjuangkan kepentingan dan kelangsungan kaum masing-masing.  Sukar menerima pemimpin dari kaum lain.  Mengukuhkan semangat perkauman yang menebal. HUBUNGAN ETNIK D MALAYSIA FAKTOR KONFLIK CABARAN HUBUNGAN ETNIK FAKTOR KEJAYAAN ©eMKAy
 11. 11. EKONOMI 11  Dominasi Sektor Ekonomi:  Jurang yang luas dari segi penguasaan ekonomi dan ketidakseimbangan pendapatan.  Tiap-tiap etnik berusaha untuk mendapatkan hak dan keuntungan yang lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi dan peluang ekonomi yang wujud.  Perbezaan Pekerjaan:  Menghalang interaksi yang lebih kerap.  Interaksi berlaku di kalangan etnik yang sama.  Semangat perkauman terus menebal. HUBUNGAN ETNIK D MALAYSIA FAKTOR KONFLIK CABARAN HUBUNGAN ETNIK FAKTOR KEJAYAAN ©eMKAy
 12. 12. SOSIAL 12  Pemisahan Fizikal     Sistem Pendidikan yang Berasingan    Setiap golongan etnik mempunyai sistem pendidikan yang tersendiri Sistem persekolahan yang memisahkan pelajar mengikut bahasa ibunda menyebabkan interaksi berkisar dikalangan etnik sendiri sahaja Polarisasi dalam Kalangan Pelajar   Akibat dasar pecah perintah British. Merenggangkan hubungan dan menyukarkan interaksi. Memperkuatkan perasaan kekitaan dan etnosentrisme. HUBUNGAN ETNIK D MALAYSIA FAKTOR KONFLIK CABARAN HUBUNGAN ETNIK FAKTOR KEJAYAAN Keterasingan di peringkat sekolah rendah, kerenggangan di sekolah menengah serta di Institusi Pengajian Tinggi menyukarkan proses hubungan etnik di Malaysia Kontrak Sosial  Kontrak Sosial yang menjadi asas dalam pembinaan masyarakat Malaysia seringkali di pertikaikan ©eMKAy
 13. 13. AGAMA, ADAT ISTIADAT & BUDAYA 13  Setiap etnik mempunyai agama, adat istiadat bahasa dan kebudayaan yang berlainan:  Mudah terjadinya konflik.  Setiap kaum terus menebal dengan bahasa dan kebudayaan mereka sendiri.  Mengutamakan anggota dari etnik yang sama dalam mendapatkan pekerjaan, memilih sahabat dan mencari teman hidup. HUBUNGAN ETNIK D MALAYSIA FAKTOR KONFLIK CABARAN HUBUNGAN ETNIK FAKTOR KEJAYAAN ©eMKAy
 14. 14. FAKTOR KEJAYAAN PEMBINAAN MASYARAKAT MALAYSIA 14 Keazaman politik (Political Will) HUBUNGAN ETNIK D MALAYSIA Golongan sasaran yang dikenalpasti (Critical Mass) FAKTOR KONFLIK Kekukuhan Ekonomi CABARAN HUBUNGAN ETNIK Peranan Islam FAKTOR KEJAYAAN MASYARAKAT MALAYSIA Wawasan yang dikongsi (Shared Vision) Penggunaan Sains dan Teknologi (S&T) ©eMKAy
 15. 15. 15  Pemimpin ada niat untuk menginstitusikan hubungan etnik.  Niat ini dicetuskan oleh kesedaran tentang pentingnya hubungan etnik.  Dari sini akan tercetus kemahuan serta aktiviti dalam bentuk pelan tindakan yang berkesan. HUBUNGAN ETNIK D MALAYSIA FAKTOR KONFLIK CABARAN HUBUNGAN ETNIK FAKTOR KEJAYAAN ©eMKAy
 16. 16. 16  Adanya badan induk yang menjadi faktor pemangkin kepada semua program hubungan etnik dan integrasi yang melibatkan critical mass seperti Jabatan Perpaduan Negara & Integrasi Nasional (JPNIN) dan Institut Kajian & Latihan Integrasi Nasional (IKLIN). HUBUNGAN ETNIK D MALAYSIA FAKTOR KONFLIK CABARAN HUBUNGAN ETNIK FAKTOR KEJAYAAN ©eMKAy
 17. 17. 17   Faktor ekonomi memainkan peranan penting dalam menentukan kejayaan hubungan etnik di Malaysia. Pengajarannya ialah peristiwa 13 Mei 1969. Hubungan etnik dan integrasi hanya boleh terhasil jika keperluan asas untuk survival manusia dipenuhi. HUBUNGAN ETNIK D MALAYSIA FAKTOR KONFLIK CABARAN HUBUNGAN ETNIK FAKTOR KEJAYAAN ©eMKAy
 18. 18. 18    Islam telah memberi pengaruh yang mendalam dalam pertumbuhan dan perkembangan Tamadun Malaysia. Dengan majoriti penduduk beragama Islam, maka sewajar Islam menjadi asas hubungan etnik dan integrasi nasional kerana ia serasi dengan majoriti penduduk dan minoritinya. Sebagai agama rasmi, Islam mestilah dihormati kerasmiannya namun ia tidak menghalang kebebasan beragama. HUBUNGAN ETNIK D MALAYSIA FAKTOR KONFLIK CABARAN HUBUNGAN ETNIK FAKTOR KEJAYAAN ©eMKAy
 19. 19. 19   Mestilah mempunyai visi yang sama tentang hala tuju dan hasil integrasi yang diingini. Gagasan 1Malaysia dan Wawasan 2020 harus dijadikan salah satu paksi terpenting pada keseluruhan gagasan hubungan etnik dan integrasi nasional negara ini. HUBUNGAN ETNIK D MALAYSIA FAKTOR KONFLIK CABARAN HUBUNGAN ETNIK FAKTOR KEJAYAAN ©eMKAy
 20. 20. 20  Penggunaan Mykad untuk mengatasi masalah imigresen, interaksi virtual dengan penggunaan teknologi tanpa wayar 3G, penerbangan yang lebih murah daripada Air Asia dan rangkaian sosial seperti Facebook dapat menangani masalah hubungan etnik dan integrasi nasional. HUBUNGAN ETNIK D MALAYSIA FAKTOR KONFLIK CABARAN HUBUNGAN ETNIK FAKTOR KEJAYAAN ©eMKAy
 21. 21. PENGUKUHAN 21  Bincangkan EMPAT (4) cabaran hubungan etnik di Malaysia  Huraikan TIGA (3) ciri asas untuk mengurangkan masalah polarisasi kaum yang terdapat dalam Dasar Kebudayaan Kebangsaan  Bincangkan TIGA (3) kesan pengabaian hubungan antara etnik dalam menjalinkan perpaduan dan keharmonian masyarakat Malaysia.  TIGA (3) pengajaran akibat daripada peristiwa 13 Mei 1969.  TIGA (3) cabaran pembentukan masyarakat berintegrasi di Malaysia.  Bincangkan EMPAT (4) cabaran hubungan etnik.  Huraikan TIGA (3) Dasar Negara dalam menyelesai cabaran hubungan etnik.  HUBUNGAN ETNIK D MALAYSIA Jelaskan TIGA (3) pelan tindakan dalam menangani masalah perpaduan di kalangan masyarakat. FAKTOR KONFLIK CABARAN HUBUNGAN ETNIK FAKTOR KEJAYAAN ©eMKAy

×