Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ASOCEU BULGARIA - Lesson 4 - In-Class Exercise: Creative formats

77 views

Published on

ASOCEU BULGARIA - Lesson 4 - In-Class Exercise: Creative formats

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ASOCEU BULGARIA - Lesson 4 - In-Class Exercise: Creative formats

 1. 1. ФОРМАТ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОУЧВАНЕТО
 2. 2. 20 минути В рамките на 20 МИНУТИ ОПРЕДЕЛЕТЕ КОЙ ВИД ФОРМАТ ИСКАТЕ ДА ИЗБЕРЕТЕ, ЗА ДА ПРЕДСТАВИТЕ ВАШИЯ ПРОЕКТ Следвайте насоките от следващите слайдове
 3. 3. ВИДЕОМАТЕРИАЛ ВИДЕОМАТЕРИАЛ ИНФОГРАФИКА ИНТЕРАКТИВНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОДКАСТ, РАДИОПРЕДАВАНЕ ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ КОМИКС, АНИМАЦИЯ
 4. 4. ВИДЕОМАТЕРИАЛ ВИДЕОМАТЕРИАЛ ИНФОГРАФИКА ИНТЕРАКТИВНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОДКАСТ, РАДИОПРЕДАВАНЕ ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ КОМИКС, АНИМАЦИЯ 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ● много снимки и видеозаписи на разположение ● работа по планиране ● трудно се модифицира във времето ● проверка на лицензи (за използване на музика и снимки) ● дава възможност за проява на творчество ● изисква допълнителна информация (напр. надписи за снимките)
 5. 5. ВИДЕОМАТЕРИАЛ ВИДЕОМАТЕРИАЛ ИНФОГРАФИКА ИНТЕРАКТИВНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОДКАСТ, РАДИОПРЕДАВАНЕ ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ КОМИКС, АНИМАЦИЯ 1. КОГА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ● проектът се фокусира върху доказателствата, събрани по време на посещението ● разнообразни и визуално много значими фото- и видеоматериали ● познаване на инструментите за монтаж ● визуалните материали са лесни за разбиране ● много налични формати (напр. документален филм, двойно интервю, филм ноар)
 6. 6. ИНФОГРАФИКА ВИДЕОМАТЕРИАЛ ИНФОГРАФИКА ИНТЕРАКТИВНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОДКАСТ, РАДИОПРЕДАВАНЕ ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ КОМИКС, АНИМАЦИЯ
 7. 7. ИНФОГРАФИКА ВИДЕОМАТЕРИАЛ ИНФОГРАФИКА ИНТЕРАКТИВНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОДКАСТ, РАДИОПРЕДАВАНЕ ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ КОМИКС, АНИМАЦИЯ 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ● текст, структурирани данни, графика ● необходимост от внимателна работа по дизайна ● може да се модифицира във времето ● могат да се вмъкнат графики, като се започне от таблица/стуктуриран csv
 8. 8. ИНФОГРАФИКА ВИДЕОМАТЕРИАЛ ИНФОГРАФИКА ИНТЕРАКТИВНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОДКАСТ, РАДИОПРЕДАВАНЕ ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ КОМИКС, АНИМАЦИЯ 2. КОГА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ● голямо значение в проекта за представяне на данни (напр.: графики с намерените данни, резултати от въпросници и събиране на първични данни) ● не са толкова важни изображенията и видеоклиповете ● отличен формат за обобщено представяне на сложен процес/проект
 9. 9. ИНТЕРАКТИВНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВИДЕОМАТЕРИАЛ ИНФОГРАФИКА ИНТЕРАКТИВНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОДКАСТ, РАДИОПРЕДАВАНЕ ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ КОМИКС, АНИМАЦИЯ
 10. 10. ИНТЕРАКТИВНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВИДЕОМАТЕРИАЛ ИНФОГРАФИКА ИНТЕРАКТИВНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОДКАСТ, РАДИОПРЕДАВАНЕ ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ КОМИКС, АНИМАЦИЯ 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ● полезна за представяне на динамични и сложни истории ● създава се с анимации и специални ефекти (графика за движение, силно визуално въздействие) ● може да бъде модифицирана, коригирана и усъвършенствана във времето
 11. 11. ИНТЕРАКТИВНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВИДЕОМАТЕРИАЛ ИНФОГРАФИКА ИНТЕРАКТИВНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОДКАСТ, РАДИОПРЕДАВАНЕ ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ КОМИКС, АНИМАЦИЯ 2. КОГА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ● ако сте събрали материали със смесено съдържание (данни, снимки, видеа) ● ако стъпките на историята, която искате да разкажете, имат времево и средно сложно развитие ● ако разказвателният процес е линеен и искате да го разказвате стъпка по стъпка (в презентацията могат да се добавят нови стъпки)
 12. 12. ПОДКАСТ, РАДИОПРЕДАВАНЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛ ИНФОГРАФИКА ИНТЕРАКТИВНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ P ПОДКАСТ, РАДИОПРЕДАВАНЕ ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ КОМИКС, АНИМАЦИЯ
 13. 13. ПОДКАСТ, РАДИОПРЕДАВАНЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛ ИНФОГРАФИКА ИНТЕРАКТИВНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ P ПОДКАСТ, РАДИОПРЕДАВАНЕ ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ КОМИКС, АНИМАЦИЯ 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ● използване на непринудеността на разговор ● възможност за задаване на въпроси под формата на интервю
 14. 14. ПОДКАСТ, РАДИОПРЕДАВАНЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛ ИНФОГРАФИКА ИНТЕРАКТИВНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ P ПОДКАСТ, РАДИОПРЕДАВАНЕ ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ КОМИКС, АНИМАЦИЯ 2. КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ● налично аудиосъдържание ● необходимост да се обясни „напредъка“ и критичните точки на проекта ● наличие на радио достъп
 15. 15. ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛ ИНФОГРАФИКА ИНТЕРАКТИВНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ P ПОДКАСТ, РАДИОПРЕДАВАНЕ ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ КОМИКС, АНИМАЦИЯ
 16. 16. ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛ ИНФОГРАФИКА ИНТЕРАКТИВНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ P ПОДКАСТ, РАДИОПРЕДАВАНЕ ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ КОМИКС, АНИМАЦИЯ 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ● възможност за комбиниране на текст, графики и визуални елементи ● добрите умения за писане и аргументиране са основни ● може да съдържа много графични материали, когато става въпрос за списание ● лесно за пренасяне
 17. 17. ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛ ИНФОГРАФИКА ИНТЕРАКТИВНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ P ПОДКАСТ, РАДИОПРЕДАВАНЕ ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ КОМИКС, АНИМАЦИЯ 2. КОГА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ● когато проектът е подходящ за представяне под формата на „изследване“ ● за „тематично“ проучване за дадена тема ● когато има наличие на достъп до медии (журналисти, училищен вестник)
 18. 18. КОМИКС, АНИМАЦИЯ ВИДЕОМАТЕРИАЛ ИНФОГРАФИКА ИНТЕРАКТИВНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ P ПОДКАСТ, РАДИОПРЕДАВАНЕ ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ КОМИКС, АНИМАЦИЯ
 19. 19. КОМИКС, АНИМАЦИЯ ВИДЕОМАТЕРИАЛ ИНФОГРАФИКА ИНТЕРАКТИВНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ P ПОДКАСТ, РАДИОПРЕДАВАНЕ ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ КОМИКС, АНИМАЦИЯ 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ● графично и текстово творчество (разказ) ● лесноразбираем и свързан с колективното въображение модел
 20. 20. КОМИКС, АНИМАЦИЯ ВИДЕОМАТЕРИАЛ ИНФОГРАФИКА ИНТЕРАКТИВНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ P ПОДКАСТ, РАДИОПРЕДАВАНЕ ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ КОМИКС, АНИМАЦИЯ 2. КОГА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ● за използване на творческия потенциал на някои членове на групата ● когато искате някой „герой“ да разкаже историята
 21. 21. 40 минути В рамките на 40 МИНУТИ РЪКОВОДИТЕЛЯТ НА ПРОЕКТА, РАЗКАЗВАЧЪТ И ДИЗАЙНЕРЪТ разпределят задачите и организират екипа за извършване на работата!
 22. 22. ФОРМАТ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОУЧВАНЕТО

×