Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ASOCEU BULGARIA - Lesson 4 - Creative formats and presentation

68 views

Published on

ASOCEU BULGARIA - Lesson 4 - Creative formats and presentation

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ASOCEU BULGARIA - Lesson 4 - Creative formats and presentation

  1. 1. РАЗКАЗВАНЕ: ФОРМАТ И ТЕХНИКИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ
  2. 2. Формат
  3. 3. Характеристики Кога да се използва Инструменти Видеоматериал - много снимки и видеозаписи на разположение - работа по планиране - трудно се модифицира във времето - проверка на лицензи (за използване на музика и снимки) - Дава възможност за проява на творчество - изисква допълнителна информация (напр. надписи за снимките) - проектът се фокусира върху доказателствата, събрани по време на посещението - разнообразни и визуално много значими фото-/видеоматериали - познаване на инструментите за монтаж - визуалните материали са лесни за разбиране - много налични формати (например документален филм, двойно интервю, филм ноар) http://www.storyboardthat.com/ … Инфографика / Интерактивна презентация - текст, структурирани данни, графика - необходимост от внимателна работа по планиране - може да се модифицира във времето - можете да вмъкнете графики, като започнете от таблица /структуриран csv - голямо значение в проекта за представяне на данни (например резултати от въпросници и събиране на първични данни) - не са толкова важни изображенията и видеоклиповете - отличен формат за обобщено представяне на сложен процес/проект www.canva.com http://piktochart.com/ http://infogr.am/ Интерактивна карта - Полезна за представяне на гео-референтни характеристики - може да се направи, като се започне от таблица /структуриран csv - може лесно да се модифицира във времето - сходни проекти, разположени на различни места на територията (напр. мрежи на технополиси) - маршрут на нов обществен транспорт в близост до съответните места - показване на индекс, който варира в зависимост от мястото (например количество отпадъци, отпадъци по отношение броя на жителите на всеки квартал) https://www.mapbox.com/ … Времева линия - Полезна, за да обясни хронология (напр. действия във времето в район на града или свързани с паметник) - може да се направи, като се започне от таблица /структуриран csv - (напр. събиране на новини с данни) - може да бъде интерактивна - може лесно да се модифицира във времето - дългосрочен проект с много междинни етапи (например възстановяване, голяма инфраструктура) - трябва да представите напредъка на групова работа http://timeline.knightlab.com/ …
  4. 4. Характеристики Кога да се използва Инструменти Подкаст/ радиопредаване - възможност да се използва непринудеността на разговор - възможност за задаване на въпроси под формата на интервюо - налично аудио съдържание - необходимост да се обясни „напредъка“ и критичните точки на проекта - наличие на радио достъп Уеб радио Печатно издание (напр. вложка във вестник, списание) - възможност за комбиниране на текст, графики и визуални елементи - добрите умения за писане и аргументиране са основни - може да съдържа много графични материали, когато става въпрос за списание - лесно за пренасяне - когато проектът е подходящ за представяне под формата на „изследване“ - за „тематично“ проучване по дадена тема - когато има наличие на достъп до медии (журналисти, училищен вестник) Scribd ScoopIt Tumblr Училищен вестник Медии Представление / flashmob - максимална креативност, без ограничения - възможност за използване на различни физически пространства (училище или територия) - освен текст и графика добавяне на физическо измерение -за подобряване на физическите пространства - за подобряване на други училищни дейности (напр. театър) - да се ангажира територията по по-видим начин Примери за иновативен разказ (напр. флашмоб за статистиката) https://www.youtube.com/wa h?v=VFjaBh12C6s Комикс или анимация - графично и текстово творчество (разказ) - лесноразбираем и свързан с колективното въображение модел - за използване на творческия потенциал на някои членове на групата - когато искате някой „герой“ да разкаже историята Примери за онлайн инструменти
  5. 5. Техники за презентация
  6. 6. Съвети за представяне на история DATATHERAPY.ORG (MIT – Massachusetts Institute of Technology) Разказване на „лична“ история. Споделянето на лични истории с обществеността създава по-голямо емоционално участие. Зад данните, които събирате, всъщност може да има интересни истории от живота, с техните (и вашите) мотиви. Да се направи „физическа“ презентация на разказаните данни 3D реконструкция, модел, обект или колаж от обекти, които да представят данните, разказани в историята ... може да бъде добър начин за привличане на вниманието, за насърчаване на задаването на въпроси, за забавление на публиката. Визуализиране на данни чрез карти… дори и креативни! Покажете къде се случва нашата история, идентифицирайте реални места чрез визуализацията на карти ... и също така създайте креативни карти, с допълнителни визуални елементи: те са полезни начини за фокусиране на вниманието върху определена територия, които позволяват на обществеността да „влиза“ на местата от разказа. Създаване на симулации или взаимодействия от игрови тип В някои случаи можете също да опитате да използвате максимално творческия си потенциал, като взаимодействате с публиката чрез елементи на игра (напр. ролева игра или дори да играете със „стилове“ и жанрове на историята - литературен, кинематографски , театрален и т.н.)
  7. 7. РАЗКАЗВАНЕ: ФОРМАТ И ТЕХНИКИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ

×