Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

անասնապահության ճյուղերը

4,668 views

Published on

 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/2F4cEJi ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2F4cEJi ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

անասնապահության ճյուղերը

 1. 1. Անասնապահություն
 2. 2. ԱնասնապահությունԽոշոր եղջրավորանասնապահությունՄանր եղջրավորանասնապահությունԽոզաբուծությունթռչնաբուծությունՁիաբուծությունՈւղտաբուծությունՄեղվաբուծությունՇերամապահություն
 3. 3. Խոշոր եղջրավորանասնապահություն Խոշոր եղջրավոր անասնապահությունը անասնապահությանառաջատար ճուղն է: Հաշվվում է մեկուկես մլրդ գլուխ խոշոր եղջրավոր անասուն: Գլխաքանակը համեմատաբար հավասարաչափտեղաբաշխված է ըստ երկրների,բայց խիստ տարբերէզարգացման ուղղությամբ ու մթերատվությանմակարդակով:
 4. 4. Տավարաբուծություն Տավարաբուծության մսատու ուղղությունը զարգացած էգերազանցապես բարեխառն և մերձարևադարձայինգոտիների տափաստանային համեմատաբար չորայինշրջաններում:Օրինակ՝Ավստրալիա,Արգենտինա:
 5. 5. Խոզաբուծություն Խոզաբուծությունը ապահովում է մսի համաշխարհայինարտադրանքի մոտ 2/5 մասը: Խոզորի համաշխարհային գլխաքանակի մոտ կեսը բաժին էընկնում Ասիային: Իսկ Չինաստանին հասնում է մոտ 40%-ը: Խոզաբուծությունը լայնորեն տարածված է նաև ԱՄՆ-ում,Ռուսաստանում,Գերմանիայու,Բրազիլիայում,Լեհաստանում,Ուկրանիայում,Ֆրանցիայում և մի քանի այլ երկրներում: Նաև կան երկրներ որտեղ կրոնական նկատառումներովխոզի միս չի օգտագործվում և խոզաբուծությունը գրեթեբացակայում է:
 6. 6. Ոչխարաբուծություն Ոչխարաբուծությունը տարածված է մերձարևադարձային ևարևադարձային չոր տափաստանային և բուսականությունիցզուրկ շրջաններում:

×