Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

բուսաբուծություն

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

բուսաբուծություն

 1. 1. Համաշխարհային գյուղատնտեսության առաջատար ճյուղըբուսաբուծությունն է, որը բաղկացած է դաշտավարությունից ևայգեգործությունից:ԲուսաբուծությունԴաշտավարություն ԱյգեգործությունՀացահատիկայինբանջարաբոստանայինտեխնիկականԿերայինՄրգեր,Պտուղներ
 2. 2. Նկատի ունենալով, թե ինչ նպատակովեն օգտագործվում բույսերը, դրանքբաժանվում են մի քանի խմբի, այն է՝ հացահատիկային բանջարաբոստանային, տեխնիկական մրգեր պտուղներ կերային
 3. 3.  Ցորեն Բրինձ Եգիպտացորեն ՞
 4. 4.  Հայրենիքը առաջավոր Ասիան է և Հայկականլեռնաշխարհը Մշակում են 70երկրներում` մերձարևադարձային ևհիմնականում բարեխառն գոտիներում Համախառն բերքով առաջատար են.▪ Չինաստան▪ ԱՄՆ▪ Հնդկաստան▪ Ռուսաստան▪ Ֆրանսիա▪ Կանադա▪ Ամենաբարձր բերքատվությունն ունեն Արևմտյան Եվրոպայի ևՀյուսիսային Ամերիկայի երկրները
 5. 5.  Մշակության հնագույն շրջանը Չինաստանն է Բրինձը խոնավասեր և ջերմասեր մշակաբույսէ Առաջավոր երկրներն են Չինաստան Հնդկաստան Ինդոնեզիա Բանգլադեշ Վիետնամ
 6. 6.  Ջերմասեր է Հայրենիքը Մեքսիկան է Հայերը եգիպտացորենին ծանոթացել ենԵգիպտացիներից Համախառն բերքով առաջատար երկիրը ԱՄՆ-ն է Չինաստան Կանադա
 7. 7. Դրանք այն բուսատեսակներն են, որոնք հումք ենծառայում արդյունաբերությանտեքստիլ, սննդի, օծանելիքի ճյուղերի համար:Գլխավորներն են ` բամբակենին վուշը կաուչուկատու հևեյան շաքարի ճակնդեղը շաքարեղեգը արևածաղիկը գանգրավուշը ձիթենին սոյան ծխախոտը
 8. 8. Աշխարհի երկրների մեծ մասի բնակչությանսննդաբաժնում կարևոր տեղ ունենբանջարաբոստանային մաշակաբուսերը՝ վարունգ լոլիկ սոխ կաղամբ գազար սմբուկ ձմերուկ տարաբնույթ խոտաբույսեր (համեմ, կոտեմ, ռեհան ևայլն)
 9. 9.  Այգեգործության արտադրանքը մարդուսննդամթերքի անհրաժեշտ բաղադրիչն է:Այն նաև հումք է սննդիարդյունաբերության՝ գինու-կոնյակի ևպահածոների ենթաճյուղերի համար:

×