Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ֆրանսիա

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Ֆրանսիա

  1. 1.  Տարածքը – 551հազ.քառ.կմ  Բնակչությունը – 60,9 մլն մարդ  Պատկանում են անդրծովյան դեպարտամենտները` Գվիանան, Ռեյունիոնը, Ֆրանսիական Պոլինեզիա
  2. 2.  Լեռներ – հին ու քայքայված Կենտրոնական Զանգված, երիտասարդ Պիրենեյան և Ալպյան լեռներ(Մոմբլան գագաթ)  Կալիումական աղեր, բնական գազ, քարածու, երկաթ` համեստ պաշարներ, գունավոր մետաղներով աղքատ է  Հարուստ ` ռեկրեացիոն ռեսուրսներով
  3. 3.  Անցումային է` Արևմտյան հարթավայրային մասերում ծովային, իսկ արևելյան մասում ցամաքային  Նշանավոր գետերն են` Սենը, Լուարը, Գարոնը, Ռոնը  Անտառածածկ է տարածքի ¼-ը
  4. 4.  Ֆրանսիացիները ձևավորվել են կելտերի, բուրգունդների, ֆրանկների միաձուլումից:  Բնակչության 80%-ը ֆրանսիացիներ են  Ուրբանիզացման մակարդակը 77%  Խտությունը 111մարդ/քառ.կմ  Խոշոր քաղաքներն են` Փարիզը, Լիոնը, Մարսելը, Վալանսը  Սփյուռքահայ ամենախոշոր համայնքը Ֆրանսիայում է ` 450հազար հայ
  5. 5.  Մեծ ութնյակի անդամ երկիր է  Գտնվում է հետարդյունաբերական փուլում  ՀՆԱ-յով աշխարհում 4-րդ երկիրն է

×