Inflytande, delaktighet och jämställdhet.
Inflytande <ul><li>Att ha inflytande över sitt eget liv har betydelse för hälsan. </li></ul><ul><li>Det kan påverka den fy...
Socioekonomisk bakgrund <ul><li>Människors hälsa hänger till stor del ihop med deras bakgrund. </li></ul><ul><li>Ambitiösa...
Demokrati <ul><li>Vi har ett demokratiskt system som gör det möjligt för innevånarna att påverka samhället genom att rösta...
<ul><li>Här i Sverige har vi möjligheter att påverka. </li></ul><ul><li>I många delar av världen är det bara vissa grupper...
Att ta ansvar för sin hälsa <ul><li>När man har ansvar för sitt eget liv så har man också inflytande över sin egen hälsa. ...
<ul><li>Det är svårt att skylla på någon annan om man drabbas av sjukdomar som har med livsstilen att göra. </li></ul><ul>...
 
När ansvaret blir för tungt <ul><li>Ansvar innebär frihet att göra som man själv vill. </li></ul><ul><li>Men man har samti...
<ul><li>Att ha frihet och ansvar är något som de flesta eftersträvar. </li></ul><ul><li>Men ansvaret kan ibland bli tungt....
Frihet och ansvarsberövande <ul><li>Det finns människor som blir fråntagna sitt inflytande mot sin vilja. </li></ul><ul><l...
Delaktighet <ul><li>Människan är ett flockdjur med sociala behov. </li></ul><ul><li>Vi behöver känna att vi är delaktiga, ...
Sociala nätverk <ul><li>Att tillhöra olika sociala nätverk har i undersökningar visat sig vara bra för hälsan. </li></ul><...
Politiska och ekonomiska förutsättningar <ul><li>För att kunna vara delaktig i samhället krävs vissa politiska och ekonomi...
<ul><li>I vissa samhällen hålls kvinnor borta från stora delar av det offentliga livet deras sociala delaktighet är begrä...
Personliga resurser <ul><li>Energi och vilja . Är man trött efter jobbet kanske man hoppar över samhällsengagemang trots a...
Innanförskap och utanförskal <ul><li>Att känna sig som en i gruppen är viktigt för oss. </li></ul><ul><li>Ändå hamnar mång...
<ul><li>Om alla tänkte på hur viktigt det är att få vara delaktig så skulle det kanske vara ett trevligare samhälle. </li>...
Jämställdhet <ul><li>När man studerar människors hälsa utifrån ett jämställdhetsperspektiv kan man konstatera att könet ka...
Män, kvinnor, livsstil och hälsa <ul><li>Det finns generella skillnader mellan mäns och kvinnors livsstil. </li></ul><ul><...
<ul><li>När det gäller ungdomars hälsa finns det ofta en större oro för flickor. </li></ul><ul><li>Pojkar är utsatta för s...
Mans och kvinnosjukdomar <ul><li>Vissa könsspecifika sjukdomar kopplade till fortplantningsorganen. </li></ul><ul><li>Kvin...
Jämställdhet inom vården <ul><li>Kvinnor använder vården mest, sjukskriver sig oftast och får mer läkemedel utskrivna. </l...
<ul><li>Titta på fallbeskrivningen på sidan 88 och diskutera i grupp frågorna på sidan 89. </li></ul><ul><li>Gå sedan vida...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Inflytande, delaktighet och jämställdhet

6,793 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,793
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Inflytande, delaktighet och jämställdhet

 1. 1. Inflytande, delaktighet och jämställdhet.
 2. 2. Inflytande <ul><li>Att ha inflytande över sitt eget liv har betydelse för hälsan. </li></ul><ul><li>Det kan påverka den fysiska hälsan genom möjligheten att välja boende, kost- och motionsvanor, barnomsorg, skola, arbete, sjukvård m.m. </li></ul><ul><li>Det påverkar oss också psykiskt genom att vi mår bra av att ha kontroll över vårt liv och kunna påverka vår situation. </li></ul>
 3. 3. Socioekonomisk bakgrund <ul><li>Människors hälsa hänger till stor del ihop med deras bakgrund. </li></ul><ul><li>Ambitiösa föräldrar med hög utbildning kämpar ofta för att deras barn skaffar sig en bra utbildning. </li></ul><ul><li>Föräldrar överför även sina vanor vad gäller kost och motion på sina barn. </li></ul><ul><li>De ger gärna sina barn ett gott självförtroende och en känsla av att vara en del av samhället. </li></ul><ul><li>De lär sina barn att de har möjlighet att själva påverka sina liv och att de själva kan välja hur de vill att deras framtid skall se ut. </li></ul>
 4. 4. Demokrati <ul><li>Vi har ett demokratiskt system som gör det möjligt för innevånarna att påverka samhället genom att rösta på olika partier. </li></ul><ul><li>Vi har lagstiftning som ger alla människor rätt till samma möjligheter till bland annat utbildning, på arbetsmarknaden och inom vård och omsorg. </li></ul><ul><li>Vi har en kultur som är genomsyrad av värderingar om människors lika rättigheter och att alla ska få vara med och bestämma </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Här i Sverige har vi möjligheter att påverka. </li></ul><ul><li>I många delar av världen är det bara vissa grupper som har möjlighet att påverka. </li></ul><ul><li>Allmän rösträtt finns inte i alla länder. </li></ul><ul><li>Elevdemokrati är en själklarhet för oss medan det i andra länder är helt otänkbart. </li></ul><ul><li>Att få gå i skola och själv få välja yrke är ett privilegium som är få förunnat. </li></ul>
 6. 6. Att ta ansvar för sin hälsa <ul><li>När man har ansvar för sitt eget liv så har man också inflytande över sin egen hälsa. </li></ul><ul><li>Vi här i Sverige har full frihet när det gäller vårt val av livsstil. </li></ul><ul><li>Våra matvanor begränsas inte av tillgång på matvaror eller rent vatten. </li></ul><ul><li>Vi har fritid som vi kan ägna åt saker vi själva väljer. </li></ul><ul><li>Vi har sjukvård av hög kvalitet , som tar emot oss oavsett vilka vi är och hur mycket pengar vi har. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Det är svårt att skylla på någon annan om man drabbas av sjukdomar som har med livsstilen att göra. </li></ul><ul><li>Samtidigt är det ju inte så enkelt att man bara väljer det kloka och sunda alternativen. </li></ul><ul><li>Det finns många psykiska och sociala faktorer som påverkar vår livsval. </li></ul><ul><li>Desto större inflytande och valmöjligheter, desto svårare blir det att välja. </li></ul><ul><li>Ibland är frestelserna svåra att motstå. </li></ul><ul><li>En del människor som kämpar mot övervikt skulle önska sig ett lås på kylskåpet. </li></ul><ul><li>Vissa missbrukare vill låsas in och få hjälp med att bryta sitt missbruk. </li></ul><ul><li>Ibland räcker inte viljan till. </li></ul>
 8. 9. När ansvaret blir för tungt <ul><li>Ansvar innebär frihet att göra som man själv vill. </li></ul><ul><li>Men man har samtidigt ansvar att göra förståndiga val både gentemot sig själv och omgivningen. </li></ul><ul><li>Att ha kontroll och själv styra över sitt liv ger tillfredsställelse. </li></ul><ul><li>Att kunna leva upp till omgivningens förväntningar får oss att känna oss vuxna. </li></ul>
 9. 10. <ul><li>Att ha frihet och ansvar är något som de flesta eftersträvar. </li></ul><ul><li>Men ansvaret kan ibland bli tungt. </li></ul><ul><li>Ibland kan man få lite ångest inför ansvaret och uppleva att man tappar kontrollen. </li></ul><ul><li>En del upplever ångesten så stark att de gärna ger upp ansvaret för sitt eget liv och låter någon annan ta över. </li></ul><ul><li>Det kan innebära att man lägger över det ekonomiska ansvaret på sin partner. </li></ul><ul><li>Man kan lägga över ansvaret på myndigheter som får avgöra var man skall bo, vad man skall göra och hur mycket pengar man ska få. </li></ul>
 10. 11. Frihet och ansvarsberövande <ul><li>Det finns människor som blir fråntagna sitt inflytande mot sin vilja. </li></ul><ul><li>I en diktatur har människor inget inflytande över samhället man lever i. </li></ul><ul><li>I diktaturer är det inte självklart att man får säga vad man tycker, träffa dom man vill. </li></ul>
 11. 12. Delaktighet <ul><li>Människan är ett flockdjur med sociala behov. </li></ul><ul><li>Vi behöver känna att vi är delaktiga, att vi är del i en gemenskap. </li></ul><ul><li>Vi behöver känna att vi blir mötta med respekt och att vi är en del av ett större sammanhang. </li></ul><ul><li>Statens Folkhälsoinstitut har sammanställt en undersökning som visar att människor med ett stort samhälleligt deltagande löper mindre risk för fysisk och psykisk ohälsa. </li></ul>
 12. 13. Sociala nätverk <ul><li>Att tillhöra olika sociala nätverk har i undersökningar visat sig vara bra för hälsan. </li></ul><ul><li>Sociala relationer, vare sig det handlar om vänskap, familjeband, fritidsintressen eller politik, får oss att må bättre och leva längre. </li></ul><ul><li>Att ägna sig åt sådant man tycker är intressant tillsammans med andra är tillfredsställande. </li></ul>
 13. 14. Politiska och ekonomiska förutsättningar <ul><li>För att kunna vara delaktig i samhället krävs vissa politiska och ekonomiska förutsättningar. </li></ul><ul><li>Det underlättar att leva i ett samhälle som är grundat på demokratiska värderingar, där alla människor har samma rättigheter. </li></ul><ul><li>Åsiktsfrihet och mötesfrihet gör det möjligt att engagera sig i politiska frågor. </li></ul>
 14. 15. <ul><li>I vissa samhällen hålls kvinnor borta från stora delar av det offentliga livet deras sociala delaktighet är begränsad till familjen, släktingar och grannar. </li></ul><ul><li>Att flickor skulle spela fotboll på fritiden är otänkbart i vissa kulturer. </li></ul><ul><li>För att kunna delta i olika samhälleliga aktiviteter krävs en del yttre faktorer som ekonomi, transport, tid och en del annat. </li></ul>
 15. 16. Personliga resurser <ul><li>Energi och vilja . Är man trött efter jobbet kanske man hoppar över samhällsengagemang trots att det kan ge ökad energi och vilja. </li></ul><ul><li>Självförtroende . Det krävs ett visst självförtroende för att våga delta i aktiviteter. Är jag tillräckligt bra? Behövs jag verkligen? Även här kan deltagande ge ökat självförtroende. </li></ul><ul><li>Optimism . Har man en negativ inställning till livet och framtiden kan det kännas meningslöst att engagera sig. Men har man väl tagit steget så får man i de flesta fall en ökad optimism och en känsla av meningsfullhet. </li></ul>
 16. 17. Innanförskap och utanförskal <ul><li>Att känna sig som en i gruppen är viktigt för oss. </li></ul><ul><li>Ändå hamnar många utanför. </li></ul><ul><li>Vi har ganska tydliga normer, oskrivna regler för vilka som ”får vara med”. </li></ul><ul><li>Bryter man mot normerna genom kriminalitet, drogmissbruk eller liknande så hamnar man i samhällets utkant. </li></ul><ul><li>Det behöver inte heller vara så drastiska saker utan det kan vara sådant som arbetslöshet, fattigdom, funktionshinder, sexualitet, barnlöshet annorlunda utseende eller avvikande idéer. </li></ul>
 17. 18. <ul><li>Om alla tänkte på hur viktigt det är att få vara delaktig så skulle det kanske vara ett trevligare samhälle. </li></ul><ul><li>Varje gång man genom en kommentar eller agerande bidrar till någons utanförskap så bidrar man till att personen mår sämre. </li></ul><ul><li>Varje gång man bjuder in någon i gemenskapen och får dem att känna sig delaktig så bidrar man till att den personen mår bättre. </li></ul>
 18. 19. Jämställdhet <ul><li>När man studerar människors hälsa utifrån ett jämställdhetsperspektiv kan man konstatera att könet kan ha betydelse för hälsan </li></ul><ul><li>Män och kvinnor har ofta olika livsstilar. </li></ul><ul><li>De drabbas av olika sjukdomar. </li></ul><ul><li>Förhåller sig ibland olika till hälsa. </li></ul>
 19. 20. Män, kvinnor, livsstil och hälsa <ul><li>Det finns generella skillnader mellan mäns och kvinnors livsstil. </li></ul><ul><li>Forskning visar att män är mer fysiskt aktiva. </li></ul><ul><li>Män är också mer stillasittande på sin fritid. </li></ul><ul><li>Dubbelt så många män som kvinnor äter för lite frukt och grönsaker. </li></ul><ul><li>Drygt 40% av män och knappt 30% av kvinnor mellan 16 och 84 är överviktiga. </li></ul><ul><li>Fler män än kvinnor har riskabla alkoholvanor. </li></ul><ul><li>Rökning är vanligare bland kvinnor. </li></ul>
 20. 21. <ul><li>När det gäller ungdomars hälsa finns det ofta en större oro för flickor. </li></ul><ul><li>Pojkar är utsatta för större hälsorisker. </li></ul><ul><li>Pojkar missbrukar mer alkohol och narkotika. </li></ul><ul><li>Pojkar utsätts oftare för misshandel. </li></ul><ul><li>Unga män är överrepresenterade när det gäller skador genom trafikolyckor. </li></ul>
 21. 22. Mans och kvinnosjukdomar <ul><li>Vissa könsspecifika sjukdomar kopplade till fortplantningsorganen. </li></ul><ul><li>Kvinnor drabbas oftare av gallsten, urinvägsinfektion, giftstruma, MS och benskörhet. </li></ul><ul><li>Män drabbas oftare av hjärt- och kärlsjukdomar, gikt, autism och Parkinsons sjukdom. </li></ul>
 22. 23. Jämställdhet inom vården <ul><li>Kvinnor använder vården mest, sjukskriver sig oftast och får mer läkemedel utskrivna. </li></ul><ul><li>Men i service och bemötande är det männen som privilegieras. </li></ul><ul><li>Män blir lättare remitterade till specialistvård och mer avancerade undersökningar och läkemedel, medan kvinnor oftare får antibiotika utskrivet. </li></ul><ul><li>Mäns depressioner upptäcks inte lika snabbt som kvinnors, men de får bättre hjälp och stöd vid rehabilitering. </li></ul><ul><li>Detta har lett till olika sätt att kartlägga och förbättra jämställdheten inom vården. </li></ul>
 23. 24. <ul><li>Titta på fallbeskrivningen på sidan 88 och diskutera i grupp frågorna på sidan 89. </li></ul><ul><li>Gå sedan vidare till fallbeskrivningen på sidan 108 med frågor på sidan 109, gör samma sak med denna fallbeskrivning. </li></ul><ul><li>Skriv noteringar från diskussionerna ni fört. </li></ul>

×