Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Toponimia de silleda vii (siador, silleda, taboada, vilar, xestoso)

1,565 views

Published on

Toponimia do Concello de Silleda VII (Siador, Silleda, Taboada, Vilar, Xestoso).
Traballo realizado por Laura Fernández e Beatriz González de 1º bach. (curso 2011-2012) para o ENDL do IES Pintor Colmeiro de Silleda.
Tomouse como base o o artigo "Toponimia do Concello de Silleda" de Nicandro Ares Vázquez (Lucensias nº 17)

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Toponimia de silleda vii (siador, silleda, taboada, vilar, xestoso)

 1. 1. TOPONIMIA DOCONCELLO DE SILLEDA VII Parroquias e aldeas Siador, Silleda, Taboada, Vilar, Xestoso por Laura Fernández Suárez Beatriz González Fernández (Curso 2011-12) A partir do artigo Toponimia do Concello de Silleda, de Nicandro Ares Vázquez (Lucensia, nº 17)
 2. 2. 29.- SIADOR
 3. 3. 29. Siador (San Miguel)O nome da parroquia venlle dado polo dunha aldea da mesma,que foi posuída inicialmente por un home chamado Senator-oris.
 4. 4. 29. Siador (San Miguel)Lugares de Siador:• Barcia: perpetúa a voz Várzena medieval, que é moito máis antiga, posto que parece de orixe celta, *barcina ‘campo que se inunda e cultiva’.• Barro: é voz prerromana descritiva da calidade dun terreo. Non obstante, quizais haberá que ter en conta o persoal Barrus.• Cartimil: foi o antropónimo visigótico Cartemirus.
 5. 5. 29. Siador (San Miguel)Lugares de Siador:• Cóscaros: poderíase vencellar quizais co latín cusculium ‘bugallo producido polo quermes no carballo’.• Costoia: traduce a custodia ‘garda, conservación, prisión’.• Currelo: é diminutivo de curro. Curro: voz relacionada co latín currus ‘carro’ e currere ‘correr’, foi a que orixinou curral.
 6. 6. 29. Siador (San Miguel)Lugares de Siador:• Marco: puido sinalar os límites dun terreo, e neste senso tería orixe xermánica; pero tamén pode reducirse ao nome persoal Marcus que sería o do posuidor de tal lugar.• Outeiro: é unha evolución de altarium ou auctarium, palabras usadas en documentos medievais para indicar un terreo alto ou elevado.
 7. 7. 29. Siador (San Miguel)Lugares de Siador:• Penadagra: equivale a pena da agra. Pena: é unha voz primitiva, quizais da familia de pinna ‘amea’. No latín medieval escriben penna. Agriño: parece levar o sufixo -inu > -iño, que o faría diminutivo de ager ‘agro’. Pero foi máis ben o nome persoal Agrinius o que orixinou o topónimo.• Sestelo: parece diminutivo do persoal Sextus, co sufixo -ellus do latín vulgar, diverxente de Sextullus e de Sextillus.
 8. 8. 30.- SILLEDA
 9. 9. 30. Silleda (Santa Eulalia)O nome desta freguesíaaparece escrito Exilieta noano 998 e Selleda en 1395.Inseparable de Silleiro,Sillobre e Sillosa ederivado dunsubstantivo de sufixolatino -etum/ -eta: *Silieta.
 10. 10. 30. Silleda (Santa Eulalia)Lugares de Silleda:• Casas do Monte: deriva do latín casa e mons ‘monte’.• Costoia: traduce a custodia ‘garda, conservación, prisión’.• Fonteboa: equivale a fons bona, dado que o masculino fons converteuse en feminino no latín serodio.
 11. 11. 30. Silleda (Santa Eulalia)Lugares de Silleda:• Foxo: procede do latín serodio fogium/foveum, trampa de feras, consistente nun foso feito na terra e camuflado na superficie, onde se pousaba o cebo para que caese dentro o animal ao comelo.• Mera: chámase a néboa espesa e baixa que estraga os cultivos, pero outro debeu ser o significado e orixe deste topónimo e hidrónimo, que se repite en Galicia. Din tamén que mera sería unha voz emparentada co grego méros ‘parte’, cando significa a parte de bens que lle corresponde a cada herdeiro ou a sorte que lle toca a cada veciño nunha partilla comunal.
 12. 12. 30. Silleda (Santa Eulalia)Lugares de Silleda:• Mourelos: traduce a Maurellus, diminutivo no latín vulgar do antropónimo Maurus ‘mouro’.• Toiriz: procede do persoal visigótico Teodoricus.
 13. 13. 30. Silleda (Santa Eulalia)Lugares de Silleda:• Toxa: parece da familia de toxo, que ten orixe prerromana.• Trasfontao: é o topónimo fontanum, Fontao: traduce o latín fontanus-a-um, adxectivo referido a fons ‘fonte’, que se converteu no cognomen persoal Fontanus. Precedido aquí da preposición trans ‘tras, máis alá de’.
 14. 14. 31.- TABOADA
 15. 15. 31. Taboada (Santiago)Probablemente o topónimoTaboada procedería de(aedificia) tabulata ‘edificiosde táboas’, ou de (terra)tabulata, é dicir, terra medidaen cadros: unam tabulam deterra per suos marcos, ou(pons) tabulata ‘ponte detáboas).
 16. 16. 31. Taboada (Santiago)Lugares de Taboada:• Carballeda: indica co sufixo -eta > -eda abundancia dunha árbore, que se chamaba carbalio en 985, non carbaculum ‘carballo’, derivado do prerromano carba.• Carral: deriva de carrus/currus, por ser camiño de carros.
 17. 17. 31. Taboada (Santiago)Lugares de Taboada:• Eirexe: concorda co xenitivo ecclesiae (locus) ‘lugar da igrexa’.• Ponte: alude evidentemente a pons ‘ponte’.• Reboredo: vencellado con robur ‘carballo’.
 18. 18. 31. Taboada (Santiago)Lugares de Taboada:• Regueiro: sería o plural neutro de *recarium, derivado de *recum ‘rego’, voz quizais pre-latina equivalente a riguus ‘rego’ en latín.• Taboadavella: é Taboada co adxectivo vetula ‘vella’.• Trasdovalo: vén do latín trans vallum ‘tras do valado ou da muralla’.
 19. 19. 32.- VILAR
 20. 20. 32. Vilar (San Martiño)Traduce como substantivo o que en latín foi adxectivo villaris-are, aludindo ao recanto dunha vila.
 21. 21. 32. Vilar (San Martiño)Lugares de Vilar:• Barral: parece sinónimo de barreiro, sitio no que abunda o barro, voz de orixe prerromana.• Cabodevila: alude a caput ‘cabo, cabeza, extremidade’ dunha villa ‘vila’.• O Campo: traduce a campus, chao amplo sen cultivar.
 22. 22. 32. Vilar (San Martiño)Lugares de Vilar:• Mazarelos: parece o plural de mazarelo ‘man do machaduro ou morteiro; roda de mazar o leite; mazarico’. Este derviado do latín vulgar *mattea ‘maza’, podería referirse quizais a mazadoiros/mazadeiros de liño.• Redondo: procede do latín rotundus- a-um, adxectivo que foi base do nome persoal Rotundus.
 23. 23. 33.- XESTOSO
 24. 24. 33. Xestoso (Santa María)Do latín genista orixinouse Genestoso que non é só o nomeparroquial, Xestoso, senón tamén o dun lugar da freguesía.
 25. 25. 33. Xestoso (Santa María)Lugares de Xestoso:• Fontefría: sería fons frigida no baixo latín, coma o dito de Fonteboa: equivale a fons bona, dado que o masculino fons converteuse en feminino no latín serodio.• Fontelas: é plural do diminutivo vulgar fontella ‘fontiña’.• Reigosa: procede do adxectivo radicosus-a-um.• Río: foi rivus/rius en latín.

×