Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Emmy noether.atc

976 views

Published on

Biografía de Emmy Noether, matemática de principios do século XX

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Emmy noether.atc

  1. 1. EMMY NOETHER
  2. 2. 3ºA ALEJANDRO TARRIO CREO
  3. 3. AMALIE NOETHER
  4. 5. TRABALLOS DETERMINANTES PARA A ÁLXEBRA ABSTRACTA
  5. 8. CONTRIBUCIÓN Á MATEMÁTICA E A FÍSICA
  6. 10. TEOREMA DE NOETHER
  7. 11. <ul><li>Por exemplo: </li></ul><ul><li>a invariancia con respecto á (dirección do eixo de) rotación dá a lei de conservación do momento angular. </li></ul><ul><li>a invariancia de sistemas físicos con respecto á translación (dito simplemente, as leis da física non varían coa localización no espazo) dá a lei de conservación do momento lineal. </li></ul><ul><li>a invariancia con respecto a (a translación en) o tempo dá a lei de conservación da enerxía. </li></ul>
  8. 12. <ul><li>Ao subir á teoría cuántica de campos, a invariancia con respecto á transformación xeral de gauge dá a lei da conservación da carga eléctrica, etcétera. Así, o resultado é unha contribución moi importante á física en xeral, pois axuda a proporcionar intuicións de gran alcance en calquera teoría xeral en física, con só analizar as diversas transformacións que farían invariantes a forma das leis implicadas. </li></ul>

×