Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Disediakan oleh:
Datuk Hj. Mohamad Shahir bin Hj. Abdullah

        Disemak oleh:
  Datuk Hj. Ahmad Shahir bin Hj....
© JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA


Cetakan Ketigabelas… 2002


Hakcipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar
ulang man...
KANDUNGAN


1.  Pendahuluan                  1
2.  Hukum Sembahyang Sunat Tarawih        2
3. ...
KELEBIHAN
 SEMBAHYANG TARAWIH
Maksudnya: “Dari Abu Hurairah r.a.
bahawa Rasulullah s.a.w. telah bersabda:
“Barangsiap...
SEMBAHYANG SUNAT TARAWIH


1. Pendahuluan
  Setiap tahun, kita umat Islam berpuasa di
bulan Ramadan yang mulia dan selam...
sembahyang (Tarawih) pada malam bulan
Ramadan dengan penuh keimanan dan
keikhlasan maka Allah ampunkan segala
dosanya yang...
4. Rakaat Sembahyang Sunat Tarawih:
 i.  Pada umumnya masyarakat Islam di
    Malaysia mendirikan sembahyang
    S...
satu kali takbiratul ihram, kemudian-
    nya dilakukan lagi sehingga genap
    rakaat yang dikehendaki.

  v. Lafa...
1) Dari malam 1 hingga 15 Ramadan:
  a) Pada tiap-tiap rakaat yang pertama
   dibaca satu surah yang bermula dari
  ...
6. Al-Ma’un (     )=7. Al-Kautsar (  )=

8. Al-Kafirun (     )=


9. An-Nasr (   )=


10. Al-Lahab (  ...
b) Pada tiap-tiap rakaat yang kedua
   dibaca satu surah seperti yang dibaca
   pada rakaat yang pertama bagi malam-
 ...
Jemaah:
 Bilal:
 Jemaah:
 Bilal: Jemaah:

8. Sembahyang Sunat Tarawih

 i)  Memulakan Sembahyang Sunat Tara-...
Jemaah:
Bilal:

Jemaah:

Bilal:

Jemaah:

ii. Menyambung Sembahyang Tarawih
  dua rakaat lagi (rakaat ketiga dan
  ...
Bilal:

Jemaah:

Bilal:

Jemaah:

Bilal:
Jemaah:
     14
Imam membaca doa:
Bilal:
Jemaah:

iii. Menyambung Sembahyang Tarawih
   Dua Rakaat lagi (rakaat kelima dan
   ...
Bilal:

Jemaah:
Bilal:

Jemaah:

Bilal:

Jemaah:

iv. Menyambung Sembahyang Tarawih
  Dua Rakaat (rakaat ketujuh dan...
Jemaah:
Bilal:

Jemaah:

Bilal:

Jemaah:

Bilal:
     17
Jemaah:

Imam membaca doa:
Bilal:
Jemaah:       18
v. Menyambung Sembahyang Tarawih
  Dua Rakaat lagi (rakaat kesembilan
  dan kesepuluh) dan setelah selesai:

Bilal:

Jem...
Bilal:
Jemaah:
Bilal:

Jemaah:

Bilal:

Jemaah:
Bilal:     20
Jemaah:

Imam membaca doa:
Bilal:
Jemaah:

       21
vii. Menyambung SembahyangTarawih
   Dua Rakaat lagi (rakaat ketiga belas
   dan keempat belas) dan setelah selesai:

...
Bilal:
Jemaah:
Bilal:

Jemaah:

Bilal:

Jemaah:
Bilal:
     23
Jemaah:

Imam membaca doa:
Bilal:
       24
Jemaah:

x. Menyambung Sembahyang Tarawih
  Dua Rakaat lagi (rakaat ketujuh belas
  dan kelapan belas) dan setelah seles...
belas dan kedua puluh) dan setelah
  selesai:

Bilal:

Jemaah:
Bilal:

Jemaah:

Bilal:

Jemaah:

        26
Bilal:
Jemaah:

Imam membaca doa:
       27
28
29
9. Bilal Memberitahu Tentang Sembah-
  yang Sunat Witir Yang Akan Dilaku-
  kan Selepas Ini Dengan Menyebut:


  (dan b...
Jemaah:

  Bilal:

  Jemaah:

10. Sembahyang Sunat Witir
  i.  Menurut kebiasaan umum orang-
    orang Islam di Ma...
(Sahaja aku sembahyang sunat
    witir dua rakaat makmum kerana
    Allah Taala).
  b) Bagi rakaat yang akhir:


 ...
b) Rakaat kedua
       Surah al-Kafirun


    c) Rakaat yang akhir
       - Surah al-Ikhlas


      ...
b)

  c) Zikir (tahlil)
    seberapa banyak yang disukai.
ii. Imam membaca doa:
iii. Ramai-ramai membaca al-Fatih...
12. Kaifiat Sembahyang Sunat Tarawih 8
  Rakaat
  Di bawah ini diterangkan cara-cara menu-
naikan sembahyang sunat Tar...
Bacaan surah selepas al-Fatihah
Rakaat pertama:

Surah al-Takasur (       )
Rakaat kedua:
Surah al-Asr (     )
2...
3. Menyambung sembahyang tarawih
  dua rakaat lagi (rakaat kelima dan
  keenam)
Bacaan surah selepas al-Fatihah:
Rakaat ...
Bacaan Surah Selepas al-Fatihah:
 Rakaat pertama:
 Surah al-Kafirun (     )
 Rakaat kedua:
 Surah an-Nasr (    ...
Sembahyang Witir Sebanyak Tiga
Rakaat.

i.  Sembahyang witir ini ditunaikan
   dengan satu takbiratul Ihram dan satu
 ...
Rakaat ketiga:
  Surah-surah

  1. Al-Ikhlas (      )

  2. Al-Falaq (    )

  3. An-Nas (     )
  iv. Mu...
sunat tarawih dan sunat witir untuk mencari
keberkatan, kurniaan dan keampunan Allah
pada malam-malam bulan Ramadan yang
m...
Peringatan
Lafaz niat yang digunakan dalam risalah
ini untuk makmum sahaja. Oleh itu
perkataan “Makmuman” itu tukarlah
kep...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sunat tarawih

6,607 views

Published on

Published in: Spiritual

Sunat tarawih

 1. 1. Disediakan oleh: Datuk Hj. Mohamad Shahir bin Hj. Abdullah Disemak oleh: Datuk Hj. Ahmad Shahir bin Hj. Daud 1
 2. 2. © JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA Cetakan Ketigabelas… 2002 Hakcipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Ketua Pengarah, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62519 Putrajaya. Rekabentuk: Matang Cipta Sdn. Bhd. (No. 244386-D) 89-A & B, Tingkat Satu, Jalan Raja Muda Abdul Aziz, 50300 Kuala Lumpur. Tel : 603-2694 8692 / 2692 3275 Fax : 603-2692 3264 E-mail: matang@pd.jaring.my 2
 3. 3. KANDUNGAN 1. Pendahuluan 1 2. Hukum Sembahyang Sunat Tarawih 2 3. Waktu Sembahyang Sunat Tarawih 2 4. Rakaat Sembahyang Sunat Tarawih: 3 5. Rukun Sembahyang Sunat Tarawih 4 6. Kaifiat Sembahyang Sunat Tarawih 20 Rakaat 4 7. Bacaan Sebelum Memulakan 7 Sembahyang Sunat Tarawih: 8. Sembahyang Sunat Tarawih 8 9. Bilal Memberitahu Tentang Sembahyang 26 Sunat Witir Yang Akan Dilakukan Selepas Ini Dengan Menyebut: 10. Sembahyang Sunat Witir 27 11. Tahlil Selepas Sembahyang Sunat Witir 29 12. Kaifat Sembahyang Sunat Tarawih 8 Rakaat 31 13. Setelah Kita Selesai Mengerjakan 35 Sembahyang Tarawih Sebanyak Lapan Rakaat Diikuti Pula Dengan Sembahyang Witir Sebanyak Tiga Rakaat Penutup 36 3
 4. 4. KELEBIHAN SEMBAHYANG TARAWIH Maksudnya: “Dari Abu Hurairah r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. telah bersabda: “Barangsiapa yang mendirikan sem- bahyang (Tarawih) pada malam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan maka Allah ampunkan segala dosanya yang telah lalu.” (Riwayat Muslim) 4
 5. 5. SEMBAHYANG SUNAT TARAWIH 1. Pendahuluan Setiap tahun, kita umat Islam berpuasa di bulan Ramadan yang mulia dan selama itulah juga kita dapati di mana-mana saja dalam kelompok masyarakat Islam di Malaysia memeriahkan malam-malam di bulan yang mulia ini dengan ibadat sembahyang sunat tarawih, sunat witir, tadarus al-Quran dan lain-lain amal kebajikan. Oleh itu supaya kita sama-sama dapat menghidup dan memeriahkan malam-malam yang mulia bagi tahun ini, dengan tujuan mencapai keredhaan Allah dan kelebihan beribadat di malam “Lailatul Qadr” seperti yang jelas dari firman Allah S.W.T. pada ayat 3, surah al-Qadr yang bermaksud: “Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari seribu bulan yang lain” dan sebagaimana sabda Nabi Muhammad s.a.w. di dalam hadithnya yang diriwayatkan oleh Muslim yang bermaksud: “Barangsiapa yang mendirikan 5
 6. 6. sembahyang (Tarawih) pada malam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan maka Allah ampunkan segala dosanya yang telah lalu”, maka eloklah kita mengetahui atau mengulangi kembali cara- cara sembahyang sunat tarawih dan witir supaya kedatangan Ramadan tahun ini lebih berguna dan bermanfaat untuk kita. 2. Hukum Sembahyang Sunat Tarawih a) Hukumnya sunat Muakkad (yang sangat dituntut) dikerjakan oleh orang- orang Islam lelaki dan perempuan pada tiap-tiap malam bulan Ramadan sama ada secara berseorangan atau berjemaah. b) Sunat dikerjakan di Masjid, Surau dan lain-lain tempat sembahyang orang- orang Islam. 3. Waktu Sembahyang Sunat Tarawih Ialah selepas menunaikan sembahyang fardu Isyak dan sunat ba’diah dua rakaat. 6
 7. 7. 4. Rakaat Sembahyang Sunat Tarawih: i. Pada umumnya masyarakat Islam di Malaysia mendirikan sembahyang Sunat Tarawih sebanyak 20 rakaat, tetapi ada juga yang hanya menunai- kan sekadar 8 rakaat sahaja. ii. Pada zaman Rasulullah s.a.w. sembah- yang tarawih dikerjakan sebanyak 8 rakaat sahaja supaya tidak menimbul- kan sesuatu keberatan. Walau bagai- manapun terdapat juga hadith yang meriwayatkan bahawa Nabi Muham- mad s.a.w. pernah mengerjakan sebanyak 20 rakaat. iii. Pada zaman Khalifah Omar bin al- Khattab r.a. pula beliau melaksana- kannya sebanyak 20 rakaat kerana beliau berpendapat bahawa orang- orang Islam pada zamannya itu tidak keberatan lagi menunaikan sembah- yang sebanyak itu. iv. Sembahyang sunat Tarawih hendaklah ditunaikan dua rakaat pada tiap-tiap 7
 8. 8. satu kali takbiratul ihram, kemudian- nya dilakukan lagi sehingga genap rakaat yang dikehendaki. v. Lafaz Niat Sembahyang Sunat Tarawih: (Sahaja aku sembahyang sunat tarawih dua rakaat makmum kerana Allah Taala.) 5. Rukun Sembahyang Sunat Tarawih Rukun sembahyang sunat tarawih ini samalah dengan rukun sembahyang yang lain juga. 6. Kaifat Sembahyang Sunat Tarawih 20 Rakaat: i) Bacaan Surah Selepas membaca surah al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat sembahyang sunat tarawih ini, dibaca pula surah-surah yang tertentu: 8
 9. 9. 1) Dari malam 1 hingga 15 Ramadan: a) Pada tiap-tiap rakaat yang pertama dibaca satu surah yang bermula dari surah at-Takasur hingga surah al-Lahab) susunan surah-surah adalah seperti berikut: 1. Al-Takatsur ( )= 2. Al-Asr ( )= 3. Al-Humazah ( )= 4. Al-Fil ( )= 5. Al-Quraisy ( )= 9
 10. 10. 6. Al-Ma’un ( )= 7. Al-Kautsar ( )= 8. Al-Kafirun ( )= 9. An-Nasr ( )= 10. Al-Lahab ( )= b) Pada tiap-tiap rakaat yang kedua dibaca surah al-Ikhlas: 2) Dari malam 16 hingga akhir Ramadan: a) Pada tiap-tiap rakaat yang pertama dibaca surah al-Qadr. 10
 11. 11. b) Pada tiap-tiap rakaat yang kedua dibaca satu surah seperti yang dibaca pada rakaat yang pertama bagi malam- malam 1 hingga 15 Ramadan iaitu bermula dari surah al-Takatsur hingga kepada surah al-Lahab. 7. Bacaan Sebelum Memulakan Sem- bahyang Sunat Tarawih: Bilal: Bilal: Jemaah: Bilal: 11
 12. 12. Jemaah: Bilal: Jemaah: Bilal: Jemaah: 8. Sembahyang Sunat Tarawih i) Memulakan Sembahyang Sunat Tara- wih dua rakaat (rakaat pertama dan kedua) dan setelah selesai: Bilal: 12
 13. 13. Jemaah: Bilal: Jemaah: Bilal: Jemaah: ii. Menyambung Sembahyang Tarawih dua rakaat lagi (rakaat ketiga dan keempat) dan setelah selesai: Bilal: Jemaah: 13
 14. 14. Bilal: Jemaah: Bilal: Jemaah: Bilal: Jemaah: 14
 15. 15. Imam membaca doa: Bilal: Jemaah: iii. Menyambung Sembahyang Tarawih Dua Rakaat lagi (rakaat kelima dan keenam) dan setelah selesai: 15
 16. 16. Bilal: Jemaah: Bilal: Jemaah: Bilal: Jemaah: iv. Menyambung Sembahyang Tarawih Dua Rakaat (rakaat ketujuh dan kelapan) dan setelah selesai: Bilal: 16
 17. 17. Jemaah: Bilal: Jemaah: Bilal: Jemaah: Bilal: 17
 18. 18. Jemaah: Imam membaca doa: Bilal: Jemaah: 18
 19. 19. v. Menyambung Sembahyang Tarawih Dua Rakaat lagi (rakaat kesembilan dan kesepuluh) dan setelah selesai: Bilal: Jemaah: Bilal: Jemaah: Bilal: Jemaah: vi. Menyambung Sembahyang Tarawih Dua Rakaat lagi (rakaat kesebelas dan keduabelas) dan setelah selesai: 19
 20. 20. Bilal: Jemaah: Bilal: Jemaah: Bilal: Jemaah: Bilal: 20
 21. 21. Jemaah: Imam membaca doa: Bilal: Jemaah: 21
 22. 22. vii. Menyambung SembahyangTarawih Dua Rakaat lagi (rakaat ketiga belas dan keempat belas) dan setelah selesai: Bilal: Jemaah: Bilal: Jemaah: Bilal: Jemaah: viii. Menyambung sembahyang Tarawih dua rakaat lagi (rakaat kelima belas dan keenam belas) dan setelah selesai: 22
 23. 23. Bilal: Jemaah: Bilal: Jemaah: Bilal: Jemaah: Bilal: 23
 24. 24. Jemaah: Imam membaca doa: Bilal: 24
 25. 25. Jemaah: x. Menyambung Sembahyang Tarawih Dua Rakaat lagi (rakaat ketujuh belas dan kelapan belas) dan setelah selesai: Bilal: Jemaah: Bilal: Jemaah: Bilal: Jemaah: xi. Menyambung Sembahyang Tarawih Dua Rakaat lagi (rakaat kesembilan 25
 26. 26. belas dan kedua puluh) dan setelah selesai: Bilal: Jemaah: Bilal: Jemaah: Bilal: Jemaah: 26
 27. 27. Bilal: Jemaah: Imam membaca doa: 27
 28. 28. 28
 29. 29. 29
 30. 30. 9. Bilal Memberitahu Tentang Sembah- yang Sunat Witir Yang Akan Dilaku- kan Selepas Ini Dengan Menyebut: (dan bagi malam-malam mulai 16 Rama- dan hingga akhir ditambah Jemaah: Bilal: Jemaah: Bilal: Jemaah: Bilal: 30
 31. 31. Jemaah: Bilal: Jemaah: 10. Sembahyang Sunat Witir i. Menurut kebiasaan umum orang- orang Islam di Malaysia menunaikan sembahyang sunat witir selepas sem- bahyang sunat tarawih sebanyak tiga rakaat sahaja. Sunat witir ini ditunai- kan secara berjemaah. ii. Salam selepas dua rakaat yang per- tama. iii. Lafaz niat sembahyang sunat witir. a) Bagi dua rakaat yang pertama: 31
 32. 32. (Sahaja aku sembahyang sunat witir dua rakaat makmum kerana Allah Taala). b) Bagi rakaat yang akhir: (Sahaja aku sembahyang sunat witir satu rakaat makmum kerana Allah Taala). iv. Pada malam 16 hingga akhir bulan Ramadan disunatkan membaca qunut pada rakaat yang akhir. Lafanya sama- lah dengan lafaz qunut sembahyang subuh. v. Bacaan Surah: Selepas membaca surah al-Fatihah di dalam tiap-tiap rakaat sembahyang sunat witir dibaca pula surah-surah berikut: a) Rakaat pertama Surah al-A’la 32
 33. 33. b) Rakaat kedua Surah al-Kafirun c) Rakaat yang akhir - Surah al-Ikhlas - Surah al-Falaq - Surah an-Nas 11. Tahlil Selepas Sembahyang Sunat Witir i. Lazimnya dibaca: a) (dua kali) 33
 34. 34. b) c) Zikir (tahlil) seberapa banyak yang disukai. ii. Imam membaca doa: iii. Ramai-ramai membaca al-Fatihah: iv. Imam menyambung doa yang kedua: 34
 35. 35. 12. Kaifiat Sembahyang Sunat Tarawih 8 Rakaat Di bawah ini diterangkan cara-cara menu- naikan sembahyang sunat Tarawih sebanyak lapan rakaat sepertimana yang diamalkan oleh setengah-setengah tempat di negara kita ini: Bilal: Jemaah: 1. Memulakan sembahyang tarawih dua rakaat (rakaat pertama dan kedua) 35
 36. 36. Bacaan surah selepas al-Fatihah Rakaat pertama: Surah al-Takasur ( ) Rakaat kedua: Surah al-Asr ( ) 2. Menyambung sembahyang tarawih dua rakaat lagi (rakaat ketiga dan keempat) Bacaan surah selepas al-Fatihah: Rakaat pertama: Surah al-Humaah ( ) Rakaat kedua: Surah al-Fil ( ) Selesai sembahyang Imam berdoa: 36
 37. 37. 3. Menyambung sembahyang tarawih dua rakaat lagi (rakaat kelima dan keenam) Bacaan surah selepas al-Fatihah: Rakaat pertama: Surah al-Quraisy ( ) Rakaat kedua: Surah al-Ma’un ( ) 4. Menyambung Sembahyang Tarawih dua rakaat lagi (rakaat ketujuh dan kelapan) 37
 38. 38. Bacaan Surah Selepas al-Fatihah: Rakaat pertama: Surah al-Kafirun ( ) Rakaat kedua: Surah an-Nasr ( ) Selesai sembahyang Imam berdoa: 13. Setelah Kita Selesai Mengerjakan Sembahyang Tarawih Sebanyak Lapan Rakaat Diikuti Pula Dengan 38
 39. 39. Sembahyang Witir Sebanyak Tiga Rakaat. i. Sembahyang witir ini ditunaikan dengan satu takbiratul Ihram dan satu salam sahaja. Lafaz niatnya: (Sahaja aku sembahyang sunat witir tiga rakaat makmum kerana Allah Taala) ii. Bagi sembahyang witir seperti ini tidak ada bacaan tasyahud (tahyat) awal. iii. Bacaan surah selepas al-Fatihah: Rakaat pertama: Surah al-A’la ( ) Rakaat kedua: Surah al-Kafirun ( ) 39
 40. 40. Rakaat ketiga: Surah-surah 1. Al-Ikhlas ( ) 2. Al-Falaq ( ) 3. An-Nas ( ) iv. Mulai malam 16 Ramadan kita di- sunatkan membaca qunut. Lafaz qunut samalah seperti sembahyang subuh. Jika tidak membaca qunut sunat sujud sahwi. v. Berzikir atau bertahlil Seperti biasa selepas sembahyang witir diadakan tahlil. Terdapat berbagai cara mengelolakan tahlil ini. Cara yang disebut di halaman 29 bolehlah diikuti dari mula hingga akhir. Penutup Demikianlah cara-cara yang ditunjukkan bagi memudahkan kita menunaikan sembahyang 40
 41. 41. sunat tarawih dan sunat witir untuk mencari keberkatan, kurniaan dan keampunan Allah pada malam-malam bulan Ramadan yang mulia ini dan terpulanglah kepada masing- masing individu memilih dan mengikuti cara yang sesuai mengikut kemampuan dan keikhlasan diri sendiri. Penentuan sesuatu surah seperti yang disebutkan itu hanyalah untuk memudahkan kita mengingati bilangan rakyat sahaja dan kerana itu seseorang boleh membaca mana- mana surah atau ayat yang diingatnya. Begitu juga tentang peraturan berselawat antara rakaat-rakaat sembahyang tarawih kerana tujuannya adalah untuk menambahkan lagi ibadat pada bulan yang mulia ini. Apa yang kita mahu ialah penyertaan yang seramai-ramainya dari segenap lapisan masyarakat Islam dalam menunaikan sembah- yang sunat tarawih dan witir. Kita berharap mudah-mudahan kedatangan bulan Ramadan pada tahun ini akan lebih memberi manfaat dan faedah yang besar untuk kita semua. Amin Ya Rabbal ‘Alamin. 41
 42. 42. Peringatan Lafaz niat yang digunakan dalam risalah ini untuk makmum sahaja. Oleh itu perkataan “Makmuman” itu tukarlah kepada “Imaman” jika menjadi imam atau buang langsung jika sembahyang seorang diri. 42

×