Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Formulari Sol·licitud consulta Arxiu Gavín

449 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Formulari Sol·licitud consulta Arxiu Gavín

  1. 1. SERVEI DE DOCUMENTACIÓ I ARXIU M. 2-AVE.AG SOL·LICITUD DE CONSULTA DE DOCUMENTS DE L’ARXIU GAVÍN 1. Dades del sol·licitant Cognoms i nom Empresa i/o entitat DNI / NIF Adreça Població Codi postal Telèfon Adreça electrònica 2. Dades de la consulta Motiu de la consulta Tema Material consultat Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes (Os de Aquestes dades no es destinaran a altres Balaguer), _____ de/d’___________ del ______ finalitats ni tampoc es facilitaran a tercers, d’acord amb el principi de confidencialitat de dades de caràcter personal que estableix la El/la sol·licitant Llei orgànica de protecció de dades (Llei 15/1999, de 13 de desembre) Arxiu Gavín Monestir de les Avellanes 1/1 Ctra. C-12, Km. 181 Os de Balaguer (Noguera) Telèfon: 973 43 80 06 Fax: 973 43 80 38 a/e: arxiugavin@maristes.com web: http://arxiugavin.wordpress.com Data: 19/10/2009

×