Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bedrijfsbrochure Anders Presteren

753 views

Published on


Alles aan de kant voor de klant!

Anders Presteren is een praktische en innovatieve implementatiespecialist, met executiekracht en bewezen succes. Uw organisatie wordt op bijzondere wijze geholpen bij de implementatie van bijvoorbeeld een nieuwe strategie, werkwijze of een nieuw product. Of het integreren/samenvoegen van kantoren en afdelingen zónder verkoop-of productieverlies. Anders Presteren helpt organisaties bij de gewenste cultuur- en gedragsaanpassingen daarbij, op alle niveaus, die uw klanten en medewerkers echt merken, en waar zij enthousiast over zijn. Er wordt samengewerkt met specialisten op het gebied van compliance, systemen, processen en procedures.

Anders Presteren kent daarbij 6 specialismen: Klantenthousiasme, Aanzienlijk meer verkopen, Energiegévend leiderschap, Samenwerken is samen werken, Meer betrokken medewerkers en Veilig werken op 1. Naast cultuur en gedrag positief beïnvloeden helpt Anders Presteren eveneens op concreet vaardighedenniveau. U ervaart écht betrokken zijn, maatwerk, ervaring, eigenheid en bovengemiddelde professionaliteit. Én u ervaart blijvend resultaat.

Neem voor informatie graag contact op via www.anderspresteren.nl!

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bedrijfsbrochure Anders Presteren

 1. 1. Anders Presteren • Wie is Anders Presteren • Kritische en enthousiast geworden klanten • Alles aan de kant voor de klant! • De 6 specialismen • Wat gaat u ervaren in de praktijk • Het klantperspectief • Inzet speciale programmadragers • Overige instrumenten • Anders kijken naar de wereld • Samenvattend Cultuur Gedrag Vaardigheden
 2. 2. Vorige Volgende Wie is Anders Presteren? Anders Presteren werd 13 jaar geleden opgericht door Freek Paludanus, met als doel om bedrijven te helpen verbeteren op zes specialismen. 1. Klantenthousiasme. 2. Aanzienlijk Meer Verkopen. 3. Energiegévend Leiderschap. 4. Samenwerken Is Samen Werken. 5. Meer Betrokken Medewerkers. 6 Veilig werken op 1 (voor productieomgevingen). Freek zag bij organisaties veel consultants en trainers langskomen, maar merkte dat het lastig bleek om de adviezen en trainingen, met name aan de cultuur- en gedragskant, goed te implementeren. Inmiddels is Anders Presteren uitgegroeid tot een praktische en innovatieve implementatiespecialist met executiekracht en bewezen succes. Anders Presteren integreert binnen de 6 specialismen op bijzondere wijze cultuuraspecten, gedragselementen en concrete vaardigheden en onderscheidt zich daarmee van management consultants en trainingsbureaus. Cultuur Gedrag Vaardigheden
 3. 3. Vorige Volgende Kritische, enthousiast geworden klanten Cultuur Gedrag Vaardigheden
 4. 4. Vorige Volgende Alles aan de kant voor de klant! • Alle producten en diensten zijn ontwikkeld vanuit de missie: Anders Presteren is trendsettend, toonaangevend en onderscheidend op zijn specialismen. Anders Presteren is de maatstaf op deze gebieden. Door authentiek te blijven en durven te innoveren. • Alle producten en diensten zijn ontwikkeld vanuit de visie: Anders Presteren helpt organisaties naar cultuur- en gedragsaanpassing die wél werkt, op alle niveaus, die klanten echt merken en waar zij enthousiast over zijn. Cultuur Gedrag Vaardigheden
 5. 5. Vorige Volgende De zes specialismen De zon van suc6 Klantenthousiasme Veilig werken Aanzienlijk op 1 meer verkopen Energiegévend Samenwerken is Leiderschap samen werken Meer betrokken medewerkers Cultuur Gedrag Vaardigheden Wat ervaart u in de praktijk?
 6. 6. Vorige Volgende Specialisme Klantenthousiasme De piramide van succes Om uw doelstellingen (en dus commercieel succes) te kunnen realiseren is bewustwording en gedragsverandering op alle niveaus noodzakelijk langs twee sporen: het eigen enthousiasme en het klantenthousiasme. U weet waar u qua klantenthousiasme staat, u weet waar u naartoe wilt, maar hoe komt u daar? Het menu voor klantenthousiasme kent diverse gangen. Kritisch terug en vooruit durven kijken, ervaren hoe het nu gaat en dat afzetten tegen wat u wilt bereiken is Klant enthousiasme waar het tijdens het voorgerecht om gaat. Het hoofdgerecht kent samenhangende programma’s voor Eigen enthousiasme alle leidinggevenden en medewerkers. Het nagerecht biedt u continuïteit en blijvend succes via klantgestuurde teams. Als team en individueel de relatie met de klant verbeteren en bewuster worden van het gedrag naar de klant. Cultuur Gedrag Vaardigheden De zon van succes Wat ervaart u in de praktijk?
 7. 7. Vorige Volgende Specialisme Aanzienlijk meer verkopen Hoeveel en hoe vaak verkoopt u zelf nog? Het menu voor aanzienlijk meer verkopen kent diverse gerechten. U ervaart een inspirerend én confronterend menu voor hoger-, midden- en lager kader, account managers en verkopers. Uw menu wordt op uw maat geserveerd met; • Interactieve en uitdagende bijeenkomsten en presentaties • Oefenen als verkoopteam is niet gek • Grensverleggende trainingen, workshops en toolboxen:  Sales activity management  Anders Verkopen  Anders Onderhandelen  Anders Presenteren  Accountmanagement Anders inrichten • Cultuur, gedrag en vaardigheden zijn de samenhangende ingrediënten voor het creëren van een high performance sales omgeving Cultuur Gedrag Vaardigheden De zon van succes Wat ervaart u in de praktijk?
 8. 8. Vorige Volgende Specialisme Energiegévend leiderschap Hoe helpt u uw medewerkers in hun persoonlijke ontwikkeling? Hoe zorgt u voor een prettige en uitdagende werkomgeving voor uw medewerkers? Hoe zorgt u ervoor dat uw medewerkers uit hun comfortzone komen, zonder dat ze daarbij in de stress-zone terechtkomen? Medewerkers anno 2012 volgen je niet om wat je schrijft of mailt, maar om wat je als leidinggevende laat zien en wat men tastbaar van je ervaart. De echte Top doet immers mee en doet voor. Veranderen is niet alleen voor anderen. Alle facetten van energiegévend leiderschap worden beleefd en ervaren, in plaats van verteld en gepresenteerd. Alleen door te doen, komt het écht in de botten. De ingrediënten voor uw energiegévend leiderschapsmenu: •Persoonlijke Resultaten Coaching  Inschakelen eigen werkomgeving  On the job •Training, workshops en toolboxen •Intervisie •Leren van je collega’s •Assessment •Leren van de topsport Cultuur Gedrag Vaardigheden De zon van succes Wat ervaart u in de praktijk?
 9. 9. Vorige Volgende Specialisme Meer betrokken medewerkers Omdat gras van onderop groeit Waarom komt de heer van Vliet van 9.05u tot 16.55u alleen maar zijn werk doen, zonder zich verder ergens mee te bemoeien, terwijl hij zowel in de ouderraad op school als in de buurtvereniging meer dan actief is? Resultaatgedreven U en uw medewerkers worden aan de hand van een empowerment parcours meegenomen naar een optimale motivatie en betrokkenheid van uw medewerkers. Initiatieven vanuit de werkvloer worden daarbij maximaal Klanten gestimuleerd. Het gras groeit immers van onderop. Ontwikkelgericht Samen Zelf sturen Aansturing Binden en boeien circuit Cultuur Gedrag Vaardigheden De zon van succes Wat ervaart u in de praktijk?
 10. 10. Vorige Volgende Specialisme Samenwerken is samen werken Mensen willen wel veranderen maar niet veranderd worden Hoe ontstaat de synergie uit een samenwerking, die niet natuurlijk ontstaat? Eilandvorming is een bekend begrip binnen bedrijven. Verantwoordelijkheid nemen en kennis delen tot aan de eigen, veilige deur. Verandering in onderlinge samenwerking begint bij het individu, met eigenaarschap nemen. Zonder dat uw medewerker het kan, zonder dat uw medewerker het wil en zonder dat uw medewerker het mag, gebeurt er niets. Organisatie ontwikkeling U en uw medewerkers staan eerst individueel en uiteindelijk als team centraal. Uw menu bestaat onder meer uit: DOEN •De inzet van speciale zelf- en teamscans Pe twik ng on rso ke •Gaan werken met zelfgestuurde teams eli tw r on ling on ltuu •Speciale ‘ervaringsleren-oefeningen’ ikk lijk •Koppeling aan het realiseren van de organisatie- en Cu e afdelingsdoelen •De beste teamsamenstelling wisselt continu Cultuur Gedrag Vaardigheden De zon van succes Wat ervaart u in de praktijk?
 11. 11. Vorige Volgende Specialisme Veilig werken op 1 Hoe vaak per week hoort u collega’s elkaar aanspreken op onveilig gedrag? Veiligheid is een primaire levensbehoefte, maar waarom gedragen leidinggevenden en medewerkers zich daar dan niet altijd naar? Geven uw leidinggevenden consequent zelf het juiste voorbeeld? Zien uw medewerkers het nut van alle regels en procedures écht in, of zijn er toch vooral veel papieren tijgers? Door een op uw organisatie afgestemd programma voor het creëren van de juiste veiligheidscultuur wordt ‘de lat’ hiervoor samen met uw werkvloer bepaald en echt persoonlijk geadopteerd. Veilig werken terwijl er toch resultaat/ productie wordt gehaald, hangt immers steeds meer af van de veiligheidscultuur op de werkvloer van een bedrijf. Speciale aandacht wordt bij uw bedrijf dan ook gegeven aan: •Consequent duidelijkheid geven rondom gewenst gedrag •Het creëren van persoonlijk eigenaarschap voor veilig werken •Het leren omarmen van ‘aanspreken moet aanspreken’ •Het gebruik maken van pro-actieve interventies. Op alle niveaus en door iedereen. Cultuur Gedrag Vaardigheden De zon van succes Wat ervaart u in de praktijk?
 12. 12. Vorige Volgende Wat gaat u ervaren in de praktijk? Alle producten en diensten zijn ontwikkeld vanuit het door u als klant continu ervaren van de schijf van vijf: Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd Anders Presteren doet mee en doet voor, geeft kreeg. Anders Presteren neemt u mee langs nieuwe constant het juiste voorbeeld. Mensen hebben wegen. Behouden van het goede is daarbij wel immers voorbeelden nodig, in plaats van kritiek essentieel, want veranderen om het veranderen is uit of slechts een analyse van wat er beter kan. den boze. Nieuwe ideeën inspireren mensen, want Wat er fout gaat of beter kan zal zeker worden veelal staat men te dicht op het eigen schilderij om besproken. Echter niet het aangeven wat er nog te kunnen vernieuwen. Dat schilderij op een fout gaat, maar aangeven hoe het wél kan is creatieve manier vernieuwen, bijvoorbeeld via een wat u zult ervaren. unieke programmadrager, is de volgende stap. Naast het zelf continu geven van het goede voorbeeld gaat de betrokkenheid van Anders Presteren aanzienlijk verder dan wat gebruikelijk is. Er écht bij betrokken zijn, meedenken, praktische tips Het doel van Anders Presteren is niet dat u geven en waar gewenst ook echt mee tevreden bent. Uw tevredenheid is een doen. Niet bukken achter slechts een minimumeis. Het gaat er om dat u enthousiast tijdelijke betrokkenheid. Niet iedere 5 bent. Daar is het overtreffen van uw minuten schrijven, maar verwachtingen voor nodig. Vandaar ook dat u samenwerken is ook echt samen niet betaalt voor een activiteit waar u werken invullen. onverwacht toch niet enthousiast over bent. Een kwaliteitsuitdaging die graag voor u wordt aangegaan. Kwaliteit is immers wat u als klant ervaart. Al tijdens het bouwen van uw programma wordt gesproken over borging. Nazorg als voorzorg. Het gaat immers niet om éénmalig resultaat, het gaat om een blijvende verbetering. Vandaar dat uw leidinggevenden en medewerkers zo dicht bij de opzet en uitrol van het programma worden betrokken. Gras groeit toch van onderop? Instrumenteel wordt zo intrinsiek. Niets stimuleert daarbij zo sterk als succes. Vandaar dat successen delen en ‘kennis is macht, kennis delen is kracht’ veel aandacht krijgt. Het resultaat is een zichtbare en tastbare cultuur- en gedragsaanpassing, die blijvend is. Cultuur Gedrag Vaardigheden De zon van succes
 13. 13. Vorige Volgende Het klantperspectief Alle producten en diensten zijn ontwikkeld vanuit: Doe het grotendeels zelf Veranderen is niet alleen voor anderen. Als een verandering in gedrag en cultuur blijvend moet zijn, kan dit alleen maar vanuit de betrokkenen zelf komen. Daarom coördineert en implementeert u ook grotendeels zelf. Ondersteund, waar nodig en waar dat toevoegt, door Anders Presteren. Top doet mee en doet voor Waarom zouden uw medewerkers moeten veranderen als u dat zelf ook niet doet? De voorbeeldfunctie van de top en meedoen en voordoen is daarom een belangrijk onderdeel van de aanpak. Hoog tempo zonder ren-je-rot Uit ruime ervaring blijkt steeds dat een veranderingstraject niet te lang moet duren. Voor u het door heeft, bent u met een programma bezig, maar bent u de essentie daarvan alweer vergeten. Waar deden we dit ook alweer voor? Daarom ligt het tempo hoog. Echter niet zo hoog dat medewerkers het niet kunnen bijhouden, of niet meer kunnen combineren met de werkzaamheden. Het werk gaat immers wel gewoon door. Kunnen doen komt van doen Theoretisch is er veel bekend. Alleen door te doen, komt het echt in de botten. U zult daarom zien dat er veel concreet geoefend wordt, in plaats van vooral veel te praten. 3L-strategie: Lastig, Leerzaam en Leuk Van nature houdt een mens niet van veranderingen. Dat maakt dat veranderen Lastig is. Veranderen met Anders Presteren maakt het ook leerzaam voor u en uw medewerkers. En Leuk! Zodoende blijven uw medewerkers betrokken en geïnteresseerd. Aandacht gelijk vanaf de voorbereiding voor harde én zachte borging Omdat u wilt dat de verandering blijvend is, moet dit goed geborgd zijn. Vanaf de eerste gesprekken heeft dit dan ook de aandacht. Het vastleggen in uw procedures en systemen zorgt voor een stevige (harde) borging. Zonder de borging aan de gedragskant (zachte borging) heeft u echter onvoldoende blijvend resultaat. Alleen dan is het écht geïmplementeerd. Cultuur Gedrag Vaardigheden De zon van succes
 14. 14. Vorige Volgende Inzet speciale programmadragers Hoe wordt de cultuur- en gedragsaanpassing bij u en uw bedrijf gerealiseerd? Formule 1 Wielrennen Hoe zorg je ervoor dat veranderen/aanpassen niet als bedreigend of als te theoretisch wordt ervaren? U kunt gebruik maken van de samen met klanten ontwikkelde programmadragers. Bij zowel de Tour de France als de Formule 1 wordt de link gelegd met topsport, want dat is voor velen herkenbaar en aantrekkelijk. Veranderen is topsport en winnen is het doel. Individueel én als team, dus samen. Uiteraard is er de mogelijkheid om samen met u een eigen programmadrager te ontwikkelen. De programmadragers zorgen voor een snellere begripsvorming, een hogere tastbaarheid, minder ‘beladenheid’ , visualisatie, inspiratie en vooral: een blijvend resultaat! Cultuur Gedrag Vaardigheden De zon van succes
 15. 15. Vorige Volgende Overige implementatie instrumenten Hoe wordt de cultuur- en gedragsaanpassing bij u en uw bedrijf gerealiseerd? • Samenhang 6 specialismen • Doe-het-grotendeels-zelf • Schijf van vijf • Assessment • Samenwerking met andere specialisten • Toolboxen • Trainingen en workshops • Inzet netwerkspecialisten • Coaching – Persoonlijk – On the job – Team • Interactieve presentaties • Intervisie • Zelf- en groepstesten/cultuur- en gedragscans • Interactief (verander)theater • Ervaringsleren-oefenstof • Bijzondere locaties • Klantarena • Leren van collegabedrijven Cultuur Gedrag Vaardigheden De zon van succes
 16. 16. Vorige Volgende Anders kijken naar de wereld Maatschappelijke betrokkenheid die je voélt • Alpe d’huZes • Cradle 2 cradle Reduce Recycle Reuse Cultuur Gedrag Vaardigheden De zon van succes
 17. 17. Vorige Volgende Samenvattend Anders Presteren is een praktische en innovatieve implementatiespecialist, met executiekracht en bewezen succes. Uw organisatie wordt op bijzondere wijze geholpen bij de implementatie van bijvoorbeeld een nieuwe strategie, werkwijze of een nieuw product. Of het integreren/samenvoegen van kantoren en afdelingen zónder verkoop- of productieverlies. Anders Presteren helpt organisaties bij de gewenste cultuur- en gedragsaanpassingen daarbij, op alle niveaus, die uw klanten en medewerkers echt merken, en waar zij enthousiast over zijn. Er wordt samengewerkt met specialisten op het gebied van compliance, systemen, processen en procedures. Anders Presteren kent daarbij 6 specialismen: Klantenthousiasme, Aanzienlijk meer verkopen, Energiegévend leiderschap, Samenwerken is samen werken, Meer betrokken medewerkers en Veilig werken op 1. Naast cultuur en gedrag positief beïnvloeden helpt Anders Presteren eveneens op concreet vaardighedenniveau. U ervaart écht betrokken zijn, maatwerk, ervaring, eigenheid en bovengemiddelde professionaliteit. Én u ervaart blijvend resultaat. Cultuur Gedrag Vaardigheden De zon van succes
 18. 18. Contactgegevens Cultuur Gedrag Vaardigheden

×