Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

O proxecto Arume en cifras

242 views

Published on

Programa de regeneración urbana,medioambiental y económica. Cambre (A Coruña)

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

O proxecto Arume en cifras

 1. 1. O Proxecto ArumeProxecto de desenvolvemento local e urbanofinanciado polo Fondo Europeo de DesarrolloRegional da Unión Europea
 2. 2. PROXECTO ARUME• Introdución• Datos do proxecto• Obxetivos• Áreas de actuación• Ámbito de actuación• Proxectos concretos• Lugares das actuacións• Destinatarios• Programas• Resultados en cifrasPodes ver tódalas imaxes do proxecto en http://www.flickr.com/photos/arume_cambre/sets
 3. 3. Introdución O proxecto ARUME pretende contribuír a alcanzar os obxectivos estratéxicos que recollenas bases reguladoras da convocatoria 2007 de axudas do FEDER: a) “Cohesionar o territorio a través de proxectos integrados de rexeneración urbana e rural destinados aos municipios pequenos e medianos”. b) “Reforzar a participación cidadá na xestión dos asuntos públicos e a mellora dos servizos locais”. 3
 4. 4. Datos do proxecto O proxecto ARUME conta cun orzamento total de 3.461.948,70 €, dos cales o 70 % aportao o Fondo Europeo de Desarrollo Regional da Unión Europea, e o 30 % restante son fondos municipais. A continuación detállanse as actuacións, os seus obxectivos, orzamento e estado de execución: Total proxecto 3.461,948,70 € FEDER 2.423.364,09 € Aportación municipal 1.038.584,61 € A data de finalización do proxecto foi 06/01/2013. En esta data, as actuacións deben estar finalizadas, pagadas e certificadas ante o Ministerio. 4
 5. 5. Obxetivos• Promoverase un conxunto de actuacións que consigan desenvolver desde o punto de vista económico, social e cultural o municipio de Cambre.• Desenvolver iniciativas que axuden a cohesionar todo o territorio municipal e palíen os desequilibrios existentes actualmente entre as parroquias.• Mellorar a accesibilidade e mobilidade intramunicipal especialmente tránsito de peóns e bicicletas.• Desenvolver dende o punto de vista social e cultural espazos infrautilizados.• Rexenerar espazos mellorando a paisaxe urbana, a habitabilidade e a súa actividade económica.• Integrar a toda a poboación dentro das dinámicas económicas e socioculturais desenvoltas desde o Concello, de modo que se favoreza a integración social.• Implementar no territorio as novas tecnoloxías da información e comunicación.• Promover o respecto polo medioambiente mediante a reordenación do tráfico, e introducindo enerxías renovables.• Integrar a colectivos e mellorar a oferta para maiores e menores na cultura e o deporte. 5
 6. 6. Áreas de actuación ¿Por qué actuar? HabitabilidadeO obxetivo de conseguir unha maior habitabilidade conséguese a través da actuación nasseguintes áreas:• Promoción económica• Melloras do entorno natural e calidade ambiental• Melloras de accesibilidade e mobilidade.• Conciliación familiar e cohesión social 6
 7. 7. Ámbito de actuación UBICACIÓN FÍSICA DAS ACTUACIÓNS O Graxal A Barcala Cambre Otros Programa de implementación Instalación de de novas enerxías tecnoloxías e renovables na enerxías piscina municipal renovables Plan de humanización Programa de do Graxal: Praza do Campo PROGRAMAS rexeneración Reurbanización da da Feira urbana Rúa Pígara e da Rúa Feijoo Programa de Acondicionamento do Conservación do Centro Cultural e Patrimonio Social do Graxal Natural e Cultural • Equipamento deportivo: pista Casa da Cultura en de skate Programa de Dinamización Vilaconcepción e Equipamento • Parque infantil Dinamización do Lugar de parque infantil do social: ludoteca. da praza da Social Sobreguexe Temple Igrexa de Santa María 7
 8. 8. Proxectos concretos Rexeneración urbana Casa Da Cultura en Praza do Concello Pista de Skate Sobreguexe Vilaconcepción Centro Sociocultural Calle Celso Emilio Parque infantil no Obras en Rúa Pígara e Ferreiro e Travesía da Temple Rúa Feijoo O Graxal igrexa Marquesiña C/Francisco Rodríguez 8
 9. 9. Lugares das actuacións Rúa Padre Rúa Pígara Feijoo Vilaconcepción Parque infantil do TempleLudoteca e Piscina da Barcala Ayuntamiento de Cambre: Campo da Feira Praza de Sobreguexe Pista de skate 9
 10. 10. Destinatarios Para os nenos • Ludoteca • Parque infantil do Temple e parque da praza da Igrexa de Santa María. Para os mozos e mozas • Pista para a práctica de skate e bike. Para todos • Rexeneración urbana de Sobreguexe. • Campo da Feira na praza do concello. • Mellora do Paseo marítimo do Temple ou xardín do Graxal. • Piscina da Barcala • Centro sociocultura 10
 11. 11. Programas PROGRAMASImplementación das novas REXENERACIÓN CONSERVACIÓN DO DINAMIZACIÓNtecnoloxías e enerxías PATRIMONIO NATURAL URBANA SOCIALrenovables E CULTURAL - Rexeneración - Acondicionamiento - Parque urbana da Praza do do centro Cultural e multifuncional de Concello de Social de O Graxal Sigrás Cambre (Campo daInstalación de enerxía solar na - Equipamentos Feria)piscina municipal deportivos: pista de - Plan de skate humanización de O - Equipamentos Graxal Sociales: Ludoteca e Casa da Cultura PROGRAMA DE XESTIÓN- Plan de Promoción e Difusión- Plan de Xestión- Evaluación externa do proxecto, de IO e Medioambiente 11
 12. 12. Resultados ACTUACIÓNS ORZAMENTO Plan de humanización de O Graxal 850.000 € Rexeneración urbana da praza do 505.564 € concello de Cambre Centro Cultural e social de O Graxal 150.443 € Dinamización do lugar do Sobreguexe 152.195 € Equipamentos deportivos: pista de 207.362 € skate Equipamentos sociais: ludoteca 27.381 € Equipamentos sociais: casa da cultura 1.238.569 € TOTAL 3.131.514 € 12
 13. 13. Concello de Cambre R/ Adro, 1 15660 - CAMBRE A CORUÑA Tlf: 981 613 128 Fax: 981 675 969http://www.proyectoarume.com/ @arume_cambre Arume Arume Concello de Cambre Arume Cambre arume_cambre

×